Cysylltu â ni

france

Llysgennad Ffrengig i ddychwelyd i'r UD ar ôl galwad Biden-Macron sy'n trwsio ffensys

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Symudodd arlywyddion yr Unol Daleithiau a Ffrainc i drwsio cysylltiadau ddydd Mercher (22 Medi), gyda Ffrainc yn cytuno i anfon ei llysgennad yn ôl i Washington a’r Tŷ Gwyn yn cydnabod iddi gyfeiliorni wrth frocera bargen i Awstralia brynu’r Unol Daleithiau yn lle llongau tanfor Ffrainc heb ymgynghori â Paris, ysgrifennu Michel Rose, Jeff Mason, Arshad Mohammed, John Irish ym Mharis, Humeyra Pamuk yn Efrog Newydd a chan Simon Lewis, Doina Chiacu, Susan Heavey, Phil Stewart a Heather Timmons yn Washington.

Mewn datganiad ar y cyd a gyhoeddwyd ar ôl i Arlywydd yr UD Joe Biden ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron siarad dros y ffôn am 30 munud, cytunodd y ddau arweinydd i lansio ymgynghoriadau manwl i ailadeiladu ymddiriedaeth, ac i gwrdd yn Ewrop ddiwedd mis Hydref.

Dywedon nhw fod Washington wedi ymrwymo i gamu i fyny "cefnogaeth i weithrediadau gwrthderfysgaeth yn y Sahel a gynhaliwyd gan wladwriaethau Ewropeaidd" a awgrymodd swyddogion yr UD a oedd yn golygu parhad o gefnogaeth logistaidd yn hytrach na defnyddio lluoedd arbennig yr Unol Daleithiau.

hysbyseb

Roedd galwad Biden i Macron yn ymgais i drwsio ffensys ar ôl i Ffrainc gyhuddo’r Unol Daleithiau o’i drywanu yn y cefn pan wnaeth Awstralia ddipio contract gwerth $ 40 biliwn ar gyfer llongau tanfor confensiynol Ffrainc, a dewis adeiladu llongau tanfor niwclear gyda thechnoleg yr Unol Daleithiau a Phrydain yn lle. . Darllen mwy.

Yn dreisiodd gan fargen yr Unol Daleithiau, Prydain ac Awstralia, fe wnaeth Ffrainc gofio ei llysgenhadon o Washington a Canberra.

"Cytunodd y ddau arweinydd y byddai'r sefyllfa wedi elwa o ymgynghoriadau agored ymhlith cynghreiriaid ar faterion o ddiddordeb strategol i Ffrainc a'n partneriaid Ewropeaidd," meddai datganiad ar y cyd yr UD a Ffrainc.

hysbyseb

"Fe wnaeth yr Arlywydd Biden gyfleu ei ymrwymiad parhaus yn hynny o beth."

Cafodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, a'i gymar yn Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, yn rhyngweithio am y tro cyntaf ers i'r argyfwng llong danfor ffrwydro, gael 'cyfnewidfa dda' ar gyrion cyfarfod ehangach yn y Cenhedloedd Unedig ddydd Mercher, uwch Wladwriaeth. Dywedodd swyddog yr adran wrth ohebwyr mewn galwad.

Roedd y ddau ddiplomydd gorau yn debygol o gael cyfarfod dwyochrog ar wahân ddydd Iau. "Rydyn ni'n disgwyl y byddan nhw'n cael peth amser gyda'i gilydd yn ddwyochrog yfory," meddai'r swyddog, ac ychwanegodd fod Washington wedi croesawu ymgysylltiad dwfn Ffrainc a'r Undeb Ewropeaidd yn yr Indo-Môr Tawel.

