Fideos Diweddaraf

Covid19 - Ymladd fel Un

'Os nad oes gennych gronfa adferiad difrifol, byddai'r Farchnad Sengl yn y fantol' Gozi ASE

#Eurochambres - Mae Romakkaniemi yn galw am ddull mwy rhesymol o ymdrin â chyfyngiadau ar y Farchnad Sengl

'Nid ydym bellach yn y 1970au, pan mai'r unig bwrpas oedd tynnu waliau tariff i lawr,' Barnier #UK

# Airlines4Europe - 'Credwn fod talebau ad-daladwy yn gyfaddawd teg a rhesymol'

Mae Vestager yn gwrthod symud iawndal teithwyr cwmni hedfan 'dyma'ch hawl lawn, atalnod llawn'

#China - Borrell yn amddiffyn Llysgennad yr UE i China gan ddweud 'mae'n dal i fwynhau ei hyder'

#ECForecast - Mae Gentiloni yn hyderus bod holl wladwriaethau'r UE yn cydnabod bod angen offer cyffredin

Mae Japan yn ymrwymo $ 840 miliwn ac yn gweithio ar ddarparu Avigan am ddim #UnitedAgainstCoronavirus

EUREPORTER.TV

'Os nad oes gennych gronfa adferiad difrifol, byddai'r Farchnad Sengl yn y fantol' Gozi ASE

Swyddi Sylw

Mesur effaith ehangach #Coronavirus ar y #NHS

Mesur effaith ehangach #Coronavirus ar y #NHS

Mae corononirus wedi taro system gofal iechyd Prydain fel ton, ac mae’r gwaethaf yn dal i fod ar y ffordd yn ôl llawer o arbenigwyr. Mae wedi anfon degau o filoedd o gleifion i wardiau'r ysbyty, gan lethu system gofal iechyd wedi'i gorlwytho a oedd eisoes yn dangos craciau cyn y digwyddiad. Mae hefyd wedi achosi miloedd o weithdrefnau a drefnwyd […]

| Efallai y 21, 2020

Erthyglau Diweddaraf

# Huawei: Blwyddyn a Thu Hwnt

# Huawei: Blwyddyn a Thu Hwnt

Cynhaliodd Huawei ei 17eg Uwchgynhadledd Dadansoddwr Byd-eang flynyddol yn Shenzhen, China ar Fai 18, ar y safle ac ar-lein. Yn y digwyddiad, ymunodd dros 2,000 o ddadansoddwyr, arweinwyr barn allweddol, a chynrychiolwyr cyfryngau o ystod o ddiwydiannau, gan gynnwys telathrebu, y Rhyngrwyd a chyllid, â Huawei. Gyda'i gilydd, fe wnaethant drafod sut y gall y diwydiant weithio gyda'i gilydd i […]

| Efallai y 24, 2020
Arglwyddes Ustus i benderfynu a fydd #TransportForLondon yn cau am byth

Arglwyddes Ustus i benderfynu a fydd #TransportForLondon yn cau am byth

Yn yr un modd â stori y byddai rhywun yn ei gwneud yn ffilm yn y pen draw - yr olygfa agoriadol yw cymrawd ifanc o'r enw Ajit Chambers yn sefyll yn Neuadd y Ddinas yn cyflwyno ei gynllun busnes anhygoel i Faer Llundain ar y pryd - Boris Johnson. Cynllun yn dangos sut i wneud £ 200 miliwn trwy agor Gorsafoedd tiwbiau segur Llundain fel […]

| Efallai y 22, 2020
#Huawei - Newidiadau rheol cynnyrch uniongyrchol tramor a wnaed gan lywodraeth yr UD

#Huawei - Newidiadau rheol cynnyrch uniongyrchol tramor a wnaed gan lywodraeth yr UD

Mae Huawei yn bendant yn gwrthwynebu'r gwelliannau a wnaed gan Adran Fasnach yr UD i'w rheol cynnyrch uniongyrchol tramor sy'n targedu Huawei yn benodol, yn ysgrifennu Jakub Hera Adamowicz. Ychwanegodd llywodraeth yr UD Huawei at y Rhestr Endid ar Fai 16, 2019 heb gyfiawnhad. Ers yr amser hwnnw, ac er gwaethaf y ffaith bod nifer o ddiwydiannau allweddol a […]

| Efallai y 22, 2020
#EAPM - COVID-19: Deddf a therfynau cwarantîn

#EAPM - COVID-19: Deddf a therfynau cwarantîn

Yn yr hyn sy'n debygol y pandemig gwaethaf ers ffliw Sbaen ar ddechrau'r 20fed ganrif, mae COVID-19 wedi lledu ledled y byd, mae llywodraethau wedi gorfodi cwarantinau ac mae gwaharddiadau teithio wedi'u rhoi ar waith ar raddfa na welwyd ei thebyg o'r blaen. Gosododd yr Eidal gyfyngiadau llym ledled y wlad ac, yn destun llawer o ddadlau o dan awdurdodaeth Trump Yn yr Unol Daleithiau, […]

| Efallai y 22, 2020
Mesurau trafnidiaeth # COVID-19: Mae'r Cyngor yn mabwysiadu hyblygrwydd dros dro ar gyfer trwyddedau a gwasanaethau porthladdoedd

Mesurau trafnidiaeth # COVID-19: Mae'r Cyngor yn mabwysiadu hyblygrwydd dros dro ar gyfer trwyddedau a gwasanaethau porthladdoedd

Mae'r UE yn addasu rhai rheolau ar gyfer gwahanol sectorau trafnidiaeth i helpu cwmnïau ac awdurdodau i ymdopi yn yr amgylchiadau rhyfeddol a grëwyd gan argyfwng coronafirws. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu mesurau dros dro sy'n galluogi ymestyn dilysrwydd rhai tystysgrifau a thrwyddedau mewn trafnidiaeth ffyrdd, rheilffyrdd a dŵr, ac llacio'r rheolau ar godi tâl ar longau am ddefnyddio porthladd […]

| Efallai y 22, 2020
# COVID-19 - Y Cyngor yn mabwysiadu cefnogaeth dros dro i liniaru risgiau diweithdra mewn argyfwng (SURE)

# COVID-19 - Y Cyngor yn mabwysiadu cefnogaeth dros dro i liniaru risgiau diweithdra mewn argyfwng (SURE)

Gweler ffeithlun llawn Fel rhan o'i becyn cymorth brys i fynd i'r afael ag effaith economaidd argyfwng COVID-19, mae'r UE wedi sefydlu offeryn dros dro i helpu gweithwyr i gadw eu swyddi yn ystod yr argyfwng. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu SURE, cynllun dros dro a all ddarparu hyd at € 100 biliwn o fenthyciadau o dan […]

| Efallai y 22, 2020
#Coronavirus - Mae prosiect ymchwil a ariennir gan yr UE a ariennir gan yr UE yn dod â diagnostig cyflym newydd i'r farchnad

#Coronavirus - Mae prosiect ymchwil a ariennir gan yr UE a ariennir gan yr UE yn dod â diagnostig cyflym newydd i'r farchnad

Mae un o'r 18 prosiect ymchwil ac arloesi cyntaf a ariannwyd gan yr UE i fynd i'r afael â'r coronafirws eisoes yn sicrhau canlyniadau. Mae ymchwilwyr sy’n ymwneud â phrosiect prawf HG nCoV19, a ddewiswyd ar gyfer cyllid o raglen ymchwil ac arloesi’r UE Horizon 2020 o dan yr alwad arbennig a lansiwyd ym mis Ionawr, wedi cael cymeradwyaeth i roi cyflym newydd […]

| Efallai y 22, 2020
Ymateb byd-eang #Coronavirus: Mae'r UE yn dyrannu € 50 miliwn yn ychwanegol mewn cymorth dyngarol

Ymateb byd-eang #Coronavirus: Mae'r UE yn dyrannu € 50 miliwn yn ychwanegol mewn cymorth dyngarol

Ar 20 Mai cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd € 50 miliwn yn ychwanegol mewn cymorth dyngarol i helpu i ymateb i'r cynnydd dramatig mewn anghenion dyngarol a achosir gan bandemig Coronafirws yn fyd-eang. Daw'r cyllid newydd yn dilyn apeliadau cynyddol gan sefydliadau dyngarol, gan gynnwys Apêl Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig. Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae’r pandemig coronafirws yn creu […]

| Efallai y 22, 2020
Atgyfnerthu gwytnwch Ewrop: Atal colli # Bioamrywiaeth ac adeiladu system fwyd iach a chynaliadwy

Atgyfnerthu gwytnwch Ewrop: Atal colli # Bioamrywiaeth ac adeiladu system fwyd iach a chynaliadwy

Ar 20 Mai, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd Strategaeth Bioamrywiaeth newydd gynhwysfawr i ddod â natur yn ôl i'n bywydau a Strategaeth Fferm i'r Fforc ar gyfer system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar. Mae'r ddwy strategaeth yn atgyfnerthu ei gilydd, gan ddod â natur, ffermwyr, busnes a defnyddwyr ynghyd ar gyfer gweithio ar y cyd tuag at ddyfodol cystadleuol gynaliadwy. Mewn llinell […]

| Efallai y 22, 2020
Maes olew enfawr Kazakhstan dan fygythiad gan ymchwydd mewn achosion #Coronavirus

Maes olew enfawr Kazakhstan dan fygythiad gan ymchwydd mewn achosion #Coronavirus

Mae awdurdodau iechyd lleol wedi bygwth cau un o feysydd olew mwyaf y byd yn dilyn ymchwydd mewn heintiau coronafirws ymhlith eu gweithwyr. Mae cae Tengiz yn Kazakhstan (yn y llun), sy'n cynhyrchu tua 500,000 casgen o olew y dydd, yn cael ei ddatblygu gan gonsortiwm rhyngwladol dan arweiniad Chevron, a ddywedodd ei fod yn cymryd camau […]

| Efallai y 22, 2020
Mae China yn condemnio cyfyngiadau newydd yr Unol Daleithiau ar Huawei ac yn cyhoeddi rhybudd

Mae China yn condemnio cyfyngiadau newydd yr Unol Daleithiau ar Huawei ac yn cyhoeddi rhybudd

Dywed gweinidogaeth fasnach Tsieina y bydd yn cymryd “yr holl fesurau angenrheidiol” mewn ymateb i gyfyngiadau newydd yn yr Unol Daleithiau ar allu Huawei, cawr technoleg Tsieineaidd, i ddefnyddio technoleg Americanaidd, gan alw’r mesurau yn gamddefnydd o bŵer y wladwriaeth ac yn groes i egwyddorion y farchnad, yn ysgrifennu PWYSAU CYMDEITHASOL. Dyfynnodd llefarydd anhysbys ddydd Sul (17 Mai) mewn datganiad ar weinidogaeth y weinidogaeth […]

| Efallai y 22, 2020
Nod y DU yw ailgychwyn chwaraeon yn y dyfodol agos gyda thasglu newydd

Nod y DU yw ailgychwyn chwaraeon yn y dyfodol agos gyda thasglu newydd

Mae Prydain yn edrych ar sut y gall chwaraeon cystadleuol ailddechrau y tu ôl i ddrysau caeedig yn y dyfodol agos, meddai’r gweinidog diwylliant Oliver Dowden ddydd Mercher (20 Mai), o dan dasglu newydd yn archwilio sut y gall y sector hamdden a hamdden ailgychwyn, ysgrifennu William James ac Andy Bruce. Dywedodd Dowden y byddai'r tasglu yn “ein helpu ni i feddwl sut rydyn ni […]

| Efallai y 22, 2020
Mae Iwerddon yn disgwyl amheuaeth yn yr UE yng nghynnig Gogledd Iwerddon y DU

Mae Iwerddon yn disgwyl amheuaeth yn yr UE yng nghynnig Gogledd Iwerddon y DU

Bydd cynnig Prydain ddydd Mercher (20 Mai) na fyddai ei bargen ysgariad Brexit yn gofyn am unrhyw seilwaith tollau newydd yng Ngogledd Iwerddon yn cael ei fodloni gan amheuaeth gan lawer yn yr Undeb Ewropeaidd, meddai Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney (yn y llun), yn ysgrifennu Padraic Halpin. “Bydd angen llawer o drafod technegol ynghylch y […]

| Efallai y 22, 2020
System olrhain # COVID-19 y DU dan dân yng nghanol rhybudd o'r ail bigyn

System olrhain # COVID-19 y DU dan dân yng nghanol rhybudd o'r ail bigyn

Roedd system Prydain ar gyfer olrhain y rhai gyda’r nofel coronafirws ar dân ddydd Iau (21 Mai) wrth iddi fynd i’r afael â datblygu ap olrhain a rhybuddiodd gweithwyr iechyd y llywodraeth, oni bai bod eglurder y gallai ddioddef ail don farwol, ysgrifennwch Guy Faulconbridge a Kate Holton. Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson […]

| Efallai y 22, 2020
Mae #UNHCR a #IOM yn annog gwladwriaethau Ewropeaidd i ddod ar fewnfudwyr a ffoaduriaid a achubwyd ar fwrdd llongau Capten Morgan

Mae #UNHCR a #IOM yn annog gwladwriaethau Ewropeaidd i ddod ar fewnfudwyr a ffoaduriaid a achubwyd ar fwrdd llongau Capten Morgan

Mae Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig (UNHCR), a’r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), yn galw ar Malta a Gwladwriaethau Ewropeaidd eraill i gyflymu ymdrechion i ddod â rhyw 160 o ffoaduriaid ac ymfudwyr a achubwyd, sy’n aros ar y môr ar fwrdd dau o longau Capten Morgan, ymlaen i sychu tir ac i ddiogelwch. Grŵp ar wahân o 21 o bobl, yn bennaf […]

| Efallai y 22, 2020
Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun 'ymbarél' Eidalaidd € 9 biliwn i gefnogi'r economi mewn achosion #Coronavirus

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun 'ymbarél' Eidalaidd € 9 biliwn i gefnogi'r economi mewn achosion #Coronavirus

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun 'ymbarél' Eidalaidd gwerth € 9 biliwn i gefnogi economi'r Eidal yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaethol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 19 Mawrth 2020, fel y'i diwygiwyd ar 3 Ebrill ac 8 Mai 2020. Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu, […]

| Efallai y 22, 2020
Mae # Gwrth-lygredd Blaen #Bulgaria yn ymchwilio i gam-drin ariannol gan ASEau Bwlgaria

Mae # Gwrth-lygredd Blaen #Bulgaria yn ymchwilio i gam-drin ariannol gan ASEau Bwlgaria

Mae sefydliad ymchwilio Bwlgaria “Anti-Corruption Front”, gydag Gohebydd yr UE yn bartner cyfryngau, yn cyhoeddi ei ymchwiliad i gamddefnydd ariannol cronfeydd Ewropeaidd gan ASEau Bwlgaria. Ar ffurf rhaglen ddogfen rydym yn cyflwyno recordiadau o gamera cudd, dogfennau a ffeithiau am wariant anghyfreithlon y cyllidebau gan ASEau Elena Yoncheva ac Ivo Hristov o […]

| Efallai y 21, 2020
Mesur effaith ehangach #Coronavirus ar y #NHS

Mesur effaith ehangach #Coronavirus ar y #NHS

Mae corononirus wedi taro system gofal iechyd Prydain fel ton, ac mae’r gwaethaf yn dal i fod ar y ffordd yn ôl llawer o arbenigwyr. Mae wedi anfon degau o filoedd o gleifion i wardiau'r ysbyty, gan lethu system gofal iechyd wedi'i gorlwytho a oedd eisoes yn dangos craciau cyn y digwyddiad. Mae hefyd wedi achosi miloedd o weithdrefnau a drefnwyd […]

| Efallai y 21, 2020

Fideos Sylw

#EuropeanSemester - Dywed Gentiloni fod y neges yn 'grisial glir' y bydd angen buddsoddiad

#EuropeanSemester - Mae Dombrovskis yn cyflwyno'r achos dros fuddsoddi wrth i'r UE ddod allan o'r pandemig

#EUBatteryAlliance - Ewrop ar y trywydd iawn i gyflawni'r amcan o filiwn o swyddi yn y 2 ½ blynedd nesaf

# COVID-19 - Mae Von der Leyen yn cynnig cefnogaeth lawn i WHO sydd dan warchae ac yn galw am ddiwygiadau yn y dyfodol

#Twristiaeth - Mae'r Comisiwn yn nodi fframwaith cyffredin yr UE i ganiatáu teithio

Y Comisiwn Ewropeaidd yn arwain wrth gydlynu codi cyfyngiadau teithio #Transport

#AML - Mae Dombrovskis yn galw am oruchwyliaeth ar lefel yr UE yn dilyn gwrthodiad EBA i weithredu dros sgandal Danske

Eicon Dewislen Chwith