Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Fideos Diweddaraf

'Rwyf yn llym yn erbyn uwch-wladwriaeth Ewropeaidd' Juncker

A yw'r Bartneriaeth UE-Moroco yn beth da i hawliau dynol yn # Moroco?

'Mae'n gwneud synnwyr uno dwy rôl Llywydd y Cyngor Ewropeaidd a'r Comisiwn' Juncker

Rhyfel yn Afrin: Cwrdiaid Syria yn galw am bwysau rhyngwladol ar #Turkey

#EP2019: 'Mae angen i ni barhau i archwilio'r syniad o restrau trawswladol' Juncker

'Rydym wrth wraidd y newid mwyaf ar gyfer y diwydiant ceir' European Battery Alliance

Wcráin - Pont Ynni'r UE

Teledu Ar-lein

Swyddi Sylw

#EUSolidarityFund yn y gwaith: Mae'r Comisiwn yn cynnig cymorth ariannol i Ffrainc, Gwlad Groeg, Sbaen a Phortiwgal yn dilyn trychinebau naturiol

#EUSolidarityFund yn y gwaith: Mae'r Comisiwn yn cynnig cymorth ariannol i Ffrainc, Gwlad Groeg, Sbaen a Phortiwgal yn dilyn trychinebau naturiol

Mae'r Comisiwn wedi cynnig rhoi € 104 miliwn o'r Gronfa Gyfundeb i bedwar aelod-wladwriaethau a gafodd eu taro gan drychinebau naturiol yn 2017. Mae hwn yn gyflenwad concrid ar addewid Comisiwn Juncker i gynnig mwy na chydymdeimlad pan fydd trychineb yn cael ei daro gan wlad yr UE. Gellir defnyddio arian Cronfa Undod Ewropeaidd yr Undeb Ewropeaidd [...]

| Chwefror 16, 2018

Erthyglau Diweddaraf

#Brexit: Araith Prif Weinidog Theresa May yng Nghynhadledd Diogelwch Munich

#Brexit: Araith Prif Weinidog Theresa May yng Nghynhadledd Diogelwch Munich

"Am fwy na hanner canrif, mae'r gynhadledd hon wedi dod â cenhedloedd ynghyd o Ewrop ac ar draws yr Iwerydd i greu ein diogelwch cyffredin. Mae'r gwerthoedd sylfaenol rydym yn eu rhannu - parch at urddas dynol, hawliau dynol, rhyddid, democratiaeth a chydraddoldeb - wedi creu achos cyffredin i gydweithio yn ein diddordebau cyffredin. Y system reolaidd rydym ni [...]

| Chwefror 17, 2018
Iechyd y Merched: nid yw BHRT nid yn unig yn fwy diogel ond yn uwch na #HRT

Iechyd y Merched: nid yw BHRT nid yn unig yn fwy diogel ond yn uwch na #HRT

Mae miliynau o fenywod yn dibynnu ar therapi amnewid hormonau i reoli symptomau menopos. Mae fflamiau poeth a chwysau nos yn effeithio ar ddwy ran o dair o'r holl fenywod wrth iddynt drosglwyddo i ddynion menopos, weithiau am flynyddoedd ar ôl, gan leihau'n sylweddol ansawdd eu bywydau. Yn anffodus, mae'r Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA) yn barod i ddileu mynediad menywod i feddyginiaethau sy'n aml yn fwy diogel ac yn fwy effeithiol na [...]

| Chwefror 17, 2018
Y gyfarwyddeb #Tobacco: sut yr oedd y Comisiwn Ewropeaidd ochr yn ochr â Senedd Ewrop

Y gyfarwyddeb #Tobacco: sut yr oedd y Comisiwn Ewropeaidd ochr yn ochr â Senedd Ewrop

Yn aml nid yw pwyllgor Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) Senedd Ewrop yn gwneud y newyddion. Eto i gyd, mae cyfarfod 20th Chwefror sydd i ddod yn ymddangos yn amserol rhwng eiriolwyr am fwy o dryloywder Ewropeaidd a'r rhai sy'n ceisio cadw prosesau rheoleiddiol gwael y Comisiwn Ewropeaidd ar waith. Ar yr ordre du jour [...]

| Chwefror 16, 2018
#EAPM: Roedd angen mwy o gydweithrediad i wneud HTA yn wirioneddol effeithiol

#EAPM: Roedd angen mwy o gydweithrediad i wneud HTA yn wirioneddol effeithiol

Disgrifir asesiad technoleg iechyd (HTA) gan Sefydliad Iechyd y Byd fel gwerthusiad systematig o eiddo, effeithiau, a / neu effeithiau technoleg iechyd, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Mae'n broses amlddisgyblaeth a ddefnyddir i werthuso'r materion cymdeithasol, economaidd, trefniadol a moesegol a phrif ddiben cynnal [...]

| Chwefror 16, 2018
#EU - Mae Cytundeb Pysgodfeydd Moroco yn fuddiol i'r ddwy ochr, meddai grŵp hawliau dynol

#EU - Mae Cytundeb Pysgodfeydd Moroco yn fuddiol i'r ddwy ochr, meddai grŵp hawliau dynol

Mae Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol heb Ffiniau (HRWF), wedi dweud bod Cytundeb Partneriaeth Pysgodfeydd yr UE-Moroco wedi dod â buddion ar gyfer y ddwy ochr, a bydd adnewyddu'r cytundeb yn rhoi cyfleoedd da i'r UE hyrwyddo hawliau dynol ym Moroco. "Mae'r Cytundeb Pysgodfeydd yn un o'r mecanweithiau pwysig lle mae pryderon [...]

| Chwefror 16, 2018
# Mae China yn yr Unol Daleithiau yn dweud 'peryglus i eirioli gwrthdaro'

# Mae China yn yr Unol Daleithiau yn dweud 'peryglus i eirioli gwrthdaro'

Mae'n beryglus argymell gwrthdaro mewn perthynas rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina, a meddyliau dymunol i gredu y bydd Tsieina yn newid natur ei wleidyddiaeth. Dyfynnwyd y llysgennad Tsieina yn Washington gan gyfryngau y wladwriaeth ddydd Iau (15 Chwefror). Er bod Arlywydd yr UD Donald Trump wedi gwneud ymweliad rhad ac am ddim i ddadlau [...]

| Chwefror 16, 2018
Mae angen i gwmnïau #SocialMedia wneud mwy i gydymffurfio'n llwyr â rheolau defnyddwyr yr UE

Mae angen i gwmnïau #SocialMedia wneud mwy i gydymffurfio'n llwyr â rheolau defnyddwyr yr UE

Mae angen i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol wneud mwy i ymateb i'r ceisiadau a wnaed gan y Comisiwn Ewropeaidd ac awdurdodau defnyddwyr yr aelod-wladwriaethau fis Mawrth diwethaf i gydymffurfio â rheolau defnyddwyr yr UE. Heddiw, cyhoeddwyd y newidiadau a wnaed gan Facebook, Twitter a Google+ i alinio eu telerau gwasanaethau gyda rheolau amddiffyn defnyddwyr yr UE. Mae'r newidiadau hyn [...]

| Chwefror 16, 2018
Prydain yn y DU #Russia am #CyberAttack, ni fydd yn goddef tarfu

Prydain yn y DU #Russia am #CyberAttack, ni fydd yn goddef tarfu

Fe wnaeth Prydain beio Rwsia ddydd Iau (15 Chwefror) ar gyfer seiber-ymosodiad y llynedd, yn gyhoeddus yn pwyntio'r bys ym Moscow am ledaenu firws a amharu ar gwmnïau ar draws Ewrop gan gynnwys Reckitt Benckiser yn y DU, ysgrifennodd Sarah Young yn Llundain a Denis Pinchuk a Katya Golubkova ym Moscow. Gwadodd Rwsia y cyhuddiad, gan ddweud ei fod yn rhan o ymgyrch "Russophobic" [...]

| Chwefror 16, 2018
#EUSolidarityFund yn y gwaith: Mae'r Comisiwn yn cynnig cymorth ariannol i Ffrainc, Gwlad Groeg, Sbaen a Phortiwgal yn dilyn trychinebau naturiol

#EUSolidarityFund yn y gwaith: Mae'r Comisiwn yn cynnig cymorth ariannol i Ffrainc, Gwlad Groeg, Sbaen a Phortiwgal yn dilyn trychinebau naturiol

Mae'r Comisiwn wedi cynnig rhoi € 104 miliwn o'r Gronfa Gyfundeb i bedwar aelod-wladwriaethau a gafodd eu taro gan drychinebau naturiol yn 2017. Mae hwn yn gyflenwad concrid ar addewid Comisiwn Juncker i gynnig mwy na chydymdeimlad pan fydd trychineb yn cael ei daro gan wlad yr UE. Gellir defnyddio arian Cronfa Undod Ewropeaidd yr Undeb Ewropeaidd [...]

| Chwefror 16, 2018
Mae #EUAuditors yn galw am fwy o atebolrwydd yng nghyllid yr UE

Mae #EUAuditors yn galw am fwy o atebolrwydd yng nghyllid yr UE

Mae Llys Archwilwyr Ewrop wedi galw am bwyslais cynyddol ar werth ychwanegol yng Nghyllideb yr UE, ynghyd â mwy o hyblygrwydd a thryloywder, a mwy o atebolrwydd. Gwneir y cynigion mewn papur briffio o'r enw Dyfodol Cyllid yr UE: Diwygio sut mae Cyllideb yr UE yn gweithredu. Y papur yw ymateb yr archwilwyr i'r Ewropeaidd [...]

| Chwefror 16, 2018

BBC Ewrop

Mae ASau am gronfa Brexit ar gyfer ffermwyr y DU

Mae ASau am gronfa Brexit ar gyfer ffermwyr y DU

Mae'r Pwyllgor Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig wedi beirniadu diffyg eglurder i ffermwyr ar ôl Brexit

| Chwefror 18, 2018 | 0 Sylwadau
'Torri cyfraddau llog myfyrwyr' yn dweud ASau

'Torri cyfraddau llog myfyrwyr' yn dweud ASau

Cyn yr adolygiad o ffioedd prifysgol, bydd ASau yn galw am gostau llog is a dychwelyd i grantiau.

| Chwefror 18, 2018 | 0 Sylwadau
Mae aelodau UKIP yn pleidleisio i arweinydd sack Bolton

Mae aelodau UKIP yn pleidleisio i arweinydd sack Bolton

Mae aelodau UKIP yn pleidleisio i arweinydd y blaid saethu Henry Bolton ar ôl dadl dros negeseuon hiliol a anfonir gan ei bartner

| Chwefror 17, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Spitzenkandidat: 'Rhaid i Ewrop fod wrth wraidd etholiadau Ewropeaidd'

'Ni all cwmni unigol, nid gwlad sengl gwrdd â'r her hon yn unig' Cynghrair Batri Ewrop

'Mae angen consortia arnom ar draws Cynghrair Batri Ewropeaidd ffiniau

#Er arweinydd gwrthbleidiau: "Rhaid i Ewrop ddod i ben ei dawelwch a diffyg gweithredu"

#Brexit: 'Bydd y DU yn parhau i fod yn rhwym i bob cytundeb masnach presennol yn ystod cyfnod pontio'

#Brexit: 'Y nod yw cael tynnu'n ôl yn llyfn ac yn drefnus'

#Brexit: 'Yn ystod y cyfnod pontio, bydd gan y DU yr holl fuddion economaidd a rhaid iddo gymhwyso'r holl reolau'