Fideos Diweddaraf

Wps, aeth rhywbeth o'i le.

EUREPORTER.TV

Swyddi Sylw

#AalstCarnaval - Dywed y Comisiwn Ewropeaidd na ddylai delweddau fel hyn fod ar ein strydoedd 75 mlynedd ar ôl y Shoah

#AalstCarnaval - Dywed y Comisiwn Ewropeaidd na ddylai delweddau fel hyn fod ar ein strydoedd 75 mlynedd ar ôl y Shoah

Mae gorymdaith Aalst Carnaval (23 Chwefror) wedi achosi tramgwydd eang gyda chyfranogwyr wedi gwisgo fel swyddogion SS Natsïaidd, Iddewon Uniongred a ddarlunnir fel pryfed a 'wal wylofain' i'r rhai sydd am feirniadu'r digwyddiad, yn ysgrifennu Catherine Feore. Mae'r carnifal tridiau cyn dechrau'r Grawys yn dechrau gyda gorymdaith a baratowyd gan drigolion lleol. Mae gan yr ŵyl draddodiad o watwar digwyddiadau’r byd […]

| Chwefror 24, 2020

Erthyglau Diweddaraf

# ECIDay2020 - Gweithredwyr yn galw am gyfranogiad cyhoeddus 'ystyrlon' yn y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

# ECIDay2020 - Gweithredwyr yn galw am gyfranogiad cyhoeddus 'ystyrlon' yn y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

Wrth edrych yn ôl at eu profiadau yn y gorffennol fel trefnwyr Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd (ECIs), rhybuddiodd gweithredwyr a oedd yn mynychu Diwrnod ECI 2020 yn yr EESC ar 25 Chwefror yn erbyn gofyn i bobl beth yw Ewrop y maen nhw ei eisiau ac yna anwybyddu eu mewnbwn. Y siomedigaethau a gafwyd gan y genhedlaeth gyntaf o drefnwyr ECI, a aeth trwy'r broses gymhleth o […]

| Chwefror 27, 2020
#Brexit - Llywodraeth y DU yn rhoi ideoleg uwchlaw bywoliaeth pobl meddai prif weinidog Cymru

#Brexit - Llywodraeth y DU yn rhoi ideoleg uwchlaw bywoliaeth pobl meddai prif weinidog Cymru

Ar 27 Chwefror, rhybuddiodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd dull llywodraeth y DU o fasnachu gyda’r UE yn y dyfodol yn niweidio economi Cymru mewn ymgais frysiog i gael bargen. Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei mandad negodi ar gyfer trafodaethau ar ein perthynas â’r UE yn y dyfodol - trafodaethau a fydd wedi […]

| Chwefror 27, 2020
#Brexit - Bydd mandad y DU yn taro economi’r Alban meddai ysgrifennydd materion allanol yr Alban

#Brexit - Bydd mandad y DU yn taro economi’r Alban meddai ysgrifennydd materion allanol yr Alban

Mae llywodraeth y DU yn anelu am y Brexit anoddaf posib, naill ai trwy 'ddim bargen' drychinebus neu gytundeb masnach sylfaenol a fydd yn achosi bron cymaint o ddifrod, meddai'r Ysgrifennydd Cyfansoddiad, Ewrop a Materion Allanol Michael Russell. Wrth ymateb i gyhoeddi mandad llywodraeth y DU ar gyfer trafodaethau gyda’r Undeb Ewropeaidd, dywedodd Russell […]

| Chwefror 27, 2020
Mae llywodraeth #UK yn nodi ei dull o drafod gyda'r Undeb Ewropeaidd

Mae llywodraeth #UK yn nodi ei dull o drafod gyda'r Undeb Ewropeaidd

Rhyddhaodd Rhif 10 Downing stryd ddogfen yn nodi dull y DU o ymdrin â'n Perthynas â'r Undeb Ewropeaidd yn y Dyfodol. Mae'n dweud “Mae ein dull yn nodi ein cyfres o gynigion gyda'r UE. Y brif elfen yw'r Cytundeb Masnach Rydd cynhwysfawr, neu'r FTA, sy'n cwmpasu'r holl fasnach i raddau helaeth. Rydym hefyd wedi cynnig cytundeb ar wahân […]

| Chwefror 27, 2020
Mae gan America opsiynau cyfyngedig ar # 5G i ddod â her #Huawei Tsieina i ben

Mae gan America opsiynau cyfyngedig ar # 5G i ddod â her #Huawei Tsieina i ben

Mae Washington wedi honni ers amser bod Huawei yn fygythiad diogelwch cenedlaethol. Mae'n dweud bod y cwmni'n risg oherwydd gallai China ddefnyddio ei chyfarpar i sbïo ar ddinasyddion. Mae Huawei wedi gwadu’r cyhuddiadau hynny dro ar ôl tro. O dan lywyddiaeth Donald Trump, mae’r Unol Daleithiau wedi ceisio argyhoeddi gwledydd i wahardd Huawei yn llwyr o rwydweithiau symudol y genhedlaeth nesaf o’r enw 5G. Ond prin fu'r llwyddiant. […]

| Chwefror 27, 2020
Mae'r trafodaethau'n cychwyn ymhlith ASEau ac ASau cenedlaethol ar #EconomicGovernance

Mae'r trafodaethau'n cychwyn ymhlith ASEau ac ASau cenedlaethol ar #EconomicGovernance

Dechreuodd ASEau ac aelodau seneddau cenedlaethol eu cyfarfod deuddydd bob blwyddyn, sy'n ymroddedig i drafod llywodraethu economaidd yr UE. Yn yr agoriad, dan gadeiryddiaeth Cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, Irene Tinagli (S&D, IT), gwelwyd ymyriadau gan wleidyddion gorau Ewrop yn arwain gweithrediad llywodraethu economaidd a'i ddiwygiadau. Amlygodd Tinagli y meysydd lle mae cynnydd yn fwyaf dybryd […]

| Chwefror 27, 2020
Mae senedd yr Alban yn cymeradwyo #SanitaryProducts am ddim i bob merch

Mae senedd yr Alban yn cymeradwyo #SanitaryProducts am ddim i bob merch

Cymeradwyodd senedd yr Alban gynlluniau ddydd Mawrth (25 Chwefror) i sicrhau bod cynhyrchion misglwyf ar gael yn rhwydd i bob merch, y genedl gyntaf yn y byd i wneud hynny, yn ysgrifennu Elizabeth Howcroft. Byddai'r ddeddfwriaeth yn sicrhau bod tamponau a phadiau misglwyf ar gael mewn mannau cyhoeddus dynodedig fel canolfannau cymunedol, clybiau ieuenctid a fferyllfeydd, ar amcangyfrif blynyddol […]

| Chwefror 27, 2020
Mae'r DU eisiau'r un ymreolaeth gyfreithiol gan yr UE ag y dangosodd #Japan a #Canada - swyddfa PM

Mae'r DU eisiau'r un ymreolaeth gyfreithiol gan yr UE ag y dangosodd #Japan a #Canada - swyddfa PM

Mae Prydain eisiau i’r Undeb Ewropeaidd ddangos yr un parch at ymreolaeth gyfreithiol ag yr oedd yn ei rhoi i wledydd fel Canada a Japan wrth arwyddo cytundebau masnach â nhw, meddai swyddfa’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Mawrth (25 Chwefror), ysgrifennwch William James a Kylie MacLellan. Dywedodd swyddfa Johnson fod Prydain yn benderfynol o amddiffyn ei hymreolaeth gyfreithiol yn […]

| Chwefror 27, 2020
Dylai llywodraethau #Eurozone ddefnyddio mesurau cyllideb i gefnogi twf - #Lagarde

Dylai llywodraethau #Eurozone ddefnyddio mesurau cyllideb i gefnogi twf - #Lagarde

Ailadroddodd Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde (yn y llun) ei galwad ddydd Mercher (26 Chwefror) i lywodraethau ardal yr ewro ddefnyddio eu ffordd gyllidebol i hybu twf yng nghanol arafu’r bloc, ysgrifennodd Frank Siebelt. Mae masnach dramor wan wedi llusgo sector gweithgynhyrchu helaeth parth yr ewro i ddirwasgiad yn ystod y misoedd diwethaf, ac mae'r achosion o goronafirws yn peryglu ymhellach […]

| Chwefror 27, 2020
Ni all y DU gael #EUMarketAccess heb #FairCompetitionGuarantees - Barnier

Ni all y DU gael #EUMarketAccess heb #FairCompetitionGuarantees - Barnier

Mae’r Undeb Ewropeaidd yn barod i gynnig “mynediad ffafriol gwych” i Brydain i’w marchnadoedd ond rhaid i hyn ddod gyda gwarantau cystadleuaeth deg gref, meddai negodwr Brexit y bloc, Michel Barnier (yn y llun), ddydd Mercher (26 Chwefror), ysgrifennwch Gabriela Baczynska a Kate Abnett. Dywedodd Barnier wrth Senedd Ewrop fod Prydain eisiau bargen fasnach debyg i'r blociau […]

| Chwefror 27, 2020
Cwis: Profwch eich gwybodaeth am y #EULongTermBudget

Cwis: Profwch eich gwybodaeth am y #EULongTermBudget

Mae cyllideb yr UE yn ymwneud yn llwyr â chydweithio i sicrhau gwelliannau i fywydau Ewropeaid. Faint ydych chi'n ei wybod amdano? Rhowch gynnig ar y cwis hwn a darganfod. Mae cyllid yr UE yn cefnogi ystod eang o bolisïau a rhaglenni sy'n dod â gwerth ychwanegol i ddinasyddion yr UE. Mae gan yr UE gyllideb flynyddol a chyllideb hirdymor sydd […]

| Chwefror 27, 2020
Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn Ethiopia a Sudan yn ystod yr ymweliad cyntaf â #Africa

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn Ethiopia a Sudan yn ystod yr ymweliad cyntaf â #Africa

Heddiw (27 Chwefror), bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Josep Borrell (yn y llun) yn teithio i Ethiopia i fynychu 10fed cyfarfod Comisiwn-i-Gomisiwn yr Undeb Affricanaidd-Undeb Ewropeaidd. Ar ôl hynny, ddydd Gwener, bydd yn cwrdd â Phrif Weinidog Ethiopia, Abiy Ahmed, i gadarnhau cefnogaeth yr UE i’w wleidyddol […]

| Chwefror 27, 2020
Cysylltiadau â'r DU: Penodi Is-lywydd Šefčovič yn gynrychiolydd yr UE ac yn gyd-gadeirydd Cyd-bwyllgor yr UE-DU

Cysylltiadau â'r DU: Penodi Is-lywydd Šefčovič yn gynrychiolydd yr UE ac yn gyd-gadeirydd Cyd-bwyllgor yr UE-DU

Ar 26 Chwefror, penododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen Is-lywydd Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Rhagolwg Maroš Šefčovič (yn y llun) fel cynrychiolydd yr UE a Chyd-Gadeirydd y Cydbwyllgor a sefydlwyd gan y Cytundeb Tynnu’n Ôl (Erthygl 164). Mae'r Cyd-bwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o'r UE a'r DU ac mae'n gyfrifol am oruchwylio […]

| Chwefror 27, 2020
#IranDeal - Mae'r UE yn croesawu datblygiadau cadarnhaol wrth brosesu trafodion cyntaf gan #INSTEX

#IranDeal - Mae'r UE yn croesawu datblygiadau cadarnhaol wrth brosesu trafodion cyntaf gan #INSTEX

Cynhaliwyd cyfarfod o Gyd-Gomisiwn y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA) yn Fienna ar 26 Chwefror 2020. O dan delerau'r JCPOA, mae'r Cyd-Gomisiwn yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediad y cytundeb. Cadeiriwyd y Cyd-Gomisiwn, ar ran Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell Fontelles, gan […]

| Chwefror 27, 2020
Mae pecyn y gaeaf yn rhoi cynaliadwyedd cystadleuol wrth galon y #EuropeanSemester

Mae pecyn y gaeaf yn rhoi cynaliadwyedd cystadleuol wrth galon y #EuropeanSemester

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiadau gwlad sy'n dadansoddi heriau economaidd-gymdeithasol allweddol pob aelod-wladwriaeth. Mae'r dadansoddiad yn adroddiadau'r wlad yn adlewyrchu'r Strategaeth Twf Cynaliadwy Flynyddol, a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2019, gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd cystadleuol gyda'r nod o adeiladu economi sy'n gweithio i bobl a'r blaned. Gweithredu Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop […]

| Chwefror 27, 2020
#Syria - Oped gan weinidogion tramor yr UE

#Syria - Oped gan weinidogion tramor yr UE

Yn Idlib, mae trychineb ddyngarol newydd yn chwarae allan, un o'r gwaethaf yn argyfwng Syria sydd, mewn bron i ddegawd, wedi achosi i ormod o drychinebau o'r fath gyfrif. Mae cyfundrefn Syria yn parhau â’i strategaeth o goncwest filwrol y wlad ar unrhyw gost, waeth beth fo’r canlyniadau i sifiliaid Syria. Ers mis Rhagfyr, mae ei […]

| Chwefror 26, 2020
Comisiynydd Kyriakides i gwrdd â gweinidog iechyd yr Eidal yn ystod cenhadaeth arbenigwyr yr UE a #WHO i'r Eidal

Comisiynydd Kyriakides i gwrdd â gweinidog iechyd yr Eidal yn ystod cenhadaeth arbenigwyr yr UE a #WHO i'r Eidal

Mae cenhadaeth ar y cyd rhwng y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC), arbenigwyr o DG SANTE, a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar y gweill yn yr Eidal ar hyn o bryd. Mae'r tîm o arbenigwyr yn canolbwyntio ar drosglwyddo COVID-19 yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt yn yr Eidal, ar reolaeth glinigol, gwyliadwriaeth, rheoli heintiau a chyfathrebu risg. Heddiw […]

| Chwefror 25, 2020
Mae teithio awyr i #Ukraine yn mynd i fyny

Mae teithio awyr i #Ukraine yn mynd i fyny

Yn ystod Pencampwriaeth Ewropeaidd UEFA 2012 darganfu’r Ewropeaid Wcráin yn wirioneddol. Mae maint y traffig teithwyr rhwng yr UE a'r Wcráin wedi bod yn cynyddu'n gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA, a gynhaliwyd yn Kyiv ar Fai 26, 2018 rhwng Real Madrid a Lerpwl yn ogystal â gemau clybiau pêl-droed Wcrain yn nhymor cystadlu Ewropeaidd 2019-2020, a gynhaliwyd yn […]

| Chwefror 25, 2020