RSSCenhedloedd Unedig

A fydd #Spain yn parhau i fod yn fyddar i alwadau dro ar ôl tro yn y #UN yng Ngenefa am roi diwedd ar gam-drin cadw pretrial?

A fydd #Spain yn parhau i fod yn fyddar i alwadau dro ar ôl tro yn y #UN yng Ngenefa am roi diwedd ar gam-drin cadw pretrial?

| Ionawr 18, 2020

Ar 22 Ionawr 2020, bydd y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa yn craffu ar sefyllfa hawliau dynol Sbaen o fewn fframwaith mecanwaith yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR). Yn ei adroddiad ar gyfraniadau’r rhanddeiliaid, mae’r Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol yn adleisio’r materion a godwyd gan wahanol gyrff anllywodraethol, cymdeithasau, clymbleidiau ac unigolion ynghylch cam-drin pretrial […]

Parhau Darllen

Mae #UNHCR yn cyhoeddi argymhellion i'r UE wneud 2020 yn flwyddyn o newid ar gyfer amddiffyniad #Refugees

Mae #UNHCR yn cyhoeddi argymhellion i'r UE wneud 2020 yn flwyddyn o newid ar gyfer amddiffyniad #Refugees

| Ionawr 12, 2020

Mae UNHCR, Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig, wedi lansio set o Argymhellion uchelgeisiol ond cyraeddadwy ar gyfer Llywyddiaethau Croateg ac Almaeneg 2020 Cyngor yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'r Llywyddiaethau a Chytundeb yr UE ar Ymfudo a Lloches a ragwelir yn cyflwyno cyfleoedd unigryw i amddiffyn pobl sydd wedi'u dadleoli'n rymus ac yn ddi-wladwriaeth yn Ewrop a thramor yn well, wrth gefnogi […]

Parhau Darllen

Yn 2020, mae angen i ni feddwl am #UN ar gyfer yr 21ain ganrif

Yn 2020, mae angen i ni feddwl am #UN ar gyfer yr 21ain ganrif

| Rhagfyr 20, 2019

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn beth cyffredin beirniadu’r Cenhedloedd Unedig am fethu â gwneud digon i ddiogelu hawliau dynol neu sicrhau heddwch byd-eang - ysgrifennodd yr Athro Nayef Al-Rodhan. Nid yw’r Cenhedloedd Unedig wedi bod yn effeithiol wrth ddatrys materion anhydrin mawr boed yn Israel-Palestina, neu wrthdaro mwy diweddar, fel Syria, neu driniaeth y Rohingya […]

Parhau Darllen

Mae #UNHCR a Vodafone Foundation yn cyhoeddi ehangu'r rhaglen addysgol i helpu mwy na 500,000 o fyfyrwyr sy'n ffoaduriaid

Mae #UNHCR a Vodafone Foundation yn cyhoeddi ehangu'r rhaglen addysgol i helpu mwy na 500,000 o fyfyrwyr sy'n ffoaduriaid

| Rhagfyr 17, 2019

Mae Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR) yn amcangyfrif bod 70.8 miliwn o bobl yn fyd-eang wedi cael eu dadleoli yn rymus gan ryfel, trais a thrychinebau naturiol. Mae 25.9 miliwn yn ffoaduriaid sy'n byw mewn gwlad dramor, ac mae dros hanner y rhain yn blant sy'n aml yn cael eu hamddifadu o fynediad i addysg o safon. Yn ystod fy nghyfnod fel Cynorthwyydd […]

Parhau Darllen

#UNCHR #Refugees - UE yn #GlobalRefugeeForum

#UNCHR #Refugees - UE yn #GlobalRefugeeForum

| Rhagfyr 16, 2019

Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei gynrychioli yn y Fforwm Ffoaduriaid Byd-eang cyntaf, a gynhelir yng Ngenefa o 16-18 Rhagfyr, gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič, y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi, a'r Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen. Wedi'i gyd-gynnal gan Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig a'r Swistir, bydd y fforwm yn dod â'r gymuned ryngwladol ynghyd i arddangos […]

Parhau Darllen

#UNClimateConference ym Madrid: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn cyflwyno uchelgeisiau hinsawdd i arweinwyr y byd

#UNClimateConference ym Madrid: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn cyflwyno uchelgeisiau hinsawdd i arweinwyr y byd

| Rhagfyr 3, 2019

Cynrychiolodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (yn y llun) y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP25) ar ei diwrnod cyntaf yn y swydd (2 Rhagfyr), gan draddodi araith yn y Sesiwn Arweinwyr agoriadol. Dywedodd yr Arlywydd von der Leyen yn ei haraith: “Ymhen deg diwrnod o nawr, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno Bargen Werdd Ewrop. […]

Parhau Darllen

Dathlu 30 mlynedd o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

Dathlu 30 mlynedd o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

| Hydref 16, 2019

Mae'r Senedd yn cynnal cynhadledd i nodi blynyddoedd 30 o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn Bydd Senedd Ewrop yn trefnu cynhadledd ar 20 Tachwedd i nodi 30fed pen-blwydd y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn. Bydd y gynhadledd yn ystyried cynnydd dros y tri degawd diwethaf ac yn myfyrio ar […]

Parhau Darllen