Fideos Diweddaraf

#FairTaxation - 'Mae mater gener enfawr o ran trethiant' Matias

#UNGlobalCompact - Dywedodd Juncker y dylai'r rhai sy'n ymateb i'r Compact Byd-eang ei darllen yn gyntaf

#HarchoryProtests - 'Viktor Orban nid dyma sut rydych chi'n trin eich dinasyddion eich hun'

#Thailand - Mae Chatchai yn dweud bod Gwlad Thai wedi ymrwymo i ddileu materion llafur mewn pysgota

#BrexitVote - 'Byddai'n syfrdanol pe bai'r DU yn cymryd rhan mewn etholiadau Ewropeaidd

#BrexitVote - 'Rydym yn gweld cenedl wedi'i rannu, mae'r bobl yn dechrau gweld realiti'

#eu2019ro - 'Rydym wedi cyflawni'r holl amodau ar gyfer aelodaeth Schengen' Teodorovici

Rhaglenni Fideo

Hawliau Dynol heb Ffiniau: Erlyniad Crefyddol yn Tsieina

Swyddi Sylw

#Brexit bedlam: Mae'r Senedd yn pleidleisio i lawr fargen ysgariad mis Mai yr UE gan bleidleisiau 230

#Brexit bedlam: Mae'r Senedd yn pleidleisio i lawr fargen ysgariad mis Mai yr UE gan bleidleisiau 230

Gwrthodwyd y fargen Theresa May's Brexit gan Brif Weinidog gan bleidleisiau 230 ar 15 Ionawr - y drech fwyaf ar gyfer llywodraeth eistedd mewn hanes, ysgrifennu William James a Kylie MacLellan. Bwriedir i'r bleidlais ysgogi ymdrechion gwleidyddol a allai arwain at ymadawiad anhrefnus o'r UE neu hyd yn oed i wrthdroi'r [...]

| Ionawr 15, 2019

Erthyglau Diweddaraf

'Rydyn ni'n cwympo'r gasgen': Ymatebion i dreial #Brexit Mai

'Rydyn ni'n cwympo'r gasgen': Ymatebion i dreial #Brexit Mai

Dywedodd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd y byddent yn camu ymlaen i baratoi ar gyfer grwpiau di-farw a ymatebodd Grwpiau Busnes Brexit â larwm ar ôl i ddeddfwyr Prydain drechu'r ysgariad gan Theresa May's Brexit, gan ymladd ysgubol gan ymyl gwasgaru ddydd Mawrth (15 Ionawr), yn ysgrifennu Andy Bruce. GWEINIDOG PRIF BRYDEINIG MAE THERESA MAE "Mae'n amlwg nad yw'r Tŷ [...]

| Ionawr 16, 2019
Ewch i'r naill ochr a'r llall a gwneud ffordd ar gyfer ein delio, mae Britain's #Labour yn dweud wrth Fai

Ewch i'r naill ochr a'r llall a gwneud ffordd ar gyfer ein delio, mae Britain's #Labour yn dweud wrth Fai

Dywedodd Prif Blaid Lafur y gwrthbleidiau ym Mhrydain ddydd Mawrth (15 Ionawr) ei bod yn pwyso am etholiad cenedlaethol newydd oherwydd ei gynllun arall ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd oedd yr unig un a allai basio drwy'r senedd a uno'r wlad, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Dywedodd llefarydd Llafur hefyd fod y blaid yn credu nad oes hyder [...]

| Ionawr 16, 2019
#Brexit - Datganiad gan yr Arlywydd Juncker ar ganlyniad 'Pleidlais ystyrlon' yn Nhŷ'r Cyffredin yn y Deyrnas Unedig

#Brexit - Datganiad gan yr Arlywydd Juncker ar ganlyniad 'Pleidlais ystyrlon' yn Nhŷ'r Cyffredin yn y Deyrnas Unedig

"Rwy'n sylwi ar ganlyniad y bleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin y noson yma. "Ar ochr yr UE, mae'r broses o gadarnhau'r Cytundeb Tynnu'n ôl yn parhau. "Mae'r Cytundeb Tynnu'n ôl yn gyfaddawd teg a'r cytundeb gorau posibl. Mae'n lleihau'r niwed a achosir gan Brexit ar gyfer dinasyddion a busnesau ar draws [...]

| Ionawr 16, 2019
Ni ellir cadarnhau cytundeb #Brexit fel y mae, meddai gweinidog iechyd

Ni ellir cadarnhau cytundeb #Brexit fel y mae, meddai gweinidog iechyd

Ni all Prif Weinidog Prydain fargen Theresa May's Brexit drosglwyddo ei ffurf bresennol a rhaid ei newid yn awr er mwyn cael ei gymeradwyo gan ASau y DU, meddai'r Gweinidog Iechyd, Matthew Hancock (yn y llun) wedi i'r Senedd wrthod ei chynllun, yn ysgrifennu Alistair Smout. "Yn amlwg, nid yw'r Comin wedi trafod y cytundeb a gafodd hi gyda'r UE yn glir, ac [...]

| Ionawr 16, 2019
Ymdrin â masnach neu adael heb unrhyw fargen, dywed ASau Ceidwadol #Brexit y DU

Ymdrin â masnach neu adael heb unrhyw fargen, dywed ASau Ceidwadol #Brexit y DU

Dywedodd grŵp o ASau Ceidwadol pro-Brexit ddydd Mawrth (15 Ionawr) y byddai'n cynnig strategaeth Brexit amgen ar ôl gwrthod cytundeb Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn hytrach yn awgrymu mynd ar drywydd cytundeb masnach neu i adael ar delerau'r WTO, yn ysgrifennu Elizabeth Piper . Meddai Steve Baker, Ceidwadwr pro-Brexit blaenllaw: "Gwrthod y Cyffredin o [...]

| Ionawr 16, 2019
Mae ASEau yn galw am reolau diogelwch a rhwymedigaeth ar gyfer #DriverlessCars

Mae ASEau yn galw am reolau diogelwch a rhwymedigaeth ar gyfer #DriverlessCars

Mae ASEau am i'r UE ymateb yn gyflymach i ddatblygiadau mewn symudedd awtomataidd. © Mae delweddau AP / Undeb Ewropeaidd-EP-EP yn croesawu ffocws ar symudedd awtomataidd, ond galw am ymdrechion pellach i sicrhau diogelwch ar y ffyrdd a chefnogaeth i ddiwydiant yr UE. Rhaid i Ewrop fod yn arloesol, ond yn gyflymach. Nid yw Tsieina a'r UDA yn aros, "meddai rapporteur Wim Van de Camp [...]

| Ionawr 16, 2019
Mae #Brexit defeat 'yn cynrychioli methiant enfawr gan lywodraeth y DU' meddai GUE / NGL

Mae #Brexit defeat 'yn cynrychioli methiant enfawr gan lywodraeth y DU' meddai GUE / NGL

Mae datganiad gan Lywydd GUE / NGL Gabi Zimmer, aelod o Grŵp Llywio Brexit Senedd Ewrop, ar bleidlais Tŷ'r Cyffredin yn y DU ar Brexit. "Mae gwrthod y Cytundeb Tynnu'n ôl gan Dŷ'r Cyffredin y noson hon yn amlwg yn dangos methiant enfawr llywodraeth Prydain. Ers gweithredu Erthygl 50, mae llywodraeth Theresa May [...]

| Ionawr 16, 2019
#Brexit - Datganiad y Prif Weinidog Theresa May i Dŷ'r Cyffredin - 15 Ionawr 2019

#Brexit - Datganiad y Prif Weinidog Theresa May i Dŷ'r Cyffredin - 15 Ionawr 2019

Datganiad PM i Dŷ'r Cyffredin: 15 Ionawr 2019

| Ionawr 16, 2019
Gallai #Popi Pobl dorri #Brexit deadlock say Gwyrdd

Gallai #Popi Pobl dorri #Brexit deadlock say Gwyrdd

Ar 15 Ionawr, roedd llywodraeth y DU yn wynebu treisiad enfawr yn Nhŷ'r Cyffredin dros Gytundeb Tynnu'n ôl Brexit gyda phobl 202 yn pleidleisio o blaid ac yn erbyn 432. Mae arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn, wedi cyflwyno cynnig o hyder i gael ei drafod heddiw (16 Ionawr). Rhaid i'r DU nawr [...]

| Ionawr 16, 2019
#EasternPartnership - # Cynllun Gweithredu Buddsoddiad TEN-T o € 13 biliwn ar gyfer gwell cysylltedd â'r UE a thwf cryfach yn y rhanbarth

#EasternPartnership - # Cynllun Gweithredu Buddsoddiad TEN-T o € 13 biliwn ar gyfer gwell cysylltedd â'r UE a thwf cryfach yn y rhanbarth

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ynghyd â Banc y Byd wedi datblygu Cynllun Gweithredu Buddsoddi Rhwydwaith Traws-Ewropeaidd Dangosol (TEN-T) sy'n nodi prosiectau blaenoriaeth yn Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Gweriniaeth Moldofia a'r Wcrain. Gyda'i gilydd, mae'r prosiectau bron 100 hyn yn fuddsoddiad o bron € 13 biliwn hyd at 2030 ac yn rhagweld cyfanswm o 4,800 cilomedr o ffyrdd a rheilffordd, [...]

| Ionawr 16, 2019

BBC Ewrop

Beth yw cynnig dim hyder? Sut mae'n gweithio?

Beth yw cynnig dim hyder? Sut mae'n gweithio?

Mae Jeremy Corbyn wedi cyflwyno cynnig dim hyder yn llywodraeth Theresa May. Dyma beth sy'n digwydd nawr.

| Ionawr 16, 2019 | 0 Sylwadau
Mae CBI yn croesawu 'cyfnod newydd' mewn ymagwedd at Brexit

Mae CBI yn croesawu 'cyfnod newydd' mewn ymagwedd at Brexit

Mae pennaeth y grŵp lobïo busnes yn dweud bod oedi i Brexit yn fwy tebygol nawr, er mwyn osgoi ymadawiad dim-ddelio.

| Ionawr 16, 2019 | 0 Sylwadau
Brexit: UE 'eisiau gwybod beth mae'r DU eisiau'

Brexit: UE 'eisiau gwybod beth mae'r DU eisiau'

Mae arweinwyr Ewropeaidd yn dweud bod angen i Brydain egluro pa fath o Brexit y gall gytuno iddo ar ôl gwrthod y Cytundeb Tynnu'n ôl.

| Ionawr 16, 2019 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#EU2019 - Mae Katainen yn dweud bod yna rai positif, ond mae yna "ansicrwydd dynol" fel Brexit

#Trade - Mae'r UE, yr Unol Daleithiau a Japan yn trafod diwygiadau i Sefydliad Masnach y Byd #WTO

#StateAid - 'Mae'n gwneud synnwyr i gefnogi prosiectau o ddiddordeb cyffredin Ewropeaidd' Vestager

#AsovSea - 'Nid oes cyfiawnhad dros ddefnyddio grym milwrol gan Rwsia' Tusk

#Brexit - Mai yn dweud ei bod hi'n "grisial glir"

#Brexit - Rutte yn dweud bod y backstop yn linell goch ar y cyd ar gyfer y DU a'r UE-27

#Brexit - Mae penaethiaid llywodraeth yr UE yn cadarnhau eu sefyllfa ac yn gofyn am fanwldeb o fis Mai