Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Sri Lanka: That cannot be cricket

Dyddiad: Efallai y 23, 2018ffynhonnell: World News

Fideos Diweddaraf

#KeepingEUhealthy: 'Over decades we've developed a system that is mutually dependent' #Brexit

#Zuckerberg: 'Nid yw'n ddigon da yn yr UE i ddweud ei fod wedi cydymffurfio â' Morays GDPR '

#KeepingEUhealthy: 'Healthcare deserves a special status' #Brexit

#KeepingEUhealthy: 'We have established gold standards in panEuropean training curricula'

#KeepingEUhealthy: 'We totally depend on our European friends to keep the health service running'

#KeepingEUhealthy: 'Mae meddygon yn dweud wrthym eu bod yn bwriadu gadael y DU'

#KeepingEUhealthy: 'The EU misses out by not having the UK as a member'

Teledu Ar-lein

Swyddi Sylw

#Trade: Mae'r Comisiwn yn cael golau gwyrdd i ddechrau trafodaethau masnach gyda #Australia a #NewZealand

#Trade: Mae'r Comisiwn yn cael golau gwyrdd i ddechrau trafodaethau masnach gyda #Australia a #NewZealand

Croesawodd y Comisiwn Ewropeaidd fabwysiadaeth heddiw (22 Mai) gan weinidogion masnach y Cyngor Ewropeaidd o negodi cyfarwyddebau ar gyfer cytundebau masnach rydd gydag Awstralia a Seland Newydd. Mae'r cytundeb yn rhyddhau sectorau megis peiriannau a gwasanaethau, tra'n cynnig rhywfaint o amddiffyniad i ffermwyr Ewropeaidd, yn ysgrifennu Catherine Feore. Gan mai UE yw'r trydydd partner masnachu mwyaf Awstralia a [...]

| Efallai y 22, 2018

Erthyglau Diweddaraf

#EAPM: Galw am Bwlgaria i fod yn gynyddol ar arloesedd yng Nghyngliadau'r Cyngor

#EAPM: Galw am Bwlgaria i fod yn gynyddol ar arloesedd yng Nghyngliadau'r Cyngor

Mae Casgliadau Cyngor yr UE yn seiliedig ar Bwlgareg ar y Cwmnïau Gwyddoniaeth Agored Ewropeaidd a 'Chylchredeg gwybodaeth yn gyflymach yn yr UE' yn gynnar i ganol mis Mehefin, ychydig cyn diwedd llywyddiaeth gyntaf yr UE i ben, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM ) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Ond mae rhai fersiynau drafft eisoes yn cael eu cylchredeg ac mae gan EAPM ei law ar y tiller mewn ymdrech i arwain [...]

| Efallai y 23, 2018
# Blociau #Gadydd # Mae cynghorwyr y Catalogion yn dal i ffynnu

# Blociau #Gadydd # Mae cynghorwyr y Catalogion yn dal i ffynnu

Cydnabu llywodraeth Sbaen ddydd Llun (21 Mai) bwerau arweinydd catalaidd newydd Quim Torra (yn y llun) ond gwrthwynebodd ei ddewis o gynghorwyr - mae rhai ohonynt yn cael eu dal yn y ddalfa - a gwrthododd gadarnhau ei dîm dewisol, dangosodd dogfennau swyddogol , yn ysgrifennu Sonya Dowsett. Mae'r canlyniad yn golygu y bydd Madrid yn parhau [...]

| Efallai y 23, 2018
Gyda eglurder #Brexit, bydd yr Alban yn edrych eto ar annibyniaeth - Sturgeon

Gyda eglurder #Brexit, bydd yr Alban yn edrych eto ar annibyniaeth - Sturgeon

Dywedodd Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban (yn y llun) y byddai eto'n ystyried pleidlais arall ar annibyniaeth i'r Alban pan fydd llywodraeth Prydain yn cynnig peth sicrwydd dros Brexit, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Wrth siarad ar raglen Peston ar ddydd Sul teledu ITV (20 Mai), Sturgeon hefyd yn dweud na fyddai ei Blaid Genedlaethol yr Alban yn rhwystro pleidlais Brexit arall ar unrhyw [...]

| Efallai y 23, 2018
Mae cefnogaeth i ddiddymu deddfau erthyglau yn codi dyddiau o bleidlais

Mae cefnogaeth i ddiddymu deddfau erthyglau yn codi dyddiau o bleidlais

Cynyddodd pleidleiswyr Gwyddelig sy'n ffafrio rhyddfrydoli cyfreithiau erthylu'r wlad eu harwain mewn dau arolwg barn a gyhoeddwyd ddydd Sul, gan wrthdroi tuedd a awgrymodd fod y ras wedi dechrau tynhau cyn diwrnodau olaf yr ymgyrch, yn ysgrifennu Padraic Halpin. Gofynnir i bleidleiswyr ddydd Gwener (25 Mai) os ydynt am ailwampio un o [...]

| Efallai y 23, 2018
Mae PM Sbaen yn dweud #Catalonia angen llywodraeth sy'n ategu'r gyfraith

Mae PM Sbaen yn dweud #Catalonia angen llywodraeth sy'n ategu'r gyfraith

Dywedodd y Prif Weinidog, Mariano Rajoy (yn y llun) ddydd Llun (21 Mai) ei fod yn dal i obeithio y byddai Catalonia yn fuan yn ffurfio llywodraeth hyfyw, sy'n gallu deialog difrifol, sy'n cynorthwyo'r gyfraith er mwyn dychwelyd i normaledd sefydliadol, economaidd a chymdeithasol, yn ysgrifennu Paul Day . Cydnabu llywodraeth Sbaen ddydd Llun pwerau arweinydd catalaidd Quim newydd ei ethol [...]

| Efallai y 23, 2018
Prydain i fynd i'r afael â 'Gorllewin Gwyllt' #internet gyda chyfreithiau newydd

Prydain i fynd i'r afael â 'Gorllewin Gwyllt' #internet gyda chyfreithiau newydd

Bydd Prydain yn mynd i'r afael â "elfennau'r Gorllewin Gwyllt" ar y rhyngrwyd o seiberfwlio i ecsbloetio plant ar-lein trwy gyflwyno deddfau newydd ar gyfer cwmnïau cyfryngau cymdeithasol, meddai'r Gweinidog Digidol, Matt Hancock (yn y llun) ddydd Sul (20 Mai), yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Lansio ymgynghoriad ar ba fesurau y dylid eu defnyddio i sicrhau diogelwch y rhai sy'n defnyddio'r rhyngrwyd, [...]

| Efallai y 23, 2018
#Cuadrilla gwaharddeb ffeiliau i atal tresmasu yn y safle nwy siale

#Cuadrilla gwaharddeb ffeiliau i atal tresmasu yn y safle nwy siale

Mae cwmni ymchwilio nwy siale Prydain, Cuadrilla, wedi ffeilio papurau i lys yn ceisio gwaharddeb sy'n gwahardd troseddu yn ei safle Preston New Road yn Swydd Gaerhirfryn, dywedodd ddydd Llun (21 Mai), yn ysgrifennu Nina Chestney. Cynhelir gwrandawiad gwaharddeb ar 31 Mai yn Gofrestrfa Ardal Uchel Lys Manceinion. Byddai'r gwaharddeb yn disodli ac yn ymestyn [...]

| Efallai y 23, 2018
Ni fydd Prydain Sosialaidd yn cael ei dynnu i ffwrdd mwyach o dan #Labour - #McDonnell

Ni fydd Prydain Sosialaidd yn cael ei dynnu i ffwrdd mwyach o dan #Labour - #McDonnell

Mae Plaid Lafur y brif wrthblaid ym Mhrydain am weddnewid yr economi yn sylweddol, gan ffurfio cymdeithas Sosialaidd lle "ni fyddwn ni'n mynd i gael mwy o arian", dywedodd ei brif bwyllgor polisi, John McDonnell (yn y llun) ddydd Sul (20 Mai), yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Gyda Llafur bron â gwddf a gwddf yn yr etholiadau gyda'r Ceidwadwyr llywodraethol, a gollodd eu mwyafrif [...]

| Efallai y 23, 2018
Prydain eto i adnewyddu fisa biliwnydd Rwsia #Abramovich - ffynonellau

Prydain eto i adnewyddu fisa biliwnydd Rwsia #Abramovich - ffynonellau

Mae awdurdodau Prydeinig, y mae eu cysylltiadau â Moscow wedi bod yn ddifrifol, eto i adnewyddu fisa ryddiaith Rwsia Abramovich yn Rwsia ar ôl iddo ddod i ben y mis diwethaf, dau ffynhonnell sy'n gyfarwydd â'r mater wrth Reuters, yn ysgrifennu Polina Devitt. Mae Abramovich, sydd fwyaf adnabyddus ym Mhrydain fel perchennog clwb pêl-droed Premier League Chelsea, wrthi'n adnewyddu ei [...]

| Efallai y 23, 2018
Gall alw ar sectorau iechyd a thechnoleg i weithio ar #cancer

Gall alw ar sectorau iechyd a thechnoleg i weithio ar #cancer

Mae'r Prif Weinidog, Theresa May, wedi galw ar wasanaeth iechyd, elusennau a chudd-wybodaeth artiffisial Prydain i weithio gyda'i gilydd i adnabod cleifion â chamau cynnar canser yn well a rhwystro miloedd yn marw bob blwyddyn, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Mai, sydd yn ei chael hi'n anodd uno ei phrif weinidogion dros gynlluniau i adael yr Undeb Ewropeaidd, eisiau [...]

| Efallai y 23, 2018

BBC Ewrop

Northern Ireland parties ‘should be locked in room until deal’

Northern Ireland parties ‘should be locked in room until deal’

Peers in the House of Lords were discussing the “state of paralysis” in Northern Ireland.

| Efallai y 23, 2018 | 0 Sylwadau
Brexit: Dirprwy Gyfarwyddwr Absenoldeb Cummings yn rhybuddio 'llongddrylliad'

Brexit: Dirprwy Gyfarwyddwr Absenoldeb Cummings yn rhybuddio 'llongddrylliad'

Dywed Dominic Cummings, ffigur allweddol yn yr ymgyrch Gwyliau, nad oes paratoadau go iawn yn cael eu gwneud.

| Efallai y 23, 2018 | 0 Sylwadau
Mae Jeremy Corbyn yn mynnu bod cyfoedion Llafur newydd yn cwympo'r Arglwyddi

Mae Jeremy Corbyn yn mynnu bod cyfoedion Llafur newydd yn cwympo'r Arglwyddi

Mae Jeremy Corbyn yn disgwyl i bob cyfoedion Llafur yn y dyfodol adfer ei swydd ar ddiwygio'r Arglwyddi, meddai ei llefarydd.

| Efallai y 23, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#WB6: 'Mae'r Balcanau Wester yn rhan annatod o Ewrop ac maent yn perthyn yn ein cymuned,' Tusk

# EU-USTrade: 'Ni fyddwn yn negodi gyda'r bygythiad o dariffau sy'n crogi dros ein pen' Juncker

#Brexit: 'Heb gynnydd erbyn mis Mehefin, mae angen inni ofyn a fydd cytundeb tynnu'n ôl'

#Brexit: 'Byddwn yn trafod trefniadau arferion yn y dyfodol' Mai Mai

#Research: 'Mae angen i ni weithredu'n gyflym i allu arwain y ton newydd o arloesi'

#Iran: 'Rydym yn ail-gadarnhau ein hymrwymiad i fargen niwclear Iran' Mogherini

#Iran: 'Mae llawer yn dibynnu ar yr hyn y gallwn ei wneud yn yr wythnosau nesaf' Zarif