Fideos Diweddaraf

#Brexit - 'Rydym yn barod i ddechrau'r cam nesaf, i amddiffyn a hyrwyddo buddiannau Ewrop' #EUCO

Grŵp Cyfeillgarwch Seneddol yr UE-Kazakstan yn trafod cytgord: 'Catholigiaeth yn Kazakhstan'

#COP25 - 'Ni fydd gan wledydd na fyddant yn ymrwymo i Gytundeb Paris yr un mynediad i'r UE'

#Khashoggi - 'Lladd y wladwriaeth ydoedd, mae angen i ni ganolbwyntio ar y wladwriaeth a swyddogion lefel uchel'

#Malta - ASEau yn gofyn pam mae Muscat yn parhau yn ei swydd #DaphneCaruanaGalizia

#COP25 - 'Mae 5G yn wyrddach a bydd yn cefnogi agenda von der Leyen' #Huawei

#Malta - 'Rhaid i'r Prif Weinidog fod heb rôl na dylanwad yn yr ymchwiliad cyhoeddus' Callamard #Daphne

#5G - 'Mae ein cydweithrediad â'r diwydiant yn Ewrop yn sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill' Abraham Liu #Huawei

#OlegSentsov - 'Nid ydym am fod ym maes dylanwad Rwsia' Sentsov

EUREPORTER.TV

Swyddi Sylw

#WTO - Mae blocio'r corff apeliadol yn yr Unol Daleithiau yn ergyd drom i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau

#WTO - Mae blocio'r corff apeliadol yn yr Unol Daleithiau yn ergyd drom i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau

Gwnaeth y Comisiynydd Masnach Phil Hogan (yn y llun) ddatganiad o gofio y bydd Corff Apeliadol y WTO yn rhoi’r gorau i weithredu fel yfory (11 Rhagfyr) oherwydd methiant yr Unol Daleithiau i benodi neu ailbenodi ei aelodau. Disgrifiodd Hogan hyn fel ergyd anffodus a difrifol iawn i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau. Mae'r #EU yn credu'n gryf bod […]

| Rhagfyr 10, 2019

Erthyglau Diweddaraf

#Brexit - 'Rydym yn barod i ddechrau'r cam nesaf, i amddiffyn a hyrwyddo buddiannau Ewrop' #EUCO

#Brexit - 'Rydym yn barod i ddechrau'r cam nesaf, i amddiffyn a hyrwyddo buddiannau Ewrop' #EUCO

Croesawyd y fuddugoliaeth bendant gan Geidwadwyr Prydain yn yr etholiad cyffredinol ddoe yn eang ac yn frwd gan arweinwyr Ewropeaidd a oedd yn mynychu Cyngor Ewropeaidd heddiw (13 Rhagfyr). Dywedodd Prif Weinidog Lwcsembwrg Xavier Bettel eu bod yn croesawu’r sicrwydd a ddarparodd yr etholiad a dywedodd ei bod wedi bod yn anodd pan gytunwyd ar bethau ym Mrwsel, […]

| Rhagfyr 13, 2019
Mae ennill #Cynhwysol yn nodi diwrnod gwael i bobl Prydain, meddai # GUE / NGL

Mae ennill #Cynhwysol yn nodi diwrnod gwael i bobl Prydain, meddai # GUE / NGL

Datganiad gan Gyd-lywydd GUE / NGL Martin Schirdewan ar fuddugoliaeth y Blaid Geidwadol yn etholiad cyffredinol Prydain: “Mae heddiw’n ddiwrnod trist i bobl sy’n byw ym Mhrydain. “Mae'n siomedig iawn nad yw neges gobaith wedi cario yn wyneb ymgyrch fudr ac anonest gan y Ceidwadwyr. “Pleidleiswyr a oedd wedi pleidleisio […]

| Rhagfyr 13, 2019
Mae #Poland sy'n ddibynnol ar lo yn blocio bargen hinsawdd yr UE - am y tro

Mae #Poland sy'n ddibynnol ar lo yn blocio bargen hinsawdd yr UE - am y tro

Ar ôl llawer o ddadlau, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn cydnabod nad yw Gwlad Pwyl yn gallu ymrwymo i ymrwymiad i niwtraliaeth hinsawdd gan 2050 - am y tro. Yng nghynhadledd i’r wasg 1: 00 am, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen fod angen amser ar Wlad Pwyl i fynd drwy’r manylion a’i fod yn gobeithio ei bod hi […]

| Rhagfyr 13, 2019
Mae #BorisJohnson yn dychwelyd i rym gyda mwyafrif mawr

Mae #BorisJohnson yn dychwelyd i rym gyda mwyafrif mawr

Bydd Boris Johnson yn dychwelyd i Downing Street gyda mwyafrif mawr ar ôl i’r Ceidwadwyr ysgubo Llafur o’r neilltu yn ei berfeddwlad draddodiadol. Dywedodd y prif weinidog y byddai’n rhoi mandad iddo “gyflawni Brexit” a chymryd y DU allan o’r UE y mis nesaf. Dywedodd Jeremy Corbyn fod Llafur wedi cael “noson siomedig iawn” a […]

| Rhagfyr 13, 2019
Mae cymdeithas sifil Affrica yn bartner allweddol ar gyfer y dyfodol, meddai llywydd #EESC, Luca Jahier

Mae cymdeithas sifil Affrica yn bartner allweddol ar gyfer y dyfodol, meddai llywydd #EESC, Luca Jahier

Cynhaliodd Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ddadl ar bolisi cydweithredu datblygu yn ei sesiwn lawn ym mis Rhagfyr, gan bwysleisio ei bod yn hanfodol uwchraddio cysylltiadau rhwng yr UE a chymdeithas sifil Affrica er mwyn symud o gymorth i ddatblygiad i bartneriaeth. Rhaid i’r berthynas rhwng cymdeithas sifil Ewropeaidd ac Affrica fod wrth wraidd […]

| Rhagfyr 13, 2019
Yr UE yn barod i ddechrau trafodaethau ar y dyfodol gyda'r DU yn syth ar ôl #Brexit - swyddog yr UE

Yr UE yn barod i ddechrau trafodaethau ar y dyfodol gyda'r DU yn syth ar ôl #Brexit - swyddog yr UE

Mae’r Undeb Ewropeaidd yn barod i ddechrau trafodaethau ar ei pherthynas â Phrydain yn y dyfodol cyn gynted ag y bydd Prydain yn gadael y bloc, dywedodd un o uwch swyddogion yr UE ddydd Mercher (11 Rhagfyr), cyn cyfarfod o arweinwyr yr UE ar Brexit heddiw (13 Rhagfyr), yn ysgrifennu Jan Strupczewski. Bydd Prydain yn cynnal etholiadau seneddol ddydd Iau ar ôl blynyddoedd o […]

| Rhagfyr 13, 2019
Datblygiad mawr mewn perthynas #Rybolovlev

Datblygiad mawr mewn perthynas #Rybolovlev

Mae Llys Apêl Monaco wedi wfftio’r achos troseddol yn erbyn Yves Bouvier (yn y llun) a gychwynnwyd gan oligarch Rwsia Dmitry Rybolovlev, perchennog clwb pêl-droed AS Monaco. Daethpwyd i'r casgliad bod yr ymchwiliad yn erbyn Bouvier wedi'i gynnal gyda rhanoldeb a thuedd systematig a oedd yn llygru'r weithdrefn gyfan. Y weithdrefn droseddol a lansiwyd gan y […]

| Rhagfyr 13, 2019
A all arlywydd #Uzbekistan fodloni disgwyliadau uwch?

A all arlywydd #Uzbekistan fodloni disgwyliadau uwch?

Mae Shavkat Mirziyoyev wedi gweithredu nifer o ddiwygiadau pwysig, ond mae bellach yn cychwyn ar gyfnod mwy peryglus. Cymrawd Cysylltiol Kate Mallinson, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House @Kate_Mallinson1 Shavkat Mirziyoyev ym mis Mehefin. Llun: Getty Images. Yn ystod y tair blynedd ers i Shavkat Mirziyoyev gael ei ethol yn arlywydd Uzbekistan, mae wedi cychwyn ar broses ddiwygio eang […]

| Rhagfyr 13, 2019
Ar drywydd yr ymgyrch - Doniol, rhyfedd a swrrealaidd #GeneralElection Prydain

Ar drywydd yr ymgyrch - Doniol, rhyfedd a swrrealaidd #GeneralElection Prydain

Mae ymgyrch etholiadol Prydain wedi cyflwyno eiliadau doniol, rhyfedd a swrrealaidd, o focsio brand Brexit y Prif Weinidog Boris Johnson i drên sownd yn llawn newyddiadurwyr ar eu ffordd i araith am fuddsoddi mewn rheilffyrdd, ysgrifennwch William James a Kylie MacLellan. Dyma rai o uchafbwyntiau chwe wythnos o ymgyrchu traws gwlad: CYFLWYNO'R NEGES (11 Rhagfyr) […]

| Rhagfyr 13, 2019
#CohesionPolicy - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi mewn trafnidiaeth ecogyfeillgar yn #Croatia

#CohesionPolicy - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi mewn trafnidiaeth ecogyfeillgar yn #Croatia

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o fwy na € 311 miliwn o'r Gronfa Cydlyniant i uwchraddio adran 44-km Hrvatski Leskovac-Karlovac o reilffordd Zagreb-Rijeka Croatia, sy'n ardal boblog iawn ac yn un o brif ganolfannau logisteg Croatia. Bydd y prosiect yn cyfyngu ar effaith amgylcheddol trafnidiaeth trwy gyfrannu at y newid o'r ffordd […]

| Rhagfyr 13, 2019
Comisiynydd Kyriakides i agor cynhadledd ar Reolaethau Swyddogol, Iechyd Planhigion a'r System Rhybudd Cyflym ar gyfer pen-blwydd 40fed Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

Comisiynydd Kyriakides i agor cynhadledd ar Reolaethau Swyddogol, Iechyd Planhigion a'r System Rhybudd Cyflym ar gyfer pen-blwydd 40fed Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

Heddiw (13 Rhagfyr), bydd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides (yn y llun) yn rhoi’r anerchiad agoriadol yng nghynhadledd rheolau Doethach ar gyfer bwyd ac iechyd planhigion mwy diogel, a fydd yn nodi mynediad i ddeddfwriaeth newydd yr UE ar reolaethau swyddogol ar hyd y cadwyn bwyd-amaeth ac ar amddiffyn planhigion. Bydd y digwyddiad hefyd […]

| Rhagfyr 13, 2019
Daw'r gwerthusiad o #EUWaterLegislation i'r casgliad ei fod yn weddol addas at y diben ond mae angen i'r gweithredu gyflymu

Daw'r gwerthusiad o #EUWaterLegislation i'r casgliad ei fod yn weddol addas at y diben ond mae angen i'r gweithredu gyflymu

Daw gwiriad ffitrwydd o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, ei Gyfarwyddebau cysylltiedig, a'r Gyfarwyddeb Llifogydd i'r casgliad eu bod yn addas at y diben yn gyffredinol, gyda rhywfaint o le i wella effeithiolrwydd. Er gwaethaf gwelliannau o ran amddiffyn cyrff dŵr a rheoli risg llifogydd, mae'r gwerthusiad yn tynnu sylw at lefel ddigonol o weithredu gan aelod-wladwriaethau a chan sectorau sydd â […]

| Rhagfyr 13, 2019

Fideos Sylw

#EuroSummit - 'Mae angen ewro cryfach ar Ewrop gryfach, rydyn ni'n dal i ddyrnu o dan ein pwysau' VDL

Mae #Poland sy'n ddibynnol ar lo yn blocio bargen hinsawdd yr UE - am y tro

Dadl Prif Weinidog Tsiec Andrej Babiš yw bod yn rhaid cynnwys #nuclear ym Margen Werdd yr UE

#UKElection - 'Rwy'n gobeithio bod y canlyniad yn bendant'

#Malta - Mae arweinwyr yn osgoi cwestiynau ar Muscat

#EUCO - 'Newid yn yr hinsawdd yw'r brif flaenoriaeth ar gyfer cyfarfod y prynhawn yma'