Cysylltu â ni

Balcanau gorllewinol

Mae actorion blaenllaw'r UE a'r Balcanau Gorllewinol ar gyfer gwrthsefyll dadffurfiad yn ymgynnull

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (27 Medi), bydd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell yn annerch ail rifyn y Cynhadledd Llythrennedd Cyfryngau'r UE - Balcanau Gorllewinol, a fydd yn canolbwyntio ar “adeiladu gwytnwch i ddadffurfiad”. Wedi'i gyd-drefnu gan yr UE a “Sefydliad y Cyfryngau Macedoneg”, mae'r digwyddiad yn rhan o weithgareddau'r UE gyda'r nod o adeiladu gwytnwch i ddadffurfiad yng Ngogledd Macedonia a rhanbarth cyfan y Balcanau Gorllewinol trwy fuddsoddi mewn llythrennedd cyfryngau a chefnogi cymdeithas sifil a rhyddid y cyfryngau. Bydd Arlywydd Gogledd Macedonia Stevo Pendarovski yn agor y gynhadledd lle bydd gwirwyr ffeithiau, newyddiadurwyr, arbenigwyr ac awdurdodau o chwe phartner y Balcanau Gorllewinol a’r UE yn mynd i’r afael â materion dadffurfiad, cyfryngau cymdeithasol a heriau newyddiaduraeth broffesiynol, a phwysigrwydd llythrennedd cyfryngau yn yr amgylchedd cyfryngau newydd.

Mae'r digwyddiad wedi'i gofrestru ar y llwyfan y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a bydd yn cyfuno presenoldeb corfforol yn Skopje, Gogledd Macedonia a chyfranogiad ar-lein. Gallwch ddilyn ac ymgysylltu trwy Zoom (yn Saesneg ac mewn ieithoedd lleol) trwy gofrestru yma. Bydd y digwyddiad, a fydd yn cychwyn am 13:00, hefyd yn cael ei ffrydio ar yr ymroddedig wefan, agenda ar gael yma.

hysbyseb

Balcanau gorllewinol

Wrth i sgyrsiau derbyn derbyn yr UE stondin, mae taleithiau'r Balcanau yn symud tuag at greu mini-Schengen

cyhoeddwyd

on

Ar ddiwedd yr haf, llofnododd arweinwyr Serbia, Albania a Gogledd Macedonia gytundeb tairochrog y gellid ei ystyried yn floc adeiladu cytundeb rhanbarthol tebyg i'r hyn y mae Ardal Schengen yn ei gynrychioli o'r rhan fwyaf o'r UE, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Yn dwyn yr enw menter Open Balkan, roedd y syniad o ffurfio marchnad gyffredin i wledydd sy'n aros am aelodaeth o'r UE hyd yn oed yn cael ei alw'n Ardal Mini-Schengen.

Yn y bôn, yr hyn y mae'r cytundeb yn sefyll amdano yw menter sy'n seiliedig ar fasnach a rhyddid symud nwyddau a dinasyddion a mynediad cyfartal i farchnadoedd llafur, yn union beth yw pwrpas Ardal Schengen yr UE.

hysbyseb

Mae amcangyfrifon yn dangos y byddai aelod-wledydd yn arbed hyd at $ 3.2 biliwn (2.71 biliwn ewro) bob blwyddyn, yn ôl amcangyfrifon Banc y Byd.

Bu menter debyg yn y gorffennol o'r enw Proses Berlin a oedd yn canolbwyntio ar ehangu'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. Cychwynnwyd Proses Berlin er mwyn cydgrynhoi a chynnal dynameg proses integreiddio'r UE yng ngoleuni ewrosceptigiaeth gynyddol a'r moratoriwm pum mlynedd ar ehangu a gyhoeddwyd gan Arlywydd y Comisiwn, Jean Claude Juncker ar y pryd. Ochr yn ochr â rhai aelod-wladwriaethau’r UE, roedd Proses Berlin yn cynnwys chwe gwlad yn y Balcanau Gorllewinol sy’n ymgeiswyr ar gyfer aelodaeth o’r UE -Montenegro, Serbia, Gogledd Macedonia, Albania- neu ddarpar ymgeiswyr -Bosnia a Herzegovina, Kosovo.

Arweiniwyd Proses Berlin a chychwynnwyd y gic yn2014 gan Almaenwyr a ddyluniwyd fel y crybwyllwyd ar gyfer gwledydd y Balcanau Gorllewinol, na ddaeth i ben erioed â chytundeb rhwymol. Saith mlynedd yn ddiweddarach, mae gwledydd y rhanbarth yn ceisio dangos eu bod yn gallu gwneud pethau ar eu pennau eu hunain, gyda neu heb gymorth yr UE.

hysbyseb

Wrth siarad am y mini-Schengen yn siapio, dywedodd Prif Weinidog Serbia, Vučić, “ei bod yn bryd cymryd materion yn ein dwylo ein hunain a phenderfynu dros ein hunain ynglŷn â’n tynged a’n dyfodol” gan frolio “o 1 Ionawr 2023, ni fydd unrhyw un yn eich rhwystro o Belgrade i Tirana ".

Yn yr un modd, dywedodd Prif Weinidog Albania Rama yn Skopje fod y mesur i fod i atal y Balcanau Gorllewinol rhag mynd yn sownd mewn "gwawdlun bach o'r UE, lle mae angen consensws ar gyfer unrhyw beth a gall pawb rwystro popeth trwy feto."

Fodd bynnag, heb gynnwys pob un o chwe gwlad y Balcanau Gorllewinol yn y cytundeb, gallai fod rhaniadau newydd yn y rhanbarth.

Y mater mwyaf wrth gwrs yw Kosovo, nad yw Serbia yn ei gydnabod fel gwladwriaeth annibynnol ac mae'n honni bod ei chyn-dalaith - sydd wedi'i lleoli'n ddaearyddol rhwng Serbia, Gogledd Macedonia ac Albania - yn rhan o'i thiriogaeth mewn gwirionedd. Cyhoeddodd Kosovo annibyniaeth yn 2008 ar ôl i ymyrraeth NATO yn 1999 arwain at dynnu lluoedd a reolir gan Belgrade o'r dalaith fwyafrif ethnig Albanaidd. Mae arweinwyr Kosovo wedi beirniadu creu mini-Schengen yn y rhanbarth, y fenter dan arweiniad y Prif Weinidog Serbeg.

At hynny, mae materion sy'n dal i effeithio ar y Balcanau Gorllewinol, fel cenedlaetholdeb cynyddol, wedi arwain at Bosnia i fod yn amwys ynghylch ymuno â menter dan arweiniad Prif Weinidog Serbia. Nid yw arweinwyr Montenegrin, fel Milo Đukanović, hefyd yn cael eu gwerthu ar y cytundeb.

Ac eto, efallai na fydd menter y Balcanau Agored yn ddigon cysur i genhedloedd y Balcanau sy'n dal i aros i ymuno â'r UE.

Parhau Darllen

Balcanau gorllewinol

'Rydyn ni eisiau i'r Balcanau Gorllewinol yn yr Undeb Ewropeaidd, does dim amheuaeth' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Daeth uwchgynhadledd yr UE-Balcanau Gorllewinol i ben y prynhawn yma (6 Hydref) yn Brdo, Slofenia, haerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, “rydyn ni eisiau i’r Balcanau Gorllewinol yn yr Undeb Ewropeaidd, does dim amheuaeth”, heblaw ei bod yn ymddangos bod byddwch yn ddigon o amheuaeth.

Roedd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, a oedd yn cynrychioli penaethiaid llywodraeth, yn fwy gonest am raniadau o fewn yr UE: “Nid oes unrhyw gyfrinach bod trafodaeth barhaus ymhlith y 27 ynghylch gallu’r UE i dderbyn aelodau newydd.” Cysylltodd yr amheuon â beth oedd uchelgeisiau'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol a'r dadleuon a oedd yn digwydd o fewn fframwaith y Gynhadledd ar ddyfodol Ewrop. 

Unwaith eto, roedd Michel yn rhyfeddol o onest am un o'r prif broblemau, mae'r UE eisoes yn ei chael hi'n anodd cadw at reolaeth y gyfraith yn yr Undeb Ewropeaidd. Gan fod penaethiaid y llywodraeth yn cwrdd â llys cyfiawnder yr UE, cyhoeddodd ddyfarniad pellach yn canfod bod Gwlad Pwyl yn torri ei rheolau sylfaenol ar annibyniaeth y system farnwrol. 

hysbyseb

Cytunodd arweinwyr yr UE ar ddatganiad Brdo, y mae partneriaid y Balcanau Gorllewinol (Albania, Bosnia a Herzegovina, Serbia, Montenegro, Gweriniaeth Gogledd Macedonia a Kosovo) wedi cyd-fynd â nhw. 

Mae’r datganiad “yn ailddatgan cefnogaeth ddigamsyniol yr UE i safbwynt Ewropeaidd y Balcanau Gorllewinol ac yn croesawu ymrwymiad partneriaid y Balcanau Gorllewinol i’r persbectif Ewropeaidd, sydd er ein budd strategol ar y cyd ac sy’n parhau i fod yn ddewis strategol a rennir gennym,” sydd gryn dipyn yn brin. yr amserlen ar gyfer ehangu.

Mae'r cystadleuwyr mwyaf tebygol ar gyfer ehangu, Gogledd Macedonia ac Albania, wedi'u cyplysu sy'n golygu mai dim ond ar yr un pryd y gallant gychwyn trafodaethau. Mae Bwlgaria wedi dweud y bydd yn rhwystro aelodaeth Gogledd Macedonia dros anghydfod ynghylch iaith, sy’n golygu y gallai rwystro ehangu. 

Nododd arlywydd Bwlgaria Rumen Radev ei amodau i godi ei fygythiad feto. Dywedodd eu bod yn gweithio ar brotocol dwyochrog, i'w gyflwyno ym mis Tachwedd, y bydd angen i'r senedd ei gymeradwyo. Dywedodd yr hoffai weld gwelliannau i gyfansoddiad Gogledd Macedoneg i gydnabod canlyniadau lleiafrifol a gwrthrychol Bwlgaria o'r cyfrifiad parhaus. 

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Arweinwyr yr UE i ailddatgan gwarant aelodaeth ar gyfer y Balcanau yn yr uwchgynhadledd, meddai swyddogion

cyhoeddwyd

on

By

Bydd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn gallu ailddatgan eu gwarant o aelodaeth yn y dyfodol i chwe gwlad yn y Balcanau heddiw (6 Hydref) mewn uwchgynhadledd yn Slofenia, ar ôl i lysgenhadon yr UE oresgyn rhaniadau, meddai dau o swyddogion yr UE, yn ysgrifennu Robin Emmott.

Ar ôl wythnosau o anghytuno ynglŷn â geiriad datganiad uwchgynhadledd ar gyfer crynhoad arweinwyr yr UE a’r Balcanau ddydd Mercher, fe gyrhaeddodd cenhadon o 27 talaith yr UE fargen i “ail-gadarnhau ... eu cefnogaeth ddigamsyniol i safbwynt Ewropeaidd,” meddai’r swyddog.

Adroddodd Reuters ar Fedi 28 fod y cyfyngder dros y datganiad yn cael ei ystyried yn adlewyrchiad o'r diffyg brwdfrydedd ym mhrifddinasoedd yr UE dros ddod â Serbia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania a Gogledd Macedonia i'r bloc.

hysbyseb

Dywedodd ail swyddog o’r UE, er bod cytundeb bellach ar ddatganiad uwchgynhadledd, roedd strategaeth yr UE o ehangu ei gymuned i’r de-ddwyrain yn wynebu rhwystrau, hyd yn oed os yw’r drws yn swyddogol ar agor i’r rhai sy’n cwrdd â’r meini prawf aelodaeth.

"Ni allaf ddweud bod popeth yn iawn," meddai'r swyddog, gan nodi amharodrwydd ymhlith rhai aelod-wladwriaethau i weld ehangu pellach ar y bloc. "Mae yna lawer o faterion wrth gwrs ond allwch chi ddim dweud bod y drws ar gau."

Mae taleithiau’r UE wedi gwrthod datgelu eu safbwyntiau ar y trafodaethau ar ddatganiadau uwchgynhadledd, er i Slofenia, sy’n dal arlywyddiaeth yr UE, geisio cynnwys ymrwymiad y mae’r bloc yn ei gymryd yn chwe gwladwriaeth y Balcanau erbyn 2030, yn ôl drafft a welwyd gan Reuters.

hysbyseb

Dywedodd ail swyddog yr UE nad oedd hynny wedi bod yn llwyddiannus.

Mae gwledydd cyfoethog y gogledd yn ofni ailadrodd esgyniad brysiog Rwmania a Bwlgaria yn 2007 ac ymfudiad gweithwyr dwyrain Ewrop i Brydain a reolwyd yn wael a drodd llawer o Brydeinwyr yn erbyn yr UE.

Mae Bwlgaria yn erbyn Gogledd Macedonia yn ymuno oherwydd anghydfod iaith, sy'n golygu hyd yn oed gyda chymeradwyaeth datganiad yr uwchgynhadledd, nid yw diplomyddion yn disgwyl unrhyw gynnydd yn fuan.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd