RSSvenezuela

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi #VenezuelanRefugees ac yn cynnal cymunedau yn y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi #VenezuelanRefugees ac yn cynnal cymunedau yn y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng

| Medi 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 10 miliwn ychwanegol i gefnogi ffoaduriaid ac ymfudwyr Venezuelan trwy gryfhau galluoedd sefydliadau cenedlaethol, sefydliadau cymdeithas sifil a chymunedau cynnal yn y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng yn Venezuela - sef Colombia, Ecwador a Periw. Wedi'i sianelu trwy Offeryn yr UE sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, bydd y cymorth hwn yn cysylltu […]

Parhau Darllen

# Venezuela - Senedd Ewrop yn galw am sancsiynau ychwanegol

# Venezuela - Senedd Ewrop yn galw am sancsiynau ychwanegol

| Gorffennaf 18, 2019

Am y trydydd tro eleni, mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu penderfyniad ar y sefyllfa yn Venezuela, gan fynegi ei phryder mawr am y sefyllfa argyfwng ddifrifol. Yn unol ag adroddiad diweddaraf Uwch Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, mae ASEau yn dal Nicolás Maduro yn uniongyrchol gyfrifol, “yn ogystal â'r lluoedd arfog a chudd-wybodaeth […]

Parhau Darllen

#Venezuela - ASEau yn galw am etholiadau arlywyddol am ddim a diwedd ar ormes

#Venezuela - ASEau yn galw am etholiadau arlywyddol am ddim a diwedd ar ormes

| Mawrth 29, 2019

Ar ddydd Iau (28 Mawrth) cefnogodd Senedd Ewrop ateb heddychlon i Venezuela drwy etholiadau arlywyddol tryloyw, credadwy a chredadwy. Gyda phleidleisiau 310 i 120 a 152 yn ymatal, pasiodd y cyfarfod llawn yr ail benderfyniad eleni ar Venezuela (y degfed un ers dechrau'r tymor seneddol presennol). Mae ASEau yn condemnio “gormes ffyrnig a thrais” […]

Parhau Darllen

#Venezuela crisis: Mae'r UE yn annog cymorth dyngarol ychwanegol

#Venezuela crisis: Mae'r UE yn annog cymorth dyngarol ychwanegol

| Chwefror 6, 2019

Gan fod llawer o bobl yn parhau i ddioddef o'r argyfwng economaidd-gymdeithasol ddifrifol yn Venezuela, mae'r Comisiwn wedi dyrannu cymorth dyngarol ychwanegol o € 5 miliwn i helpu'r rhai sydd fwyaf mewn angen. Mae hyn yn ychwanegol at y cymorth dyngarol sy'n gyfanswm o € 34m ar gyfer yr argyfwng yn 2018 yn unig. "Mae helpu pobl Venezuelan mewn angen yn flaenoriaeth ar gyfer [...]

Parhau Darllen

#Turkey yn dweud gwledydd sy'n cefnogi #Guaido tanwydd #Venezuela argyfwng

#Turkey yn dweud gwledydd sy'n cefnogi #Guaido tanwydd #Venezuela argyfwng

| Chwefror 4, 2019

Dywedodd gweinidog tramor Twrci ddydd Sul (3 Chwefror) bod gwledydd sydd wedi cydnabod y llywydd interim Venezuela, Juan Guaido, yn tanio trafferthion Venezuela a chosbi miliynau o'i phobl, yn ysgrifennu Dominic Evan. Mae Twrci wedi cefnogi Arlywydd Venezuela, Nicolas Maduro, mewn cyferbyniad â chynghreiriaid NATO yr Unol Daleithiau a Chanada, a nifer o wledydd Americanaidd Lladin sy'n pwyso'n iawn [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn galw am etholiadau arlywyddol credadwy yn rhad ac am ddim yn #Venezuela

| Ionawr 29, 2019

Mae prif bolisi tramor yr UE, Federica Mogherini (yn y llun) wedi annog Venezuela i gynnal etholiadau arlywyddol, tryloyw a chredadwy i ethol llywodraeth sy'n wirioneddol yn cynrychioli ewyllys ei ddinasyddion, yn ysgrifennu Foo Yun Chee. "Yn absenoldeb cyhoeddiad ynghylch trefnu etholiadau newydd gyda'r gwarantau angenrheidiol dros y dyddiau nesaf, mae'r [...]

Parhau Darllen