Cysylltu â ni

Ynglŷn Reporter UE

eureporter - www.eureporter.co - yn llwyfan newyddion amlgyfrwng Ewropeaidd ym Mrwsel, gan ddarparu newyddion a fideo sylwadau ar-lein ar yr UE a materion byd ym mhob iaith swyddogol yr UE. Mae ar gael am ddim ar y we fyd-eang fel porth newyddion ar-lein gyda newyddion fideo a fel cylchgrawn electronig gyda cheisiadau iPhone / iPad ac Android. Darllen gan penderfynwyr allweddol ledled Ewrop, eureporter yn cyhoeddi cyfweliadau unigryw gyda gwleidyddion blaenllaw yn Ewrop a rhai sy'n gwneud penderfyniadau, yn ogystal â darnau barn gan meddylwyr dylanwadol, arbenigwyr a phobl fusnes yn rheolaidd. Mae'n cael ei ddarllen yn eang gan wneuthurwyr gyfraith, polisi a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau busnes ym Mrwsel a llythrennau cenedlaethol.

Mae'r canfyddiadau o'r 2016 Media Poll UE, 'Beth Dylanwadau y Dylanwadwyr', Mae ComRes / Burson-Marsteller arolwg i mewn i'r ffynonellau newyddion a ffefrir a sianeli cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan Aelodau o Senedd Ewrop, swyddogion yr UE a ffurfwyr barn ym Mrwsel.

Cyfraddau Gohebydd UE ar 8%, sy'n hafal i'r New York Times a'r Wall Street Journal, ac o flaen y Guardian ar-lein (6%) fel y darparwr ar-lein newyddion o ddewis ymhlith Aelodau o Senedd Ewrop, staff Sefydliadau'r UE ac sy'n gwneud penderfyniadau Brwsel a barn hwy- ffurfwyr.

eureporter yn darlledu nodweddion newyddion fideo a fideo o ansawdd yn rhoi ei ymyl, fel y mae ei allu i ddarlledu hysbysebion fideo, fideos a noddir a datganiadau newyddion fideo ar-lein. Mae'r ffocws arbennig ar gyfweliadau FIDEO gydag actorion gwleidyddol yn cael ei werthfawrogi'n fawr ac yn ffurfio un o'r tueddiadau cyfredol mwyaf llwyddiannus eureporter gynnig.

Safle Gwe:

eureporter Mae ei gyfleusterau cynhyrchu fideo eu hunain, criwiau camera a fideo golygu, yn seiliedig ym Mrwsel.

Mae'r wefan - www.eureporter.co  - yn cynnwys diweddariadau newyddion dyddiol ac yn cyflwyno cynllun a llywio syml, anniben er mwyn croesawu yn hytrach na gorlethu’r ymwelydd. Dosberthir y wybodaeth yn grwpiau:

 • Pynciau: Gwleidyddiaeth, Amddiffyn, Economi, Ynni, Amgylchedd, Addysg, Iechyd, Hawliau Dynol, Ffordd o Fyw, Lles Anifeiliaid, World
 • fformat: Fideo Newyddion, Fideos Sylw, Teledu Ar-lein, Podlediadau, Photo Newyddiaduraeth, Barn, Erthyglau Sylw, Premiwm Cylchgrawn
 • Diweddaraf: newyddion, fideos diweddaraf, erthyglau diweddaraf
 • gwlad: Mae pob aelod-wladwriaethau'r UE 28, Cymdogaeth a Byd

Cyfryngau cymdeithasol:

eureporter gwneud defnydd llawnaf o gyfryngau cymdeithasol, yn arbennig Twitter ac Facebook. Mae'r holl straeon testun a fideo yn cael eu postio yn awtomatig ar yr holl gyfryngau cymdeithasol er mwyn gwneud y mwyaf o sylw ac effaith, gyda:

 • Cofnod gan ddiweddariadau newyddion munud ar Twitter, Facebook a safleoedd cyfryngau cymdeithasol eraill.
 • Newyddion Fideo a nodweddion o ran ansawdd darlledu, gyda fideos rheolaidd dyddiol newyddion, rhaglenni dogfen nodwedd a hysbysebion fideo. Maent i gyd i gysylltu a sianel deledu YOUTUBE ac yn aros ar harddangos yn gyhoeddus am ddim ar ôl rhyddhau heb gyfyngiad.
 • hysbysebion baner gyda glicio drwodd i wefannau partner.

Ystadegau Ar-lein

 • Daeth eureporter ar hyn o bryd mae'r wefan yn cael dros 1.8 miliwn o ymweliadau bob mis ac yn adeiladu (Source Google Analytics). eureporter Nid yn gyhoeddiad farchnad dorfol ond yn hytrach un gyda darllenwyr / viewership ymroddedig a diddordeb. Bydd prif safleoedd newyddion nant yn cael mwy metrics, ond nid canolbwyntio mor wleidyddol.
 • Edrychwyd arno mewn dros wledydd 157 a thiriogaethau ledled y byd.
 • amser ar gyfartaledd ar y safle dros gofnodion 6. Mae'r wefan yn derbyn mwy na 900 throughs ad faner cliciwch y mis i wefannau hysbysebwr
 • Daeth eureporter apps iPhone a iPad yn cael eu llwytho i lawr dros amser 500 y mis o'r Storfa Apple.
 • Mae'r Apps yn derbyn mwy na golygfeydd 30,000 y mis.

Darllenwyr a dosbarthu:

eureporter yn cael ei ddosbarthu bob mis hefyd fel cylchgrawn digidol drwy e-bost i dros 25,000 danysgrifwyr sy'n cynnwys gwleidyddion a swyddogion yn sefydliadau'r UE, Sylwadau Parhaol, cofrestru Llysgenadaethau, Cymdeithasau Masnach, cyrff anllywodraethol, melinau trafod a ysgogwyr eraill yr UE a shakers sy'n ansawdd Ewro- ymwybodol wleidyddol actorion, dylanwadwyr a rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Fel y cyfryw maent yn gynulleidfa-ffocysu'n dda a deniadol i llysgenadaethau sy'n dymuno dylanwadu syniadaeth wleidyddol Ewropeaidd a gwneud penderfyniadau.

Analytics yn dweud wrthym fod eureportermae dilynwyr eu tridegau hwyr, dynion priod ag incwm uchel yn nodweddiadol. Mae gan y cyfrif grynhoad nodedig o gynulleidfa ym Mrwsel.

 • Yn broffesiynol, eureporter's dilynwyr gweithio fel gwleidyddion, cyfreithwyr, ymgynghorwyr, uwch reolwyr, gweision sifil / functionaries a gwerthiant / rheolwyr marchnata.
 • newyddiadurwyr: eureporter Mae crynodiad eithriadol o uchel o newyddiadurwyr fel segment o'i chynulleidfa (o fewn y 10% uchaf o'r holl wefannau yn hyn o beth).
 • Yn eu hamser hamdden maent yn eu mwynhau hanes, newyddion gwleidyddol, darllen, newyddion gwyddoniaeth a theithio. eureporter ddilynwyr modd elusennol hael.
 • Fel defnyddwyr maent yn gymharol gefnog, gyda gwariant yn canolbwyntio gryfaf ar deithio, technoleg a hobïau. chysylltiadau Brand llawer cryfach na'r cyfartaledd yn cynnwys Ryanair, Airlines Brwsel, British Airways, Hawdd Jet a Lufthansa.
 • Ar gyfryngau cymdeithasol maent yn siarad fwyaf yn aml am newyddion / gwleidyddiaeth, busnes a thechnoleg. dylanwadau cryf gyfer y gynulleidfa hon yn cynnwys The Economist, BBC News, Reuters, New York Times a BBC Global News.

o Mae 59.4% yn ddynion

o Mae 97.2% yn briod

o Mae 26.9% yn rhieni

o 36.2 bl. oedran cyfartalog

o $ 42.9k / yr. cyfartaledd. incwm

eureporter Mae gan gynulleidfa ryngwladol, gyda chrynodiad nodedig gynulleidfa ym Mrwsel. dinasoedd Top yw:

 • Brwsel (17.7%)
 • Llundain (12.7%)
 • Efrog Newydd (2.8%)
 • Paris (2.6%)
 • Athen (2.5%)

eureporter yn lwyfan amlgyfrwng www.eureporter.co  i'w weld mewn dros 157 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. Mae rhybuddion e-bost yn cael eu hanfon unwaith y mis i'n rhestr tanysgrifwyr o dros 25,000 o wylwyr yn eu rhybuddio am y straeon diweddaraf.

Google Analytics - Gwylwyr - 157 Gwledydd a thiriogaethau, Argraffiadau cyfartalog y dydd - 25,000, Gwylwyr ar gyfartaledd y dydd - 3,685, Ymweliadau cyfartalog â thudalennau - 3.54, Hyd yr ymweliad ar gyfartaledd - 05:38

Syndication:  eureporter straeon, rhaglenni nodwedd a fideos yn cael eu syndicâd i dros allfeydd newyddion 5,000 ledled y byd drwy PR Newswire (enghraifft stori) A thrwy Daily y Bobl o Tsieina, o ganlyniad i'n cytundeb partneriaeth. Mae hyn yn darparu cynulleidfa botensial o dros 3 biliwn o bobl (bron i hanner poblogaeth y byd).

 

 

hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb