Cold spell to grip N Kazakhstan

Dyddiad: Efallai y 21, 2019ffynhonnell: Rwsia & CIS Newyddion

Fideos Diweddaraf

#5G - 'Mae band eang wedi dod mor bwysig â dŵr, fel trydan' Liu

#Brexit - 'O safbwynt y Ceidwadwyr, byddai ail refferendwm yn brad' Helfa

#5G - 'Mae 5G yn creu llai o ymbelydredd na 3G neu 4G, mae gan y cyhoedd hawl i gael mynediad at ffeithiau' Liu

#Iran - 'Gallai gwaethygu anfwriadol arwain at sefyllfa llawer mwy difrifol' Helfa

#SibiuSummit - Arweinwyr wedi'u rhannu dros broses #Spitzenkandidat

#MeTooUyghur - 'Conglfaen yr Undeb Ewropeaidd yw hawliau dynol, dylai eu diogelu'

#Uyghur - 'Mae busnes fel arfer yn amhosibl, oherwydd mae hynny'n golygu bod yn gymesur'

Rhaglenni Fideo

#5G - 'Mae 5G yn creu llai o ymbelydredd na 3G neu 4G, mae gan y cyhoedd hawl i gael mynediad at ffeithiau' Liu

Swyddi Sylw

Cyfle i arddangos cydweithrediad cyfredol ac yn y dyfodol rhwng yr #EU a #Kazakhstan

Cyfle i arddangos cydweithrediad cyfredol ac yn y dyfodol rhwng yr #EU a #Kazakhstan

Mae etholiadau i ddod yn yr UE a Kazakhstan yn gyfle i greu cysylltiadau “agosach fyth” rhwng y ddwy ochr, yn ôl arbenigwr Asia ym Mrwsel. Mae etholiadau Ewropeaidd o 23-26 Mai ac etholiadau arlywyddol yn Kazakhstan ar 9 Mehefin yn “gyfle delfrydol” i gamu i fyny â chysylltiadau, yn ysgrifennu Fraser Cameron, o Ganolfan yr UE-Asia. Rhwng y […]

| Efallai y 16, 2019

Erthyglau Diweddaraf

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun gwarant Portiwgaleg ar fenthyca #EIB

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun gwarant Portiwgaleg ar fenthyca #EIB

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn cynllun gwarantu Portiwgaleg ar fenthyca Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) tan 20 Tachwedd 2019. Mae'r cynllun yn cynnwys gwarantau gwladol i fanciau sy'n gwarantu benthyciadau EIB a roddwyd i gwmnïau ym Mhortiwgal. Canfu'r Comisiwn fod ymestyn y cynllun yn unol â […]

| Efallai y 21, 2019
#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

Yn dilyn cyfarfod diweddaraf Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), disgwylir i'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) - Cronfa Juncker - sbarduno € 398.6 biliwn mewn buddsoddiadau. O fis Mai 2019, mae'r cytundebau a gymeradwywyd dan Gronfa Juncker yn dod i gyfanswm o € 73.8bn o ran ariannu ac maent wedi'u lleoli ym mhob un o 28 […]

| Efallai y 21, 2019
System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

Mae'r system Ewropeaidd ar gyfer olrhain tybaco a nodweddion diogelwch wedi dod yn weithredol. Mae'r cynhyrchwyr cyntaf yn yr UE wedi gofyn am a derbyn marciau olrhain ar gyfer sigaréts a chynhyrchion tybaco rholio-yn-unig. Mae hyn yn golygu y bydd defnyddwyr yn gweld marciau olrhain newydd yn fuan ar y pecynnau, ynghyd â'r nodweddion diogelwch gofynnol. Bydd y marciau'n galluogi awdurdodau cenedlaethol i olrhain […]

| Efallai y 21, 2019
# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei 'Fantolen Diogelu Bwyd Anifeiliaid yr UE' ddiweddaraf, sy'n rhoi trosolwg cynhwysfawr o gyflenwad bwyd yr UE. Mae cyhoeddi'r fantolen hon yn ddilyniant uniongyrchol i'r adroddiad ar ddatblygu proteinau planhigion yn yr Undeb Ewropeaidd a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018 i ystyried sut i ddatblygu eu cynhyrchiad ymhellach […]

| Efallai y 21, 2019
#PresidentialDebate - Mae ymgeiswyr yn gwneud eu cais am ddod yn Llywydd y Comisiwn

#PresidentialDebate - Mae ymgeiswyr yn gwneud eu cais am ddod yn Llywydd y Comisiwn

Roedd pobl o bob cwr o Ewrop yn gwylio chwe ymgeisydd ar gyfer llywyddiaeth y Comisiwn yn trafod eu gweledigaethau ar gyfer yr UE. Roedd darllediad o leiaf o sianeli 35 a mwy na llwyfannau ar-lein 60, y Ddadl Arlywyddol - Etholiadau'r UE 2019 ar 15 May yn gyfle i ddarganfod lle mae ymgeiswyr arweiniol yn sefyll ar ystod o faterion. Y […]

| Efallai y 21, 2019
#Brexit - A yw Hunt yn mynd am swydd Mai ?: 'Mae'n rhaid i ni weld beth sy'n digwydd'

#Brexit - A yw Hunt yn mynd am swydd Mai ?: 'Mae'n rhaid i ni weld beth sy'n digwydd'

Gwrthododd Ysgrifennydd Tramor Prydain Jeremy Hunt (yn y llun) ddweud ddydd Llun (20 Mai) a fyddai'n rhedeg am swydd y Prif Weinidog Theresa May, gan ychwanegu bod yn rhaid i'r ffocws fod ar gyflwyno Brexit, yn ysgrifennu Tom Miles. Pan ofynnwyd iddo gan ohebwyr yn Genefa pe byddai'n cadarnhau ei fod yn mynd i redeg i lwyddo ym mis Mai, dywedodd: […]

| Efallai y 21, 2019
Fe wnaeth pob un ysgwyd: Nigel Farage #Brexit Party dygnu gyda ysgytlaeth ar ymgyrch

Fe wnaeth pob un ysgwyd: Nigel Farage #Brexit Party dygnu gyda ysgytlaeth ar ymgyrch

Cafodd Nigel Farage (yn y llun), arweinydd Plaid Brexit Prydain, ei drywanu mewn ysgytlaeth gan brotestiwr ddydd Llun, mae'r ffigur gwrth-UE diweddaraf i'w dargedu yn ystod ymgyrchu dros etholiadau senedd Ewrop, yn ysgrifennu Scott Heppell. Cafodd Farage, un o'r ffigurau mwyaf blaenllaw yn yr ymgyrch dros adael Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd, ei gynnwys yn y ysgytlaeth […]

| Efallai y 21, 2019
Gweinidogion y DU i ystyried rhinweddau pleidleisiau dangosol #Brexit

Gweinidogion y DU i ystyried rhinweddau pleidleisiau dangosol #Brexit

Bydd uwch weinidogion yn ystyried rhinweddau a ddylai deddfwyr gynnal pleidleisiau dangosol ar opsiynau Brexit pan fydd cabinet y Prif Weinidog Theresa May yn cyfarfod heddiw (21 Mai), meddai ei llefarydd, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Mae mis Mai ar fin dod â Mesur Cytundeb Tynnu'n Ôl yr Undeb Ewropeaidd gerbron y senedd yn yr wythnos sy'n dechrau Mehefin 3, ond dywedodd y llefarydd […]

| Efallai y 21, 2019
Mae ffigurau swyddi newydd y DU yn dangos 'cynnydd ym mhob agwedd', meddai llefarydd y Blaid Geidwadol yn #Brussels

Mae ffigurau swyddi newydd y DU yn dangos 'cynnydd ym mhob agwedd', meddai llefarydd y Blaid Geidwadol yn #Brussels

Tynnodd Anthea McIntyre (yn y llun) at ostyngiad mewn diweithdra ochr yn ochr â chyflogau cynyddol fel tystiolaeth glir bod polisïau'r llywodraeth yn trawsnewid tirwedd swyddi Prydain. Wrth groesawu'r ystadegau cyflogaeth diweddaraf, dywedodd McIntyre, ASE Ceidwadol Gorllewin Canolbarth Lloegr: “Rydym wedi gadael i entrepreneuriaid ac arloeswyr fwrw ymlaen â'r hyn sy'n dod yn naturiol ac mae hynny wedi cynhyrchu hinsawdd lle mae […]

| Efallai y 21, 2019
Nod Rwsia yw #GMIS2019

Nod Rwsia yw #GMIS2019

Ar ôl colli ei gais i gynnal Expo 2020, mae Yekaterinburg yn Rwsia yn anelu at ddigwyddiad uchelgeisiol arall - Y Gweithgynhyrchu Byd-eang a'r Uwchgynhadledd Ddiwydiannol (GMIS-2019). Bydd y GMIS 2nd yn cael ei gynnal drwy 9-11 Gorffennaf a bydd yn dod yn rhan o'r INNOPROM, y ffair fasnach flynyddol fwyaf, yn ysgrifennu Olga Malik. Yn ôl yr awdurdodau, y […]

| Efallai y 21, 2019

BBC Ewrop

Etholiadau Ewropeaidd 2019: Pleidleiswyr yn Weston-super-Mare

Etholiadau Ewropeaidd 2019: Pleidleiswyr yn Weston-super-Mare

Pleidleisiodd Weston-super-Mare yn unol â chanlyniad cenedlaethol 52-48 i adael yr UE yn 2016, ond mae barn wedi newid ers hynny?

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau
Llywodraeth yr Alban yn 'rhy agos' at ffermwyr eogiaid

Llywodraeth yr Alban yn 'rhy agos' at ffermwyr eogiaid

Mae llywodraeth yr Alban a rheoleiddwyr yn cael eu cyhuddo o fod yn rhy agos at y diwydiant ffermio eogiaid.

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau
Llywodraeth yr Alban yn 'rhy agos' at ffermwyr eogiaid

Llywodraeth yr Alban yn 'rhy agos' at ffermwyr eogiaid

Mae llywodraeth yr Alban a rheoleiddwyr yn cael eu cyhuddo o fod yn rhy agos at y diwydiant ffermio eogiaid.

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Eurovision2019 - Idan yn dweud, peidiwch â boicotio 'dewch i ddysgu

#Eurovision2019 - 'Roedd ennill yn yr 70 fel chwyldro' Izhar Cohen

Dywed #Eurozone - Moscovici bod y swyddogaeth sefydlogi yn "gwbl allweddol" yng nghyllideb y dyfodol

#Eurovision2019 - Band Shalva yn ymfalchïo mewn ysbrydoli gobaith a newid bywydau

#Huawei - Mae'r UE yn dweud ei bod eisoes yn cymryd camau i ddiogelu cywirdeb a diogelwch rhwydweithiau #5G

#Arglwydd - Hahn meddai #Zelensky yn benderfynol o fynd i'r afael â llygredd ond mae'n dibynnu ar RADA

#Partneriaeth Parth - mae Hahn yn dweud problemau llywodraethu 'ond ni adeiladwyd Rhufain mewn diwrnod'