RSSEmiradau Arabaidd Unedig

Mae #UnitedArabEmirates yn cyfrannu $ 50 miliwn i #UNRWA i ddangos undod â ffoaduriaid Palestina

Mae #UnitedArabEmirates yn cyfrannu $ 50 miliwn i #UNRWA i ddangos undod â ffoaduriaid Palestina

| Gorffennaf 29, 2019

Myfyrwyr yn Ysgol Merched UNRWA Birzeit, West Bank, 22 Tachwedd, 2018. © 2018 UNRWA Llun gan Marwan Baghdadi. Cyhoeddodd yr Emiraethau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig) gyfraniad o US $ 50 miliwn i Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina yn y Dwyrain Agos (UNRWA), gan ailadrodd ei hymrwymiad i gefnogi’r hanfodol a […]

Parhau Darllen

Mae Emiradau Arabaidd Unedig yn adleoli milwyr yn #Yemen mewn ymgais i gynorthwyo ymdrechion heddwch y Cenhedloedd Unedig

Mae Emiradau Arabaidd Unedig yn adleoli milwyr yn #Yemen mewn ymgais i gynorthwyo ymdrechion heddwch y Cenhedloedd Unedig

| Gorffennaf 16, 2019

Mae'r penderfyniad a wnaed gan yr Emiradau Arabaidd Unedig i ail-leoli ei luoedd yn Yemen wedi ysgogi sylw a dyfalu eang dros yr wythnosau diwethaf, yn ysgrifennu Graham Paul. Er bod llawer o newyddiadurwyr a sylwedyddion brwd wedi bod yn gyflym i neidio i gasgliadau am y symudiad, ymddengys bod un penderfynydd allweddol wedi'i esgeuluso, bod yr adleoli wedi'i ysgogi […]

Parhau Darllen

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

| Mehefin 27, 2019

Mae'r amodau ofnadwy ar gyfer gweithwyr sy'n adeiladu'r stadia a'r seilwaith ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, sydd bellach ychydig dros ddwy flynedd i ffwrdd, unwaith eto'n gwneud penawdau. Daw'r feirniadaeth newydd hon ar ben datblygiadau diweddar o ran afreoleidd-dra ynghylch cais gwreiddiol Qatar i gynnal y twrnamaint. Cadw a holi cyn-lywydd UEFA […]

Parhau Darllen

Gwŷs Trwmp #Qatar Emir i esbonio camau ansefydlogi

Gwŷs Trwmp #Qatar Emir i esbonio camau ansefydlogi

| Mehefin 12, 2019

Ddydd Gwener diwethaf, cyhoeddodd y Tŷ Gwyn y bydd Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, yn ymweld â'r Unol Daleithiau fis nesaf. Er y bydd Doha yn sicr yn trafod yr ymweliad, bydd yn debygol o fod yn gyfarfod anghyfforddus i frenhines y Gwlff, gyda ffynonellau rhanbarthol yn cyfaddef yn breifat y gall yr Emir ddisgwyl i gyfaddefiad o'r […]

Parhau Darllen

Lansio Clwb Gohebwyr Tramor o'r #UAE

Lansio Clwb Gohebwyr Tramor o'r #UAE

| Efallai y 26, 2019

Anrhydeddwyd llywydd Clwb y Wasg ym Mrwsel a pherchennog / cyhoeddwr Gohebydd yr UE, Colin Stevens, yr wythnos hon (dydd Mawrth, 21 Mai 2019) i fod yn siaradwr gwadd swyddogol yn seremoni urddo lansiad Clwb Gohebwyr Tramor yr Emiraethau Arabaidd Unedig yn Abu Dhabi. Dan nawdd a phresenoldeb AU Dr. Sultan […]

Parhau Darllen

Pedair blynedd allan: # Mae paratoadau Cwpan y Byd yn dod i ffocws

Pedair blynedd allan: # Mae paratoadau Cwpan y Byd yn dod i ffocws

| Rhagfyr 5, 2018

Bellach mae ychydig yn llai na phedair blynedd hyd at ddechrau Cwpan y Byd nesaf, ac er gwaethaf dadleuon sydd wedi gwisgo'r twrnamaint ers iddo gael ei ddyfarnu i Qatar yn 2010, mae'r seilwaith yn cymryd siâp yn gyflym. Mae gwaith adeiladu gwych sydd ei angen i gyflawni'r twrnamaint wedi darparu ysgogiad i economi ehangach y wlad, [...]

Parhau Darllen

#Abu Dhabi Mae diwydiant pwysicaf y GCC yn edrych i'r dyfodol

#Abu Dhabi Mae diwydiant pwysicaf y GCC yn edrych i'r dyfodol

| Tachwedd 27, 2018

Cynhaliwyd cynhadledd olew a nwy mwyaf y byd yn Abu Dhabi yn ddiweddar, ac fe nododd agenda newydd feiddgar. Gan adlewyrchu ar ADIPEC blynyddol y mis hwn - cynhadledd olew a nwy mwyaf y byd, a gynhelir yn Abu Dhabi - mae'n teimlo'n briodol i dynnu sylw at y camau mawr a wnaed i osod yr olew [...]

Parhau Darllen