Efelychwyr New Hampshire fel pot toddi

Dyddiad: Tachwedd 14, 2019ffynhonnell: United States News

Efrog Newydd Yn Cael Blas ar iDrink

Dyddiad: Tachwedd 14, 2019ffynhonnell: United States News

Fideos Diweddaraf

Mae'r UE ac UNDP yn cefnogi addysg o ansawdd uchel ar gyfer menywod 50 #Afghan yn #Kazakhstan ac #Uzbekistan

#Israel - Mae ECJ yn rheoli bod yn rhaid labelu cynhyrchion o diriogaeth dan feddiant Israel felly

#BabynYar - 'Mae stori Babyn Yar yn unigryw ac yn wahanol'

#ECForecast - Mae Moscovici yn mapio'r ffordd heriol o'n blaenau ar gyfer economi Ewrop

#30YearsFallofTheWall - 'Roedd yn ymwneud yn gyntaf â gwerthoedd Ewropeaidd am ddemocratiaeth a rhyddid' Karas ASE

#Brexit - Llefarydd yn disgrifio newidiadau i Gytundeb Tynnu'n Ôl y DU fel 'eglurhad'

#Kazakhstan - poblogaeth Tokayev est 'a l'écoute de la

5G yn hanfodol ar gyfer dinasoedd cysylltiedig

Mae'r ddadl yn Senedd Ewrop yn canolbwyntio ar rôl arweiniol # Huawei mewn diogelwch 5G

EUREPORTER.TV

Swyddi Sylw

Cynllun a ariennir gan yr UE ar waith i rymuso menywod #Afghanistan

Cynllun a ariennir gan yr UE ar waith i rymuso menywod #Afghanistan

Mae cynllun arloesol newydd a ariennir gan yr UE a ddyluniwyd i rymuso merched a menywod Afghanistan wedi cael ei lansio'n ffurfiol, yn ysgrifennu Colin Stevens. Nod y cynllun, a lansiwyd mewn seremoni ym Mrwsel ar 12 Tachwedd, yw mynd i'r afael â gwahaniaethau amlwg rhwng gwrywod a benywod yn y wlad sydd wedi blino ar y rhyfel. O dan y rhaglen, bydd menywod o Afghanistan yn derbyn addysg a hyfforddiant hanfodol […]

| Tachwedd 13, 2019

Erthyglau Diweddaraf

Pwyntiau allweddol cytundeb Sbaen ar gyfer llywodraeth chwith

Pwyntiau allweddol cytundeb Sbaen ar gyfer llywodraeth chwith

Llofnododd Prif Weinidog dros dro Sosialaidd Sbaen, Pedro Sanchez, ac arweinydd chwith pellaf Unidas Podemos, Pablo Iglesias (yn y llun) gytundeb rhagarweiniol yr wythnos hon gyda'r nod o ffurfio'r hyn a alwent yn llywodraeth glymblaid “flaengar”, ysgrifennwch Belen Carreno ac Andrei Khalip. Bydd angen mwy o bleidiau arnyn nhw i ymuno â nhw i gael mwyafrif yn y senedd. Yn dilyn mae […]

| Tachwedd 14, 2019
#Malta - 'Mae achosion cyfreithiol 47 yn erbyn #DaphneCaruanaGalizia' ASE David Casa

#Malta - 'Mae achosion cyfreithiol 47 yn erbyn #DaphneCaruanaGalizia' ASE David Casa

Mae SLAPP yn sefyll am achosion cyfreithiol strategol yn erbyn cyfranogiad y cyhoedd. Mae'n cyfeirio at achosion cyfreithiol sydd wedi'u cynllunio i atal a threchu beirniaid trwy gostau cyfreithiol gwaharddol nes iddynt atal eu beirniadaeth. Mae achosion cyfreithiol SLAPP wedi cael eu defnyddio ym Malta yn erbyn y newyddiadurwr ymchwiliol llofruddiedig Daphne Caruana Galizia ac yn fwy diweddar yn erbyn The Shift News, Manuel Delia a thai cyfryngau eraill. Ar hyn o bryd mae mwy […]

| Tachwedd 14, 2019
Cryfhau cysylltiadau Gwyddelig yn #Scotland

Cryfhau cysylltiadau Gwyddelig yn #Scotland

Cyfarfu Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon a Simon Coveney (yn y llun), y gweinidog materion tramor a masnach, ar 13 Tachwedd i drafod adeiladu cysylltiadau cryfach rhwng yr Alban ac Iwerddon. Yn ddiweddar, lansiodd llywodraethau Iwerddon a’r Alban adolygiad dwyochrog ar y cyd i edrych ar sut y gall y ddwy wlad weithio gyda’i gilydd dros y pum mlynedd nesaf. […]

| Tachwedd 14, 2019
# BerlinWall30- 'Rhaid i ni ailgynnau ysbryd 1989' Sassoli

# BerlinWall30- 'Rhaid i ni ailgynnau ysbryd 1989' Sassoli

Ar 13 Tachwedd, agorodd Arlywydd Senedd Ewrop David Sassoli (yn y llun) y sesiwn lawn ym Mrwsel gydag araith yn coffáu cwymp Wal Berlin 30 flynyddoedd yn ôl. Dilynwyd araith yr arlywydd gan anerchiad Llywydd Bundestag yr Almaen, Wolfgang Schäuble. Wrth gofio 9 Tachwedd 1989, dywedodd yr Arlywydd Sassoli: “Llwyddiant […]

| Tachwedd 14, 2019
UE yn cyhoeddi € 35 miliwn ychwanegol ar gyfer rhanbarth #Sahel Affrica

UE yn cyhoeddi € 35 miliwn ychwanegol ar gyfer rhanbarth #Sahel Affrica

Mae cynnydd yn nifer a lledaeniad y gwrthdaro mewn gwledydd ledled rhanbarth Sahel Affrica yn rhoi straen pellach ar gymunedau sydd eisoes yn fregus. Er mwyn helpu'r rhai mwyaf anghenus, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu ei gefnogaeth gyda € 35 miliwn arall mewn cymorth dyngarol. “O Mauritania i Chad, mae llawer o gymunedau bregus yn y Sahel […]

| Tachwedd 14, 2019
#Turkey yn ail-arestio #AhmetAltan - nid yw newyddiadurwyr gwladwriaethau'r UE yn perthyn yn y carchar

#Turkey yn ail-arestio #AhmetAltan - nid yw newyddiadurwyr gwladwriaethau'r UE yn perthyn yn y carchar

Cafodd y newyddiadurwr Ahmet Altan (yn y llun), a gafodd ei gadw yn y ddalfa fel llawer o newyddiadurwyr a chynrychiolwyr sefydliadau cyfryngau eraill yn Nhwrci, ei ail-arestio ar 12 Tachwedd, wythnos yn unig ar ôl iddo gael ei ryddhau, ar y sail bod risg hedfan. Nid oedd hyd yn oed wedi derbyn y penderfyniad pan oedd rhai cyfryngau eisoes yn gohebu ar […]

| Tachwedd 14, 2019
#Migration - Amser i gamu i fyny gweithredu i fynd i'r afael â gwahaniaethau yng Ngwlad Groeg a'r Eidal, dywed Archwilwyr yr UE

#Migration - Amser i gamu i fyny gweithredu i fynd i'r afael â gwahaniaethau yng Ngwlad Groeg a'r Eidal, dywed Archwilwyr yr UE

Dylai'r UE gamu i fyny gamau ar loches, adleoli a dychwelyd ymfudwyr i gyflawni amcanion ei gefnogaeth yn well, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA). Ni chyrhaeddodd cynlluniau adleoli brys eu targedau a dim ond yn rhannol y cyflawnwyd eu prif amcan o liniaru pwysau ar Wlad Groeg a'r Eidal. […]

| Tachwedd 14, 2019
#CommissionerHearings - Várhelyi, Llydaweg a Vălean i wynebu cwestiynau ASEau

#CommissionerHearings - Várhelyi, Llydaweg a Vălean i wynebu cwestiynau ASEau

Bydd y Comisiynwyr-ddynodedig Olivér Várhelyi (Hwngari), Adina-Ioana Vălean (Rwmania) a Thierry Llydaweg (Ffrainc) yn wynebu gwrandawiadau yn y Senedd heddiw (14 Tachwedd). (O'r chwith): Olivér Várhelyi, Thierry Llydaweg ac Adina Vălean Cyn i Senedd Ewrop bleidleisio bydd y Comisiwn Ewropeaidd newydd, dan arweiniad Ursula von der Leyen, yn ei swydd, mae pwyllgorau seneddol yn asesu addasrwydd yr holl gomisiynwyr-ddynodedig. Materion cyfreithiol y Senedd […]

| Tachwedd 14, 2019
Mae PM Johnson, ar drywydd yr ymgyrch, yn addo datrysiad cyflym ar #Brexit

Mae PM Johnson, ar drywydd yr ymgyrch, yn addo datrysiad cyflym ar #Brexit

Addawodd y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Mercher (13 Tachwedd) i ddod â’r oedi dros ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd i ben os bydd yn ennill etholiad y mis nesaf a bydd yn disgrifio cynlluniau’r Blaid Lafur yr wrthblaid fel “onaniaeth” wleidyddol, yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Roedd disgwyl i Johnson wneud araith ymgyrchu mewn ffatri yn y Gorllewin […]

| Tachwedd 14, 2019
Comisiwn yn lansio # .ευ, gan alluogi enwau parth mewn sgript Roegaidd lawn

Comisiwn yn lansio # .ευ, gan alluogi enwau parth mewn sgript Roegaidd lawn

Heddiw (14 Tachwedd) bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn lansio '.ευ', yr hyn sy'n cyfateb i Wlad Groeg ar y parth lefel uchaf .eu, yn ystod digwyddiad pwrpasol yn Athen, Gwlad Groeg. O hyn ymlaen bydd defnyddwyr yn gallu creu enw parth mewn sgript Roegaidd lawn, gan nodi datblygiad pwysig ers lansio'r estyniad Cyrillic .ею ym mis Mehefin 2016. […]

| Tachwedd 14, 2019
Gwaeddodd #Johnson yn ystod ei ymweliad â'r ardal lle cafodd llifogydd

Gwaeddodd #Johnson yn ystod ei ymweliad â'r ardal lle cafodd llifogydd

Gwaeddodd dau wyliwr ar Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wrth arsylwi ymdrechion rhyddhad mewn ardal a gafodd ei tharo gan lifogydd yng ngogledd Lloegr ddydd Mercher (13 Tachwedd), sawl diwrnod ar ôl y gwaethaf o’r llifogydd, yn ysgrifennu David Milliken. “Fe wnaethoch chi gymryd eich amser, Boris,” meddai un person wrth Johnson wrth iddo gerdded drwy’r ardal yng nghwmni swyddogion lleol, […]

| Tachwedd 14, 2019
#Ukraine - Mae'r UE yn galw am ryddhau Tatars Wcreineg a gedwir yn anghyfreithlon ar unwaith

#Ukraine - Mae'r UE yn galw am ryddhau Tatars Wcreineg a gedwir yn anghyfreithlon ar unwaith

Mae llefarydd y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) wedi galw ar Rwsia i ryddhau pob Iwcran a gedwir yn anghyfreithlon yn ddi-oed. Dedfrydwyd amddiffynwr hawliau dynol y Crimea, Emir-Usein Kuku, a'i bum cyd-ddiffynnydd i gyfnodau hir o garchar o 7 i 19 mlynedd o garchar ar yr hyn y mae Amnest Rhyngwladol yn ei ddisgrifio fel 'cyhuddiadau trwmped'. Dywed yr EEAS fod dedfrydu dinasyddion Wcreineg Mwslim Aliyev, Refat Alimov, Enver Bekirov, Arsen Dzhepparov, […]

| Tachwedd 13, 2019

Fideos Sylw

#BerlinWall30 - 'Rydyn ni'n byw mewn Ewrop heddychlon, ddemocrataidd' Schäuble

#EDIS - Mae Eurogroup yn gwneud cynnydd sylweddol tuag at ddatrysiad i yswiriant blaendal banc

#Innovation - 'Mae gwariant mewn Ymchwil a Datblygu o'r sector preifat yn parhau i fod yn isel o'i gymharu ag eraill' Centeno

# Dadffurfiad - 'Dwi wir ddim eisiau bod yn Gomisiynydd y gwir' Jourová

'Mae cwblhau #BankingUnion yn allweddol ar gyfer twf yn Ewrop' Scholz

#China i gydnabod dros 100 Arwyddion Daearyddol Ewropeaidd o Cava i Prosciutto di Parma

#Iran - Mae'r UE yn annog Iran i wyrdroi gweithgareddau sy'n anghyson â'i hymrwymiadau mewn bargen niwclear

#Budget - Mae Oettinger yn ymladd yn ôl at ffigurau camarweiniol ar gyfraniadau'r Almaen i'r gyllideb yn y dyfodol

#NewZealand - Mae'r UE yn cryfhau cydweithrediad i helpu i frwydro yn erbyn terfysgaeth yn dilyn Christchurch