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn traddodi araith yn ystod seremoni wobrwyo ar y cyd ym Mhalas Elysee, ym Mharis, Ffrainc Medi 20, 2021. Stefano Rellandini / Pool trwy REUTERS
Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn cyflwyno datganiad ar y cyd ag Arlywydd Chile, Sebastian Pinera (nas gwelwyd) ar ôl cyfarfod ym Mhalas Elysee ym Mharis, Ffrainc, Medi 6, 2021. REUTERS / Gonzalo Fuentes / File Photo

Yn gynharach ddydd Mercher, disgrifiodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, yr alwad fel un “gyfeillgar” ac roedd yn swnio'n obeithiol am wella cysylltiadau.

“Mae’r arlywydd wedi cael galwad ffôn gyfeillgar gydag arlywydd Ffrainc lle cytunwyd i gwrdd ym mis Hydref a pharhau ag ymgynghoriadau agos a chydweithio ar ystod o faterion," meddai wrth gohebwyr.

Pan ofynnwyd iddi ymddiheurodd Biden i Macron, dywedodd: "Cydnabu y gallai fod mwy o ymgynghori wedi bod."

Gwelwyd yn eang bod partneriaeth ddiogelwch newydd yr Unol Daleithiau, Awstralia a Phrydain (AUKUS) wedi'i chynllunio i wrthsefyll pendantrwydd cynyddol Tsieina yn y Môr Tawel ond dywedodd beirniaid ei bod yn tanseilio ymdrech ehangach Biden i rali cynghreiriaid fel Ffrainc i'r achos hwnnw.

Awgrymodd swyddogion gweinyddiaeth Biden fod ymrwymiad yr Unol Daleithiau i "atgyfnerthu ei gefnogaeth i weithrediadau gwrthderfysgaeth yn rhanbarth Sahel" yng Ngorllewin Affrica yn golygu parhad o'r ymdrechion presennol.

Mae gan Ffrainc lu gwrthderfysgaeth cryf o 5,000 yn ymladd milwriaethwyr Islamaidd ar draws y Sahel.

Mae'n lleihau ei fintai i 2,500-3,000, yn symud mwy o asedau i Niger, ac yn annog gwledydd Ewropeaidd eraill i ddarparu heddluoedd arbennig i weithio ochr yn ochr â heddluoedd lleol. Mae'r Unol Daleithiau yn darparu cefnogaeth logistaidd a deallusrwydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y Pentagon, John Kirby, y byddai milwrol yr Unol Daleithiau yn parhau i gefnogi gweithrediadau yn Ffrainc, ond gwrthododd ddyfalu ynghylch cynnydd neu newidiadau posib yng nghymorth yr Unol Daleithiau.

"Pan welais y ferf yn atgyfnerthu, yr hyn a gymerais i ffwrdd oedd ein bod ni'n mynd i aros yn ymrwymedig i'r dasg honno," meddai wrth gohebwyr.

france

Dywed Le Pen o Ffrainc y bydd yn tynnu tyrbinau gwynt i lawr os caiff ei hethol

cyhoeddwyd

on

By

Ymgeisydd arlywyddol de-dde Ffrainc, Marine Le Pen (Yn y llun) Dywedodd, os caiff ei hethol yn arlywydd y flwyddyn nesaf, y bydd yn dod â'r holl gymorthdaliadau ar gyfer ynni adnewyddadwy i ben ac yn tynnu tyrbinau gwynt Ffrainc i lawr, yn ysgrifennu Geert De Clercq, Reuters.

Fe wnaeth Le Pen, a fydd yn ymgeisydd plaid Genedlaethol Rassemblement ym mhleidlais mis Ebrill, gyrraedd ail rownd etholiad 2017, a disgwylir iddo wneud hynny eto, er bod rhai arolygon barn diweddar wedi dangos y sioe siarad asgell dde honno y seren Eric Zemmour allai ei gwneud orau os yw'n penderfynu rhedeg. Darllen mwy.

"Gwynt a solar, nid yw'r egni hyn yn adnewyddadwy, maent yn ysbeidiol. Os caf fy ethol, byddaf yn rhoi stop ar bob gwaith o adeiladu parciau gwynt newydd a byddaf yn lansio prosiect mawr i'w datgymalu," meddai ar radio RTL.

hysbyseb

Ychwanegodd y byddai'n sgrapio'r cymorthdaliadau ar gyfer gwynt a solar, a dywedodd fod hyn yn ychwanegu hyd at chwech neu saith biliwn ewro y flwyddyn ac yn rhoi baich trwm ar filiau pŵer defnyddwyr.

