Cysylltu â ni

Ynglŷn Reporter UE

Gohebydd UE - www.eureporter.co - yn blatfform newyddion amlgyfrwng Ewropeaidd ym Mrwsel, sy'n darparu newyddion ar-lein a sylwadau fideo ar faterion yr UE a'r byd yn holl ieithoedd swyddogol yr UE. Mae ar gael am ddim ar y we fyd-eang fel porth newyddion ar-lein gyda newyddion fideo. Darllenwyd gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ledled Ewrop, Gohebydd UE yn cyhoeddi cyfweliadau unigryw gyda gwleidyddion blaenllaw yn Ewrop a rhai sy'n gwneud penderfyniadau, yn ogystal â darnau barn gan meddylwyr dylanwadol, arbenigwyr a phobl fusnes yn rheolaidd. Mae'n cael ei ddarllen yn eang gan wneuthurwyr gyfraith, polisi a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau busnes ym Mrwsel a llythrennau cenedlaethol.

Mae'r canfyddiadau o'r 2016 Media Poll UE, 'Beth Dylanwadau y Dylanwadwyr' yn cynnwys ComRes / Burson-Marsteller arolwg i mewn i'r ffynonellau newyddion a ffefrir a sianeli cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan Aelodau o Senedd Ewrop, swyddogion yr UE a ffurfwyr barn ym Mrwsel.

Cyfraddau Gohebydd UE ar 8%, sy'n hafal i'r New York Times a'r Wall Street Journal, ac o flaen y Guardian ar-lein (6%) fel y darparwr ar-lein newyddion o ddewis ymhlith Aelodau o Senedd Ewrop, staff Sefydliadau'r UE ac sy'n gwneud penderfyniadau Brwsel a barn hwy- ffurfwyr.

Gohebydd UE mae newyddion fideo a nodweddion fideo o ansawdd darlledu yn rhoi mantais iddo, fel y mae ei allu i ddarlledu hysbysebion fideo, fideos noddedig a datganiadau newyddion fideo ar-lein. Gwerthfawrogir y ffocws arbennig ar gyfweliadau fideo gydag actorion gwleidyddol yn fawr ac mae'n un o'r tueddiadau cyfredol mwyaf llwyddiannus a gynigir.


GWEFAN

Gohebydd UE Mae ei gyfleusterau cynhyrchu fideo eu hunain, criwiau camera a fideo golygu, yn seiliedig ym Mrwsel.

Mae'r wefan - www.eureporter.co  - yn cynnwys diweddariadau newyddion dyddiol ac yn cyflwyno cynllun a llywio syml, anniben er mwyn croesawu yn hytrach na gorlethu’r ymwelydd. Dosberthir y wybodaeth yn grwpiau:

 • Pynciau: Gwleidyddiaeth, Amddiffyn, Economi, Ynni, Amgylchedd, Addysg, Iechyd, Hawliau Dynol, Ffordd o Fyw, Lles Anifeiliaid, World
 • fformat: Fideo Newyddion, Fideos Sylw, Teledu Ar-lein, Podlediadau, Photo Newyddiaduraeth, Barn, Erthyglau Sylw, Premiwm Cylchgrawn
 • Diweddaraf: newyddion, fideos diweddaraf, erthyglau diweddaraf
 • gwlad: Mae pob aelod-wladwriaethau'r UE 28, Cymdogaeth a Byd

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Gohebydd UE gwneud defnydd llawnaf o gyfryngau cymdeithasol, yn arbennig Twitter ac Facebook. Mae'r holl straeon testun a fideo yn cael eu postio yn awtomatig ar yr holl gyfryngau cymdeithasol er mwyn gwneud y mwyaf o sylw ac effaith, gyda:

 • Cofnod gan ddiweddariadau newyddion munud ar Twitter, Facebook a safleoedd cyfryngau cymdeithasol eraill.
 • Newyddion Fideo a nodweddion o ran ansawdd darlledu, gyda fideos rheolaidd dyddiol newyddion, rhaglenni dogfen nodwedd a hysbysebion fideo. Maent i gyd i gysylltu a sianel deledu YOUTUBE ac yn aros ar harddangos yn gyhoeddus am ddim ar ôl rhyddhau heb gyfyngiad.
 • hysbysebion baner gyda glicio drwodd i wefannau partner.

YSTADEGAU AR-LEIN

 • Mae adroddiadau Gohebydd UE ar hyn o bryd mae'r wefan yn cael dros 1.8 miliwn o ymweliadau bob mis ac yn adeiladu (Source Google Analytics). Gohebydd UE Nid yn gyhoeddiad farchnad dorfol ond yn hytrach un gyda darllenwyr / viewership ymroddedig a diddordeb. Bydd prif safleoedd newyddion nant yn cael mwy metrics, ond nid canolbwyntio mor wleidyddol.
 • Edrychwyd arno mewn dros wledydd 157 a thiriogaethau ledled y byd.
 • Mae holl straeon gwreiddiol Gohebydd yr UE yn cael sylw yn Google News
 • Mae'r amser cyfartalog ar y safle dros 6 munud. Mae'r wefan yn derbyn mwy na 900 o hysbysebion clicio baner bob mis i hysbysebu a chysylltu gwefannau.

DARLLENIAD A DOSBARTHU

Gohebydd UE yn cael ei ddosbarthu bob mis hefyd fel cylchgrawn digidol drwy e-bost i dros 2,000 danysgrifwyr sy'n cynnwys gwleidyddion a swyddogion yn sefydliadau'r UE, Sylwadau Parhaol, cofrestru Llysgenadaethau, Cymdeithasau Masnach, cyrff anllywodraethol, melinau trafod a ysgogwyr eraill yr UE a shakers sy'n ansawdd Ewro- ymwybodol wleidyddol actorion, dylanwadwyr a rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Fel y cyfryw maent yn gynulleidfa-ffocysu'n dda a deniadol i llysgenadaethau sy'n dymuno dylanwadu syniadaeth wleidyddol Ewropeaidd a gwneud penderfyniadau.

Analytics yn dweud wrthym fod Gohebydd UEmae dilynwyr eu tridegau hwyr, dynion priod ag incwm uchel yn nodweddiadol. Mae gan y cyfrif grynhoad nodedig o gynulleidfa ym Mrwsel.

 • Yn broffesiynol, Gohebydd yr UE mae dilynwyr yn gweithio fel gwleidyddion, cyfreithwyr, ymgynghorwyr, uwch reolwyr, gweision sifil / swyddogion gweithredol a rheolwyr gwerthu / marchnata.
 • newyddiadurwyr: Gohebydd UE Mae crynodiad eithriadol o uchel o newyddiadurwyr fel segment o'i chynulleidfa (o fewn y 10% uchaf o'r holl wefannau yn hyn o beth).
 • Yn eu hamser hamdden maent yn eu mwynhau hanes, newyddion gwleidyddol, darllen, newyddion gwyddoniaeth a theithio. Gohebydd UE ddilynwyr modd elusennol hael.
 • Fel defnyddwyr maent yn gymharol gefnog, gyda gwariant yn canolbwyntio gryfaf ar deithio, technoleg a hobïau. chysylltiadau Brand llawer cryfach na'r cyfartaledd yn cynnwys Ryanair, Airlines Brwsel, British Airways, Hawdd Jet a Lufthansa.
 • Ar gyfryngau cymdeithasol maent yn siarad fwyaf yn aml am newyddion / gwleidyddiaeth, busnes a thechnoleg. dylanwadau cryf gyfer y gynulleidfa hon yn cynnwys The Economist, BBC News, Reuters, New York Times a BBC Global News.

Gohebydd yr UE lwyfan amlgyfrwng www.eureporter.co  i'w weld mewn dros 157 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. Mae rhybuddion e-bost yn cael eu hanfon unwaith y mis i'n rhestr tanysgrifwyr o dros 2,000 o wylwyr yn eu rhybuddio am y straeon diweddaraf.


ANOGNEGAU GOOGLE

Gwylwyr - 157 Gwledydd a thiriogaethau, Argraffiadau cyfartalog y dydd - 25,000, Gwylwyr ar gyfartaledd y dydd - 3,685, Ymweliadau cyfartalog â thudalennau - 3.54, Hyd yr ymweliad ar gyfartaledd - 05:38

Syndication: Gohebydd UE straeon, rhaglenni nodwedd a fideos yn cael eu syndicâd i dros allfeydd newyddion 5,000 ledled y byd trwy Google News, PR Newswire (enghraifft stori) A thrwy Daily y Bobl o Tsieina, o ganlyniad i'n cytundeb partneriaeth. Mae hyn yn darparu cynulleidfa botensial o dros 3 biliwn o bobl (bron i hanner poblogaeth y byd).