Fideos Diweddaraf

#COP25 - 'Ni fydd gan wledydd na fyddant yn ymrwymo i Gytundeb Paris yr un mynediad i'r UE'

#Khashoggi - 'Lladd y wladwriaeth ydoedd, mae angen i ni ganolbwyntio ar y wladwriaeth a swyddogion lefel uchel'

#Malta - ASEau yn gofyn pam mae Muscat yn parhau yn ei swydd #DaphneCaruanaGalizia

#COP25 - 'Mae 5G yn wyrddach a bydd yn cefnogi agenda von der Leyen' #Huawei

#Malta - 'Rhaid i'r Prif Weinidog fod heb rôl na dylanwad yn yr ymchwiliad cyhoeddus' Callamard #Daphne

#5G - 'Mae ein cydweithrediad â'r diwydiant yn Ewrop yn sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill' Abraham Liu #Huawei

#OlegSentsov - 'Nid ydym am fod ym maes dylanwad Rwsia' Sentsov

Gary Cartwright - Iechyd a Diogelwch Gweithwyr Adeiladu: Peryglon Gwlân Mwynau (MMVF)

Iechyd a Diogelwch Gweithwyr Adeiladu: Peryglon Gwlân Mwynau (MMVF)

EUREPORTER.TV

Swyddi Sylw

Mae #Huawei yn croesawu 'dull seiliedig ar ffeithiau' gweinidogion telathrebu'r UE

Mae #Huawei yn croesawu 'dull seiliedig ar ffeithiau' gweinidogion telathrebu'r UE

Dywedodd llefarydd ar ran Huawei, wrth siarad ym Mrwsel: “Mae Huawei yn croesawu ac yn annog dull Gweinidogion Telecom yr UE tuag at ddiogelwch rhwydweithiau 5G. Yn wir, dyma'r model y mae Canghellor yr Almaen Angela Merkel ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron wedi'i gymeradwyo fel y safon aur ar gyfer dilysu 5G. “Ewrop yw arweinydd naturiol 5G: fe […]

| Rhagfyr 4, 2019

Erthyglau Diweddaraf

Sut mae'r #UKGeneralElection yn gweithio

Sut mae'r #UKGeneralElection yn gweithio

Sut mae etholiad y Deyrnas Unedig ar 12 Rhagfyr yn gweithio a phryd y bydd y canlyniadau'n hysbys. BETH YW POBL YN PLEIDLEISIO amdano? - Mae'r wlad wedi'i rhannu'n etholaethau 650. - Mae pob etholaeth yn cyfateb i un sedd yn Nhŷ Cyffredin y senedd. Mae: 533 yn Lloegr 59 yn yr Alban 40 yng Nghymru 18 yng Ngogledd […]

| Rhagfyr 6, 2019
#Javid - mae'r siawns o ddod â phontio #Brexit i ben heb fargen fasnach yr UE yn anghysbell

#Javid - mae'r siawns o ddod â phontio #Brexit i ben heb fargen fasnach yr UE yn anghysbell

Mae'n annhebygol y bydd Prydain yn torri cysylltiadau â'r Undeb Ewropeaidd ar ddiwedd 2020 heb fod â bargen masnach rydd ar waith, meddai'r Gweinidog Cyllid, Sajid Javid (yn y llun) ddydd Iau (5 Rhagfyr), yn ysgrifennu Alistair Smout. Mae’r Ceidwadwyr llywodraethol wedi addo pasio eu Cytundeb Tynnu’n Ôl drwy’r senedd mewn pryd i adael yr Ewropeaidd […]

| Rhagfyr 6, 2019
Mae'r UE yn mabwysiadu € 297 miliwn mewn gweithredoedd pendant ar gyfer #Refugees a chymunedau lleol yn #Jordan a #Lebanon

Mae'r UE yn mabwysiadu € 297 miliwn mewn gweithredoedd pendant ar gyfer #Refugees a chymunedau lleol yn #Jordan a #Lebanon

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn cymorth € 297 miliwn newydd i gefnogi ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn yr Iorddonen a Libanus trwy Gronfa Ymddiriedolaeth Ranbarthol yr UE mewn Ymateb i Argyfwng Syria. Mae'r UE hefyd wedi penderfynu ymestyn mandad y Gronfa Ymddiriedolaeth a fydd yn caniatáu i brosiectau'r Gronfa Ymddiriedolaeth redeg […]

| Rhagfyr 6, 2019
Mae'r Comisiwn yn dyfarnu mwy na € 278 miliwn i helpu busnesau newydd a #SMEs i farchnata eu harloesiadau

Mae'r Comisiwn yn dyfarnu mwy na € 278 miliwn i helpu busnesau newydd a #SMEs i farchnata eu harloesiadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dewis 75 addawol i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn y cylch cyllido mwyaf hyd yn hyn o gyfnod peilot Cyngor Arloesi Ewrop (EIC), sy'n werth mwy na € 278 miliwn. Fel newydd-deb mawr, mae 39 o'r cwmnïau hyn ar fin derbyn grant a buddsoddiad ecwiti uniongyrchol. Arloesi, Ymchwil, […]

| Rhagfyr 6, 2019
# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o hedfan rhyngwladol wedi mwy na dyblu dros y ddau ddegawd diwethaf, tra bod y rheini o longau hefyd wedi cynyddu. Er bod hedfan a llongau rhyngwladol i gyd yn cyfrif am lai na 3.5% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE, nhw oedd y ffynonellau allyriadau sy'n tyfu gyflymaf sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Dyma […]

| Rhagfyr 6, 2019
Mae #KazakhTourism a #Almaty yn cyhoeddi swyddfa twristiaeth mynydd newydd ar y cyd

Mae #KazakhTourism a #Almaty yn cyhoeddi swyddfa twristiaeth mynydd newydd ar y cyd

Cyhoeddodd cwmni Twristiaeth Kazakh ac akimats (gweinyddiaethau) dinas Almaty a Rhanbarth Almaty 0n 22 Tachwedd y byddant yn lansio swyddfa prosiect twristiaeth mynydd unedig. Pwrpas y swyddfa yw cydlynu gweithrediad y rhaglen dwristiaeth genedlaethol ym mynyddoedd Almaty yn ogystal â helpu cwmnïau twristiaeth i weithredu a […]

| Rhagfyr 6, 2019
Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell yn cymryd rhan yng nghyngor gweinidogol 26th #OSCE yn #Bratislava

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell yn cymryd rhan yng nghyngor gweinidogol 26th #OSCE yn #Bratislava

Ar 5 Rhagfyr, cymerodd Josep Borrell (yn y llun), Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, ran yng Nghyngor Gweinidogol 26th Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) yn Bratislava. Mae'r cyfarfod blynyddol yn rhoi cyfle i Weinidogion Tramor aelodau 57 OSCE gryfhau deialog ar faterion diogelwch […]

| Rhagfyr 6, 2019
Gwadodd pobl a oedd yn ceisio amddiffyniad yn #Greece broses lloches deg - adroddiad Cyngor Oxfam a Gwlad Groeg ar gyfer #Refugees

Gwadodd pobl a oedd yn ceisio amddiffyniad yn #Greece broses lloches deg - adroddiad Cyngor Oxfam a Gwlad Groeg ar gyfer #Refugees

Mae pobl sy'n ceisio amddiffyniad yng Ngwlad Groeg yn cael eu gwrthod yn rheolaidd rhag cael mynediad i broses loches deg ac effeithlon, Oxfam a Chyngor Ffoaduriaid Gwlad Groeg (GCR) a ddatgelwyd mewn adroddiad newydd. Mae'r adroddiad 'Parth dim hawliau' yn tynnu sylw at ddiffyg difrifol a chronig cyfreithwyr a mynediad at wybodaeth hanfodol yng ngwersylloedd 'man poeth' gorlawn yr UE ar ynysoedd Gwlad Groeg. Hyn […]