Dywedodd Le Pen hefyd y byddai’n darparu cefnogaeth gref i ddiwydiant niwclear Ffrainc trwy ganiatáu adeiladu sawl adweithydd niwclear newydd, ariannu uwchraddiad mawr o fflyd bresennol Ffrainc ac y byddai’n cefnogi adeiladu adweithyddion modiwlaidd bach fel y cynigiwyd gan yr Arlywydd Emmanuel Macron.

Mewn map ffordd 2030 ar gyfer economi Ffrainc a gyflwynwyd yr wythnos hon, cynigiodd Macron biliynau o ewros o gefnogaeth i gerbydau trydan, y diwydiant niwclear a hydrogen gwyrdd - a gynhyrchir â niwclear - ond ni soniodd fawr ddim am ynni adnewyddadwy. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae Ffrainc yn cynhyrchu tua 75% o'i phwer mewn gweithfeydd niwclear, sy'n golygu bod ei hallbwn trydan ymhlith yr allyriadau carbon isaf y pen o unrhyw wlad ddatblygedig. Fodd bynnag, mae hefyd yn llusgo ymhell y tu ôl i'r Almaen a chenhedloedd Ewropeaidd eraill mewn buddsoddiad gwynt a solar.

Mae yna fudiad gwrth-wynt gweithredol, a gefnogir gan y dde eithaf a'r dde dde, yn arbennig gan Xavier Bertrand, y cystadleuydd ceidwadol blaenllaw yn y bleidlais arlywyddol. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Affrica

Cyhuddwyd Ffrainc o 'ddal i reoli' rhai o'i chyn-drefedigaethau yn Affrica

cyhoeddwyd

on

Mae Ffrainc wedi cael ei chyhuddo o “arfer rheolaeth yn draddodiadol” dros wledydd francophone Affrica ers iddyn nhw sicrhau rhyddid yn ffurfiol.

Gyrrwyd cyfarfyddiad trefedigaethol Ffrainc yng Ngorllewin Affrica gan fuddiannau masnachol ac, i raddau llai efallai, cenhadaeth wâr.

Erbyn diwedd yr Ail Ryfel Byd roedd pobl wladychol Gorllewin Affrica yn gwneud eu hanfodlonrwydd â'r system drefedigaethol i'w clywed.

hysbyseb

O 2021 ymlaen, mae Ffrainc yn dal i gadw'r presenoldeb milwrol mwyaf yn Affrica o unrhyw bŵer trefedigaethol blaenorol.

Mae Ffrainc yn cadw dieithrwch tynn yn Francophone Africa, i wasanaethu ei fuddiannau a chynnal rhan olaf o fri imperialaidd.

Cyhuddir Ffrainc o orfodi gwledydd Affrica i roi blaenoriaeth i fuddiannau a chwmnïau Ffrainc ym maes caffael cyhoeddus a bidio cyhoeddus.

hysbyseb

Dadleuir mai un enghraifft o'r fath o le y dywedir bod Ffrainc yn dal i arfer rheolaeth afiach yn Affrica yw Mali a ddaeth o dan reol trefedigaethol Ffrainc ym 1892 ond a ddaeth yn gwbl annibynnol ym 1960.

Mae gan Ffrainc a Mali gysylltiad cryf o hyd. Mae'r ddau yn aelodau o Organisation internationale de la Francophonie ac mae dros 120,000 o Maliaid yn Ffrainc.

Ond, mae wedi dadlau bod digwyddiadau cyfredol ym Mali unwaith eto wedi tynnu sylw at y berthynas gythryblus rhwng y ddwy wlad yn aml.

Ar ôl ei holl gynnwrf diweddar, dim ond nawr mae Mali, sydd ar hyn o bryd yn cael ei arwain gan arweinydd dros dro newydd, yn dechrau mynd yn ôl ar ei draed eto, er yn araf iawn.

Fodd bynnag, ymddengys nad yw Cymuned Economaidd Gwladwriaethau Gorllewin Affrica (ECOWAS), y Cenhedloedd Unedig ac Undeb Affrica - ac yn enwedig Ffrainc - ar frys i gydnabod Assimi Goita, y cyn Is-lywydd dros dro ac arweinydd trosiannol cyfredol Mali, fel a ymgeisydd cyfreithlon ar gyfer etholiadau arlywyddol sydd ar ddod er gwaethaf penderfyniad i'r gwrthwyneb yn ôl pob golwg gan Lys Cyfansoddiadol Mali.

Mae'r cyfryngau yn Ffrainc yn aml wedi galw Cyrnol Goita fel "pennaeth y junta", a disgrifiodd "pennaeth y junta milwrol" ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron coup mis Mai, a arweiniodd Goita, fel "coup o fewn coup".

Fe wnaeth y tensiynau rhwng y ddwy wlad ddwysau pan alwodd Mali lysgennad Ffrainc i’r wlad yn ddiweddar i gofrestru ei “dicter” yn feirniadaeth ddiweddar yr Arlywydd Macron o lywodraeth y wlad.

Daeth hyn ar ôl i’r Arlywydd Macron awgrymu nad oedd llywodraeth Mali “hyd yn oed yn un mewn gwirionedd” - oherwydd y coup dan arweiniad Goita ym Mali ym mis Mai. Parhaodd y rhyfel geiriau pan alwodd yr Arlywydd Macron ar fyddin reoli Mali i adfer awdurdod y wladwriaeth mewn rhannau helaeth o'r wlad a ddywedodd ei fod wedi'i adael yn wyneb y gwrthryfel arfog.

Gosododd y Cyrnol Goita lywodraeth dros dro dan arweiniad sifil ar ôl y coup cyntaf ym mis Awst y llynedd. Ond yna fe ddiorseddodd arweinwyr y llywodraeth honno ym mis Mai mewn ail coup.

Daw hyn hefyd yn erbyn cefndir o drais yn y Sahel, band o dir cras sy'n ffinio ag ymyl deheuol Anialwch y Sahara, sydd wedi dwysáu yn ystod y blynyddoedd diwethaf er gwaethaf presenoldeb miloedd o filwyr y Cenhedloedd Unedig, rhanbarthol a Gorllewinol.

Mae'r newidiadau gwleidyddol cyfredol ym Mali wedi denu llawer o sylw rhyngwladol. Ond, yn ôl Fernando Cabrita mae angen mynd i'r afael â chwestiynau o fath gwahanol hefyd.

Mae Fernando Cabrita yn gyfreithiwr o Bortiwgal, yn arbenigwr mewn cyfraith ryngwladol, yn gyd-sylfaenydd cwmni cyfreithiol SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Mae Fernando Cabrita wedi bod yn ysgrifennu ar gyfer sawl papur newydd rhanbarthol, cenedlaethol a thramor ac mae ganddo brofiad eang mewn cyfraith sifil ryngwladol.

Mae'n dadlau bod y rhain yn cynnwys gofyn beth yw dyfodol y wlad o ran heddwch a diogelwch, pa benderfyniadau gwleidyddol a fydd yn cryfhau safle Mali yn gyffredinol a safle ei harweinydd dros dro presennol yn benodol.

Mewn cyfweliad â'r wefan hon, rhoddodd Cabrita ei asesiad ar ddigwyddiadau diweddar yng ngwlad Gorllewin Affrica, yn enwedig o'r safbwynt barnwrol.

Mae'n cofio, ym mis Mai 2021, bod arlywydd trosiannol Malian, Bah Ndaw, a'i brif weinidog, Moctar Ouane, wedi'u harestio gan aelodau o'r lluoedd arfog, gan fod Goita, is-lywydd ar y pryd, yn eu hamau o sabotio'r broses drosiannol (honnir dan ddylanwad Ffrainc).

Ymddiswyddodd Bah Ndaw a Moctar Ouane, a symudodd y pŵer i Goita, arweinydd ifanc o Malian, sy'n rhannu'r hyn sy'n cael ei ystyried yn deimlad gwrth-Ffrengig cryf sydd wedi bod yn codi ym Mali ers cryn amser.

Dywed Cabrita fod newid o’r fath yn nhirwedd wleidyddol Mali yn cael ei ystyried yn “anghytuno” i Ffrainc, “partner” hirsefydlog Mali a’i gyn-feistr trefedigaethol.

Mae’n honni, “Mae Ffrainc wedi bod yn arfer rheolaeth dros wledydd francophone Affrica ers iddynt gael rhyddid yn ffurfiol”.

Mae’n dyfynnu Ymgyrch Barkhane Ffrainc fel modd i Baris gynnal “grym milwrol sylweddol” yn y rhanbarth.

Ym mis Mehefin, dechreuodd Paris aildrefnu ei heddluoedd a leolwyd yn y Sahel o dan Ymgyrch Barkhane, gan gynnwys trwy dynnu allan o'i seiliau mwyaf gogleddol ym Mali yn Kidal, Timbuctu a Tessalit. Bydd y niferoedd cyfan yn y rhanbarth yn cael eu torri o 5,000 heddiw i rhwng 2,500 a 3,000 erbyn 2023.

Dywed Cabrita, nawr bod Barkhane yn cael ei droi’n genhadaeth lai, mae Paris yn “ysu am solidoli ei dylanwad trwy ddulliau gwleidyddol.”

Gan ddefnyddio’r cyfryngau, meddai, mae rhai o wledydd y Gorllewin, dan arweiniad Ffrainc, wedi ceisio dyfrhau pŵer gwleidyddol y Cyrnol Goïta trwy ei bortreadu yn arweinydd “anghyfreithlon”, neu ddiamod.

Fodd bynnag, yn ôl Cabrita, mae ymosodiadau o'r fath yn ddi-sail.

Dywed fod y Siarter Drosiannol, a lofnodwyd ym mis Medi 2020, sydd, meddai Cabrita, yn aml yn cael ei defnyddio i danseilio cymwysterau Goita, “ni ellir ei chydnabod fel dogfen gydag unrhyw rym cyfreithiol gan iddi gael ei mabwysiadu gyda nifer o afreoleidd-dra difrifol.”

Meddai, “Mae’r siarter yn mynd yn groes i gyfansoddiad Mali ac ni chafodd ei gadarnhau trwy offerynnau priodol. Yn hynny o beth, y penderfyniadau a wneir gan y llys cyfansoddiadol a ddylai gael blaenoriaeth yn anad dim arall. ”

Ar Fai 28, 2021, datganodd Llys Cyfansoddiadol Mali y Cyrnol Goïta fel pennaeth Gwladol ac Arlywydd y cyfnod trosiannol, gan ei wneud yn arweinydd y wlad de jure.

Ffactor arall sy'n cefnogi cyfreithlondeb Goita, meddai Cabrita, yw'r ffaith bod y gymuned genedlaethol a chwaraewyr rhyngwladol yn ei gydnabod (Goita) fel cynrychiolydd Mali.

Yn ôl yr arolygon barn diweddar, mae sgôr Goita ymhlith cyhoedd Mali yn codi ar i fyny, gyda phobl yn cymeradwyo ei benderfyniad i ddod â’r trais presennol yn y wlad i ben a chynnal etholiadau democrataidd yn unol â’r amserlen y cytunwyd arni.

Noda Cabrita, “Mae poblogrwydd Goita ymhlith y bobl yn ei wneud yr ymgeisydd mwyaf priodol ar gyfer swydd arlywydd y wlad.”

Ond a fydd Goita yn gymwys i gymryd rhan yn yr etholiadau arlywyddol sydd ar ddod, a drefnwyd ar gyfer mis Chwefror? Mae Cabrita yn mynnu y dylid caniatáu iddo sefyll.

“Er bod Erthygl 9 y Siarter yn gwahardd Llywydd y cyfnod Trosiannol a’r Dirprwy rhag cymryd rhan mewn etholiadau Arlywyddol a seneddol i’w cynnal yn ystod diwedd y cyfnod trosiannol, mae annilysrwydd y ddogfen hon a’i gwrthddywediadau mewnol yn gadael yr holl bwysig penderfyniadau i'r llys Cyfansoddiadol. 

“Oherwydd y ffaith bod y Siarter Drosiannol yn ddogfen anghyfansoddiadol, ni all ei darpariaethau gyfyngu ar hawliau sifil unrhyw un, gan gynnwys Goita.”

Mae Cyfansoddiad Mali, sy'n dyddio i 199 ac yn parhau i gael ei gymhwyso yn y wlad, yn diffinio gweithdrefnau, amodau ac enwebiad ymgeiswyr ar gyfer etholiadau arlywyddol.

Ychwanegodd Cabrita, “Mae Erthygl 31 o’r cyfansoddiad yn nodi bod yn rhaid i bob ymgeisydd am swydd Llywydd y Weriniaeth fod yn ddinesydd Malian yn ôl ei darddiad a hefyd gael ei holl hawliau sifil a gwleidyddol. Felly, ar sail hyn (hynny yw, y cyfansoddiad), mae gan Goïta yr hawl i sefyll fel ymgeisydd ar gyfer yr etholiadau arlywyddol ym Mali.

“Os caniateir iddo sefyll dros yr Arlywydd bydd yn nodi dechrau pennod newydd ar gyfer holl wledydd francophone Affrica, nid Mali yn unig.”

Parhau Darllen

Brexit

Gweinidog Ffrainc, Beaune: Rhaid i bysgotwyr Ffrainc beidio â thalu am fethiant Brexit y DU

cyhoeddwyd

on

By

Mae treillwyr pysgota wedi'u docio yn Boulogne-sur-Mer ar ôl i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd frocera bargen fasnach ôl-Brexit munud olaf, gogledd Ffrainc, Rhagfyr 28, 2020. REUTERS / Charles Platiau

Dywedodd Clement Beaune, Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, heddiw (8 Hydref) na ddylai pysgotwyr Ffrainc dalu am fethiant ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Dominique Vidalon, Reuters.

"Fe fethon nhw â Brexit. Roedd yn ddewis gwael. Ni fydd ein bygwth, bygwth ein pysgotwyr, yn setlo eu cyflenwad o dwrci adeg y Nadolig," meddai Beaune wrth BFM TV.

hysbyseb

"Byddwn yn dal yn gadarn. Mae'r Brits angen i ni werthu eu cynhyrchion," ychwanegodd.

Yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd y Prif Weinidog Jean Castex fod Ffrainc yn barod i adolygu cydweithrediad dwyochrog â Phrydain os yw Llundain yn parhau i anwybyddu'r cytundeb y daethpwyd iddo dros hawliau pysgota yn ei pherthynas fasnachu ar ôl Brexit gyda'r Undeb Ewropeaidd. Darllen mwy.

Mae Paris wedi ei gythruddo gan wrthodiad Llundain i roi’r hyn y mae’n ei ystyried y nifer llawn o drwyddedau oherwydd bod cychod pysgota o Ffrainc yn gweithredu yn nyfroedd tiriogaethol Prydain, ac mae’n bygwth mesurau dialgar.

hysbyseb

Mae pysgotwyr o Ffrainc hefyd wedi dweud y gallen nhw rwystro porthladd gogleddol Calais a chysylltiad rheilffordd Twnnel y Sianel, y ddau yn bwyntiau cludo mawr ar gyfer masnach rhwng Prydain a chyfandir Ewrop, os na fydd Llundain yn rhoi mwy o drwyddedau pysgota yn yr 17 diwrnod nesaf.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd