Cysylltu â ni

Wcráin

EBRD i drefnu €300 miliwn i hybu diogelwch ynni Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mewn ymateb i ymosodiadau diweddaraf Rwsia ar Wcráinseilwaith ynni, y Banc Ewropeaidd ar gyfer Ailadeiladu a Datblygu (EBRD) yn darparu cyllid pellach i gwmnïau ynni y wlad sy'n eiddo i'r wladwriaeth, gan gynnwys cleientiaid EBRD Ukrenergo, Ukrhydroenergo a Ukrnafta. 

Heddiw, llofnododd Llywydd EBRD, Odile Renaud-Basso, femorandwm cyd-ddealltwriaeth ar raglen ymateb brys diogelwch ynni gyda Phrif Weinidog yr Wcrain, Denis Shmyhal, yn nodi cynlluniau ar gyfer cymorth pellach i sector ynni Wcráin.

O dan y cytundeb, mae'r EBRD yn bwriadu cynnull cyllid ychwanegol o fwy na € 300 miliwn ar gyfer cwmnïau ynni Wcráin, i gefnogi adfer cyfleusterau cynhyrchu a seilwaith, i hwyluso adeiladu capasiti cynhyrchu hyblyg dosbarthedig newydd ac i sicrhau cyflenwad trydan sefydlog a di-dor. ar draws y wlad. 

Bydd yr EBRD a Llywodraeth Wcráin yn cydweithio i ddiffinio meysydd ffocws blaenoriaeth yn y sector ynni, a fydd yn arwain cefnogaeth EBRD. 

Mae'r Banc, sydd wedi sicrhau bod mwy na € 4 biliwn o gyllid ar gael i'r Wcráin ers hynny Dechreuodd Rwsia ar ei rhyfel ar raddfa lawn yno ym mis Chwefror 2022, wedi ail-weithio ei gynlluniau buddsoddi ar gyfer eleni i fynd i'r afael â'r anghenion ynni brys sy'n deillio o'r ymosodiadau diweddar. Mae datblygu cynhyrchu ynni gwasgaredig, gan gynnwys o ffynonellau adnewyddadwy, a gwydnwch y system trawsyrru pŵer yn flaenoriaethau allweddol yn ymgysylltiad yr EBRD â chleientiaid y sector ynni.

Mae diogelwch ynni yn un o bum blaenoriaeth buddsoddi EBRD yn yr Wcrain, ynghyd â seilwaith hanfodol, diogelwch bwyd, masnach, a chymorth i'r sector preifat.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd