Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Koreas

Dyddiad: Mawrth 24, 2018ffynhonnell: World News

Fideos Diweddaraf

Rudy Giuliani yn cyfeirio # dathliad Blwyddyn Newydd wrthwynebiad gwraniaidd yn Tirana, #Albania

#DigitalTax: 'Nid yw trethi cwmnïau digidol yn lle y dylai fod' Petr Ježek ASE

# S & D: Etholwyd ASE Udo Bullmann yn dod yn llywydd newydd Grŵp S & D

#Brexit: 'Mae'n bwysig i fusnesau gael cyfnod pontio ychwanegol i baratoi' Linde

#Russia: 'Mae tynnu'n ôl yn llysgennad yr UE yn arwydd cryf iawn o gydnaws'

#SalisburyAttack: 'Mae Cyngor yr UE yn cytuno ag asesiad y DU bod Rwsia yn gyfrifol' Mai

#Brexit: 'Mae cynigion penodol yn ein diddordeb cyffredin' Roth

Teledu Ar-lein

Swyddi Sylw

Cyfweliad: Diweddaru'r daith #JulieMeyer #Malta

Cyfweliad: Diweddaru'r daith #JulieMeyer #Malta

Pan ymwelodd Benjamin Disraeli â Malta, dywedodd am ei gyfalaf, Valletta, ei fod yn "ddinas palasau a adeiladwyd gan benaethiaid ar gyfer dynion bonheddig". Mae'r ddelwedd honno, er ei fod efallai'n ysgubol yn cylchoedd trwm y 19fed ganrif, yn dal yn fyw iawn heddiw - fel y darganfuodd entrepreneur y dechnoleg, Julie Meyer (yn y llun) ei hun pan benderfynodd [...]

| Mawrth 22, 2018

Erthyglau Diweddaraf

Parlez-vous #Brexit? 'Brexicon' o doriad y DU-UE

Parlez-vous #Brexit? 'Brexicon' o doriad y DU-UE

Wrth i'r negodiadau ym Mhrydain ym Mhrydain gyda'r Undeb Ewropeaidd symud i gyfnod newydd ddydd Gwener (23 Mawrth), mae'r broses wedi creu iaith newydd ei hun, rhywfaint ohono'n lliwgar, y mae llawer ohono'n ei ddiddymu i'r rhai nad ydynt wedi'u meddiannu, ysgrifennwch Alastair Macdonald a Guy Faulconbridge. Felly, mae yma, gyda rhai cofnodion diweddaru, yn Reuters anhrefnus [...]

| Mawrth 23, 2018
Llywydd Juncker yn cymryd rhan yn #EuropeanCouncil 22-23 March 2018

Llywydd Juncker yn cymryd rhan yn #EuropeanCouncil 22-23 March 2018

Ar 22 a 23 Mawrth, casglodd arweinwyr yr UE ym Mrwsel ar gyfer Cyngor Ewropeaidd Mawrth, gydag agenda lawn. Ddoe (22 Mawrth), canolbwyntiodd y trafodaethau ar drethi digidol a chynigion y Comisiwn yn y maes hwn, a chytunodd arweinwyr i ddychwelyd i'r mater ym mis Mehefin. Maent hefyd yn galw am fwy o ymdrechion i gyflwyno ar [...]

| Mawrth 23, 2018
Mae cynllun #fisheries y Comisiwn Ewropeaidd yn anwybyddu cynaladwyedd #AtlanticcEosystems

Mae cynllun #fisheries y Comisiwn Ewropeaidd yn anwybyddu cynaladwyedd #AtlanticcEosystems

Mae cynnig y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer cynllun pysgodfeydd aml-flynyddol ar gyfer dyfroedd gorllewinol yn gyfle colli i warchod ecosystemau Iwerydd, yn ôl Oceana. Mae'r cynllun, a ryddhawyd heddiw, yn pryderu stociau ar gyfer pysgod sy'n byw ar waelod y môr neu'n agos ato, wedi'i dargedu gan fflydoedd o wyth gwlad. Dim ond ar gyfer 16 [...] fydd gosod terfynau dal cynaliadwy

| Mawrth 23, 2018
#Bloomberg: 'Rhaid i ni beidio â gadael iddynt ennill'

#Bloomberg: 'Rhaid i ni beidio â gadael iddynt ennill'

Dywedodd Michael Bloomberg, dyngarwr y biliwnwr (yn y llun), y bydd yr Unol Daleithiau yn cwrdd â'i nodau cynhesu byd-eang "gyda chymorth y llywodraeth ffederal neu hebddynt", yn ysgrifennu Martin Banks, mewn cyfweliad unigryw i Adroddydd yr UE. Roedd yn siarad mewn digwyddiad ym Mrwsel ddydd Iau (22 Mawrth) ynghylch datgeliadau ariannol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd (TCFD). Yn dilyn Llywydd Trump wedi ei feirniadu'n fawr [...]

| Mawrth 23, 2018
#SalisburyAttack: llysgennad yr UE i #Russia yn cofio dros dro

#SalisburyAttack: llysgennad yr UE i #Russia yn cofio dros dro

Anerchodd Prif Weinidog Prydain Theresa May benaethiaid llywodraeth UE-27 dros y cinio (22 Mawrth) ar yr ymosodiad nerfus yn Salisbury. Cytunodd penaethiaid llywodraeth 27 y Cyngor Ewropeaidd ag asesiad llywodraeth y Deyrnas Unedig ei bod hi'n debygol iawn bod Ffederasiwn Rwsia yn gyfrifol ac nad oes esboniad amgen na ellir ei wneud, mae'n ysgrifennu [...]

| Mawrth 23, 2018
#Migration: Symudodd o leiaf filiwn o Affricanaidd Is-Sahara i Ewrop ers 2010

#Migration: Symudodd o leiaf filiwn o Affricanaidd Is-Sahara i Ewrop ers 2010

Mae mudo rhyngwladol o wledydd yn Affrica Is-Sahara i Ewrop a'r Unol Daleithiau wedi tyfu'n ddramatig dros y degawd diwethaf, darganfyddir adroddiad newydd y Ganolfan Ymchwil Pew, ac mae'r syniad o fudo ar feddyliau llawer o Affricanaidd sy'n byw i'r de o'r Sahara. Y rhan fwyaf o flynyddoedd ers i 2010 weld mewnlif cynyddol o is-Sahara [...]

| Mawrth 23, 2018
#StephenHawking i ymuno â #Newton a #Darwin yn y man gorffwys terfynol

#StephenHawking i ymuno â #Newton a #Darwin yn y man gorffwys terfynol

Mae'r ffisegydd Prydeinig, Stephen Hawking, yn cymryd ei le ymysg rhai o'r gwyddonwyr mwyaf mewn hanes pan fydd ei lludw yn cael ei chyrraedd o fewn Abaty Westminster, yn agos at bedd Isaac Newton a Charles Darwin, yn ysgrifennu Estelle Shirbon. Bu farw Hawking, gwyddonydd mwyaf adnabyddus y byd, yr wythnos diwethaf 76 oed ar ôl i fywyd wario'r [...]

| Mawrth 23, 2018
Rheolau'r llys o blaid achos ar allu Prydain i wrthdroi #Brexit

Rheolau'r llys o blaid achos ar allu Prydain i wrthdroi #Brexit

Ymgais gyfreithiol gan ymgyrchwyr gwrth-Brexit i sefydlu y gallai Brydain wrthdroi i roi cynnig ar unwaith i Brexit roi hwb ddydd Mawrth (20 Mawrth) gan brif lys yr Alban, a dywedodd ei fod am archwilio'r achos yn fanylach, yn ysgrifennu Elisabeth O'Leary. Mae'r grŵp y tu ôl i'r her gyfreithiol, sy'n cynnwys gwrthddefnyddwyr rhag-UE yr Alban, am ddangos bod [...]

| Mawrth 23, 2018
Mae lobïo busnes y DU yn dweud bod #Brexit yn ennill buddugoliaeth ar gyfer pragmatiaeth

Mae lobïo busnes y DU yn dweud bod #Brexit yn ennill buddugoliaeth ar gyfer pragmatiaeth

Mae'r cytundeb ar fontio Brexit yn rhoi i fusnesau Prydeinig 20 fis o amser gwerthfawr ac yn nodi buddugoliaeth pragmatiaeth dros wleidyddiaeth, dywedodd pennaeth lobi busnes Prydain, CBI yn gynharach yr wythnos hon, yn ysgrifennu Huw Jones ac Emma Rumney. Dywedodd Carolyn Fairbairn, cyfarwyddwr cyffredinol Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, ei bod hi'n hapus iawn â'r newid [...]

| Mawrth 23, 2018
#Brexiteers yn pwyso pysgod yn Thames i brotestio ar fargen yr UE

#Brexiteers yn pwyso pysgod yn Thames i brotestio ar fargen yr UE

Daeth cefnogwyr ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd i bysgod i mewn i Afon Tafwys ddydd Mercher (21 Mawrth) i brotestio yn erbyn y cytundeb pontio Theresa May's Brexit y maent yn ei ddweud wedi bradychu'r diwydiant pysgota, ysgrifennu William James ac Elisabeth O'Leary. Fel rhan o'r cytundeb pontio a gyhoeddwyd ddydd Llun, cytunodd Prydain i aros [...]

| Mawrth 23, 2018

BBC Ewrop

Plaid Cymru 'yn cynnal refferendwm annibyniaeth Cymru'

Plaid Cymru 'yn cynnal refferendwm annibyniaeth Cymru'

Mewn araith cynhadledd, bydd Adam Price yn galw Cymru'n "wlad gyfoethog y mae ei bobl yn byw mewn tlodi".

| Mawrth 24, 2018 | 0 Sylwadau
Mae Jeremy Corbyn yn gresynu sylwadau am murlun 'gwrth-Semitig'

Mae Jeremy Corbyn yn gresynu sylwadau am murlun 'gwrth-Semitig'

Dywed arweinydd y Blaid Lafur nad oedd yn edrych yn fanwl ar ddarlun dadleuol cyn holi ei symud.

| Mawrth 23, 2018 | 0 Sylwadau
Cyhuddiad ffynhonnell gwenwyn Rwsia yn y DU 'ddim yn wir'

Cyhuddiad ffynhonnell gwenwyn Rwsia yn y DU 'ddim yn wir'

Mae canolfan ymchwil milwrol uchaf y DU yn dweud ei fod yn gyd-ddigwyddiad bod cyn-ysbïwr Rwsia yn cael ei wenwyno yn agos.

| Mawrth 23, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Trade: 'Neges gref y Cyngor Ewropeaidd ar fasnach' Mogherini

#DigitalTax: 'Mae angen diwygio arnom, ond mae angen inni ei gael yn iawn' Varadkar hefyd

#Facebook: 'Mae'n rhaid inni ofyn i ni ein hunain am newyddion ffug a chyfryngau cymdeithasol' Bettel

#Salisbury: 'Llwyddodd #Russia ymosodiad bras a di-hid yn erbyn y DU' Theresa May

#Brexit: 'Byddwn yn gallu llofnodi cytundebau masnach newydd gyda hen ffrindiau a David Davis, cynghreiriaid newydd

#Brexit: 'Rydym wedi gwneud cam pendant' Barnier

#Brexit: 'Mae'r UE-27 yn gwbl gydnaws â llywodraeth Sbaeneg ar #Gibraltar'