Cysylltu â ni

Rwsia

Byddin Wcrain yn ailwampio dronau masnachol i ymosod ar danciau Rwsiaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae cyn raglennydd TG, sydd bellach yn gwasanaethu fel Milwr o’r Wcrain, yn dweud y gellir addasu drôn pedwar-rotor masnachol sy’n gwerthu am $300 dros y cownter fel y gall gario ffrwydron i ddinistrio tanciau Rwsiaidd.

"Mae ein tîm wedi ei wneud sawl gwaith. Rydym wedi dinistrio tanciau gelyn, offer trwm a phersonél. Mae'n declyn effeithlon iawn, "meddai'r milwr sy'n mynd gan yr arwydd galwad Kakrurt, yn rhanbarth Dnipropetrovsk, a leolir yng nghanol-ddwyrain yr Wcrain .

Mae Kakrurt yn ymladd dros 35ain Brigâd Forol Wcráin, sy'n addasu dronau sydd ar gael yn fasnachol ac yn eu defnyddio i ymosod ar luoedd Rwsia sy'n meddiannu rhannau o ddwyrain a de Wcráin.

Derbyniodd Reuters ddau fideo gan y frigâd yn dangos dronau yn hedfan dros yr hyn yr oeddent yn honni oedd yn ffosydd Rwsiaidd, cyn tanio.

Ers goresgyniad Rwsia ar yr Wcrain ym mis Chwefror 2014, mae Moscow a Kyiv wedi defnyddio dronau’n helaeth.

Wcráin cyhoeddi y bydd yn ehangu ei rhaglen drôn i gynnwys rhagchwilio ac ymosod ar dargedau'r gelyn, mewn ymdrech i gau'r bwlch rhwng eu galluoedd milwrol a Rwsia.

Dywedodd y milwr fod yr Wcrain wedi buddsoddi'n helaeth mewn technoleg drôn.

Mae'n fwy effeithlon defnyddio adnoddau technegol na phobl. “Dyna pam mae Lluoedd Arfog Wcrain yn datblygu’n gyflym iawn, iawn i’r cyfeiriad hwn,” meddai.

hysbyseb

Dangosodd milwyr y 35ain Frigâd Forol dronau bach gyda phedwar rotor cylchdroi, a oedd yn cael eu rheoli gan filwyr trwy setiau llaw.

"Penderfynodd ein tîm ddefnyddio dronau sifil ac ail-wneud i ddinistrio'r gelyn." “Maen nhw'n hawdd eu cael, ac yn hawdd eu haddasu i'w pwrpas,” meddai Kakrurt.

Roedd milwr gyda’r arwydd galwad Reshik yn rhagweld y bydd yr Wcrain yn defnyddio dronau i hedfan yn uniongyrchol i’r targed ac yna eu tanio pan fydd yn lansio ei wrth-drosedd, a ddisgwylir yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.

Dywedodd y byddai "Kamikaze Drones" yn chwarae rhan fawr yn y gwrth-dramgwydd, gan ymosod ar ffosydd y gelyn a'u lladd.

Honnodd y milwr cyntaf nad yw'r dronau'n agored i system jamio Rwsiaidd sy'n defnyddio lloerennau ac oherwydd eu bod wedi hedfan am gyfnod mor fyr cyn ffrwydro, mae ymyrraeth radio electronig hefyd yn aneffeithiol.

Dywedodd “hyd yn oed ar gyfer ymyrraeth radio electronig, yn syml iawn nid oes digon o amser i ddechrau gweithio ac ymyrryd â’r amleddau yr ydym yn gweithio arnynt”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd