Fideos Diweddaraf

#AnimalHealthEurope: 'Mae'r diwydiant iechyd anifeiliaid wedi ymrwymo i ddefnyddio gwrthfiotigau yn gyfrifol'

#InWorkPoverty: 'Mae gennym broblem enfawr o dlodi mewn gwaith ar gyfer ASE Urtasun menywod

#DigitalTax: 'Rwy'n credu bod 2019 yn gweld datrysiad gwahanol yn deillio o' Donohoe 'OECD

#Merkel: 'Doedd hi erioed wedi gwneud digon i amddiffyn yr Ardal Ewro ac esbonio sut y mae o fudd yr Almaen'

#DigitalTax: Mae gweinidog cyllid Daneg yn dweud y byddai dull yr Undeb Ewropeaidd yn gwahodd gwrthdaro o'r Unol Daleithiau

#AntiSemitism: 'Rydym yn cyhoeddi llinellau coch ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn Ewrop' Rabbi Margolin

Cofio 100fed pen-blwydd diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf

Rhaglenni Fideo

Hawliau Dynol heb Ffiniau - Ymelwa Gweithwyr Gogledd Corea yng Ngwlad Pwyl.

Swyddi Sylw

#Merkel - #Nationalism a #Egoism Ni ddylai byth gael cyfle eto yn Ewrop

#Merkel - #Nationalism a #Egoism Ni ddylai byth gael cyfle eto yn Ewrop

Ganghellor Angela Merkel ei gweledigaeth ar gyfer y dyfodol neu Ewrop gydag ASEau © Undeb Ewropeaidd 2018 - Ysgrifennodd Ysgrifennydd Ewropeaidd yr Almaen Angela Merkel ddyfodol Ewrop gydag ASEau a Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ddydd Mawrth (13 Tachwedd). "Mae goddefgarwch yn enaid Ewrop a gwerth sylfaenol hanfodol o'r [...]

| Tachwedd 13, 2018

Erthyglau Diweddaraf

Mae arafu twf yn ardal yr ewro yn dychwelyd i'r arferol - #ECB

Mae arafu twf yn ardal yr ewro yn dychwelyd i'r arferol - #ECB

Mae twf ardal yr ewro yn dychwelyd i arferol ar ôl 2017 eithriadol ac mae'r arafu yn bennaf oherwydd galw allanol gwannach, meddai Is-lywydd Banc Canolog Ewrop, Luis de Guindos, ddydd Llun (12 Tachwedd), yn ysgrifennu Balazs Koranyi. Ychwanegodd fod cyflymder y farchnad negyddol o dwmpeli cyllideb yr Eidal yn gyfyngedig mor bell, ac yn dadlau bod [...]

| Tachwedd 14, 2018
Yr UE yn gweithio ar bob lefel er mwyn osgoi cynyddu #Tdewisiadau Masnachu - #Juncker

Yr UE yn gweithio ar bob lefel er mwyn osgoi cynyddu #Tdewisiadau Masnachu - #Juncker

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn trafod gyda swyddogion White House ar bob lefel er mwyn osgoi cynyddu tensiynau masnach gyda'r Unol Daleithiau, dywedodd Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ddydd Llun (12 Tachwedd), yn ysgrifennu Paul Carrel. "Rydym yn gweithio ar bob lefel â'r Tŷ Gwyn," meddai Juncker wrth gynhadledd a gynhaliwyd gan y Sueddeutsche Zeitung, [...]

| Tachwedd 14, 2018
#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

Mae Bwlgaria wedi ymuno â rhengoedd cynyddol cenhedloedd yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn cytundeb y Cenhedloedd Unedig sy'n anelu at reoleiddio triniaeth ymfudwyr ledled y byd, yn ysgrifennu Angel Krasimirov. Cymeradwywyd y Compact Byd-eang ar gyfer Ymfudo Diogel, Trefnus a Rheolaidd ym mis Gorffennaf gan holl wledydd aelodau 193 ac eithrio'r Unol Daleithiau, a gefnogodd y llynedd. [...]

| Tachwedd 14, 2018
Newid cwrs #Brexit neu wynebu ildiad cyfanswm - Boris Johnson

Newid cwrs #Brexit neu wynebu ildiad cyfanswm - Boris Johnson

Mae cyn weinidog tramor Prydain, Boris Johnson (yn y llun) wedi galw eto am y Prif Weinidog Theresa May i newid y cwrs ar Brexit, gan ei gyhuddo o orfodi trwy fargen i gadw'r wlad wedi'i gloi yn undebau tollau yr UE mewn "ildio cyfanswm", yn ysgrifennu Elizabeth Piper . Hwn oedd y alwad ddiweddaraf gan Johnson, prif ffigwr Prydain [...]

| Tachwedd 14, 2018
Parti Llafur y DU - Os bydd cytundeb # Maya PM Mai yn methu, rydym am gael etholiad

Parti Llafur y DU - Os bydd cytundeb # Maya PM Mai yn methu, rydym am gael etholiad

Dywedodd Plaid Lafur yr wrthblaid ym Mhrydain, pe bai cytundeb y Prif Weinidog, Theresa May's Brexit wedi cael ei bleidleisio, byddai'n gwthio ar gyfer etholiad cenedlaethol a hefyd refferendwm arall, meddai llefarydd Brexit, Keir Starmer (yn y llun), yn ysgrifennu Guy Faulconbridge. "Ar hyn o bryd mae'r prif weinidog yn bell iawn o'r cartref," meddai Starmer wrth ofyn a oedd [...]

| Tachwedd 14, 2018
Gall eistedd i mewn i #Brexit abyss wrth i wrthblaid yn y cartref

Gall eistedd i mewn i #Brexit abyss wrth i wrthblaid yn y cartref

Mae strategaeth Theresa May's Brexit, y Prif Weinidog, wedi cael ei ymosod ar bob ochr, gan gynyddu'r risg y bydd ei chynllun ar gyfer gadael yr UE yn cael ei bleidleisio gan y senedd a throsglwyddo'r Deyrnas Unedig tuag at fethu anhrefnus "anghyfreithlon" Brexit, ysgrifennu Guy Faulconbridge, Philip Blenkinsop, Gabriela Baczynska. Llai na phum mis cyn i Brydain ddyledus [...]

| Tachwedd 14, 2018
#RailPassengerRights - Rheolau newydd i amddiffyn teithwyr yr Undeb Ewropeaidd yn well

#RailPassengerRights - Rheolau newydd i amddiffyn teithwyr yr Undeb Ewropeaidd yn well

Mae ASEau wedi'u gosod yn ôl rheolau newydd yn cryfhau hawliau teithwyr rheilffyrdd ar draws yr UE, gan gynnwys iawndal uwch rhag ofn a mwy o gymorth i bobl ag anableddau. Bob blwyddyn mae teithwyr yn teithio rhywfaint o 500 biliwn cilomedr ar rwydwaith rheilffyrdd Ewrop ac mae'r Senedd am sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn. Bydd ASEau yn pleidleisio i foderneiddio teithwyr rheilffyrdd [...]

| Tachwedd 14, 2018
Mae'r Senedd yn annog y Cyngor i ddod i gytundeb ar #EUBudget hirdymor

Mae'r Senedd yn annog y Cyngor i ddod i gytundeb ar #EUBudget hirdymor

Mae'r Senedd yn galw ar y Cyngor i ddod i gytundeb ar gyllideb hirdymor yr UE yn fuan neu berygl y bydd rhaglenni'r UE yn cael eu heffeithio. Yn ei adroddiad interim ar y gyllideb hirdymor ar gyfer 2021-2027, dywed y Senedd ei fod yn gresynu at y diffyg cynnydd yn y Cyngor hyd yn hyn ac yn cynnig sefydlu cyfarfod rheolaidd rhwng negodwyr y Senedd a [...]

| Tachwedd 14, 2018
#Competition - Mae cofrestru'n agor ar gyfer y gynhadledd sydd i ddod ar bolisi cystadleuaeth a #Digitization

#Competition - Mae cofrestru'n agor ar gyfer y gynhadledd sydd i ddod ar bolisi cystadleuaeth a #Digitization

Mae'r Comisiwn wedi agor y cofrestriadau ar gyfer y gynhadledd sydd i ddod 'Polisi siapio cystadlu yn ystod cyfnod digido', a gynhelir ym Mrwsel ar 17 Ionawr 2019. Bydd y digwyddiad yn dod ag arbenigwyr at ei gilydd i drafod pynciau megis rôl data a deallusrwydd artiffisial, pŵer marchnad llwyfannau digidol a sut i [...]

| Tachwedd 14, 2018
Undeb Ewropeaidd a #UnitedNations cefnogi #Kazakhstan trosglwyddo i fodel economi werdd

Undeb Ewropeaidd a #UnitedNations cefnogi #Kazakhstan trosglwyddo i fodel economi werdd

Ar 31 Hydref, cynhadledd derfynol prosiect UE / UNDP / UNECE ar y cyd 'Cefnogi Kazakhstan i fodel economi werdd' a seremoni agoriadol y prosiect peilot 'Adeiladu'r tŷ gwydr technoleg uchel yn rhanbarth boreol y Weriniaeth o Kazakhstan - dinas Astana '. Mae'r Prosiect wedi cael ei weithredu gan y Cenhedloedd Unedig [...]

| Tachwedd 14, 2018

BBC Ewrop

Nick Hurd announced as London Minister

Nick Hurd announced as London Minister

Nick Hurd replaces Jo Johnson who resigned over the Brexit negotiations last week.

| Tachwedd 14, 2018 | 0 Sylwadau
Prifysgol wedi rhoi archif Spitting Image

Prifysgol wedi rhoi archif Spitting Image

The co-founder of the satirical show, Spitting Image, says it could still work today.

| Tachwedd 14, 2018 | 0 Sylwadau
Hague: 2nd EU referendum would be XCHARXdivisive and bitterXCHARX

Hague: 2nd EU referendum would be XCHARXdivisive and bitterXCHARX

Former Tory leader says May’s draft deal is an opportunity to get Brexit “over the line”.

| Tachwedd 14, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Merkel: 'Byddai fyddin Ewropeaidd gyffredin yn dangos na fyddai rhyfel erioed eto yn Ewrop'

#Brexit: Bydd yn rhaid cytuno ar unrhyw ben i backstop Gwyddelig yn ddwyochrog

#Brexit: 'Mae cefnogaeth i Barnier a'i dîm bellach yn gryfach nag erioed wedi bod yn' Coveney

#WTOReform: 'Rydym wedi gwneud ein cam cyntaf, nawr mae'n rhaid i ni weld a yw'r UD yn dymuno tango' Malmström

#USTrade: Roedd yr UE yn disgwyl i gytuno ar fandad negodi ar gyfer cytundeb masnach gyda'r Unol Daleithiau yn gynnar 2019

#DigitalTax: Mae Llywyddiaeth Awstria yn rhagweld 'cymalau machlud i lawr'

#BankingUnion: Mae Moscovici yn dweud bod yn rhaid i'r storfa gefn fod yn gredadwy ac yn gallu defnyddio'n gyflym