Fideos Diweddaraf

#Brexit: 'Nid oes gennym gynnig Prydeinig ar y backstop, mae gennym ddarnau a darnau' Coveney

#Brexit: 'Bellach, dim ond 13 wythnos sydd ar ôl cyn Barnier y Cyngor Ewropeaidd ym mis Hydref

#Trade: 'Pan gafodd fy ngwahodd i'r Tŷ Gwyn, roedd gennyf un bwriad, i wneud cytundeb heddiw' Juncker

#Brexit: Barnier yn achredu'r positif, ond mae angen i'r DU ddileu'r negyddol

#Brexit: 'Rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag egni, egni ac animeiddio' Raab

#Brexit: Mae Barnier yn dweud bod yr UE hefyd am gadw rheolaeth ar ei arian, ei gyfraith a'i ffiniau

#Trade: Trump yn dweud bod yr UE a'r Unol Daleithiau wedi dechrau cam newydd o gyfeillgarwch agos a masnach 'ennill / ennill'

Teledu Ar-lein

Swyddi Sylw

Mae #IEA yn gosod ei golygfeydd ym Mrwsel

Mae #IEA yn gosod ei golygfeydd ym Mrwsel

Heb fod yn fodlon â'i chyswllt rheolaidd â gweinidogion Prydeinig, mae'r Cymhwysedd Materion Economaidd (IEA) wedi gosod ei golygfeydd ar ddylanwadu ar actorion Ewropeaidd gyda'i neges fasnachu a dadreoleiddio am ddim yn anghymesur. Y prif fater yn y fantol yma yw tryloywder, yn ysgrifennu Catherine Feore. Fideowyd newyddiadurwyr y Guardian a Greenpeace (Unearthed) yn fwriadol gan Brif Weithredwr y [...]

| Awst 1, 2018

Erthyglau Diweddaraf

Mae gweinidogaeth weinyddiaeth Rwsia yn dweud # Honiadau achos sifil 'yn ddi-sail'

Mae gweinidogaeth weinyddiaeth Rwsia yn dweud # Honiadau achos sifil 'yn ddi-sail'

Dywedodd gweinidogaeth dramor Rwsia ddydd Llun (13 Awst) fod honiadau o ymglymiad Moscow wrth wenwyno Sergei Sgript Sergei yn y dref yn Lloegr yn Salisbury - digwyddiad a arweiniodd at rownd newydd o sancsiynau yr Unol Daleithiau yn erbyn Rwsia - yn ddi-sail, yn ysgrifennu Anton Kolodyazhnyy . "Rydym yn gweld y cyhuddiadau di-sail o ran cyfranogi Rwsia yn [...]

| Awst 14, 2018
Taliadau crwydro: Beth fydd yn digwydd ar ôl #Brexit?

Taliadau crwydro: Beth fydd yn digwydd ar ôl #Brexit?

Ym mis Mehefin 2017 tynnodd yr Undeb Ewropeaidd daliadau ychwanegol ar gyfer crwydro ar ffonau smart pan fyddwch chi'n teithio i wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n deillio o ffrydio pan fyddwch chi'n defnyddio'ch ffôn symudol dramor. Ers y llynedd, mae defnyddwyr y DU, o fewn rheswm, wedi gallu defnyddio'r cofnodion, testunau a data a gynhwysir ar eu tariffau ffôn symudol wrth deithio yn [...]

| Awst 14, 2018
Rhagwelwyd #UKRailFares i godi 3.5% y flwyddyn nesaf

Rhagwelwyd #UKRailFares i godi 3.5% y flwyddyn nesaf

Bydd miliynau o gymudwyr yn wynebu cynnydd o 3.5 mewn prisiau rheilffyrdd o fis Ionawr. Daw'r daith ar ôl haf o anhrefn ar gyfer nifer o gwsmeriaid trên, ar ôl i orffeniad rheilffordd gael ei hail-edrych yn sgoriau canslo ac oedi. Cyhoeddir yr union gynnydd ddydd Mercher pan gyhoeddir ffigurau chwyddiant swyddogol ar gyfer mis Gorffennaf. Mae'r [...]

| Awst 14, 2018
Cyngor Mwslimaidd yn annog y PM i osgoi #BorisJohnson 'gwyn gwyn'

Cyngor Mwslimaidd yn annog y PM i osgoi #BorisJohnson 'gwyn gwyn'

Mae sefydliad Mwslimaidd mwyaf y DU yn galw ar Theresa May i sicrhau nad yw'r ymholiad i sylwadau Burko Boris Johnson yn "wenyn gwyn". Yn ôl The Guardian, bydd Cyngor Mwslimaidd Prydain yn dweud wrth y prif weinidog "ni ddylid caniatáu i neb ddioddef lleiafrifoedd heb orchymyn". Mae Johnson yn wynebu ymchwiliad ar ôl dweud bod menywod yn burkas yn edrych fel "llythyr [...]

| Awst 14, 2018
#Vigo gwyliau yn gwyliau #Spain cannoedd

#Vigo gwyliau yn gwyliau #Spain cannoedd

Hawlfraint delwedd Mae gweithwyr EPAEmergency yn taro i'r olygfa i helpu'r anafedig Mae mwy na 300 wedi cael eu hanafu, pump yn ddifrifol, ar ôl i adran o lwyfan pren fynd i ben mewn gwyliau chwaraeon a cherddoriaeth drefol yn Sbaen, yn ysgrifennu'r BBC. Roedd wedi bod yn llawn o bobl yn gwylio artist rap yn y digwyddiad O Marisquiño deuddydd [...]

| Awst 14, 2018
Mae #Salvini yr Eidal yn honni 'teulu naturiol' wrth symud yn erbyn rhieni o'r un rhyw

Mae #Salvini yr Eidal yn honni 'teulu naturiol' wrth symud yn erbyn rhieni o'r un rhyw

Mae Dirprwy Brif Weinidog yr Eidal dde Matteo Salvini (yn y llun) wedi gorchymyn newid y geiriad ar rai ffurflenni swyddogol fel na all cyplau o'r un rhyw ddatgan eu hunain fel rhieni plentyn, yn ysgrifennu Gavin Jones. Salvini, gweinidog mewnol ac arweinydd y Blaid Gynghrair gwrth-fewnfudwyr, bellach yn wleidydd mwyaf ffafriol yr Eidal, yn ôl rhai arolygon, a'i gymdeithasol [...]

| Awst 14, 2018
# Mwgod ar y ddaear ar y cysylltiadau masnachol môr #Brexit UE arfaethedig

# Mwgod ar y ddaear ar y cysylltiadau masnachol môr #Brexit UE arfaethedig

Mae Ffrainc yn ystyried cynnig Comisiwn Ewropeaidd annerbyniol i wahardd porthladdoedd Ffrengig rhag ailgyfeirio coridor masnach strategol rhwng Iwerddon a thir mawr Ewrop ar ôl Brexit, meddai'r llywodraeth, yn ysgrifennu Richard Lough. Ar hyn o bryd, mae llawer o fasnach Iwerddon gyda'r cyfandir yn mynd trwy Brydain mewn tryciau. Fodd bynnag, gyda llai nag wyth mis i fynd tan [...]

| Awst 14, 2018
#IslamicState - Mae trawsnewid Mwslimaidd y DU yn cyfaddef llofruddio gyda ymosodiad Oxford Street

#IslamicState - Mae trawsnewid Mwslimaidd y DU yn cyfaddef llofruddio gyda ymosodiad Oxford Street

Mae trosglwyddiad Mwslimaidd wedi cyfaddef blotio i ladd mwy na phobl 100 trwy yrru lori i gerddwyr ar Stryd Oxford, Llundain, prif siopa'r brifddinas, yn ysgrifennu Michael Holden. Roedd Lewis Ludlow, 26, (yn y llun) wedi bwriadu rhentu'r cerbyd a'i roi yn siopwyr yn yr ardal fanwerthu brysur, sy'n denu nifer fawr o dwristiaid, [...]

| Awst 14, 2018
# Ciwiau pasbortAddorthAirport cyrraedd dwy awr a hanner ym mis Gorffennaf - data

# Ciwiau pasbortAddorthAirport cyrraedd dwy awr a hanner ym mis Gorffennaf - data

Roedd yn rhaid i deithwyr sy'n cyrraedd Maes Awyr Heathrow Llundain gael ciw ar reolaeth pasbort am hyd at ddwy awr a hanner ym mis Gorffennaf, a dangosodd ffigurau swyddogol, gan ysgogi beirniadaeth bellach gan benaethiaid hedfan am oedi a achoswyd gan gyfundrefn ffiniau Prydain, yn ysgrifennu Sarah Young. Collodd yr Heddlu Border ei tharged 45-munud neu lai ar gyfer amseroedd aros gwirio pasbort ar gyfer 95% o ymwelwyr [...]

| Awst 14, 2018
Astana Around Us: #Astana trwy lygaid artistiaid ffotograffau

Astana Around Us: #Astana trwy lygaid artistiaid ffotograffau

Mae Astana Around Us yn dangos y brifddinas a'i thrigolion o bersbectif anarferol. Mae'r arddangosfa ffotograff, sy'n cynnwys tua gwaith 120 o'r ffotograffwyr gorau o Belarws, Ffrainc, yr Almaen, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Slofacia, Twrci a Uzbekistan, yn cael ei arddangos trwy Orffennaf 31 ar hyd Nurzhol Boulevard (a elwir hefyd yn Water Water Boulevard) ger y Baiterek, yn ysgrifennu Dana [...]

| Awst 14, 2018

BBC Ewrop

Damwain yn San Steffan: Cyrchoedd ar ôl amheuaeth o derfysgaeth

Damwain yn San Steffan: Cyrchoedd ar ôl amheuaeth o derfysgaeth

Cynhelir chwiliadau yn Birmingham a Nottingham wrth i ddyn gael ei ddal ar ôl damwain y tu allan i'r Senedd.

| Awst 14, 2018 | 0 Sylwadau
Brexit: Mae Jeremy Hunt yn dechrau taith o weinidogion Ewropeaidd

Brexit: Mae Jeremy Hunt yn dechrau taith o weinidogion Ewropeaidd

Mae'r ysgrifennydd tramor yn dweud bod yr UE yn wynebu "dewis strategol" ynghylch a ddylid taro bargen Brexit.

| Awst 14, 2018 | 0 Sylwadau
Ni fydd Jeremy Corbyn yn ymddiheuro am rhes torch Tunisia

Ni fydd Jeremy Corbyn yn ymddiheuro am rhes torch Tunisia

Mae'r arweinydd Llafur yn dweud ei fod mewn digwyddiad yn 2014 er mwyn hyrwyddo heddwch yn y Dwyrain Canol.

| Awst 14, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Brexit: 'Ni all yr UE ddirprwyo ei bolisi arferion' Barnier

#Energy: Bydd yr UE yn adeiladu mwy o derfynellau ar gyfer LNG 'Bydd hwn yn neges i eraill' meddai Juncker

#Trade: 'Mae ffa soia'n fawr iawn ... Bydd Ewropeaid yn mynd i brynu llawer o ffa drws' soia

#Brexit: 'Cymerwch y ffôn hwn rhwng 20 - mae gwerth 40% y da yn gysylltiedig â gwasanaethau'

#Brexit: Mae Barnier yn dweud bod cynigion tollau'r DU yn peri risg ddifrifol o dwyll

#Brexit: 'Byddai sefyllfa'r Deyrnas Unedig yn unig yn cyd-fynd â'r UE ar gynhyrchion a archwiliwyd ar y ffin' Barnier

# Roedd Google yn glir bod Android yn hollbwysig i'w dominiad o fonitro chwilio