Cysylltu â ni

Mae ein tîm

Roedd Gohebydd UE mae'r tîm yn cynnwys newyddiadurwyr darlledu a gohebwyr profiadol, pob un ohonynt yn arbenigwyr yn eu meysydd penodol. Maent yn adrodd ar gyfer y ddau Gohebydd yr UE porth newyddion ar-lein a chleientiaid asiantaeth newyddion Gohebydd yr UE o sefydliadau'r UE ym Mrwsel a Strasbwrg.

Colin Stevens

Llywydd/Prif Olygydd

Sefydlodd Colin Stevens ohebydd yr UE yn 2008. Mae ganddo fwy na 30 mlynedd o brofiad fel cynhyrchydd teledu a newyddiadurwr yn gweithio ym myd teledu a radio i BBC, ITV, SKY, CNN, Channel 4, S4C a JN1.TV. Mae wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gŵyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd, Gwobr Fideo Aur, Adrodd Newyddion a Gwirionedd Gorau BAFTA, a Rhaglen Ddogfen Orau Gŵyl Ffilm Bywyd Gwyllt Brighton. Mae’n gyn-olygydd newyddion ac yn olygydd rhaglenni cysylltiedig yn ITV Cymru a bu’n Ddirprwy Brif Weithredwr Quadrant Media & Communications. Mae'n gyn-lywydd y Clwb Wasg Brwsel (2020-2022) a dyfarnwyd Doethur er Anrhydedd mewn Llythyrau iddo yn Ysgol Fusnes Zerah (Malta a Lwcsembwrg) am arweinyddiaeth mewn newyddiaduraeth Ewropeaidd.

Nick Powell

Golygydd Gwleidyddol

Mae Nick Powell yn gynhyrchydd hynod brofiadol o raglenni newyddion, materion cyfoes a dogfen ar gyfer llwyfannau clyweledol teledu ac ar-lein. Yn ystod gyrfa hir yn ITV, mae wedi bod yn Bennaeth Gwleidyddiaeth, Uwch Olygydd Cynnwys a Chynhyrchydd San Steffan., mae wedi golygu rhaglenni newyddion cenedlaethol nosweithiol ac wedi cyfarwyddo a golygu rhaglenni dogfen a wnaed ar leoliad yn Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, Yr Eidal, Slofacia, Wcráin a'r Deyrnas Unedig.

James Drew

Golygydd Cynhyrchu

Daw James Drew â 24 mlynedd o brofiad golygu i'w rôl fel golygydd cynhyrchu a chyfrannwr Gohebydd UE - treuliodd 17 mlynedd ym Mrwsel, gan ddod yn adnabyddus yng nghymuned yr UE yn ystod yr amser hwnnw gyda'i waith i amrywiol sefydliadau'r UE, megis Llais Ewropeaidd ac Euractiv, ac mae hefyd wedi cyfrannu yn y ffilmiau a'r arenâu hamdden, trwy ei waith i Cylchgrawn Gyda'n Gilydd.

Daniel Ford

Prif Swyddog Technoleg

Mae gan Daniel gefndir 10 mlynedd o ymgynghori yn y diwydiannau technoleg gwybodaeth, marchnata digidol a thechnoleg gwe. Gan gyflawni rôl newydd yn y cwmni fel prif swyddog technoleg, mae Daniel yn anelu at ddod â phresenoldeb ar-lein strategol a chyrhaeddiad technolegol arloesol i'r busnes trwy gyfuno rhaglennu, dylunio systemau, fideograffeg a thechnolegau gwe.

Catherine Feore

Golygydd Cyfryngau Cymdeithasol Fideo ac Ar-lein - (Materion Cyhoeddus, Ardal yr Ewro, Economi, Gwleidyddiaeth)

Mae Catherine Feore yn dod â lefel uchel o arbenigedd yn ymwneud â materion yr UE, mae hi wedi gweithio yn Senedd Ewrop a’r Comisiwn Ewropeaidd. Yn ei blynyddoedd fel arbenigwr materion cyhoeddus, mae wedi gweithio ar drafnidiaeth, cemeg ac ymchwil, datblygu rhanbarthol, materion amgylcheddol ac ystod eang o faterion eraill.

philip Braund

Gohebydd Gwleidyddol - (Gwleidyddiaeth, Economi, Busnes, Yr Amgylchedd, Addysg)

Mae Philip Braund yn newyddiadurwr profiadol iawn sydd wedi gweithio ar newyddion teledu rhwydwaith, newyddion radio a phapurau newydd cenedlaethol am y tri degawd diwethaf. Mae'n gyn-olygydd rheoli Uned Wleidyddol ITV, ac mae ei brofiad yn cynnwys newyddion ITV a materion cyfoes Channel 4.

Jim Gibbons

Teledu Newyddiadurwr / Cyfrannwr - (Gwleidyddiaeth, Ardal yr Ewro, Byd)

Mae gan Jim Gibbons fwy na 30 mlynedd o brofiad o ohebu ar wleidyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr. Enillodd ddwy wobr fawr yng Ngwobrau CNN World Report 2004 yn Atlanta am ei adroddiadau teledu o Senedd Ewrop - Adroddiad Gwleidyddol Gorau a'r Adroddiad Amgylcheddol Gorau.

Martin Banks

Gohebydd Gwleidyddol - (Gwleidyddiaeth, Economi, Busnes, Yr Amgylchedd, Addysg)

Mae Martin Banks yn newyddiadurwr hynod brofiadol, a anwyd ym Mhrydain gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad o gwmpasu'r UE a chyrff rhyngwladol eraill sydd wedi'u lleoli ym Mrwsel / Gwlad Belg. Cyn hynny, bu’n gweithio ar ystod o bapurau newydd rhanbarthol blaenllaw’r DU er 1980.