Cysylltu â ni

Mae ein tîm

Roedd Gohebydd UE mae'r tîm yn cynnwys newyddiadurwyr darlledu a gohebwyr profiadol, pob un ohonynt yn arbenigwyr yn eu meysydd penodol. Maent yn adrodd ar gyfer y ddau Gohebydd yr UE porth newyddion ar-lein a chleientiaid asiantaeth newyddion Gohebydd yr UE o sefydliadau'r UE ym Mrwsel a Strasbwrg.

Colin Stevens

Perchennog / Publisher / Golygydd

Mae gan Colin Stevens fwy na 30 mlynedd o brofiad fel cynhyrchydd teledu a newyddiadurwr yn gweithio ym maes teledu a radio ar gyfer y BBC, ITV, SKY, CNN, Channel 4, S4C a JN1.TV. Mae wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gŵyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd, Gwobr Fideo Aur, Newyddion a Gwirionedd Gorau BAFTA, Rhaglen Ddogfen Orau Gŵyl Ffilm Bywyd Gwyllt Brighton. Mae'n gyn olygydd newyddion ac yn olygydd rhaglenni cysylltiedig yn ITV Cymru ac roedd yn ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Quadrant Media & Communications. Mae'n llywydd y Press Club Brwsel, a dyfarnwyd Doethuriaeth Llythyrau er Anrhydedd iddo yn Ysgol Fusnes Zerah (Malta a Lwcsembwrg) am arwain mewn newyddiaduraeth Ewropeaidd.

Daniel Ford

Prif Swyddog Technoleg

Mae gan Daniel gefndir cefndir 10 mlynedd yn y diwydiannau technoleg gwybodaeth, marchnata digidol a thechnoleg gwe. Gan gyflawni rôl sydd newydd ei sefydlu o fewn y cwmni fel prif swyddog technoleg, nod Daniel yw dod â phresenoldeb strategol ar-lein a chyrhaeddiad technolegol arloesol i'r busnes trwy gyfuno rhaglenni, dylunio systemau, fideograffeg a thechnolegau gwe.

James Drew

Golygydd Cynhyrchu

Daw James Drew â 24 mlynedd o brofiad golygu i'w rôl fel golygydd cynhyrchu a chyfrannwr Gohebydd UE - treuliodd 17 mlynedd ym Mrwsel, gan ddod yn adnabyddus yng nghymuned yr UE yn ystod yr amser hwnnw gyda'i waith i amrywiol sefydliadau'r UE, megis Llais Ewropeaidd ac Euractiv, ac mae hefyd wedi cyfrannu yn y ffilmiau a'r arenâu hamdden, trwy ei waith i Cylchgrawn Gyda'n Gilydd.

Tori Macdonald

Swyddog Gweithredol Datblygu

Mae Tori Macdonald yn gweithio ar ehangu a datblygu ymhellach Gohebydd UE. Graddiodd o Brifysgol Newcastle yn 2019 gyda gradd Baglor mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol a Ffrangeg. Wedi'i magu fel alltud Prydeinig ym Mrwsel, mae ganddi frwdfrydedd dros bobl a diwylliant, gan siarad pedair iaith a defnyddio ei chymhwysedd trawsddiwylliannol i adeiladu cysylltiadau cryf ledled y byd.

Nick Powell

Golygydd Gwleidyddol

Mae Nick Powell yn gynhyrchydd hynod brofiadol o raglenni newyddion, materion cyfoes a dogfennol ar gyfer llwyfannau clyweledol teledu a ar-lein. Yn ystod gyrfa hir yn ITV bu’n Bennaeth Gwleidyddiaeth, Uwch Olygydd Cynnwys a Chynhyrchydd San Steffan. Mae wedi golygu rhaglenni newyddion cenedlaethol nosweithiol ac wedi cyfarwyddo a golygu rhaglenni dogfen a wnaed ar leoliad yn Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, yr Eidal. , Slofacia, yr Wcrain a'r Deyrnas Unedig.

Catherine Feore

Golygydd Cyfryngau Cymdeithasol Fideo ac Ar-lein - (Materion Cyhoeddus, Ardal yr Ewro, Economi, Gwleidyddiaeth)

Mae Catherine Feore yn dod â lefel uchel o arbenigedd yn ymwneud â materion yr Undeb Ewropeaidd, mae wedi gweithio yn Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd. Yn ei blynyddoedd fel arbenigwr materion cyhoeddus, mae wedi gweithio ar gludiant, cemeg ac ymchwil, datblygu rhanbarthol, materion amgylcheddol ac ystod eang o faterion eraill.

philip Braund

Gohebydd Gwleidyddol - (Gwleidyddiaeth, Economi, Busnes, Yr Amgylchedd, Addysg)

Mae Philip Braund yn newyddiadurwr profiadol iawn sydd wedi gweithio ar newyddion teledu rhwydwaith, newyddion radio a phapurau newydd cenedlaethol am y tri degawd diwethaf. Mae'n gyn-olygydd rheoli Uned Wleidyddol ITV, ac mae ei brofiad yn cynnwys newyddion ITV a materion cyfoes Channel 4.

Jim Gibbons

Teledu Newyddiadurwr / Cyfrannwr - (Gwleidyddiaeth, Ardal yr Ewro, Byd)

Mae gan Jim Gibbons fwy na 30 mlynedd o brofiad yn adrodd ar wleidyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr. Enillodd ddwy brif wobr yng Ngwobrau Adroddiad y Byd CNN 2004 yn Atlanta am ei adroddiadau teledu gan Senedd Ewrop - yr Adroddiad Gwleidyddol Gorau a'r Adroddiad Amgylcheddol Gorau.

Martin Banks

Gohebydd Gwleidyddol - (Gwleidyddiaeth, Economi, Busnes, Yr Amgylchedd, Addysg)

Mae Martin Banks yn newyddiadurwr hynod brofiadol, a anwyd ym Mhrydain gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad o gwmpasu'r UE a chyrff rhyngwladol eraill sydd wedi'u lleoli ym Mrwsel / Gwlad Belg. Cyn hynny, bu’n gweithio ar ystod o bapurau newydd rhanbarthol blaenllaw’r DU er 1980.