Fideos Diweddaraf

#Brexit - Cyfarfod Lwcsembwrg yn cadarnhau nad oes gan y DU unrhyw gynigion pendant hyd yma

#ECB - 'Rwyf bob amser wedi ceisio canolbwyntio ar yr hyn rwy'n ei ystyried yn faterion sylfaenol' Lagarde

#GreenTrade - 'Rhaid gwneud masnach yn well i'r amgylchedd' Geneviève Pons

#Kashmir - 'Nid yw pobl yn cael eu trin fel bodau dynol'

#Brexit - Ni fydd cynnig i ddatrys y cefn yn y dyfodol 'ddim yn hedfan' meddai Coveney

Gall 5G helpu cartrefi i fynd yn wyrdd

EUREPORTER.TV

Swyddi Sylw

#EUstrivesformore - Llywydd-ethol von der Leyen yn datgelu ei 'Chomisiwn geopolitical'

#EUstrivesformore - Llywydd-ethol von der Leyen yn datgelu ei 'Chomisiwn geopolitical'

Heddiw (10 Medi), cyflwynodd yr Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen (VDL) ei thîm a strwythur newydd coleg nesaf y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r strwythur newydd yn adlewyrchu'r blaenoriaethau a'r uchelgeisiau a nodwyd yn y Canllawiau Gwleidyddol a gafodd gefnogaeth eang gan Senedd Ewrop ym mis Gorffennaf, ysgrifennodd Catherine Feore. Mae VDL eisiau i'r UE arwain ar […]

| Medi 10, 2019

Erthyglau Diweddaraf

#Johnson yn wynebu ysbyty gan riant plentyn sâl

#Johnson yn wynebu ysbyty gan riant plentyn sâl

Fe wynebwyd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson (yn y llun, ar y dde) mewn ysbyty yn Llundain ddydd Mercher (Medi 18) gan dad plentyn sâl a ddywedodd nad oedd y gofal a gafodd ei blentyn yn dderbyniol a bod gwasanaeth iechyd y genedl wedi cael ei ddinistrio, yn ysgrifennu Guy Faulconbridge o Reuters. Wrth i Johnson ymweld â Phrifysgol Whipps Cross […]

| Medi 19, 2019
#Brexit - Atal senedd y DU nid mater i farnwyr, meddai cyfreithiwr PM Johnson wrth y Goruchaf Lys

#Brexit - Atal senedd y DU nid mater i farnwyr, meddai cyfreithiwr PM Johnson wrth y Goruchaf Lys

Mae penderfyniad Boris Johnson i atal y senedd yn fater gwleidyddol ac nid mater i farnwyr, meddai cyfreithiwr i’r prif weinidog ddydd Mercher (18 Medi) wrth iddo geisio perswadio Goruchaf Lys Prydain fod y cau am bum wythnos yn gyfreithlon, ysgrifennodd Michael Holden. Gofynnodd Johnson i’r Frenhines Elizabeth brocio, neu atal y senedd o […]

| Medi 19, 2019
Gan gynnig dewis #Brexit UK, mae #Corbyn Llafur yn aros yn swil ar ei farn

Gan gynnig dewis #Brexit UK, mae #Corbyn Llafur yn aros yn swil ar ei farn

Addawodd arweinydd Llafur yr Wrthblaid, Jeremy Corbyn, ddydd Mercher (Medi 18) gynnig y dewis i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd gyda bargen “gredadwy” neu aros yn y bloc os bydd yn ennill pŵer, ond gwrthododd ddweud pa ochr yr oedd yn ei ffafrio, ysgrifennwch Guy Faulconbridge ac Elizabeth Piper o Reuters. Gydag etholiad cynnar yn fwyfwy tebygol […]

| Medi 19, 2019
Is-lywydd Šefčovič yn cadeirio rownd 3rd o sgyrsiau nwy tairochrog gwleidyddol gyda #Russia a #Ukraine

Is-lywydd Šefčovič yn cadeirio rownd 3rd o sgyrsiau nwy tairochrog gwleidyddol gyda #Russia a #Ukraine

| Medi 19, 2019
#SecurityUnion - Cyhoeddwyd mwy na gwarantau arestio Ewropeaidd 17,000 i ildio troseddwyr difrifol yn gyflym

#SecurityUnion - Cyhoeddwyd mwy na gwarantau arestio Ewropeaidd 17,000 i ildio troseddwyr difrifol yn gyflym

Ar 18 Medi, rhyddhaodd y Comisiwn Ewropeaidd ystadegau allweddol ar y warant arestio Ewropeaidd. Gyda gwarantau 16,636 wedi'u cyhoeddi yn 2016 a 17,491 yn 2017, y warant arestio Ewropeaidd yw'r offeryn cydweithredu barnwrol mwyaf poblogaidd yn yr UE mewn materion troseddol ers ei lansio yn 2004. Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová: “Diolch […]

| Medi 19, 2019
Esboniwyd cyllideb yr UE: gwariant a chyfraniad gan aelod-wladwriaeth

