Cysylltu â ni

Polisi cwcis

Dyddiad dod i rym: 13-Jun-2021
Wedi'i Ddiweddaru Ddiwethaf: 13-Mehefin-2021

 
Beth yw cwcis?

Mae'r Polisi Cwcis hwn yn esbonio beth yw cwcis a sut rydyn ni'n eu defnyddio, y mathau o gwcis rydyn ni'n eu defnyddio hy, y wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu gan ddefnyddio cwcis a sut mae'r wybodaeth honno'n cael ei defnyddio, a sut i reoli'r gosodiadau cwcis.

Ffeiliau testun bach yw cwcis a ddefnyddir i storio darnau bach o wybodaeth. Fe'u storir ar eich dyfais pan fydd y wefan yn cael ei llwytho ar eich porwr. Mae'r cwcis hyn yn ein helpu i wneud i'r wefan weithredu'n iawn, ei gwneud yn fwy diogel, darparu gwell profiad i'r defnyddiwr, a deall sut mae'r wefan yn perfformio ac i ddadansoddi'r hyn sy'n gweithio a lle mae angen ei wella.

 
Sut ydyn ni'n defnyddio cwcis?

Fel y rhan fwyaf o'r gwasanaethau ar-lein, mae ein gwefan yn defnyddio cwcis parti cyntaf a thrydydd parti at sawl pwrpas. Mae cwcis parti cyntaf yn angenrheidiol yn bennaf er mwyn i'r wefan weithredu yn y ffordd iawn, ac nid ydynt yn casglu unrhyw un o'ch data personol adnabyddadwy.

Mae'r cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar ein gwefan yn bennaf ar gyfer deall sut mae'r wefan yn perfformio, sut rydych chi'n rhyngweithio â'n gwefan, cadw ein gwasanaethau'n ddiogel, darparu hysbysebion sy'n berthnasol i chi, a oll yn darparu defnyddiwr gwell a gwell i chi. profi a helpu i gyflymu eich rhyngweithio â'n gwefan yn y dyfodol.

 
Mathau o Gwcis rydyn ni'n eu defnyddio
 
Rheoli dewisiadau cwci
Gosodiadau Cwcis

Gallwch newid eich dewisiadau cwci unrhyw bryd trwy glicio ar y botwm uchod. Bydd hyn yn caniatáu ichi ailedrych ar y faner caniatâd cwci a newid eich dewisiadau neu dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unwaith.

Yn ogystal â hyn, mae gwahanol borwyr yn darparu gwahanol ddulliau i rwystro a dileu cwcis a ddefnyddir gan wefannau. Gallwch newid gosodiadau eich porwr i rwystro / dileu'r cwcis. Rhestrir isod y dolenni i'r dogfennau cymorth ar sut i reoli a dileu cwcis o'r prif borwyr gwe.

Cromiwm: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Rhyngrwyd archwiliwr: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Os ydych chi'n defnyddio unrhyw borwr gwe arall, ewch i ddogfennau cymorth swyddogol eich porwr.