Fideos Diweddaraf

# Hwngari - 'Rydw i yma gyda chenhadaeth, i ddangos ochr arall i Hwngari' Cseh

#ToryLeadershipContest - 'Y Torïaid yw'r digrifwyr gorau' @nicosemsrott

#VonderLeyen - Gofynasom i groestoriad o ASEau y byddent yn eu cefnogi

#Brexit - 'Bydd y Deyrnas Unedig yn aros yn gynghreiriad, ein partner a'n ffrind' von der Leyen

#EUCO - Ursula von der Leyen yn gweithio i sicrhau pleidleisiau gan ASEau

#EP2019 - 'Rydw i'n Ewropeaidd o ben i ben. Ewrop yw lle mae pethau pendant yn digwydd '

EUREPORTER.TV

Swyddi Sylw

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, parth “gwrthdaro wedi'i rewi”. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

| Gorffennaf 19, 2019

Erthyglau Diweddaraf

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, parth “gwrthdaro wedi'i rewi”. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

| Gorffennaf 19, 2019
Mae ASE Sbaenaidd yn cynnal dau aelod o Grwˆp #PalestinianTerror yn Senedd Ewrop

Mae ASE Sbaenaidd yn cynnal dau aelod o Grwˆp #PalestinianTerror yn Senedd Ewrop

ASE Sbaeneg, Manuel Pineda (3rd o'r chwith), aelod o Grŵp y Chwith Unedig / Chwith Werdd Nordig, a gynhaliwyd yn y senedd Ewropeaidd ym Mrwsel - heb unrhyw broblem - dau aelod hŷn o'r PFLP, Khaled Barakat (2nd o L) a Mohammad al-Khatib (ar y dde), yn ogystal â'i wraig, Charlotte Kates, cydlynydd rhyngwladol Samidoun, […]

| Gorffennaf 19, 2019
#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

Bore da, a chroeso i ddiweddariad diweddaraf EAPM, mewn wythnos a wnaed yn fywiog gan goroni'n llwyddiannus fel Brenhines Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, a Frans Timmermans (yn y llun) yn ddigywilydd am faterion yn ymwneud â Brexit, yn ysgrifennu European Alliance ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Rydym hefyd yn dod ag adolygiad o'r […]

| Gorffennaf 19, 2019
#Waterloo - Stori am fwledi ac esgyrn

#Waterloo - Stori am fwledi ac esgyrn

Fe ddechreuon ni drwy wneud arolwg canfodyddion metel o'r berllan yn Mont St Jean, sydd wrth ymyl y fferm. Roeddem yn chwilio am dystiolaeth ar gyfer defnyddio'r fferm fel un o'r prif ysbytai maes yn ystod brwydr Waterloo, yn ysgrifennu'r Athro Tony Pollard, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer […]

| Gorffennaf 19, 2019
#RhyngwladolBusnesau - Rheolau newydd sy'n rhoi mynediad haws i gwmnïau at farchnadoedd cyfalaf

#RhyngwladolBusnesau - Rheolau newydd sy'n rhoi mynediad haws i gwmnïau at farchnadoedd cyfalaf

Bydd cwmnïau yn yr UE sydd angen codi arian ar farchnadoedd cyfalaf yn ei chael yn haws tyfu a buddsoddi, diolch i reolau newydd sy'n dod i rym ddydd Sul (21 Gorffennaf) ac sy'n nodi cam ymlaen i Undeb y Marchnadoedd Cyfalaf (CMU). Mae prosbectws newydd yr UE yn rheolau eithrio mathau gwahanol o gyhoeddwyr, fel […]

| Gorffennaf 19, 2019
#Competition - Y Comisiwn yn croesawu #G7CommonCydwrando ar heriau economi ddigidol ar gyfer dadansoddi cystadleuaeth

#Competition - Y Comisiwn yn croesawu #G7CommonCydwrando ar heriau economi ddigidol ar gyfer dadansoddi cystadleuaeth

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r ddealltwriaeth gyffredin a gafwyd gydag awdurdodau cystadleuaeth gwledydd G7 ynghylch yr heriau a godwyd gan yr economi ddigidol ar gyfer dadansoddi cystadleuaeth. Cyflwynwyd y ddogfen yng nghyfarfod gweinidogion cyllid G7 a gynhaliwyd ar 17 a 18 Gorffennaf yn Chantilly, Ffrainc. Mae'r ddealltwriaeth gyffredin yn amlygu'r rôl […]

| Gorffennaf 19, 2019
Dod â'r UE yn agosach at ddinasyddion - Y Comisiwn yn lansio #AltieroSpinelliPrizeForlein eleni

Dod â'r UE yn agosach at ddinasyddion - Y Comisiwn yn lansio #AltieroSpinelliPrizeForlein eleni

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio rhifyn 2019 o gystadleuaeth ledled yr UE ar gyfer Gwobr Altiero Spinelli am Allgymorth. Dyfernir y wobr hon i weithiau rhagorol sy'n gwella gwybodaeth a dealltwriaeth dinasyddion o'r Undeb Ewropeaidd. Mae rhifyn eleni yn canolbwyntio ar bobl ifanc ac ar weithgareddau sy'n gwella eu hymgysylltiad dinesig a […]

| Gorffennaf 19, 2019
#EUFacilityForDefnyddwyr Ffoaduriaid yn #Turkey - mae € 5.6 biliwn allan o € 6 biliwn bellach wedi'i ddyrannu i gefnogi ffoaduriaid

#EUFacilityForDefnyddwyr Ffoaduriaid yn #Turkey - mae € 5.6 biliwn allan o € 6 biliwn bellach wedi'i ddyrannu i gefnogi ffoaduriaid

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (19 Gorffennaf) set newydd o fesurau cymorth gwerth € 1.41, gan sicrhau cefnogaeth barhaus yr Undeb Ewropeaidd i ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci. Bydd y rhaglenni'n canolbwyntio ar feysydd iechyd, amddiffyn, cymorth economaidd-gymdeithasol a seilwaith trefol. Mae'r mesurau newydd yn rhan o ail gyfran y Cyfleuster […]

| Gorffennaf 19, 2019
Diogelwch rhwydweithiau #5G: Mae aelod-wladwriaethau'n cwblhau asesiadau risg cenedlaethol

Diogelwch rhwydweithiau #5G: Mae aelod-wladwriaethau'n cwblhau asesiadau risg cenedlaethol

Yn dilyn Argymhelliad y Comisiwn am ddull Ewropeaidd cyffredin o ddiogelu rhwydweithiau 5G, mae aelod-wladwriaethau 24 yr UE bellach wedi cwblhau'r cam cyntaf ac wedi cyflwyno asesiadau risg cenedlaethol. Bydd yr asesiadau hyn yn bwydo i mewn i'r cam nesaf, sef asesiad risg ledled yr UE a fydd yn cael ei gwblhau erbyn 1 Hydref. Comisiynydd yr Undeb Diogelwch Julian King a […]

| Gorffennaf 19, 2019
Bydd Johnson yn gwrthwynebu galwadau am oedi #Brexit, meddai deddfwr Rees-Mogg

Bydd Johnson yn gwrthwynebu galwadau am oedi #Brexit, meddai deddfwr Rees-Mogg

Mae gan Boris Johnson, y ffefryn i fod y prif weinidog Prydeinig nesaf, yr asgwrn cefn i wrthsefyll pwysau gan y senedd i ohirio Brexit eto, hyd yn oed os yw'n golygu gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen, dywedodd cefnogwr blaenllaw ddydd Gwener (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Guy Faulconbridge. Gofynnwyd a allai'r prif weinidog nesaf gael ei orfodi gan […]

| Gorffennaf 19, 2019
Bydd tri gweinidog yn ymddiswyddo os bydd #Johnson yn dod yn PM - The Times

Bydd tri gweinidog yn ymddiswyddo os bydd #Johnson yn dod yn PM - The Times

Mae tri gweinidog cabinet o Brydain ar fin ymddiswyddo y diwrnod y bydd Boris Johnson yn ymddiswyddo fel prif weinidog nesaf Prydain, adroddodd The Times newspaper ddydd Iau (Gorffennaf 1 Gorffennaf), Philip George. Mae David Gauke, gweinidog cyfiawnder Prydain, ar fin ymddiswyddo yn fuan ar ôl i Theresa May gwblhau ei chwestiynau prif weinidog diwethaf ddydd Mercher nesaf (18 Gorffennaf), y […]

| Gorffennaf 19, 2019

Fideos Sylw

#Mercosur - UE yn mynnu bod yn rhaid i Mercosur gydymffurfio â safonau bwyd ar gyfer mewnforion

#Iran - Mae HR Mogherini yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am sgyrsiau Iran

#Iran - mae Jeremy Hunt yn dweud nad yw cytundeb wedi marw eto

#EconomicForecast - Pob gwlad yn yr UE yn disgwyl twf CMC yn 2019 / 20

#Brexit - Mae mesurau i liniaru Brexit wedi helpu economi'r DU yn chwarter cyntaf 2019

#Ecofin - Cyngor economaidd ac ariannol i flaenoriaethu cystadleurwydd, hinsawdd a diogelwch