Fideos Diweddaraf

#ECB - Mae Draghi yn cyhoeddi diwedd i QE yn 2018

Peryglon #Rockwool

#Whistleblower: Mae'n rhaid i'r UE ddysgu o'r hyn yr ydym wedi'i wneud yn yr Unol Daleithiau yn dweud Kohn

#DigitalTax: Mae Tang yn dweud bod y bobl yn glir, maen nhw am gael treth ddigidol nawr

A yw #Rockwool yn berygl i iechyd y gweithiwr?

#HumanRightsDay - 'Ni allwch weithio mewn hawliau dynol a pheidio â bod yn optimistaidd'

#Kraine: 'Mae troseddau o hawliau newyddiadurwyr hefyd yn groes i rigderau dynol'

Rhaglenni Fideo

Hawliau Dynol heb Ffiniau: Erlyniad Crefyddol yn Tsieina

Swyddi Sylw

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

Bydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn dychwelyd yn wag i'r DU heddiw (14 Rhagfyr). Cyflwynodd 'becyn' i'w helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n ôl a fabwysiadwyd yn y DU, gan ddadlau y byddai'n bosibl y byddai senedd y DU yn cefnogi ei fargen, gan ei ddisgrifio fel "yr unig un [...]

| Rhagfyr 14, 2018

Erthyglau Diweddaraf

Amser drwg ar gyfer #ICC 'gêm' a'u cymheiriaid

Amser drwg ar gyfer #ICC 'gêm' a'u cymheiriaid

Ar hyn o bryd mae rhai dinasyddion Canolbarth Affrica a chyflawnwyr honedig o droseddau rhyfel a throseddau yn erbyn dynoliaeth, sydd ar ochr gwrth-balaka, (cynghrair o grwpiau milisia yn Weriniaeth Ganolog Affrica) yn dioddef amseroedd gwael, er enghraifft dau "bysgod mawr", sy'n mynd trwy enw Alfred Yekatom (alias [...]

| Rhagfyr 15, 2018
Mae temps gwerthu yn arllwys y rhai sy'n dioddef o gymhlethdodau'r CPI ac eraill

Mae temps gwerthu yn arllwys y rhai sy'n dioddef o gymhlethdodau'r CPI ac eraill

Os bydd rhai citoyens yn canolbwyntio ar yr awduron a chyhoeddiadau yn ymwneud â chronfeydd ac achosion o droseddau a chydymffurfio â gwrth-balaka a achoswyd yn erbyn cyfnodau gwerthu actuellement, cas des deux gros poissons que sont Alfred YEKATOM alias ROMBOT déjà transféré le 17 novembre 2018 à la CPI à La Haye et l'autoproclamé «coordinateur national» des anti-balaka Patrice Edouard NGAISSONA [...]

| Rhagfyr 15, 2018
#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

Bydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn dychwelyd yn wag i'r DU heddiw (14 Rhagfyr). Cyflwynodd 'becyn' i'w helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n ôl a fabwysiadwyd yn y DU, gan ddadlau y byddai'n bosibl y byddai senedd y DU yn cefnogi ei fargen, gan ei ddisgrifio fel "yr unig un [...]

| Rhagfyr 14, 2018
#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

Mae Aelod-wladwriaethau wedi cefnogi cynnig y Comisiwn ar gyfer set o fesurau sy'n gwella lefel yr amddiffyniad planhigion yn yr UE. Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor ym Mrwsel, cymeradwyodd arbenigwyr o bob gwlad yr UE restr o blanhigion risg uchel, sy'n cynnwys planhigion 39 risg uchel (planhigion 35 ar gyfer plannu, un ffrwyth, un llysiau ac un pren). Mae'r [...]

| Rhagfyr 14, 2018
ASE Bernd Lucke - mae #ECJ yn mynd yn groes i gytundebau UE wrth ganiatáu ariannu ariannol #ECB

ASE Bernd Lucke - mae #ECJ yn mynd yn groes i gytundebau UE wrth ganiatáu ariannu ariannol #ECB

"Mae'r dyfarniad hwn yn frawychus: mae Llys Cyfiawnder Ewrop bellach yn caniatáu i'r Banc Canolog Ewropeaidd ddarparu cyllid ariannol, ar yr amod ei bod yn dros dro. Roedd y llys yn ergyd yn glir dros ei darged o helpu'r ECB, "rhybuddiodd yr ASE Grwp ECR Bernd Lucke yn dilyn dyfarniad gan yr ECJ ar achos a ddygwyd â grŵp [...]

| Rhagfyr 14, 2018
Mae negodwyr yr UE yn cytuno ar gryfhau #Cybersecurity Ewrop

Mae negodwyr yr UE yn cytuno ar gryfhau #Cybersecurity Ewrop

Mae Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i gytundeb gwleidyddol ar y Ddeddf Cybersecurity sy'n atgyfnerthu mandad Asiantaeth yr UE ar gyfer Cybersecurity, (Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Rhwydwaith a Gwybodaeth a Diogelwch, ENISA) er mwyn cefnogi aelod-wladwriaethau yn well gyda mynd i'r afael â bygythiadau ac ymosodiadau seibersegwydd. Mae'r Ddeddf hefyd yn sefydlu [...]

| Rhagfyr 14, 2018
Mae edrych newydd ar hanes #Kazakhstan yn adeiladu pontydd i'r dyfodol

Mae edrych newydd ar hanes #Kazakhstan yn adeiladu pontydd i'r dyfodol

Mae Winston Churchill ymhlith y rheini a gredydir gyda'r arsylwi mai dyna'r buddugolwyr sy'n ysgrifennu'r llyfrau hanes. Roedd yn ein hatgoffa bod y fersiwn o hanes yr ydym fwyaf cyfarwydd gennym yn aml wedi bod yn rhagfarn o blaid y cenhedloedd neu'r rhanbarthau hynny sydd wedi mwynhau nid yn unig yn filwrol ond hefyd yn wleidyddol a [...]

| Rhagfyr 14, 2018
#MeetMeat - deml y carnivore

#MeetMeat - deml y carnivore

Er y gallai tueddiadau diweddar fod wedi diflannu o fwyta cig, mae llai wedi cael ei glywed am fanteision iechyd bwyta cig, yn ysgrifennu Martin Banks. Efallai na fu'n llai cyhoeddus bod cig yn cyfrannu at gyflawni swyddogaethau metabolig hanfodol. Mae cig hefyd yn rhoi llawer o ynni ac, gan fod cig yn cynnwys llawer iawn o [...]

| Rhagfyr 14, 2018
Gwell amodau gwaith, gydag asiantaeth #Eurofound wedi'i ddiweddaru

Gwell amodau gwaith, gydag asiantaeth #Eurofound wedi'i ddiweddaru

Mae'r cyfarfod llawn wedi pleidleisio o blaid diwygio Rheoliad Eurofound, sy'n darparu cefnogaeth i sefydliadau a chyrff yr Undeb Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a phartneriaid cymdeithasol wrth lunio polisïau sydd â'r nod o wella amodau byw a gweithio. Mae'r rheolau newydd yn sicrhau rheolaeth broffesiynol a darpariaethau ariannol cadarn, tra hefyd yn rhoi'r asiantaeth yn ddigonol [...]

| Rhagfyr 14, 2018
#Defnyddiaethol i osgoi marwolaethau a gwella rheolaeth #RFugeeFlows

#Defnyddiaethol i osgoi marwolaethau a gwella rheolaeth #RFugeeFlows

Dylai gwledydd yr UE allu cyhoeddi fisa dyngarol mewn llysgenadaethau a chynghorau tramor, fel y gall pobl sy'n ceisio amddiffyn gael mynediad i Ewrop heb amharu ar eu bywydau. Gofynnodd y Senedd Ewropeaidd ddydd Mawrth bod y Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi tabl deddfwriaethol, gan 31 March 2019, yn sefydlu Visa Dyngarol Ewropeaidd, gan roi mynediad i diriogaeth Ewropeaidd - [...]

| Rhagfyr 14, 2018

BBC Ewrop

Mae Sturgeon yn rhoi mwy o bwysau ar Lafur i gyflwyno cynnig hyder

Mae Sturgeon yn rhoi mwy o bwysau ar Lafur i gyflwyno cynnig hyder

Mae prif weinidog yr Alban yn dweud bod gan y symudiad y cyfle gorau i lwyddo os daw'r gwrthwynebiad swyddogol.

| Rhagfyr 16, 2018 | 0 Sylwadau
Efallai y bydd yn rhaid i ASau benderfynu ar opsiynau Brexit, medd Fox

Efallai y bydd yn rhaid i ASau benderfynu ar opsiynau Brexit, medd Fox

Mae Liam Fox hefyd yn dweud y byddai'n dadlau am "y gorau o dri" pe bai Aros i ennill refferendwm newydd yr Undeb Ewropeaidd.

| Rhagfyr 16, 2018 | 0 Sylwadau
Iwerddon a'r UE: Achos arbennig

Iwerddon a'r UE: Achos arbennig

Mae BBC News NI yn esbonio sefyllfa unigryw Gweriniaeth Iwerddon pan ddaw i gymeradwyo rhai deddfau'r UE.

| Rhagfyr 16, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Brexit - Mai yn dweud ei bod hi'n "grisial glir"

#Brexit - Rutte yn dweud bod y backstop yn linell goch ar y cyd ar gyfer y DU a'r UE-27

#Brexit - Mae penaethiaid llywodraeth yr UE yn cadarnhau eu sefyllfa ac yn gofyn am fanwldeb o fis Mai

#Brexit - Prif Weinidog Gwyddelig yn dweud ei fod yn mawr obeithio y bydd y fargen gyfredol yn cael ei gadarnhau

#Brexit - Penaethiaid y llywodraeth yn barod i 'egluro' ond ni fyddant yn gwneud newidiadau cyfreithiol sy'n rhwymo

#Brexit: Mai yn dweud nad yw hi'n disgwyl y bydd y llwybr cefn ar y ffin Iwerddon yn ei flaen

#EUBudget: 'Mae cryn gynnydd' ond nid ydych yn disgwyl canlyniad cyn diwedd 2019