Mae ein tîm

y Gohebydd UE tîm yn cynnwys newyddiadurwyr a gohebwyr darlledu profiadol, pob un ohonynt yn arbenigwyr yn eu meysydd penodol. Maent yn adrodd ar gyfer y ddau Gohebydd UE'S porth newyddion ar-lein a Gohebydd UE cleientiaid Agency News oddi ar y sefydliadau'r UE ym Mrwsel a Strasbourg.

CS

Colin Stevens

Perchennog / Publisher / Golygydd

Colin Stevens wedi mwy na 30 mlynedd o brofiad fel cynhyrchydd teledu a gweithio mewn teledu a radio ar gyfer y BBC, ITV, SKY, CNN, Channel 4, S4C a JN1.TV newyddiadurwr. Mae wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys Gŵyl Theledu Efrog Newydd Ffilm a, Gwobr Golden Fideo, BAFTA Newyddion Gorau & actuality, ddogfennol Brighton Bywyd Gwyllt Ffilm Gŵyl Gorau. Mae'n gyn-olygydd rhaglenni sy'n gysylltiedig â newyddion ar ITV Cymru a chyd-sylfaenydd Quadrant Media & Communications.

CS

James Drew

Golygydd Cynhyrchu

James Drew yn dod â blynyddoedd 16 o brofiad olygu Mrwsel i ei rôl fel golygydd cynhyrchu a cyfrannwr i Gohebydd UE.

CS

Penelope Devereux

Cynorthwy-ydd

Penelope Devereux sy'n gyfrifol am weinyddu, marchnata, rheoli digwyddiadau, a chefnogi Gohebydd UE tîm ym mhob agwedd ar y busnes.

CS

Denis MacShane

Gohebydd Arbennig

Denis MacShane yn ohebydd a chynhyrchydd y BBC ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar wleidyddiaeth Ewrop. Roedd e. AS Prydeinig oedd yn arbenigo mewn materion Ewropeaidd ac roedd y DU Ewrop Gweinidog o dan Tony Blair.

CS

philip Braund

Gohebydd Gwleidyddol (Gwleidyddiaeth, Economi, Busnes, Yr Amgylchedd, Addysg)

Philip Braund yn newyddiadurwr profiadol iawn sydd wedi gweithio ar newyddion teledu rhwydwaith, newyddion radio a phapurau newydd cenedlaethol ar gyfer y tri degawd diwethaf. Mae'n gyn-olygydd rheoli Uned Wleidyddol ITV, ac mae ei brofiad yn cynnwys ITV News Channel a 4 materion cyfoes.

CS

Jim Gibbons

Teledu Newyddiadurwr / Cyfrannwr - (Gwleidyddiaeth, Ardal yr Ewro, Byd)

Jim Gibbons wedi mwy na 30 mlynedd o adrodd ar wleidyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr brofiad. Enillodd dwy wobr fawr yn y CNN Ngwobrau Adroddiad 2004 Byd yn Atlanta am ei adrodd o'r Senedd Ewrop teledu - Adroddiad Gwleidyddol Gorau a'r Adroddiad Amgylcheddol Gorau.

CS

Catherine Feore

Golygydd Fideo a Chyfryngau Cymdeithasol Ar-lein (Materion Cyhoeddus, Ardal yr Ewro, Economi, Gwleidyddiaeth)

Catherine Feore yn dod â lefel uchel o arbenigedd yn ymwneud â materion yr UE, mae hi wedi gweithio yn y Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd. Yn ei blynyddoedd fel arbenigwr materion cyhoeddus mae hi wedi gweithio ar: cludiant, cemeg ac ymchwil, datblygu rhanbarthol, materion amgylcheddol ac ystod eang o faterion eraill.

Letitia Lin

Newyddiadurwr Fideo ac Ar-lein - (UE - perthnasau Asia)

Mae Letitia Lin wedi bod yn gweithio fel newyddiadurwr ym Mrwsel am flynyddoedd 3 ac mae'n brofiadol wrth adrodd ar faterion Ewropeaidd.

Cristian Gherasim

Contributor

Cristian Gherasimwedi gwneud astudiaethau ôl-radd mewn Gwyddoniaeth Wleidyddol a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, ac mae wedi bod yn gweithio fel ymgynghorydd materion cyhoeddus, swyddog cyfathrebu ac arbenigwr cyfryngau cymdeithasol yn ei Rwmania, yn ogystal â Hwngari a Gwlad Pwyl. Mae wedi bod yn cyfrannu erthyglau i EuroNews, Katoikos, Vox Europ , Sefydliad Von Mises ac Adroddydd UE