Cysylltu â ni

Busnes

Artel Electronics LLC yn dod yn gwmni preifat mwyaf i osod bond ar Gyfnewidfa Stoc Tashkent

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ddydd Gwener 10 Mehefin 2022, daeth Artel Electronics LLC (Artel), prif wneuthurwr electroneg a chyfarpar cartref Canolbarth Asia, y cwmni 100% mwyaf mewn perchnogaeth breifat i osod bond corfforaethol yn llwyddiannus ar Gyfnewidfa Stoc Tashkent (TSE). Gosododd y cwmni gynnig bond tair cyfran gyntaf o UZS 30 biliwn (UD$2.71m), gydag aeddfedrwydd o 12-18 mis, cyfradd llog cwpon o 21 - 22.5%, a thaliadau chwarterol. Cyfradd sylfaenol Banc Canolog Uzbekistan ar hyn o bryd yw 16%.

Y cyhoeddi bond yw gweithgaredd marchnadoedd cyfalaf cyntaf Artel, naill ai'n ddomestig neu'n rhyngwladol. Cymerodd ystod eang o fuddsoddwyr ran yn y codiad, a oedd yn orlawn.

Yn ei ryngweithio cyntaf â'r gymuned fuddsoddwyr, arddangosodd Artel ei gyfran flaenllaw o'r farchnad ddomestig, cynnydd cyflym mewn gwerthiannau allforio, a rhagamcanion cryf ar gyfer twf yn y dyfodol. Bydd y codiad yn cael ei ddefnyddio i ailgyflenwi cyfalaf gweithio'r cwmni.

Dywedodd Sarvar Akhmedov, Pennaeth Adran Datblygu Marchnadoedd Cyfalaf, Gweinyddiaeth Gyllid Gweriniaeth Uzbekistan: "Cyhoeddiad Artel ar y TSE yw'r arwydd calonogol diweddaraf o ddatblygiad marchnadoedd cyfalaf Uzbekistan. Mae'r Weinyddiaeth Gyllid wedi ymrwymo i gynyddu hyder yn y marchnadoedd domestig a chreu’r amodau ar gyfer TSE cynyddol iach a hylifol Disgwyliwn y bydd chwaraewyr mawr eraill yn ystyried y TSE yn fuan fel fforwm deniadol i godi cyfalaf, a fydd yn datblygu eu busnesau a’n gwlad ymhellach.”

Ychwanegodd Shokhruh Ruzikulov, Prif Swyddog Gweithredol, Artel Electronics LLC: “Rydym yn falch iawn o fod wedi cyhoeddi ein bond cyntaf ar y farchnad ddomestig. Y TSE, gyda chronfa o fuddsoddwyr â ffocws rhanbarthol, yw'r fforwm naturiol ar gyfer ein cyhoeddi bondiau cyntaf. Mae'n rhoi'r cyfle i ni arddangos hanfodion cadarn Artel a rhagolygon twf cryf. Mae rhyngweithio’n llwyddiannus â’r gymuned fuddsoddwyr yn gadarnhad o’n gwaith caled yn atgyfnerthu ein busnesau ac yn cyd-fynd ag arfer gorau rhyngwladol mewn ESG ac adroddiadau ariannol.”

Y cyhoeddiad yw cam nesaf naturiol Artel wrth i'r cwmni barhau i alinio â safonau rhyngwladol ar draws ei weithrediadau, gan roi cyfle i gael mynediad at fathau newydd o ariannu. Mae'r trawsnewid hwn wedi'i hwyluso gan gyfuniad 2020 y Grŵp o dan y rhiant-gwmni, Artel Electronics LLC. Mae cyfanswm yr asedau cyfunol yn fwy na UZS 3.7trn (UD$330m).

Yn dilyn diwygiadau treth helaeth yn Uzbekistan yn 2019 a gododd gyfyngiadau ar faint busnesau, mae endidau preifat wedi gallu cydgrynhoi eu his-gwmnïau o dan grwpiau dal. Mae hyn wedi caniatáu iddynt gyflwyno safonau rhyngwladol o lywodraethu corfforaethol ac arferion cyfrifo, ac wedi darparu'r raddfa i gael mynediad at ffurfiau mwy amrywiol o ariannu, yn ddomestig ac yn rhyngwladol.

hysbyseb

Yn gynnar yn 2022, cyhoeddwyd archddyfarniad Arlywyddol a gyflwynodd gymhellion treth i annog buddsoddiad yn y marchnadoedd cyfalaf domestig. Artel yw'r cwmni preifat mwyaf i gyhoeddi bond ar y TSE.

Gweithredodd Grŵp Buddsoddi Avesta fel rheolwr arweiniol ar gyfer y trafodiad.

Am ragor o wybodaeth, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd