Fideos Diweddaraf

#Brexit: Varadkar yn dweud bod y 'ffin wleidyddol' eisoes yn bodoli

#Migration: Kurz yn dweud y bydd mwy o gydweithrediad manwl gyda'r Aifft

Theresa MAY, yn dilyn cyfarfod IHeads of Government meeting yn Salzburg.

#Migration: "Rydym yn siarad am bobl, nid ydym yn siarad am garpedi na nwyddau" Bettel

#Migration: Mae Tusk yn dweud ei bod yn bryd stopio'r gêm bai ymfudiad a ffocws yn hytrach ar atebion

#Brexit: Mae'r PM Iseldiroedd yn dweud bod yr Iseldiroedd yn fwy parod ar gyfer senario 'dim bargen' nad yw'r DU

#Brexit: Mai yn gwneud amddiffyniad go iawn o'r storfa gefn ar gyfer Gogledd Iwerddon

Teledu Ar-lein

Swyddi Sylw

#Brexit: Mae Arglwyddi'r DU yn amcangyfrif y bydd 'dim bargen' yn costio £ 18 biliwn y flwyddyn i fasnachwyr yn y DU

#Brexit: Mae Arglwyddi'r DU yn amcangyfrif y bydd 'dim bargen' yn costio £ 18 biliwn y flwyddyn i fasnachwyr yn y DU

Mae ail siambr y DU, pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi wedi rhyddhau adroddiad yn amcangyfrif y bydd Brexit 'dim bargen' yn costio masnachwyr yn y DU gymaint â € 20 biliwn y flwyddyn; cost sy'n rhoi cyfraniad blynyddol y DU i gyllideb yr UE o oddeutu € 10 biliwn i gyd-destun. Is-bwyllgor Materion Allanol yr Undeb Ewropeaidd [...]

| Medi 20, 2018

Erthyglau Diweddaraf

Cyfrinachau Last of da Vinci: O'r Brenin Louis XII i Freeport King Yves Bouvier

Cyfrinachau Last of da Vinci: O'r Brenin Louis XII i Freeport King Yves Bouvier

Mae'r byd celfyddydol yn aros yn eiddgar am ddadorchuddio "Salvator Mundi", y gampwaith da Vinci ddiwethaf, a ohiriwyd am gyfnod amhenodol gan Louvre Abu Dhabi a agorwyd yn ddiweddar, lle mae benthyciad hirdymor o Adran Diwylliant a Thwristiaeth Emirate ar hyn o bryd. Mae'r rheswm y tu ôl i'r oedi yn dal i fod yn anhysbys, gan ychwanegu eto'n fwy dirgelwch i'r stori enigmatig o [...]

| Medi 21, 2018
Cymorth gwladwriaethol: Nid oedd ymchwiliad y Comisiwn wedi canfod bod #Luxembourg wedi rhoi triniaeth dreth ddewisol i # McDonald's

Cymorth gwladwriaethol: Nid oedd ymchwiliad y Comisiwn wedi canfod bod #Luxembourg wedi rhoi triniaeth dreth ddewisol i # McDonald's

Mae'r Comisiwn wedi canfod nad oedd trethiant rhai elw McDonald yn Lwcsembwrg yn arwain at gymorth Gwladwriaethol anghyfreithlon, gan ei fod yn unol â chyfreithiau treth cenedlaethol a Chytundeb Trethi Dwbl yr Unol Daleithiau yn Lwcsembwrg-Yr Unol Daleithiau. Yn dilyn ymchwiliad manwl a lansiwyd ym mis Rhagfyr 2015, yn seiliedig ar amheuon y gallai Lwcsembwrg fod wedi camgymhwyso ei Threthiant Dwbl [...]

| Medi 21, 2018
Mae'r UE yn gweithredu ei strategaeth ar gyfer cysylltu Ewrop a # Asia

Mae'r UE yn gweithredu ei strategaeth ar gyfer cysylltu Ewrop a # Asia

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Materion Tramor a Pholisi Diogelwch wedi mabwysiadu Cyfathrebiad ar y Cyd sy'n nodi gweledigaeth yr UE ar gyfer strategaeth newydd a chynhwysfawr i gysylltu Ewrop ac Asia yn well. Mae'r Cyfathrebiad ar y Cyd yn adeiladu ar brofiad yr Undeb Ewropeaidd ei hun o wella cysylltiadau rhwng ei aelod-wladwriaethau, [...]

| Medi 21, 2018
#Bulgaria yn addo'n gydnaws â # Hwngari mewn hawliau gwrthgymdeithasol gyda'r UE

#Bulgaria yn addo'n gydnaws â # Hwngari mewn hawliau gwrthgymdeithasol gyda'r UE

Bydd Bwlgaria yn cefnogi Hwngari ar ei ben ei hun gyda'r Undeb Ewropeaidd dros ei gofnod democrataidd, dywedodd dirprwy brif weinidog Bwlgareg ddydd Mercher, gan ychwanegu bod yn rhaid i wledydd dwyrain Ewrop sefyll gyda'i gilydd yn eu hymwneud â Brwsel, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova. Yn Senedd Ewrop, mewn pleidlais ddiwethaf, yr wythnos diwethaf, cosbwyd â chosbau yn erbyn Hwngari, [...]

| Medi 21, 2018
Cefnogaeth anferth ar ddiwedd y #SolarTradeMeasures

Cefnogaeth anferth ar ddiwedd y #SolarTradeMeasures

Mae ASEau, cymdeithasau a sefydliadau anllywodraethol wedi mynegi eu cefnogaeth ar gyfer diwedd y mesurau masnach solar. Llun: Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström mewn cynhadledd i'r wasg (© Undeb Ewropeaidd, 2018 / Lukasz Kobus). Yn gynharach y mis hwn, daeth y Comisiwn Ewropeaidd i ben i'r mesurau masnach ar baneli solar o Tsieina a gwledydd Asiaidd eraill. Yn sgil y penderfyniad hwn, a [...]

| Medi 21, 2018
Mae canfyddiadau ymchwiliad #DanskeBank yn dangos methiant systemau gwrth-arian gwyngalchu Ewrop

Mae canfyddiadau ymchwiliad #DanskeBank yn dangos methiant systemau gwrth-arian gwyngalchu Ewrop

Yn dilyn rhyddhau canfyddiadau'r ymchwiliad i gangen Danske Bank yn Estonia, mae ASEau S & D wedi galw am fwy o gamau gweithredu ledled yr UE i fynd i'r afael â gwyngalchu arian. Is-lywydd Grŵp S & D sy'n gyfrifol am drethi, Jeppe Kofod ASE, a llefarydd y Grŵp ar gyfer pwyllgor arbennig y Senedd ar dreth, meddai Peter Simon ASE: "Dros gyfnod o [...]

| Medi 21, 2018
Mae Barnier yn cynnig gwell telerau Iwerddon i gael cytundeb #Brexit

Mae Barnier yn cynnig gwell telerau Iwerddon i gael cytundeb #Brexit

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn barod i fynd i'r afael â phryderon allweddol Prydain dros Ogledd Iwerddon, dywedodd prif drafodydd yr UE, Michel Barnier, mewn ymgais glir i sicrhau bod cytundeb Barhaus yn cael ei wneud yn effeithiol yn y mis nesaf, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska ac Alastair Macdonald. Yn siarad ar y noson cyn uwchgynhadledd yr UE yn Salzburg, Awstria, lle mae Prif Brydeinig [...]

| Medi 21, 2018
Angen mwy o waith - mae'r UE yn beirniadu cynllun Mai's Brexit

Angen mwy o waith - mae'r UE yn beirniadu cynllun Mai's Brexit

Gwnaeth arweinwyr Ewropeaidd eraill ymosod yn erbyn cynllun Theresa May's Brexit y Prif Weinidog ddydd Mercher (19 Medi), oriau cyn iddi geisio ei werthu iddynt mewn copa yn Awstria, ysgrifennodd Elizabeth Piper a Gabriela Baczynska. Fe wnaeth cadeirydd uwchgynhadledd yr UE, Donald Tusk, feirniadaeth dro ar ôl tro o'i chynigion ar gyfer trefniadau arferion yn y dyfodol ac ar gyfer [...]

| Medi 21, 2018
Credydau'r BBC #Taipei cludiant a gofal iechyd ar gyfer apêl tyfu dinasoedd

Credydau'r BBC #Taipei cludiant a gofal iechyd ar gyfer apêl tyfu dinasoedd

Ar 10 Medi, dywedodd erthygl deithio gan y BBC fod Taipei yn dringo mewn safleoedd livability byd-eang diolch i'w isadeiledd gofal iechyd a thrafnidiaeth o ansawdd uchel, gan roi sylw i enw da'r ddinas fel cyrchfan gynyddol ddeniadol i deithwyr busnes a gwledydd tramor. Roedd y fwrdeistref yn un o bum lleoliad a ddewiswyd gan y sefydliad newyddion Prydeinig wrth berfformio'n well [...]

| Medi 21, 2018
Mae aelodau Senedd Ewrop yn ymweld â #Kazakhstan fel rhan o'u taith ranbarthol

Mae aelodau Senedd Ewrop yn ymweld â #Kazakhstan fel rhan o'u taith ranbarthol

Mynegwyd pwysigrwydd gweithredu'r nodau, yr egwyddorion a'r blaenoriaethau cyffredin a amlinellir yn y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithredu Uwch rhwng Kazakhstan a'r Undeb Ewropeaidd, yn seiliedig ar barch at werthoedd democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, yn y cyfarfod y Gweinidog Materion Tramor Kazakhstan Kairat [...]

| Medi 21, 2018

BBC Ewrop

Rhaid i Lafur 'wrando' i'r aelodau ar bleidlais pobl, medd Tom Watson

Rhaid i Lafur 'wrando' i'r aelodau ar bleidlais pobl, medd Tom Watson

Mae dirprwy arweinydd Llafur yn gwneud ei alwad ar ôl i bleidlais awgrymu bod 86% o aelodau'r blaid eisiau dweud yn olaf ar Brexit.

| Medi 22, 2018 | 0 Sylwadau
Dim-fargen Brexit 'dim problem', mae Nigel Farage yn dweud wrth rali Gwyliau Gadewch

Dim-fargen Brexit 'dim problem', mae Nigel Farage yn dweud wrth rali Gwyliau Gadewch

Mae arweinydd Ex-UKIP yn dweud wrth rali Gadewch i Fedi Gadael fod angen gwrthod y "naratif negyddol ddiddiwedd".

| Medi 22, 2018 | 0 Sylwadau
Jeremy Hunt: Peidiwch â chamgymryd gwendidrwydd am wendid

Jeremy Hunt: Peidiwch â chamgymryd gwendidrwydd am wendid

Mae'r Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt yn annog arweinwyr yr UE i "gamu yn ôl o'r abyss" o Bryd-dim.

| Medi 22, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#McDonalds: Nid oedd datganiadau treth Lwcsembwrg wedi torri rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE

#Poland: Timmermans yn dweud bod grym Erthygl 7 mewn trafodaethau - yn y broses, nid y casgliad

#Brexit: Mae Barnier yn dweud 'Rydym yn barod i wella'r cynnig hwn' ar y storfa gefn Iwerddon

#WTO: Mae Comisiynydd Masnach yr UE yn cyflwyno syniadau ar gyfer moderneiddio'r WTO

#Spitzenkandidat: 'Mae angen inni sicrhau bod y ganrif hon yn Ewrop' Šefčovič

Cydraddoldeb Iaith yn yr Oes Ddigidol - Jill EVANS (Greens / EFA, UK), rapporteur,

Alexis TSIPRAS, Prif Weinidog Gwlad Groeg. yn siarad â Senedd Ewrop yn Strasbwrg