| Rhagfyr 6, 2019
#OECD - Mae refeniw treth wedi cyrraedd llwyfandir

#OECD - Mae refeniw treth wedi cyrraedd llwyfandir

Cyrhaeddodd refeniw treth mewn economïau datblygedig lwyfandir yn ystod 2018, gyda bron dim newid i'w weld ers 2017, yn ôl ymchwil newydd gan yr OECD. Mae hyn yn dod â thuedd y cynnydd blynyddol yn y gymhareb treth-i-GDP a welwyd ers yr argyfwng ariannol. Mae rhifyn 2019 o gyhoeddiad Ystadegau Refeniw blynyddol yr OECD yn dangos mai cymhareb treth-i-GDP cyfartalog yr OECD oedd 34.3% […]

| Rhagfyr 6, 2019
Mesurau'r UE i sefydlogi incwm ffermwyr: Derbyn isel ynghyd â gor-ddigolledu, dywed archwilwyr

Mesurau'r UE i sefydlogi incwm ffermwyr: Derbyn isel ynghyd â gor-ddigolledu, dywed archwilwyr

Dim ond yn rhannol y mae offerynnau’r UE sy’n helpu ffermwyr i yswirio eu hincwm yn erbyn prisiau sy’n gostwng a cholledion cynhyrchu wedi cyflawni eu hamcanion, ac mae eu derbyn yn parhau i fod yn isel ac yn anwastad, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Yn ogystal, nid yw rhai mesurau eithriadol wedi’u targedu’n iawn a gallant arwain at daliadau iawndal anghymesur, dyweder […]

| Rhagfyr 6, 2019
#EAPM - Cyngres yn adeiladu consensws ar gyfer cynnydd ar feddygaeth arloesol wedi'i phersonoli

#EAPM - Cyngres yn adeiladu consensws ar gyfer cynnydd ar feddygaeth arloesol wedi'i phersonoli

Yn ail ddiwrnod a diwrnod olaf y Drydedd Gyngres Flynyddol a drefnwyd gan y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) gwelwyd consensws aml-randdeiliad ar sawl agwedd ar hwyluso arloesedd mewn systemau gofal iechyd Ewropeaidd modern, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig ( EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Cynhaliwyd y digwyddiad dan adain y Ffindir […]

| Rhagfyr 6, 2019
Cynhadledd ranbarthol yr UE ar integreiddio gwell ar gyfer ffyniant yng Nghanol Asia yn # Nur-Sultan

Cynhadledd ranbarthol yr UE ar integreiddio gwell ar gyfer ffyniant yng Nghanol Asia yn # Nur-Sultan

Cynhaliwyd y Gynhadledd Ranbarthol ar 'Integreiddiad Gwell ar gyfer Ffyniant yng Nghanol Asia' ar 27-28 Tachwedd, yn Nur-Sultan. Roedd y digwyddiad deuddydd, a drefnwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, yn achlysur i hyrwyddo'r integreiddiad rhanbarthol ymhlith pum gwlad Canol Asia ac yn unol â Strategaeth newydd yr UE ar gyfer Canolbarth Asia a fabwysiadwyd yn […]

| Rhagfyr 6, 2019

Fideos Sylw

#Malta - 'Rwy'n bryderus ynghylch datblygiadau diweddar ym Malta' Ursula von der Leyen

#EUGreenDeal - 'Gall Ewrop fod yn rhedwr blaen ac mae'n rhaid iddi fod yn rhedwr blaen' #VDL

Mae #ECB yn asesu gwerth arian digidol banc canolog - ond yn ofalus

#ECB - Bydd Lagarde yn cysylltu â phobl ardal yr Ewro

#COP25 - 'Bargen Werdd Ewrop yw strategaeth dwf newydd Ewrop' von der Leyen

'Yr Ewro a minnau yw unig oroeswyr Cytundeb Maastricht' #Juncker

#RuleofLaw - 'Rwy'n bryderus iawn' Jean-Claude Juncker

#CBCR - Grŵp dan arweiniad Lwcsembwrg yn blocio diwygio adroddiadau treth #FairTaxation

#TeamUrsula - 'Dewch i ni weithio!' von der Leyen