Cysylltu gyda ni
cyffredinolMunud 6 yn ôl

Y cwmni sy'n newid y ffordd y gall Rhufeiniaid siopa am nwyddau a gwasanaethau

Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR)Munud 19 yn ôl

Argyfwng Dyngarol yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica yn parhau

EUOriau 9 yn ôl

Cyfle olaf i gofrestru ar gyfer Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE EAPM

TsieinaOriau 9 yn ôl

Yr UE yn barod i gymryd camau pellach os yw Tsieina yn diwygio deddfau etholiadol Hong Kong

BrexitOriau 14 yn ôl

Fe allai cwmnïau pysgota fynd i’r wal dros Brexit, meddai ASau

coronafirwsOriau 14 yn ôl

Yr Almaen yn gwrthod galwad gweithredol yr UE i leddfu cyrbau ffin COVID: llythyr

EUOriau 14 yn ôl

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu Colofn Ewropeaidd Hawliau Cymdeithasol a Chefnogaeth Egnïol Effeithiol i Gyflogaeth (EASE)

EUOriau 15 yn ôl

InvestEU: Rhaglen yr UE i annog buddsoddiad

coronafirwsOriau 15 yn ôl

'Pryd fydd yn dod i ben?': Sut mae firws sy'n newid yn ail-lunio barn gwyddonwyr ar COVID-19

EUOriau 15 yn ôl

Dywed yr UE ei fod yn disgwyl i wasanaethau ariannol ddelio â'r DU, ond ymddiried mewn mater

coronafirwsOriau 15 yn ôl

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun gwarant Ffrainc sy'n ysgogi cefnogaeth hyd at € 20 biliwn gan fuddsoddwyr preifat ar gyfer cwmnïau y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

EUOriau 16 yn ôl

Mae'r UE yn addo ymateb cyfreithiol wrth i'r DU symud yn unochrog ar Ogledd Iwerddon

coronafirwsOriau 16 yn ôl

Mae rheoleiddwyr yr UE yn cymeradwyo cynllun Ffrengig $ 24 biliwn i helpu cwmnïau sy'n taro firws

Mwy o Newyddion

Facebook