Cysylltu â ni

US

Gobaith yr UE yw torri tir newydd ar fasnach yn uwchgynhadledd yr UE / UD yr wythnos nesaf

cyhoeddwyd

on

Cyn uwchgynhadledd G7 a'r UE-UD, Economi Briffiodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis ASEau ar uwchgynhadledd yr UE / UD sydd ar ddod. Bydd yr uwchgynhadledd yn mynd i’r afael â materion masnach fyd-eang, ond fel rhan o fesur ymddiriedaeth a meithrin hyder, mae’r UE yn gobeithio datrys o leiaf rai o anghydfodau masnach cyfredol yr UE / UD. 

Bydd Llywyddion y Comisiwn a’r Cyngor Ursula von der Leyen a Charles Michel yn cwrdd ag arlywydd yr Unol Daleithiau ar 15 Mehefin ym Mrwsel. Mae'r UE yn disgwyl i'w berthynas â'r Unol Daleithiau gael ei hadfywio a'i nod yw adeiladu agenda gyffredin sy'n cynnwys masnach, yr economi, newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â phryderon polisi tramor cydfuddiannol eraill yn seiliedig ar fuddiannau a gwerthoedd a rennir.

Mae'r UE yn gobeithio y gall yr uwchgynhadledd gyflawni agenda fasnach fwy cadarnhaol ac ymrwymiad o'r newydd i fynd i'r afael â'r heriau sy'n deillio o economïau heblaw marchnad. 

Dywedodd Dombrovskis: “Rydyn ni eisiau gwneud cynnydd pendant i ddatrys ein hanghydfodau dyled dwyochrog ar awyrennau a thariffau’r Unol Daleithiau ar ddur ac alwminiwm. Ar yr olaf, gwnaethom anfon signal clir i'r Unol Daleithiau ar ein parodrwydd i ddatrys y mater hwn mewn ffordd deg a chytbwys, trwy atal dyblu awtomatig ein gwrthfesurau cyfreithlon. Yr Unol Daleithiau nawr sydd i gerdded y sgwrs. ​​”

O ran y rhagolygon mwy byd-eang, dywedodd Dombrovskis: “Rydyn ni hefyd yn gobeithio creu cynghrair gyda’r UE i gydweithredu ar ddiwygio Sefydliad Masnach y Byd. Mae angen i ni ddod â’r llyfr rheolau masnach fyd-eang hwnnw hyd yn hyn, gan ein helpu i fynd i’r afael â llawer o heriau sy’n ein hwynebu. ”

Bydd yr UE a'r UD hefyd yn trafod cydweithredu agosach ar dechnolegau gwyrdd a digidol. I'r perwyl hwnnw, mae'r UE wedi cynnig sefydlu Cyngor Masnach a Thechnoleg i ddarparu arweinyddiaeth drawsatlantig yn y maes masnach hwn. 

Fel rhan o'i ymweliad cyntaf ag Ewrop, bydd Joe Biden yn cyrraedd Brwsel cyn yr uwchgynhadledd i gwrdd â phenaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth NATO y diwrnod cynt.

Rwsia

Biden i gynnal cynhadledd newyddion unigol ar ôl uwchgynhadledd Putin

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, yn cynnal cynhadledd newyddion unigol ar ôl cwrdd â’i gymar yn Rwseg Vladimir Putin yr wythnos hon, gan wadu platfform rhyngwladol uchel i ysbïwr KGB i ysbeilio’r Gorllewin a hau anghytgord, yn ysgrifennu steve Holland.

Arweiniodd perfformiad bravura Putin mewn cynhadledd newyddion yn 2018 gyda Donald Trump at sioc pan fwriodd arlywydd yr Unol Daleithiau ar y pryd amheuaeth ar ganfyddiadau ei asiantaethau cudd-wybodaeth ei hun a gwastatáu arweinydd Rwseg.

Bydd siarad am yr uwchgynhadledd yn unig hefyd yn sbario Biden, 78, rhag jousting agored gyda Putin, 68, gerbron cyfryngau’r byd ar ôl yr hyn sy’n sicr o fod yn gyfarfyddiad cynhyrfus.

"Rydyn ni'n disgwyl i'r cyfarfod hwn fod yn onest ac yn syml," meddai swyddog o'r Tŷ Gwyn.

"Cynhadledd i'r wasg unigol yw'r fformat priodol i gyfathrebu'n glir â'r wasg rydd y pynciau a godwyd yn y cyfarfod - o ran meysydd lle gallwn gytuno ac mewn meysydd lle mae gennym bryderon sylweddol."

Bydd Biden yn cwrdd â Putin ar Fehefin 16 yng Ngenefa ar gyfer uwchgynhadledd a fydd yn ymdrin â sefydlogrwydd niwclear strategol a'r berthynas ddirywiol rhwng y Kremlin a'r Gorllewin.

Dywedodd Putin, sydd wedi gwasanaethu fel arweinydd pwysicaf Rwsia ers i Boris Yeltsin ymddiswyddo ar ddiwrnod olaf 1999, cyn y cyfarfod fod cysylltiadau gyda’r Unol Daleithiau ar eu pwynt isaf mewn blynyddoedd. Darllen mwy.

Pan ofynnwyd iddo am Biden yn ei alw’n llofrudd mewn cyfweliad ym mis Mawrth, dywedodd Putin ei fod wedi clywed dwsinau o gyhuddiadau o’r fath.

"Nid yw hyn yn rhywbeth rwy'n poeni amdano o leiaf," meddai Putin, yn ôl cyfieithiad NBC o ddarnau o gyfweliad a ddarlledwyd ddydd Gwener.

Mae'r Tŷ Gwyn wedi dweud y bydd Biden yn magu ymosodiadau ransomware sy'n deillio o Rwsia, ymddygiad ymosodol Moscow yn erbyn yr Wcrain, carcharu anghytuno a materion eraill sydd wedi cythruddo'r berthynas.

Mae Biden wedi dweud nad yw’r Unol Daleithiau yn ceisio gwrthdaro â Rwsia, ond y bydd Washington yn ymateb mewn ffordd gadarn os bydd Moscow yn cymryd rhan mewn gweithgareddau niweidiol.

Dywed Rwsia fod y Gorllewin yn cael ei afael gan hysteria gwrth-Rwsiaidd ac y bydd yn amddiffyn ei fuddiannau mewn unrhyw ffordd y gwêl yn dda.

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, sy'n croesawu arweinwyr G7 gan gynnwys Biden mewn uwchgynhadledd yn ne-orllewin Lloegr, wrth CNN y byddai Biden yn rhoi rhai "negeseuon eithaf anodd i Putin, ac mae hynny'n rhywbeth y byddwn i ddim ond yn ei gymeradwyo".

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae dilyniant 'Cruella' wrthi'n cael ei wneud yn Disney

cyhoeddwyd

on

Ar ôl cymryd byd-eang llwyddiannus o $ 48.5 miliwn mewn ychydig llai na phythefnos, mae Emma Stone wedi'i chadarnhau ar gyfer llinell y dilyniant.

Mae Emma Stone wedi cael ei chanmol am ei pherfformiad strategol a arddangosodd yn addasiad Disney Cruella. Mae cyfarwyddwr masnachfraint y ffilm Craig Gillespie wedi mynegi pa mor awyddus yw dychwelyd ochr yn ochr â'r ysgrifennwr sgrin Tony McNamara ar gyfer y dilyniant. Credir, ar ôl i'r dilyniannau ddychwelyd, y bydd Stone yn chwarae rhan ganolog o amgylch y cymeriad yr ydym wedi arfer ei weld o'r One Hundred and One Dalmatians. Bydd addasiadau Cruella de Vil yn dilyn un cartwnau Disney, sy'n golygu y gallwn ddisgwyl yn dda gweld stori'r cartŵn yn cael ei haddasu yn ffilm.

Cyhoeddiadau eraill ar gyfer y penwythnos hwn, yw'r gyfres newydd o cynigion betio heddiw sydd wedi bod ar gael i ddarllenwyr yr erthygl hon. Os ydych chi'n cael eich swyno, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud.

Cruella darlledwyd y ffilm ar yr 28ain o Fai mewn theatrau ledled y byd. Gallai cefnogwyr Disney hefyd gael gafael ar y teitl gartref, o dan y Disney + gwasanaeth ffrydio sydd ar gael, fodd bynnag, roedd angen pryniant mynediad cynnar sy'n cyfateb i $ 30. Er bod y ffilm wedi cymryd ychydig yn drawiadol mewn ychydig llai na phythefnos, y llinell stori ac esthetig pync y 1970au sydd wedi creu argraff fawr ar bawb. 

Jenny Beavan yw dylunydd gwisgoedd gwobrau’r academi sy’n cymryd y sylw am greadigaeth anhygoel a dod â genre ac oedran ffasiwn yma yn fyw. Cadarnhawyd gan Variety, bod y gwisgoedd a ddyluniwyd gan Jenny mewn gwirionedd wedi eu gwerthu ar ôl eu cynhyrchu ar gyfer cydweithrediad â Rag a Bone. Er ei bod yn arferol yn aml nad yw rhyddfreintiau enfawr yn rhoi clod i'r dylunwyr ar ôl i'r dillad gael eu gwerthu ar ôl ffilmio, nid yw eto i'w gadarnhau pe bai hyn yn effeithio ar ddyfodol enillydd gwobr yr academi gyda'r dilyniant. Cadarn, mae ffilmio ffilmiau enfawr fel y rhain yn darparu amlygiad enfawr i'r dalent, ond gall hefyd olygu 'llofnodi'ch bywyd a'ch hawliau i ffwrdd ar y llinell doredig honno', fel y dywedodd Beaven wrth sgwrsio â'r wasg.

Ar wahân i'r ddrama fewnol ar set, mae'r ffilm wedi'i derbyn yn dda iawn gan bob ongl o'r cyfryngau. Gyda sgôr cynulleidfa o 97% ar lwyfannau adolygu ffilmiau enfawr, mae'r sinema yn sgorio ar gyfer penwythnos agoriadol yn ei graddio fel y mwyaf poblogaidd o'r holl ail-wneud o gartwnau wedi'u seilio ar Disney. Bydd beirniaid a chynulleidfaoedd ffilm sydd eto i weld y ffilm hon wrth gwrs yn mynd i mewn â gogwydd o'r llwyddiant trawiadol y mae'r ffilm wedi'i gael hyd yn hyn. 

Bydd Cruella yn ymuno â'r rhestr hir o addasiadau ffilm sydd wedi gwneud llwyddiant ysgubol ac wedi crynhoi symiau mawr o arian yn eu penwythnos agoriadol. Mae enghreifftiau o ffilmiau o'r fath yn cynnwys Alice in Wonderland, Maleficent, Sinderela, Beauty and the Beast, Aladdin ac Y Brenin Lion. Credir bod teitlau fel Peter Pan a Wendy, Pinocchio a The Little Mermaid yn y gweithiau nesaf. I gael y diweddariadau diweddaraf ar eu rhyddhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf newyddion ffordd o fyw rhyddhau.

Parhau Darllen

Rwsia

Mae'r llys yn gwahardd rhwydwaith beirniad Kremlin, Navalny, yn y gêm cyn yr etholiad

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth llys yn Rwseg ddydd Mercher (9 Mehefin) wahardd grwpiau sy’n gysylltiedig â beirniad Kremlin a garcharwyd Alexei Navalny ar ôl eu datgan yn “eithafwr”, symudiad sy’n gwahardd ei gynghreiriaid rhag etholiadau ac a fydd yn straenio cysylltiadau’r Unol Daleithiau-Rwsia ymhellach cyn uwchgynhadledd a wyliwyd yn ofalus, ysgrifennu Vladimir Soldatkin ac Andrew Osborn.

Mae'r Arlywydd Vladimir Putin ac Arlywydd yr UD Joe Biden i fod i gynnal sgyrsiau yn Genefa yr wythnos nesaf gyda thynged Navalny a'r gwrthdaro ar ei fudiad yn sicr o fod ar yr agenda.

Condemniodd Washington, sydd wedi gofyn i Moscow ryddhau Navalny, benderfyniad y llys, gyda’r Adran Wladwriaeth yn ei alw’n “arbennig o annifyr”. Dywed y Kremlin fod y mater yn un domestig yn unig ac nid busnes Biden. Mae wedi portreadu Navalny fel gwneuthurwr trafferthion a gefnogir gan yr Unol Daleithiau, rhywbeth y mae Navalny wedi'i wadu.

Mae dyfarniad dydd Mercher, y bennod ddiweddaraf mewn gwrthdaro hirhoedlog ar wrthwynebydd domestig ffyrnig Putin, yn cyflwyno ergyd morthwyl olaf i rwydwaith gwleidyddol helaeth a adeiladodd Navalny dros nifer o flynyddoedd i geisio herio gafael arweinydd cyn-filwr Rwseg ar bŵer.

Mae Putin, 68, wedi bod mewn grym fel naill ai arlywydd neu brif weinidog er 1999. Roedd Navalny, yn y carchar am droseddau parôl yn ymwneud ag achos ysbeilio, meddai, wedi ei drympio, wedi gosod her feiddgar i Putin trwy brotestiadau stryd ac ymchwiliadau impiad y mae ef wedi gobeithio y byddai'n arwain at newid arweinyddiaeth.

Daethpwyd â’r achos cyfreithiol yn erbyn rhwydwaith Navalny gan swyddfa prif erlynydd Moscow a oedd wedi cyhuddo Navalny a’i gynghreiriaid o geisio foment chwyldro trwy geisio ansefydlogi’r sefyllfa gymdeithasol-wleidyddol y tu mewn i Rwsia gyda’u gweithgaredd.

Dywedodd llefarydd ar ran swyddfa erlynydd Moscow wrth gohebwyr ddydd Mercher ei fod yn falch o’r dyfarniad a oedd wedi cydnabod bod cynghreiriaid Navalny wedi trefnu ralïau stryd anghyfreithlon a oedd wedi dod i ben mewn aflonyddwch torfol.

Ar ôl gwrandawiad cyfreithiol 12.5 awr y tu ôl i ddrysau caeedig, dywedodd cyfreithwyr Navalny mewn datganiad y byddent yn apelio ac nad oedd y dystiolaeth a gyflwynwyd gan erlynwyr wedi bod yn foddhaol.

Mae'r tramgwyddus cyfreithiol yn adlewyrchu'r rhai a gyflogwyd yn y gorffennol yn erbyn grwpiau de-dde, sefydliadau Islamaidd a Thystion Jehofa a ddatganwyd hefyd yn "eithafwyr" gan lysoedd a'u gwahardd.

Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5 mlynedd ers llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia Chwefror 29, 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo
Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5 mlynedd ers llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia Chwefror 29, 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo

Gwadodd Navalny a’i gynghreiriaid honiadau’r erlynydd, gan eu bwrw fel ymgais i geisio mathru eu gwrthwynebiad gwleidyddol i’r blaid sy’n rheoli Rwsia Unedig cyn yr etholiadau seneddol ym mis Medi.

Mewn neges a bostiwyd ar gyfrif Instagram Navalny a gafodd ei drafftio yn ôl pob golwg gan ragweld yr hyn a oedd yn ddyfarniad disgwyliedig eang, dyfynnwyd bod Navalny yn annog ei gefnogwyr i beidio â digalonni.

"Dydyn ni ddim yn mynd i unman," darllenodd y neges.

"Byddwn yn treulio hyn, yn datrys pethau, yn newid ac yn esblygu. Byddwn yn addasu. Ni fyddwn yn camu'n ôl o'n nodau a'n syniadau. Dyma ein gwlad ac nid oes gennym un arall."

Mae cais yr erlynydd yn dod â gweithgaredd rhwydwaith o grwpiau a sefydlwyd gan Navalny, 45, i ben yn ffurfiol, sy'n gwasanaethu tymor carchar 2-1 / 2 flynedd, rhywbeth y mae llawer o wledydd y Gorllewin wedi'i bortreadu fel dial â chymhelliant gwleidyddol am ei weithgareddau gwleidyddol gwrth-Kremlin. .

Yn benodol, mae'r dyfarniad yn targedu Sefydliad Gwrth-lygredd Navalny sydd wedi cynhyrchu ymchwiliadau proffil uchel i lygredd swyddogol honedig, a phencadlys ymgyrch ranbarthol Navalny sydd wedi ymgynnull yn y gorffennol i drefnu protestiadau gwrth-Kremlin.

Bellach mae gan yr awdurdodau'r pŵer ffurfiol i weithredwyr carchardai a rhewi eu cyfrifon banc os ydyn nhw'n parhau â'u gweithgareddau. Roedd yr achos eisoes wedi ysgogi cynghreiriaid Navalny i atal y grwpiau hyd yn oed cyn y dyfarniad.

Yn y cyfnod cyn y dyfarniad, Putin yr wythnos diwethaf llofnododd ddeddfwriaeth a oedd yn gwahardd aelodau sefydliadau “eithafol” rhag rhedeg am swydd.

Ynghyd â dyfarniad dydd Mercher, mae'r ddeddfwriaeth newydd yn dod â gobeithion rhai cynghreiriaid Navalny i ben i redeg dros y senedd.

Maen nhw'n dweud y byddan nhw'n ceisio defnyddio strategaeth bleidleisio glyfar neu dactegol yn lle hynny i geisio tanseilio cefnogaeth i'r blaid sy'n llywodraethu o blaid Kremlin, strategaeth y mae ffynonellau Kremlin wedi'i bychanu.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd