RSSUS

Rhaid i ymgeiswyr Democrataidd yr Unol Daleithiau roi diwygiad democratiaeth yn gyntaf i guro #Trump

Rhaid i ymgeiswyr Democrataidd yr Unol Daleithiau roi diwygiad democratiaeth yn gyntaf i guro #Trump

| Mehefin 26, 2019

Deg munud. Dyna am yr amser mwyaf posibl y bydd unrhyw un yn cael cyfle i siarad yn y dadleuon democrataidd a ragwelir yr wythnos hon. Gyda deg ymgeisydd ar y llwyfan ar gyfer pob digwyddiad dwy awr, yn ogystal â phum safonwr, ynghyd â hysbysebion, yn ogystal â hysbysebion, bydd yn anodd i unrhyw un gael gair yn edgewise, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol a Phrif Gwnsler […]

Parhau Darllen

Mae UDA eisiau etholiadau sydd i ddod yn #Albania i fynd ymlaen yn heddychlon

Mae UDA eisiau etholiadau sydd i ddod yn #Albania i fynd ymlaen yn heddychlon

| Mehefin 26, 2019

Mae'r Unol Daleithiau wedi rhybuddio bod yn rhaid caniatáu i etholiadau y penwythnos hwn yn Albania fynd ymlaen yn heddychlon neu fel arall bydd gwrthwynebiad y wlad yn cael ei ystyried yn “sefydliad treisgar”. Daw'r rhybudd anarferol o gryf ychydig cyn etholiadau lleol allweddol ar ddydd Sul, a fydd yn cael ei boicotio gan Blaid Ddemocrataidd yr wrthblaid. Dirprwy Brif Genhadaeth Dros Dro […]

Parhau Darllen

#Huawei sy'n dominyddu ras fyd-eang i #5G er gwaethaf pwysau gan Washington

#Huawei sy'n dominyddu ras fyd-eang i #5G er gwaethaf pwysau gan Washington

| Mehefin 26, 2019

Mae cawr telathrebu Tsieineaidd Huawei wedi sicrhau contractau 50 5G y tu allan i'r farchnad ddomestig, yn ôl uwch-weithredwr y cwmni Ding Yun. Mae hynny'n ennill bron i 50% o nifer y contractau a adroddwyd ym mis Chwefror, dywedodd y weithrediaeth wrth uwchgynhadledd ddydd Mawrth cyn lansio MWC19 Shanghai (y digwyddiad blynyddol mwyaf yn Asia yn y diwydiant). […]

Parhau Darllen

Dywed Hunt na all ragweld Prydain yn ymuno â rhyfel dan arweiniad yr Unol Daleithiau gyda #Iran

Dywed Hunt na all ragweld Prydain yn ymuno â rhyfel dan arweiniad yr Unol Daleithiau gyda #Iran

| Mehefin 26, 2019

Nid yw Prydain yn disgwyl i'r Unol Daleithiau ofyn i'r Deyrnas Unedig ymuno â rhyfel yn erbyn Iran a Llundain yn annhebygol o gytuno i ymuno â gwrthdaro o'r fath, dywedodd yr Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt ddydd Mawrth (25 Mehefin), yn ysgrifennu Guy Faulconbridge. “Yr Unol Daleithiau yw ein cynghreiriad agosaf, rydym yn siarad â nhw drwy'r amser, rydym […]

Parhau Darllen

Mae Prydain yn rhybuddio am ryfel damweiniol rhwng yr Unol Daleithiau a #Iran

Mae Prydain yn rhybuddio am ryfel damweiniol rhwng yr Unol Daleithiau a #Iran

| Mehefin 25, 2019

Nid yw Prydain yn credu bod yr Unol Daleithiau na Iran eisiau rhyfel ond mae'n bryderus iawn y gallai rhyfel damweiniol gael ei sbarduno, dywedodd yr Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt ddydd Llun (24 Mehefin), yn ysgrifennu Guy Faulconbridge. “Rydym yn bryderus iawn: dydyn ni ddim yn meddwl bod y naill ochr na'r llall eisiau rhyfel, ond rydym yn bryderus iawn y gallem gael […]

Parhau Darllen

#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

| Mehefin 21, 2019

Mae exposé gan Wall Street Journal wedi datgelu bod unigolion ar restr gyllido al Qaeda y Cenhedloedd Unedig ac Islamaidd yn cael hyd at $ 120,000 y flwyddyn am 'angenrheidiau sylfaenol'. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys Khalifa al-Subaiy, ariannwr Qatari a phreswylydd yn nhalaith fechan y Gwlff, a gafwyd yn euog yn flaenorol o ddarparu cefnogaeth ariannol sylweddol i uwch […]

Parhau Darllen

Mae'n debyg bod #Huawei yn gweithio ar ei wrthwynebydd #Android ers saith mlynedd

Mae'n debyg bod #Huawei yn gweithio ar ei wrthwynebydd #Android ers saith mlynedd

| Mehefin 14, 2019

Mae Huawei wedi bod yn adeiladu dewis arall i Google Android am y saith mlynedd diwethaf, yn ôl adroddiad yn South Morning Morning Post, yn ysgrifennu Todd Haselton | @robotodd. Dywedodd Huawei wrth CNBC y mis diwethaf y gallai ei system weithredu fod yn barod cyn gynted ag y bo modd eleni os na all ddefnyddio Google Android neu Microsoft Windows. Mae Huawei ar hyn o bryd yn gosod Android ar ei […]

Parhau Darllen