Fideos Diweddaraf

#Brexit - 'Nid oes awydd i ailagor trafodaethau yn yr UE' Roth

#Spitzenkandidat - Mae Tusk yn ceisio datrys y broblem

#EUTopJobs - A allai Vestager fod yr ymgeisydd a all gael cefnogaeth eang?

#5G - 'Mae gweithgynhyrchu ceir mor bwysig i Ewrop, mae'n rhaid iddo fod yn ddiogel yn y dyfodol' Weigel #Huawei

#UNHCR - 'Mae angen i ni ddarparu gwell cymorth i wledydd tramwy' Cochetel #CentralMediterranean

#Brexit - 'Byddai gelyniaeth enfawr i estyniad pellach' Varadkar

#EUTopJobs - Mogherini 'Mae'r byd yn edrych arnom fel cyfeirnod' #HRVP

Rhaglenni Fideo

#Spitzenkandidat - Mae Tusk yn ceisio datrys y broblem

Swyddi Sylw

#Huawei - Helpu i wneud 5G y safon fwyaf diogel erioed

#Huawei - Helpu i wneud 5G y safon fwyaf diogel erioed

Diolch i gydweithio ar draws yr ecosystem TGCh, 5G yw'r safon fwyaf diogel ar gyfer cyfathrebu a adeiladwyd erioed, gyda Huawei yn cyfrannu arbenigedd pwysig. Yn ystod dadl a gynhaliwyd yng Nghanolfan Tryloywder Cyber ​​Security Huawei ym Mrwsel ar 20 Mehefin, cyflwynodd Huawei ei Bapur Gwyn diweddaraf ar ddiogelwch 5G. Mae'r papur yn dadlau bod 5G yn llawer mwy […]

| Mehefin 21, 2019

Erthyglau Diweddaraf

Diogelu araith rydd mewn byd ôl-wirionedd

Diogelu araith rydd mewn byd ôl-wirionedd

“Beth yw cost celwyddau?” Yn gofyn i Valery Legasov, ffisegydd niwclear Sofietaidd wrth wraidd y gyfres HBO 'Chernobyl'. “Nid ein bod ni'n eu camgymryd am y gwir. Y gwir berygl yw, os clywn ddigon o gelwyddau, yna nid ydym bellach yn cydnabod y gwir o gwbl. ”Y rhybudd hwnnw yw […]

| Mehefin 27, 2019
#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

Mae'r amodau ofnadwy ar gyfer gweithwyr sy'n adeiladu'r stadia a'r seilwaith ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, sydd bellach ychydig dros ddwy flynedd i ffwrdd, unwaith eto'n gwneud penawdau. Daw'r feirniadaeth newydd hon ar ben datblygiadau diweddar o ran afreoleidd-dra ynghylch cais gwreiddiol Qatar i gynnal y twrnamaint. Cadw a holi cyn-lywydd UEFA […]

| Mehefin 27, 2019
#EAPM - Clefydau prin, cyffuriau amddifad a datblygu ERN

#EAPM - Clefydau prin, cyffuriau amddifad a datblygu ERN

Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) bob amser wedi ymgyrchu dros fynediad cyfartal i gleifion i'r gofal a'r triniaethau gorau sydd ar gael, ac mae hyn yn fwy nag sy'n wir i ddioddefwyr clefydau prin, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan. Mae'r Rheoliad Meddyginiaethau amddifad, a fabwysiadwyd gan yr UE yn 2000, wedi helpu i ddatblygu meddyginiaethau perthnasol ar gyfer clefydau prin […]

| Mehefin 27, 2019
Oligarch raid ar y farchnad drydan o #Ukraine

Oligarch raid ar y farchnad drydan o #Ukraine

Y mater mwyaf brys mewn perthynas â'r UE-Wcráin heddiw yw amddiffyn diwydiant ynni niwclear Wcráin rhag cynllwyn yr oligarchiaid. Mae Energoatom wedi llwgu o gyfran deg o refeniwau'r farchnad ers blynyddoedd gan fformiwla Rotterdam Plus annheg i gyfrifo cyfrannau tariffau i gynhyrchwyr, yn ôl pob tebyg i ystyried prisiau glo rhyngwladol, […]

| Mehefin 27, 2019
Mae Ffrainc yn dweud bod rhaid i #G20 communique olaf sôn am gytundeb newid hinsawdd Paris

Mae Ffrainc yn dweud bod rhaid i #G20 communique olaf sôn am gytundeb newid hinsawdd Paris

Dywedodd Ffrainc na fydd yn derbyn comisiwn G20 terfynol nad yw'n sôn am gytundeb newid hinsawdd Paris, wrth i'r Arlywydd Emmanuel Macron galedu ei safbwynt ar newid yn yr hinsawdd cyn cyfarfod G20, yn ysgrifennu Marine Pennetier. Adroddodd cyfryngau Japaneaidd ddydd Mercher (26 Mehefin) y bydd arweinwyr economïau pennaf G20 yn galw'r wythnos hon am […]

| Mehefin 27, 2019
Y 17 Cyntaf 'Prifysgolion Ewropeaidd' wedi eu dewis: Cam mawr tuag at adeiladu #EwropeaiddEconomiArea

Y 17 Cyntaf 'Prifysgolion Ewropeaidd' wedi eu dewis: Cam mawr tuag at adeiladu #EwropeaiddEconomiArea

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r sefydliadau addysg uwch o bob cwr o Ewrop a fydd yn rhan o gynghreiriau cyntaf Prifysgolion Ewrop. Byddant yn gwella ansawdd ac atyniad addysg uwch Ewrop ac yn hybu cydweithrediad rhwng sefydliadau, eu myfyrwyr a'u staff. Allan o geisiadau 54 a dderbyniwyd, 17 prifysgolion Ewropeaidd sy'n cynnwys sefydliadau addysg uwch 114 o aelod-wladwriaethau 24 […]

| Mehefin 27, 2019
#Sign For My Future - mae ymgyrchwyr hinsawdd Gwlad Belg yn dangos undod â gwleidyddion

#Sign For My Future - mae ymgyrchwyr hinsawdd Gwlad Belg yn dangos undod â gwleidyddion

Mae gan ymgyrchwyr hinsawdd yng Ngwlad Belg resymau pam y dylai gwleidyddion y wlad ddwysáu ymdrechion i fynd i'r afael â chynhesu byd-eang. Dyna nifer y bobl a lofnododd ddeiseb yn mynnu mwy o ymdrech i fynd i'r afael â'r mater. Mae'r tymheredd anarferol o uchel diweddar yng Ngwlad Belg ac mewn mannau eraill, i lawer, wedi amlygu'r argyfwng brys a achosir gan newid yn yr hinsawdd. […]

| Mehefin 27, 2019
Banciau ym Mhrydain yn adfywio'r paratoadau ar gyfer dim-cytundeb #Brexit - EY

Banciau ym Mhrydain yn adfywio'r paratoadau ar gyfer dim-cytundeb #Brexit - EY

Mae banciau ym Mhrydain yn dangos arwyddion o ailddechrau paratoadau ar gyfer Brexit dim-ar-ôl ar ôl colli swyddi a chyfalaf gwasanaethau ariannol o Brydain i'r Undeb Ewropeaidd yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, dywedodd ymgynghorwyr EY ddydd Mercher (26 Mehefin), yn ysgrifennu Huw Jones. Olrhain Brexit EY o gyhoeddiadau cyhoeddus o 222 o'r […]

| Mehefin 27, 2019
Stewart yn cefnogi #Hunt mewn ras i fod yn Brif Weinidog nesaf

Stewart yn cefnogi #Hunt mewn ras i fod yn Brif Weinidog nesaf

Dywedodd Rory Stewart (yn y llun), gweinidog cymorth Prydain a chyn-ymgeisydd i fod y prif weinidog nesaf, y byddai'n cefnogi Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt dros ei hoff Boris Johnson yn y ras i lwyddo Theresa May, yn ysgrifennu Alistair Smout. “Dydw i ddim yn gefnogwr i Boris ac ni fyddwn yn gwasanaethu yn ei gabinet, felly rwy'n cefnogi Jeremy […]

| Mehefin 27, 2019
Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

Bydd clwstwr economaidd newydd i gefnogi diwydiant ysgafn Kyrgyzstan yn cael ei lansio ym Mishkek. Nod y prosiect a gychwynnwyd gan yr USAID yw gwella busnesau diwydiant ysgafn y wlad ac i ddarparu cymorth grant i entrepreneuriaid, dywedodd fod swyddfa'r wasg Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Bishkek, yn ysgrifennu Olga Malik. Fodd bynnag, mae menter yr UD yn wynebu'r buddiannau […]

| Mehefin 27, 2019
#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

Mae uwch gynrychiolwyr ar draws y gadwyn gyflenwi niwclear wedi amlinellu'r hyn y credant y mae angen ei wneud er mwyn cyflawni Ewrop wedi'i datgarboneiddio erbyn 2050, gan gynnal twf a swyddi ar yr un pryd. Yn eu maniffesto ar y cyd maent yn galw ar wneuthurwyr polisi'r UE i weithio gyda hwy i oresgyn y rhwystrau sydd â'r […]

| Mehefin 27, 2019
Y Comisiwn Ewropeaidd yn penodi pennaeth cynrychiolaeth newydd yn #Croatia ac yn gynghorydd ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Cyngor y wlad

Y Comisiwn Ewropeaidd yn penodi pennaeth cynrychiolaeth newydd yn #Croatia ac yn gynghorydd ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Cyngor y wlad

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penodi Ognian Zlatev (yn y llun) fel pennaeth newydd Cynrychiolaeth y Comisiwn yn Zagreb, Croatia. Bydd yn ymgymryd â'i ddyletswyddau ar 1 Gorffennaf 2019. Mae Zlatev yn olynu Branko Baričević, sy'n dod yn gynghorydd i'r Arlywydd Juncker ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Croateg Cyngor Ewrop […]

| Mehefin 27, 2019
No-deal #Brexit - yr hyn y gallai ei olygu i economi'r DU

No-deal #Brexit - yr hyn y gallai ei olygu i economi'r DU

Mae Boris Johnson, y rheng flaen blaenaf i fod yn brif weinidog nesaf Prydain, wedi codi'r posibilrwydd o gael sioc ar gyfer economi pumed mwyaf y byd drwy addo gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref heb fargen drosglwyddo os oes angen, yn ysgrifennu William Schomberg. Mae Jeremy Hunt, gweinidog tramor, yn dweud y byddai ef hefyd yn barod i arwain […]

| Mehefin 27, 2019

Fideos Sylw

#Climate - Keller 'Roedd yn drueni nad oedd y penderfyniad hwn wedi digwydd'

Dywed #Cyprus - Juncker na fydd mesurau yn erbyn Twrci yn 'feddal'

#EuroSummit - Mae arweinwyr yn cytuno bod cwblhau undeb bancio Ewrop yn flaenoriaeth frys

#Albania #NorthMacedonia - gweinidog yr UE yn oedi agor trafodaethau derbyn i fis Hydref

#Turkey - gweinidogion yr UE yn dweud bod drilio anghyfreithlon yn cael effaith ddifrifol ar gysylltiadau UE-Twrci

#Iran - Ni fydd yr UE Mogherini yn ymateb hyd nes y bydd yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol yn cadarnhau tor-cyfraith

# Malmström - Gyda rhwystrau masnach, mae "dim amddiffyniad mewn diffynnaeth"