Cysylltu â ni

Rwsia

Dywed yr UE ei fod wedi anfon 220,000 o gregyn magnelau i'r Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae cenhedloedd yr Undeb Ewropeaidd wedi cyflenwi 220,000 o rowndiau magnelau i’r Wcrain fel rhan o gynllun arloesol a lansiwyd ddeufis yn ôl i gynyddu cyflenwadau bwledi i Kyiv er mwyn ymladd yn erbyn goresgynwyr Rwsia, meddai pennaeth Polisi Tramor yr UE ddydd Llun (22 Mai).

Dywedodd Josep Borrell fod gwladwriaethau’r UE hefyd wedi darparu 1,300 o daflegrau fel rhan o’r cynllun. Maent ar y trywydd iawn i gyrraedd nod o ddarparu 1 miliwn o ddarnau o fewn blwyddyn galendr, er gwaethaf rhai o wledydd yr UE yn osgoi cymeradwyo'r nod hwn.

Dywedodd Borrell, a gyhoeddodd y ffigurau ar ôl cyfarfod o Weinidogion Amddiffyn yr UE ym Mrwsel, wrth gohebwyr y bydd “y dyddiau nesaf yn strategol bendant ar gyfer y rhyfel yn yr Wcrain”.

Fe gytunodd yr UE i’r cynllun bwledi ar ôl i Kyiv gyhoeddi bod arno angen dybryd am gregyn magnelau gan fod goresgyniad Rwsia wedi disgyn i ryfel athreuliad gyda miloedd o gregyn yn cael eu tanio bob dydd.

Mae tair elfen o gynllun yr UE, sef cyfanswm o 2 biliwn ewro o leiaf, i gyd yn gysylltiedig â chymhellion ariannol. Mae'r ddwy elfen gyntaf yn darparu ad-daliadau rhannol ar arfau a bwledi a anfonwyd i'r Wcráin gan ddefnyddio'r Cyfleuster Heddwch Ewropeaidd.

Y cynllun oedd y tro cyntaf i'r UE ariannu proses gaffael arfau ar y cyd ar raddfa fawr. Roedd hefyd yn adlewyrchu’r ffaith bod yr UE bellach yn ymwneud llawer mwy â materion milwrol ar ôl i luoedd Rwsia oresgyn yr Wcrain ym mis Chwefror 2022.

Mae tair elfen i'r cynllun. Yn gyntaf, mae'n annog aelod-wladwriaethau'r UE i anfon eu pentyrrau stoc bwledi. Yn ail, mae'n cynnig cymhellion i wledydd osod archebion ar y cyd. Yn drydydd, mae'n helpu cwmnïau arfau i gynyddu gallu cynhyrchu.

hysbyseb

Dywedodd Borrell mai Borrell oedd y 220,000 o sieliau a ddarparwyd o dan y cynllun cyntaf. Yn ôl swyddogion, mae disgwyl i’r contract caffael ar y cyd cyntaf o dan yr ail gynllun gael ei lofnodi yr haf hwn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd