Fideos Diweddaraf

Gall 5G helpu cartrefi i fynd yn wyrdd

Byd-eang #DigitalEconomy

Hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

Mae Huawei yn bartner y gellir ymddiried ynddo ar gyfer llywodraethau yn 5G.

Mae Huawei yn cyfrannu at #DigitalEconomy Byd-eang

Hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

EUREPORTER.TV

Swyddi Sylw

#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

Ysgrifennodd Boris Johnson at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, ar 19 Awst, yn nodi safbwynt llywodraeth y DU ar 'agweddau allweddol' ar Brexit, yn enwedig mewn perthynas â'r darpariaethau 'cefn llwyfan' yn y Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Daw’r llythyr gerbron cyfarfodydd un i un gyda Changhellor yr Almaen Angela Merkel ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron, a […]

| Awst 20, 2019

Erthyglau Diweddaraf

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics. Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd gan 2025. Trafodaethau […]

| Awst 21, 2019
Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

Roedd 20 Awst yn nodi blwyddyn ers i Wlad Groeg gwblhau ei rhaglen cymorth sefydlogrwydd Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd (ESM) yn llwyddiannus. Cymerodd y rhaglen cymorth sefydlogrwydd blwyddyn 3 ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â materion strwythurol hirsefydlog a gwreiddiau dwfn a gyfrannodd at Wlad Groeg yn profi argyfwng economaidd ac yn colli mynediad i farchnadoedd ariannol. Yn gyfan gwbl, darparodd partneriaid Ewropeaidd Gwlad Groeg € 61.9 biliwn […]

| Awst 21, 2019
#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 60 miliwn o gefnogaeth y cyhoedd i leoli a chynnal isadeiledd sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflwyno rhyngrwyd band eang cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig anghysbell yn rhanbarth Carinthia yn Awstria. Mae buddiolwr y cymorth yn gwmni sydd newydd ei sefydlu ac sy'n eiddo i wladwriaeth […]

| Awst 21, 2019
Mae Trump a Johnson yn trafod #Brexit a materion economaidd mewn galwad

Mae Trump a Johnson yn trafod #Brexit a materion economaidd mewn galwad

Bu’r Prif Weinidog Boris Johnson ac Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump (yn y llun) yn trafod Brexit a bargen masnach rydd o’r Unol Daleithiau-Prydain yn ystod galwad ffôn ddydd Llun (19 Awst) cyn uwchgynhadledd Grŵp o Saith yn Ffrainc y penwythnos hwn, ysgrifennwch Kylie MacLellan a David Alexander . “Trafodaeth wych gyda’r Prif Weinidog @BorisJohnson heddiw. Buom yn siarad am Brexit a […]

| Awst 21, 2019
Mae Prif Weinidog y Ffindir yn dweud wrth Johnson na fydd yr UE yn ailagor bargen #Brexit

Mae Prif Weinidog y Ffindir yn dweud wrth Johnson na fydd yr UE yn ailagor bargen #Brexit

Dywedodd Prif Weinidog y Ffindir, Antti Rinne, wrth ei gymar ym Mhrydain, Boris Johnson, na fyddai’r Undeb Ewropeaidd yn aildrafod bargen Brexit, meddai llefarydd ar ran Rinne ddydd Mawrth (20 Awst), yn ysgrifennu Gabriela Baczynska. Mae'r Ffindir yn dal llywyddiaeth gylchdroi'r UE ac mae Johnson yn pwyso o'r newydd i berswadio'r bloc i ailedrych ar y cytundeb ysgariad. […]

| Awst 21, 2019
Mae #CleanArcticAlliance yn galw ar brif weinidogion Nordig i gefnogi gwaharddiad ar olew tanwydd trwm #HFO

Mae #CleanArcticAlliance yn galw ar brif weinidogion Nordig i gefnogi gwaharddiad ar olew tanwydd trwm #HFO

Galwodd Prif Gynghorydd Cynghrair yr Arctig Glân, Dr Sian Prior ac Árni Finnsson o Gymdeithas Cadwraeth Natur Gwlad yr Iâ ar brif weinidogion Nordig a Changhellor Ffederal yr Almaen i gefnogi’r alwad am waharddiad ar olew tanwydd trwm yn yr Arctig yn eu crynhoad yn Reykjavik, Gwlad yr Iâ ar 20 Awst. “Mae angen […] ar frys

| Awst 21, 2019
Dywed Tusk yr UE nad oedd llythyr Johnson yn cynnig unrhyw 'ddewisiadau amgen realistig' i #BrexitBackstop

Dywed Tusk yr UE nad oedd llythyr Johnson yn cynnig unrhyw 'ddewisiadau amgen realistig' i #BrexitBackstop

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk (yn y llun) ddydd Mawrth (20 Awst) nad oedd llythyr a anfonwyd ato gan Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn cynnwys unrhyw “ddewisiadau amgen realistig” yn lle cefn dadleuol Iwerddon, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska. “Yswiriant yw cefn y llwyfan i osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon oni bai a hyd nes y bydd dewis arall […]

| Awst 21, 2019
Dywed gweithrediaeth yr UE mai #BrexitBackstop yr unig ffordd i osgoi ffin galed yn Iwerddon

Dywed gweithrediaeth yr UE mai #BrexitBackstop yr unig ffordd i osgoi ffin galed yn Iwerddon

Dywedodd gweithrediaeth yr Undeb Ewropeaidd mai'r opsiwn cefn llwyfan oedd yr unig fodd a nodwyd gan Lundain a'r bloc i osgoi dychwelyd i wiriadau ffiniau helaeth ar ynys Iwerddon ar ôl Brexit, ysgrifennwch Alissa de Carbonnel a Gabriela Baczynska. Ddydd Llun (19 Awst), anfonodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, lythyr at y […]

| Awst 21, 2019
Mae Johnson yn rhoi #NHS oddi ar derfynau mewn bargen fasnach bosibl yn yr UD: Adroddiad

Mae Johnson yn rhoi #NHS oddi ar derfynau mewn bargen fasnach bosibl yn yr UD: Adroddiad

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn rhoi’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) oddi ar derfynau mewn unrhyw fargen fasnach gyda’r Unol Daleithiau, adroddodd papur newydd The Sun, yn ysgrifennu Contractwr Sabahatjahan. “Mae’r Prif Weinidog wedi gofyn imi danlinellu na all mesurau sy’n effeithio ar y GIG, gan gynnwys darparu gwasanaethau a phrisio cyffuriau, fod yn rhan o […] o dan unrhyw amgylchiadau.

| Awst 21, 2019
# Effaith cymunedol ar gyflogaeth a'r UE

# Effaith cymunedol ar gyflogaeth a'r UE

Darganfyddwch faint mae'r UE yn anelu at elwa o globaleiddio wrth fynd i'r afael â'i effeithiau negyddol ar gyflogaeth. Mae globaleiddio yn creu cyfleoedd gwaith ond gall hefyd arwain at golli swyddi. Mae rheoli globaleiddio i wneud y gorau ohono yn flaenoriaeth i'r UE ynghyd â cheisio creu Ewrop fwy cymdeithasol sy'n helpu gweithwyr diangen i ddod o hyd i swyddi newydd. […]

| Awst 21, 2019
Datganiad #Huawei ynghylch penderfyniad adran fasnach yr UD i estyn trwydded gyffredinol dros dro ar gyfer Huawei

Datganiad #Huawei ynghylch penderfyniad adran fasnach yr UD i estyn trwydded gyffredinol dros dro ar gyfer Huawei

“Rydyn ni’n gwrthwynebu penderfyniad Adran Fasnach yr Unol Daleithiau i ychwanegu cysylltiedigion 46 Huawei arall at y Rhestr Endid. Mae'n amlwg bod y penderfyniad hwn, a wnaed ar yr adeg benodol hon, â chymhelliant gwleidyddol ac nad oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â diogelwch cenedlaethol. Mae'r gweithredoedd hyn yn torri egwyddorion sylfaenol cystadleuaeth y farchnad rydd. Nid ydynt er budd neb, gan gynnwys […]

| Awst 21, 2019

Fideos Sylw

#Brexit - Dywed y Comisiwn nad yw llythyr Johnson yn darparu ateb i ffin galed

#EUTrade - Comisiwn yn rhoi diweddariad ar gytundeb masnach yr UD

#Brexit - Ni fydd yr UE yn ailagor cytundeb tynnu'n ôl, gan ddisgwyl Brexit erbyn 31 Hydref

Cyfeiriodd #Hungary - Hwngari at Lys yr UE ar gyfer cyfreithiau 'Stop Soros' a lloches

#GDPR - "Gall yr UE fod yn“ arweinydd ar gyfer rheolau preifatrwydd yn y byd digidol

#GDPR - Mae angen mwy o waith ar GDPR i ddod yn gwbl weithredol