Esboniwyd cyllideb yr UE: gwariant a chyfraniad gan aelod-wladwriaeth

Faint mae'r UE yn ei wario yn eich gwlad ac ar beth? Sut mae'n cymharu â gwledydd eraill? Ac o ble mae'r arian yn dod? Darganfyddwch y ffeithiau yn yr ffeithlun hwn. Diweddarwyd ein cais amlgyfrwng gyda'r ffigurau diweddaraf o adroddiad ariannol blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2017. Yr offeryn cyfan […]

| Medi 19, 2019
Bargen neu ddim bargen: Mae ASEau yn trafod cyflwr chwarae ar sgyrsiau #Brexit

Bargen neu ddim bargen: Mae ASEau yn trafod cyflwr chwarae ar sgyrsiau #Brexit

Siaradwyr yn y ddadl ar y trafodaethau Brexit A fydd hi'n dal yn bosibl dod i gytundeb cyn i'r DU adael yr UE? Trafododd ASEau heriau a chanlyniadau mewn dadl ar y trafodaethau Brexit. Ar hyn o bryd mae'r DU ar fin gadael yr UE ddiwedd mis Hydref 2019. Byddai'n rhaid i unrhyw estyniad […]

| Medi 19, 2019
#Brexit - Senedd Ewrop yn ailddatgan cefnogaeth frwd i safle'r UE

#Brexit - Senedd Ewrop yn ailddatgan cefnogaeth frwd i safle'r UE

Mae Michel Barnier yn annerch ASEau yn siambr lawn y Senedd yn Strasbwrg yn ystod dadl Brexit ar 18 Medi © Senedd Ewrop Mae'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yn deg, yn gytbwys ac yn darparu sicrwydd cyfreithiol, dywed ASEau mewn penderfyniad sy'n ailadrodd cefnogaeth y Senedd i “Brexit trefnus”. Mae Senedd Ewrop yn parhau i gefnogi “Brexit trefnus” yn seiliedig ar yr hyn sydd eisoes […]

| Medi 19, 2019
Mae expats yn rhoi marciau uchel i #Kazakhstan yn yr adroddiad #InterNations newydd

Mae expats yn rhoi marciau uchel i #Kazakhstan yn yr adroddiad #InterNations newydd

Mae Kazakhstan wedi dangos y gwelliant mwyaf yn adroddiad 2019 InterNations Business Solutions Expat Insider, gan symud rhengoedd 27 hyd at le 22nd o fan 49th yn 2018. Ynghyd â Kazakhstan, mae Indonesia a Qatar hefyd wedi dangos gwelliannau enfawr gyda phwyntiau 21 a 20 priodol yn cymharu â'u sgorau 2018 - ac felly'n cael eu henwebu fel “mwyaf […]

| Medi 19, 2019
Mae angen mwy o ddemocratiaeth i ddatrys argyfwng #Brexit dywed y Gwyrddion

Mae angen mwy o ddemocratiaeth i ddatrys argyfwng #Brexit dywed y Gwyrddion

Mae Senedd Ewrop wedi adnewyddu ei chefnogaeth i “Brexit trefnus” ac yn erbyn Cytundeb Tynnu’n Ôl heb y cefn llwyfan mewn penderfyniad a gymeradwywyd ar 18 Medi gan fwyafrif llethol. Fe wnaethant hefyd gytuno i ymestyn cyfnod trafod Erthygl 50 o bosibl, ar yr amod ei fod yn gyfiawn a bod ganddo bwrpas penodol, fel […]

| Medi 19, 2019
Adeiladu cysylltiadau â #Germany

Adeiladu cysylltiadau â #Germany

Mae rôl yr Undeb Ewropeaidd wrth hyrwyddo ffyniant economaidd, democratiaeth a hawliau dynol wedi bod o fudd i’r Alban, meddai’r Prif Weinidog Nicola Sturgeon (yn y llun) ar 18 Medi. Mae'r Prif Weinidog yn Berlin i adeiladu cysylltiadau diplomyddol â llywodraeth yr Almaen a thrafod gydag arweinwyr busnes sut y gellir cryfhau cysylltiadau economaidd rhwng yr Alban a'r Almaen. Yr Almaen oedd […]

| Medi 19, 2019

Fideos Sylw

#Brexit - Bydd angen setlo'r holl faterion a godir mewn trafodaethau os yw'r DU eisiau FTA gyda'r UE

#Brexit - Mae Juncker yn dweud wrth ASEau ei fod yn credu bod bargen yn dal yn bosibl

#Brexit - 'Nid yw'r DU wedi cyflwyno unrhyw gynigion concrit newydd' #EU2019FI

#RuleofLaw - 'Heb barch at reolaeth y gyfraith, nid oes Undeb Ewropeaidd' Timmermans

#Brexit - 'Rydym yn barod i archwilio unrhyw gynigion pendant a gweithredol yn gyfreithiol o'r DU'

#Brexit - Y Senedd yn agored i ymestyn gweithdrefn Erthygl 50