RSSCenhedloedd Unedig

Adeiladu #UnitedNations cynhwysol gyda #Taiwan ar fwrdd y llong

Adeiladu #UnitedNations cynhwysol gyda #Taiwan ar fwrdd y llong

| Medi 17, 2019

Y mis Gorffennaf hwn, trosglwyddodd Arlywydd Tsai Ing-wen (yn y llun) o Weriniaeth Tsieina (Taiwan) trwy Efrog Newydd, eicon o amrywiaeth a rhyddid ac yn gartref i'r Cenhedloedd Unedig, fel rhaglwyth i'w hymweliad gwladol â chynghreiriaid diplomyddol Taiwan yn y Caribïaidd. Wrth gwrdd â’r Cynrychiolwyr Parhaol i Gynghreiriaid Cenhedloedd Unedig Taiwan, fe wnaeth yr Arlywydd […]

Parhau Darllen

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 #UN

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 #UN

| Awst 30, 2019

Mae saith gwlad yn dal i ddarparu mynediad i ddŵr yfed sylfaenol i lai na hanner eu poblogaeth, tra nad oes gan wledydd 40 arall wasanaethau glanweithdra sylfaenol ar gyfer o leiaf 50% o ddinasyddion, dengys ymchwil newydd. Daw i’r amlwg ar ôl i astudiaeth newydd, o’r enw Gwledydd Meddwl Ymlaen, ddatgelu’r cenhedloedd mwyaf a lleiaf blaengar yn seiliedig ar allweddol […]

Parhau Darllen

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 y Cenhedloedd Unedig

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 y Cenhedloedd Unedig

| Awst 26, 2019

Mae saith gwlad yn dal i ddarparu mynediad i ddŵr yfed sylfaenol i lai na hanner eu poblogaeth, tra nad oes gan wledydd 40 arall wasanaethau glanweithdra sylfaenol ar gyfer o leiaf 50% o ddinasyddion, dengys ymchwil newydd. Daw i’r amlwg ar ôl i astudiaeth newydd, o’r enw Gwledydd Meddwl Ymlaen, ddatgelu’r cenhedloedd mwyaf a lleiaf blaengar yn seiliedig ar allweddol […]

Parhau Darllen

Datganiad ar y cyd: 'Llys Hawliau Dynol Ewrop yn methu myfyrwyr ag anableddau'

Datganiad ar y cyd: 'Llys Hawliau Dynol Ewrop yn methu myfyrwyr ag anableddau'

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Ştefan Stoain yn eistedd ar ei ben ei hun yn ei ddyfarniad dosbarth yn erbyn Ştefan Stoian yn methu â diogelu'r hawl i addysg dysgwyr ag anableddau, ac yn beio eu rhieni yn lle hynny. Am flynyddoedd, cafodd Ştefan Stoain ei gario ar gefn ei fam fel y gallai fynd i'w ddosbarth ar ystafell ddosbarth ail lawr. Ar sawl achlysur gwrthodwyd cefnogaeth i Ştefan erbyn […]

Parhau Darllen

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

| Mawrth 15, 2019

Mae tri Prif Weinidog y Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio nad yw argyfwng Syria wedi dod i ben eto ac wedi galw am gymorth parhaus a mawr i Syriaid, ffoaduriaid bregus a'r cymunedau sy'n eu cynnal. Wrth i'r argyfwng gyrraedd ei nawfed flwyddyn, mae anghenion dyngarol y tu mewn i Syria yn parhau i fod ar y lefelau uchaf erioed gyda 11.7 miliwn o bobl angen rhyw fath o ddyngarol […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn gwneud cynigion i hyrwyddo proses ddiwygio #UN rhyngwladol # Diffygion sy'n gysylltiedig â buddsoddi

Mae'r UE yn gwneud cynigion i hyrwyddo proses ddiwygio #UN rhyngwladol # Diffygion sy'n gysylltiedig â buddsoddi

| Ionawr 22, 2019

Cyflwynodd yr UE a'i aelod-wladwriaethau ddau gynigion i Weithgor y Cenhedloedd Unedig o dan Gomisiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith Fasnach Ryngwladol (UNCITRAL) ar ddiwygio'r setliad anghydfodau buddsoddi-wladwriaeth (ISDS) ddydd Gwener (19 Ionawr). Bydd cynigion yr UE a'i aelod-wladwriaethau, yn ogystal â chynigion a gyflwynir gan wledydd eraill, yn [...]

Parhau Darllen

Mae cynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn #Katowice - yr UE yn anelu at fabwysiadu rheolau i weithredu #ParisAgreement

Mae cynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn #Katowice - yr UE yn anelu at fabwysiadu rheolau i weithredu #ParisAgreement

| Rhagfyr 4, 2018

Mae cynhadledd barhaus yr hinsawdd y Cenhedloedd Unedig eleni yn Katowice yn rhedeg tan 14 Rhagfyr a bydd yn foment allweddol ar gyfer gweithredu Cytundeb Paris. Tri blynedd ar ôl mabwysiadu'r Cytundeb Paris, mae'r UE yn gobeithio y bydd pob plaid yn Katowice yn dangos yr ymrwymiad a'r penderfyniad angenrheidiol i sicrhau gwaith uchelgeisiol a chynhwysfawr [...]

Parhau Darllen