Cysylltu â ni

Rwsia

Llong olaf i adael yr Wcrain fel tynged bargen grawn y Môr Du yn nwylo Rwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Roedd y llong olaf i fod i adael porthladd yn yr Wcrain ddydd Mercher (17 Mai) o dan gytundeb a oedd yn caniatáu allforio grawn Wcráin yn ddiogel i’r Môr Du, meddai llefarydd ar ran y Cenhedloedd Unedig, ddiwrnod cyn y gallai Rwsia roi’r gorau i’r cytundeb dros rwystrau i’w grawn a’i gwrtaith. allforion.

Brocerodd y Cenhedloedd Unedig a Thwrci fargen y Môr Du am 120 diwrnod cychwynnol ym mis Gorffennaf y llynedd i helpu i fynd i'r afael ag argyfwng bwyd byd-eang sydd wedi'i waethygu gan ymosodiad Moscow ar yr Wcrain, un o allforwyr grawn mwyaf blaenllaw'r byd.

Cytunodd Moscow i ymestyn cytundeb y Môr Du am 120 diwrnod arall Tachwedd, ond wedyn i mewn Mawrth cytunodd i estyniad o 60 diwrnod – tan Fai 18 – oni bai bod rhestr o galwadau ynghylch ei hallforion amaethyddol ei hun yn cael ei gyfarfod.

Er mwyn argyhoeddi Rwsia ym mis Gorffennaf i ganiatáu allforion grawn Môr Du, cytunodd y Cenhedloedd Unedig ar yr un pryd i helpu Moscow gyda'i longau amaethyddol ei hun am dair blynedd.

“Mae yna lawer o gwestiynau agored o hyd ynglŷn â’n rhan ni o’r fargen. Nawr bydd yn rhaid gwneud penderfyniad, ”meddai llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov, wrth gohebwyr ddydd Mawrth, yn ôl cyfryngau Rwsia.

Cyfarfu uwch swyddogion o Rwsia, Wcráin, Twrci a’r Cenhedloedd Unedig yn Istanbul yr wythnos ddiwethaf i drafod cytundeb y Môr Du. Dywedodd llefarydd ar ran y Cenhedloedd Unedig, Stephane Dujarric, ddydd Mawrth: “Mae cysylltiadau’n mynd ymlaen ar wahanol lefelau. Rydym yn amlwg mewn cyfnod bregus.”

Gweinidog Tramor Twrci, Mevlut Cavusoglu Dywedodd yr wythnos diwethaf roedd yn meddwl y gallai'r fargen gael ei hymestyn am o leiaf ddau fis arall.

hysbyseb

Er nad yw allforion bwyd a gwrtaith Rwsia yn destun sancsiynau Gorllewinol a osodwyd yn dilyn goresgyniad yr Wcráin ym mis Chwefror 2022, dywed Moscow fod cyfyngiadau ar daliadau, logisteg ac yswiriant wedi bod yn rhwystr i gludo llwythi.

Mae'r Unol Daleithiau wedi gwrthod cwynion Rwsia. Llysgennad UDA i'r Cenhedloedd Unedig Linda Thomas-Greenfield Dywedodd yr wythnos diwethaf: “Mae’n allforio grawn a gwrtaith ar yr un lefelau, os nad yn uwch, na chyn y goresgyniad ar raddfa lawn.”

RISGIAU

Mae swyddogion o Rwsia, Wcráin, Twrci a'r Cenhedloedd Unedig yn ffurfio Canolfan Cydlynu ar y Cyd (JCC) yn Istanbul, sy'n gweithredu cytundeb allforio'r Môr Du. Maent yn awdurdodi ac yn archwilio llongau. Nid oes unrhyw gychod newydd wedi'u hawdurdodi gan y JCC ers 4 Mai.

Mae llongau awdurdodedig yn cael eu harchwilio gan swyddogion JCC ger Twrci cyn teithio i borthladd Môr Du Wcreineg trwy goridor dyngarol morol i gasglu eu cargo a dychwelyd i ddyfroedd Twrci ar gyfer archwiliad terfynol.

O dan y fargen, dim ond un llong sydd yn dal i fod mewn porthladd yn yr Wcrain sydd i fod i adael ddydd Mercher a chludo’r coridor morwrol gyda’i gargo, meddai llefarydd ar ran y Cenhedloedd Unedig, tra bod llong arall ar y ffordd yn ôl i Dwrci ddydd Mawrth a phum llong arall. yn aros am archwiliad allanol yn nyfroedd Twrci.

Mewn dyfyniad o a llythyr a welwyd y mis diwethaf, dywedodd Rwsia wrth ei chymheiriaid JCC na fydd yn cymeradwyo unrhyw gychod newydd i gymryd rhan yn y fargen Môr Du oni bai y bydd y tramwy’n cael ei wneud erbyn Mai 18 - “dyddiad disgwyliedig cau…”.

Dywedodd fod hyn “er mwyn osgoi colledion masnachol ac atal risgiau diogelwch posib” ar ôl 18 Mai.

O ystyried y rhybudd hwn gan Rwsia, mae'n ymddangos yn annhebygol y byddai unrhyw berchnogion llongau neu gwmnïau yswiriant yn barod i barhau i gludo allforion grawn Wcreineg os nad yw Rwsia yn cytuno i ymestyn y fargen ac yn penderfynu rhoi'r gorau iddi.

Gwnaeth y Cenhedloedd Unedig, Twrci a'r Wcráin parhau cytundeb y Môr Du ym mis Hydref yn ystod ataliad byr gan Rwsia o'i gyfranogiad.

Mae tua 30 miliwn o dunelli metrig o rawn a bwydydd wedi'u hallforio o'r Wcráin o dan fargen y Môr Du, gan gynnwys bron i 600,000 o dunelli metrig o rawn mewn llongau Rhaglen Bwyd y Byd ar gyfer gweithrediadau cymorth yn Afghanistan, Ethiopia, Kenya, Somalia, ac Yemen, y Cenhedloedd Unedig wedi dweud.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd