Cysylltu â ni

Tsieina

Dywed Is-lywydd yr Unol Daleithiau Harris fod China yn dychryn i gefnogi honiadau Môr De Tsieina

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Is-lywydd yr UD Kamala Harris (Yn y llun) ddydd Mawrth (24 Awst) cyhuddodd Beijing o orfodaeth a bygwth cefnogi hawliadau anghyfreithlon ym Môr De Tsieina, ei sylwadau mwyaf pwyntiedig ar China yn ystod ymweliad â de-ddwyrain Asia, a ddywedodd ei bod yn hanfodol i ddiogelwch yr Unol Daleithiau, ysgrifennu Nandita Bose, Aradhana Aravindan a Chen Lin yn Singapore, Gabriel Crossley yn Beijing ac Ed Davies.

Nod taith saith diwrnod Harris i Singapore a Fietnam, dim ond ei hail chwilota yn rhyngwladol, yw sefyll i fyny at ddylanwad diogelwch ac economaidd cynyddol Tsieina, gan fynd i’r afael â phryderon ynghylch honiadau China i rannau o Fôr De Tsieina y mae anghydfod yn eu cylch a dangos y gall Washington arwain y ffordd.

Mewn araith yn Singapore, nododd Harris weledigaeth yr UD ar gyfer y rhanbarth a adeiladwyd ar hawliau dynol a gorchymyn rhyngwladol yn seiliedig ar reolau a cheisiodd solidoli colyn yr Unol Daleithiau tuag at Asia.

hysbyseb

Dywedodd fod yr Unol Daleithiau wedi cynnig ei hun i gynnal cyfarfod 2023 o’r grŵp masnach Asia-Pacific 21 aelod, sy’n cynnwys yr Unol Daleithiau, China a Rwsia.

Mae dargyfeirio sylw ac adnoddau i’r rhanbarth wedi dod yn ganolbwynt i weinyddiaeth yr Arlywydd Joe Biden, wrth iddo droi cefn ar hen alwedigaethau diogelwch wrth i luoedd yr Unol Daleithiau dynnu’n ôl o Afghanistan.

Mae gweinyddiaeth yr Unol Daleithiau wedi galw cystadlu â China yn “brawf geopolitical mwyaf” y ganrif ac mae De-ddwyrain Asia wedi gweld cyfres o ymweliadau proffil uchel gan brif swyddogion gweinyddol, gan gynnwys yr Ysgrifennydd Amddiffyn Lloyd Austin.

hysbyseb

"Rydyn ni'n gwybod bod Beijing yn parhau i orfodi, i ddychryn ac i wneud hawliadau i fwyafrif helaeth Môr De Tsieina," meddai Harris yn ei haraith.

“Gwrthodwyd yr honiadau anghyfreithlon hyn gan benderfyniad tribiwnlys mympwyol 2016, ac mae gweithredoedd Beijing yn parhau i danseilio’r gorchymyn ar sail rheolau ac yn bygwth sofraniaeth cenhedloedd," meddai, gan gyfeirio at ddyfarniad tribiwnlys rhyngwladol dros honiadau China yn Yr Hâg.

Gwrthododd China’r dyfarniad ac mae wedi sefyll wrth ei honiad i’r rhan fwyaf o’r dyfroedd o fewn Llinell Nine Dash, fel y’i gelwir, ar ei mapiau, y mae Brunei, Malaysia, Ynysoedd y Philipinau a Fietnam hefyd yn honni.

Dywedodd llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor China, Wang Wenbin, mewn ymateb i sylwadau Harris, fod y “gorchymyn” yr oedd yr Unol Daleithiau ei eisiau yn un lle gallai “ddifetha, gormesu, gorfodi a bwlio gwledydd eraill yn fwriadol a pheidio â gorfod talu unrhyw bris”.

Mae Is-lywydd yr UD Kamala Harris yn mynychu bwrdd crwn yn Gardens by the Bay yn Singapore cyn gadael am Fietnam ar ail gymal ei thaith yn Asia, Awst, 24, 2021. REUTERS / Evelyn Hockstein / Pool
Mae Is-lywydd yr UD Kamala Harris yn traddodi araith yn Gardens by the Bay yn Singapore cyn gadael am Fietnam ar ail gymal ei thaith yn Asia, Awst, 24, 2021. REUTERS / Evelyn Hockstein / Pool

Mae Tsieina wedi sefydlu allfeydd milwrol ar ynysoedd artiffisial yn y dyfroedd, sy'n cael eu croesi gan lonydd cludo hanfodol ac sydd hefyd yn cynnwys caeau nwy a meysydd pysgota cyfoethog.

Mae Llynges yr UD yn cynnal gweithrediadau "rhyddid mordwyo" yn rheolaidd trwy'r dyfroedd y mae anghydfod yn eu cylch, y mae Tsieina yn eu gwrthwynebu, gan ddweud nad ydyn nhw'n helpu i hyrwyddo heddwch na sefydlogrwydd.

Ar fwrdd yr USS Tulsa, llong ymladd yn yr Unol Daleithiau yng nghanolfan Llynges Changi yn Singapore ddydd Llun (23 Awst), dywedodd Harris wrth forwyr yr Unol Daleithiau "y bydd rhan fawr o hanes yr 21ain ganrif yn cael ei hysgrifennu am yr union ranbarth hon" a bod eu gwaith yn ei amddiffyn yn ganolog.

Ddydd Llun, cychwynnodd Harris ar ei thaith trwy gwrdd â Phrif Weinidog Singapore, Lee Hsien Loong.

Maent yn trafodwyd pwysigrwydd rheolau a rhyddid mordwyo yn rhanbarth Indo-Môr Tawel, ehangu cydweithredu seiberddiogelwch ac ymdrechion i lanio cadwyni cyflenwi critigol rhwng eu gwledydd.

"Mae ein partneriaethau yn Singapore, yn Ne-ddwyrain Asia a ledled yr Indo-Môr Tawel yn brif flaenoriaeth i'r Unol Daleithiau," meddai Harris ddydd Mawrth, gan ychwanegu bod y rhanbarth yn "hanfodol bwysig i ddiogelwch a ffyniant ein cenedl".

Diplomydd Tsieineaidd gorau y mis diwethaf cyhuddo'r Unol Daleithiau o greu "gelyn dychmygol" i ddargyfeirio sylw oddi wrth broblemau domestig ac i atal China.

Rhan o’i thasg yn ystod y daith fydd arweinwyr argyhoeddiadol yn y rhanbarth bod ymrwymiad yr Unol Daleithiau i Dde-ddwyrain Asia yn gadarn ac nid yn gyfochrog ag Afghanistan.

Mae Biden wedi wynebu beirniadaeth am ei ymdriniaeth o dynnu lluoedd yr Unol Daleithiau yn ôl a’r gwacáu anhrefnus ar ôl i’r Taliban feddiannu mellt yn Afghanistan.

Agorodd Harris ei haraith ddydd Mawrth yn siarad am Afghanistan a dywedodd fod yr Unol Daleithiau yn “canolbwyntio ar laser” ar y dasg o “wacáu dinasyddion America, partneriaid rhyngwladol, Affghaniaid a weithiodd ochr yn ochr â ni, ac Affghaniaid eraill sydd mewn perygl”.

Ar ôl ei haraith, cynhaliodd Harris drafodaeth bord gron gydag arweinwyr busnes ar faterion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi. Yn ddiweddarach, roedd i fod i deithio i Fietnam, lle bydd yn cwrdd â'r prif swyddogion heddiw (25 Awst).

Tsieina

Gweithredu ar yr Hinsawdd: Cyd-wasg yr UE-China ar y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd cyn COP26

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn eu hail ddeialog amgylchedd a hinsawdd lefel uchel ar 27 Medi 2021, ailddatganodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Frans Timmermans ac Is-Premier Gweriniaeth Pobl Tsieina Han Zheng eu hymrwymiad i Gytundeb Paris a chanlyniad llwyddiannus y COP26 yn Glasgow. Mewn datganiad i'r wasg ar y cyd, fe wnaethant bwysleisio'r brys i weithredu ar unwaith, yn enwedig yng ngoleuni Chweched Adroddiad Asesu'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd. Fe wnaethant gadarnhau hefyd y bydd yr amgylchedd lefel uchel a deialog hinsawdd yn parhau i fod yn llwyfan allweddol rhwng yr UE a Tsieina i wella gweithredoedd a chydweithrediad dwyochrog ar yr amgylchedd ac yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Yn ystod eu cyfarfod diwethaf, buont yn trafod gwahanol agweddau ar yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth byd-eang, gan ganolbwyntio ar UNFCCC COP26 sydd ar ddod yn Glasgow ac ar COP15 y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yn Kunming. Mae mwy o fanylion am y drafodaeth ar gael yma

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Mae China yn cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia ar sylwadau Taiwan

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd gweinidogaeth dramor Tsieineaidd ddydd Llun (11 Hydref) fod China wedi cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia dros sylwadau “amhriodol” gan gyn Brif Weinidog Awstralia, Tony Abbott, am Taiwan, ysgrifennu Yew Lun Tian a Ryan Woo, Reuters.

Ymwelodd Abbott yr wythnos diwethaf â Taiwan, yr honnir gan China, yn rhinwedd ei swydd, cyfarfu ag Arlywydd Taiwan Tsai Ing-wen, a dywedodd wrth fforwm diogelwch y gallai Tsieina ddiystyru gyda’i heconomi yn arafu a’i chyllid yn “crebachu”. Darllen mwy.

"Mae'r geiriau a'r gweithredoedd perthnasol gan y gwleidydd o Awstralia yn mynd yn erbyn Egwyddor One China ac yn anfon signal difrifol anghywir," meddai Zhao Lijian, llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor Tsieineaidd, wrth sesiwn friffio reolaidd ar y cyfryngau. "Mae China yn gwrthwynebu hyn yn gadarn. Rydyn ni wedi gwneud sylwadau llym i Awstralia."

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Llygredd yn siambr gyfiawnder China

cyhoeddwyd

on

Mae cyn-weinidog cyfiawnder y CCP, Fu Zhenghua, bellach yn destun chwiliad am droseddau disgyblu difrifol - roedd wedi lansio erlyniad â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn Guo Wengui AKA Miles Kwok, sy’n anghytuno’n amlwg., yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ystod y dyddiau diwethaf mae Plaid Gomiwnyddol China wedi nodi ei bwriad i ddilyn ei hymdrechion gwrth-lygredd hyd yn oed yng nghanol echelonau uwch cylchoedd cyfreithiol a barnwrol y blaid sy'n rheoli. Mae'r ymgyrch, a lansiwyd gan yr Arlywydd Xi Jinping yn 2018 gyda'r slogan "Saohei chu'e," sy'n golygu "ysgubo i ffwrdd du a dileu drwg", wedi targedu nifer syfrdanol o actorion y wladwriaeth honedig llygredig dros y tair blynedd diwethaf.

Mae deddfwrfa China wedi canmol yr ymgyrch fel llwyddiant ysgubol - ar ôl datgelu bron i 40,000 o gelloedd troseddol honedig a chwmnïau llygredig, a bod mwy na 50,000 o swyddogion y Blaid Gomiwnyddol a llywodraeth wedi cael eu cosbi am honni eu bod yn eu cadw, yn ôl ystadegau swyddogol. Ac nid yw Beijing yn dangos unrhyw arwyddion o arafu wrth fynd ar drywydd unigolion y maent yn eu hystyried wedi mynd yn aflan o'r system - hyd yn oed ar y brig.

hysbyseb

Yn yr hyn sy’n cael ei ystyried fel y sioe ddiweddaraf o ddwrn haearn China yn erbyn llygredd yn y system wleidyddol a chyfreithiol, dros y penwythnos cyhoeddwyd bod Fu Zhenghua, dirprwy gyfarwyddwr pwyllgor materion cymdeithasol a chyfreithiol Cynhadledd Ymgynghorol Wleidyddol Pobl Tsieineaidd ( Mae CPPCC) - prif gorff cynghori gwleidyddol Tsieina - o dan ymchwiliad disgyblu a goruchwylio am amheuaeth o dorri protocol CCP.

Cyn dechrau yn ei swydd yn y CPPCC, roedd Mr Fu wedi gwasanaethu fel gweinidog cyfiawnder a dirprwy bennaeth heddlu adran heddlu trefol Beijing, lle cafodd ei ganmol gan hierarchaeth y CCP am fynd i'r afael â diwydiant rhyw y ddinas, gan ennill dyrchafiad iddo'i hun i is-weinidog gweithredol dros ddiogelwch y cyhoedd.

Roedd hefyd yn adnabyddus am fynd i'r afael â theuluoedd amlwg a llwyddiannus. Yn 2014, cynhaliodd Mr Fu a erlyniad yr oedd llawer o feirniaid yn ei ystyried yn erlyniad â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn Guo Wengui AKA Miles Kwok, anghytuno CCP proffil uchel sydd bellach yn byw fel alltud yn yr Unol Daleithiau. Datgelodd Mr Kwok wedi hynny fod Mr Fu wedi gorchymyn ymchwiliad i gyllid teuluol Wang Qishan, Is-lywydd presennol y wlad, gan beri sibrydion i chwyrlio am ddyfodol gwleidyddol Mr Fu.

hysbyseb

Fodd bynnag, methodd yr honiadau yn ei erbyn â glynu - gyda Mr Fu yn mynd ymlaen i gael ei ddyrchafu i swydd y Gweinidog Cyfiawnder - ond mae'n ymddangos bod ei lwybr i fyny rhengoedd pŵer y CCP bellach wedi rhedeg allan o'r ffordd. Nid ef yw'r unig swyddog uchel ei safle i deimlo digofaint Beijing yn ddiweddar. Daeth newyddion am yr ymchwiliad ychydig ddyddiau ar ôl i’r CCP gyhoeddi ei fod yn diarddel y cyn is-weinidog diogelwch cyhoeddus Sun Lijun, ar ôl ei gyhuddo o “ffurfio cliciau a cheblau i gymryd drosodd adran allweddol,” ac o gadw casgliad preifat o ddogfennau cyfrinachol.

O ran Mr Fu, cyhoeddodd y Comisiwn Canolog ar gyfer Arolygu Disgyblaeth (CCDI) - corff gwarchod gwrth-lygredd y Blaid Gomiwnyddol - ei fod yn destun ymchwiliad am "droseddau difrifol o ddisgyblaeth a chyfraith plaid." Ni chynigiodd y datganiad un frawddeg unrhyw fanylion pellach i'r ditiad.

Yn ôl CNN, croesawyd y cyhoeddiad gan ystod eang o ffigurau ar-lein, o swyddogion heddlu rheng a ffeil a gwarchodwyr carchardai i newyddiadurwyr ymchwiliol, cyfreithwyr hawliau dynol a deallusion. Yn ddiau, bydd beirniaid CCP cegog fel Mr Kwok hefyd wedi teimlo eu bod wedi eu cyfiawnhau gan y datblygiad, a dweud y lleiaf.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae'r Arlywydd Xi wedi cynyddu gwrthdaro ei blaid ar sêr gwleidyddol cynyddol a swyddogion rhy bwerus. Fodd bynnag, yr hyn sy'n anarferol am dynged Mr Fu yw pa mor uchel ac eang - mewn geiriau eraill, yn unfrydol - mae'n cael ei ddathlu, gan bobl sy'n gweithio i'r gyfundrefn, a chan y rhai sydd wedi bod yn destun ei ormes.

Yn dilyn newyddion am ei gwymp, dywedodd sawl newyddiadurwr ymchwiliol cyn-filwyr ar y cyfryngau cymdeithasol eu bod wedi cael eu targedu gan Mr Fu am eu hadroddiadau caled, ar bynciau yn amrywio o gadw deisebwyr yn anghyfreithlon i lygredd llywodraeth leol.

"Targedau gwrthdrawiad Fu Zhenghua yw pobl sydd wrth wraidd cymdeithas sifil Tsieina. Felly, mae sector deallusol cyfan y wlad a'r cyhoedd i gyd wrth eu boddau (ei gwymp oddi wrth ras)," meddai Wu Qiang, dadansoddwr gwleidyddol yn Beijing. "Roedd ei godiad i rym yn cynrychioli'r dull ymosodol o ddwrn haearn sydd wedi siapio llywodraethu China dros y degawd diwethaf."

Defnyddiwyd dull ymosodol Mr Fu hefyd at swyddogion heddlu a gwarchodwyr carchardai, y mae llawer ohonynt wedi bod yn dathlu ei gwymp ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae sylwadau'n cyfeirio at orfodi Mr Fu o amodau gwaith llym ar gyfer swyddogion lefel mynediad, fel peidio â chaniatáu i warchodwyr carchar gymryd seibiannau yn ystod shifftiau nos.

Mae rhai dadansoddwyr wedi awgrymu bod y gyfres hon o lanhau diweddar yn dangos ymddiriedaeth yn dirywio gan arweinyddiaeth Tsieineaidd yn asiantaethau diogelwch domestig y wlad. Yng ngeiriau Wu Qiang, “Mae’n anodd iawn i Beijing gael ymddiriedaeth wleidyddol. Dyma'r argyfwng mwyaf yn ei lywodraethu ". I feirniaid fel Miles Kwok, mae hefyd yn arwydd bod y toriadau yng nghanol y blaid sy'n rheoli yn dechrau ehangu. Dyfaliad unrhyw un yw p'un a yw'n gyfaredd y gellir ei phontio.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd