Mae ein tîm

y Gohebydd UE tîm yn cynnwys newyddiadurwyr a gohebwyr darlledu profiadol, pob un ohonynt yn arbenigwyr yn eu meysydd penodol. Maent yn adrodd ar gyfer y ddau Gohebydd UE'S porth newyddion ar-lein a Gohebydd UE cleientiaid Agency News oddi ar y sefydliadau'r UE ym Mrwsel a Strasbourg.

CS

Colin Stevens

Perchennog / Publisher / Golygydd

Mae gan Colin Stevens fwy na phrofiad o flynyddoedd 30 fel cynhyrchydd teledu a newyddiadurwr sy'n gweithio mewn teledu a radio ar gyfer y BBC, ITV, SKY, CNN, Channel 4, S4C a JN1.TV. Mae wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gŵyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd, Gwobr Fideo Aur, Newyddion Gorau BAFTA a Gwirioneddol, Dogfen Gorau Gŵyl Ffilm Bywyd Gwyllt Brighton. Mae'n gyn-olygydd rhaglenni newyddion yn ITV Cymru a chyd-sylfaenydd Quadrant Media & Communications.

CS

James Drew

Golygydd Cynhyrchu

James Drew yn dod â blynyddoedd 17 o brofiad olygu Mrwsel i ei rôl fel golygydd cynhyrchu a cyfrannwr i Gohebydd UE.

CS

Penelope Devereux

Cynorthwy-ydd

Penelope Devereux sy'n gyfrifol am weinyddu, marchnata, rheoli digwyddiadau, a chefnogi Gohebydd UE tîm ym mhob agwedd ar y busnes.

CS

Denis MacShane

Gohebydd Arbennig

Roedd Denis MacShane yn gohebydd a chynhyrchydd y BBC ac mae wedi awdur nifer o lyfrau ar wleidyddiaeth Ewrop. Roedd e. AS Prydain a oedd yn arbenigo mewn materion Ewropeaidd ac yn Weinidog Ewrop y DU dan Tony Blair.

CS

philip Braund

Gohebydd Gwleidyddol - (Gwleidyddiaeth, Economi, Busnes, Yr Amgylchedd, Addysg)

Philip Braund yn newyddiadurwr profiadol iawn sydd wedi gweithio ar newyddion teledu rhwydwaith, newyddion radio a phapurau newydd cenedlaethol ar gyfer y tri degawd diwethaf. Mae'n gyn-olygydd rheoli Uned Wleidyddol ITV, ac mae ei brofiad yn cynnwys ITV News Channel a 4 materion cyfoes.

CS

Jim Gibbons

Teledu Newyddiadurwr / Cyfrannwr - (Gwleidyddiaeth, Ardal yr Ewro, Byd)

Jim Gibbons wedi mwy na 30 mlynedd o adrodd ar wleidyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr brofiad. Enillodd dwy wobr fawr yn y CNN Ngwobrau Adroddiad 2004 Byd yn Atlanta am ei adrodd o'r Senedd Ewrop teledu - Adroddiad Gwleidyddol Gorau a'r Adroddiad Amgylcheddol Gorau.

CS

Catherine Feore

Golygydd Fideo a Chyfryngau Cymdeithasol Ar-lein - (Materion Cyhoeddus, Ardal yr Ewro, Economi, Gwleidyddiaeth)

Mae Catherine Feore yn dod â lefel uchel o arbenigedd yn ymwneud â materion yr Undeb Ewropeaidd, mae wedi gweithio yn Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd. Yn ei blynyddoedd fel arbenigwr materion cyhoeddus, mae wedi gweithio ar gludiant, cemeg ac ymchwil, datblygu rhanbarthol, materion amgylcheddol ac ystod eang o faterion eraill.

Letitia Lin

Newyddiadurwr Fideo ac Ar-lein - (Perthnasoedd UE-Asia)

Mae Letitia Lin wedi bod yn gweithio fel newyddiadurwr ym Mrwsel ers tair blynedd ac mae'n brofiadol o ran adrodd ar faterion Ewropeaidd.

Cristian Gherasim

Contributor

Cristian Gherasim wedi gwneud astudiaethau ôl-radd mewn Gwyddoniaeth Wleidyddol a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, ac mae wedi bod yn gweithio fel ymgynghorydd materion cyhoeddus, swyddog cyfathrebu ac arbenigwr cyfryngau cymdeithasol yn ei Rwmania, yn ogystal â Hwngari a Gwlad Pwyl. Mae wedi bod yn cyfrannu erthyglau i EuroNews, Katoikos, Vox Europ , Sefydliad Von Mises ac Gohebydd UE.