Fideos Diweddaraf

#RuleofLaw: 'Mae ein hunain yn undeb o gyfreithiau a gwerthoedd' Mark Rutte, PM Iseldiroedd

#Brexit: Mae Barnier yn tanlinellu'r angen brys am gynnydd - 'Mae amser yn symud ymlaen'

#Security: 'Mae'r UE yn ein gwneud yn gryfach, yn fwy diogel ac yn fwy effeithiol' Mark Rutte #Russia #MH17

#DiscoverEU: 'Bydd pobl ifanc 15,000 yn teithio ledled Ewrop yr haf hwn' Navracsis

Mae Syr Vince Cable yn annog #TFL i gydnabod hawliad Siambr Ajit

#Brexit: 'Mae angen mwy o ymddiriedaeth a mwy o realiti' Barnier

#US: 'Hyd yn oed nid yw ein perthynas â'n cynghreiriad pwysicaf bellach yn amlwg' Rutte

Teledu Ar-lein

Swyddi Sylw

#Brexit: Mae llywodraeth y DU yn cyflwyno cynnig hanner-bec ar arferion

#Brexit: Mae llywodraeth y DU yn cyflwyno cynnig hanner-bec ar arferion

Ar ôl llawer o drafod, anfonodd y DU yr hyn y mae'n credu ei fod yn ateb rhannol i gyflawni 'backstop' o ymyl Iwerddon. Ar ôl gwneud llawer iawn o waith, cyhoeddwyd y ddogfen dechnegol ar 'drefniant tollau dros dro' y prynhawn yma (7 Mehefin), mae Catherine Feore yn edrych ar yr hyn sydd o fewn. Cytunwyd ar yr ymrwymiad i restr wrth [...]

| Mehefin 7, 2018

Erthyglau Diweddaraf

# EAPM- Mae angen cynigion lefel HTA y Comisiwn

# EAPM- Mae angen cynigion lefel HTA y Comisiwn

Mae Cwpan y Byd bellach ar waith yn Rwsia, ond ym Mrwsel mae math arall o bêl-droed, yr un gwleidyddol hon, yn cael ei chicio. Cyn y cyfarfod o gyngor iechyd yr UE ar 22 Mehefin, mae Llywyddiaeth Bwlgareg wedi bwrw amheuaeth ar agweddau gorfodol cynnig y Comisiwn ar gyfer asesiad clinigol ar y cyd (JCA) mewn perthynas â [...]

| Mehefin 18, 2018
Cyfreithiau #Brexit er gwaethaf diffyg caniatâd gan yr Alban - Ysgrifennydd Gwladol yr Alban

Cyfreithiau #Brexit er gwaethaf diffyg caniatâd gan yr Alban - Ysgrifennydd Gwladol yr Alban

Bydd y llywodraeth yn bwrw ymlaen â deddfwriaeth sy'n mynd heibio i benodi aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd er gwaethaf y ffaith nad yw senedd yr Alban wedi datgan ei ganiatâd, meddai Ysgrifennydd Gwladol yr Alban, David Mundell, ddydd Iau (14 Mehefin), ysgrifennwch William James ac Elizabeth Piper. Mae'r gwahaniaethau dros Brexit wedi rhwystro'r berthynas rhwng pedair y Deyrnas Unedig [...]

| Mehefin 18, 2018
Mae'r Llywodraeth wedi newid sefyllfa ar gyfaddawd cyfraith #Brexit - AS

Mae'r Llywodraeth wedi newid sefyllfa ar gyfaddawd cyfraith #Brexit - AS

Dywedodd AS Pro-EU, Anna Soubry (yn y llun) ddydd Iau (14 Mehefin) bod y llywodraeth wedi newid ei sefyllfa ar ôl cytuno ar fargen gyfaddawd ar roi "pleidlais ystyrlon" ar y fargen ar unrhyw fargen Brexit, ac nad oedd y cynnig newydd wedi'i gytuno gan y gwrthryfel blaenllaw, yn ysgrifennu William James. "Rwy'n deall bod y llywodraeth wedi cyflwyno gwelliant [...]

| Mehefin 18, 2018
#Dewisiadau - Faint o ASE y bydd pob gwlad yn eu cael yn 2019?

#Dewisiadau - Faint o ASE y bydd pob gwlad yn eu cael yn 2019?

Bydd dosbarthiad seddi yn y Senedd yn newid ar ôl yr etholiadau Ewropeaidd nesaf o ganlyniad i Brexit. Ar 13, fe wnaeth ASEau Mehefin roi eu caniatâd i benderfyniad drafft gan y Cyngor Ewropeaidd yn seiliedig ar gynnig Senedd cynharach. Fe fydd yn arwain at ostyngiad yn y nifer cyffredinol o [...]

| Mehefin 18, 2018
Sut mae #OLAF yn ymladd farchnad sigaréts anghyfreithlon?

Sut mae #OLAF yn ymladd farchnad sigaréts anghyfreithlon?

Mae masnachu anghyfreithlon tybaco yn fusnes multibillion-ddoler heddiw, yn tanio troseddau a llygredd cyfundrefnol, yn ariannu terfysgaeth ac yn rhwystro llywodraethau o arian treth sydd ei angen mawr. Felly, mae'n broffidiol y fasnach hon mai tybaco yw sylwedd cyfreithiol y byd sydd wedi'i smyglo fwyaf eang. Mae'r ffenomen fyd-eang hon, yn arwain at golled blynyddol o fwy na € 10 biliwn yn gyhoeddus [...]

| Mehefin 18, 2018
Cytunodd amodau derbyn ar gyfer #AsylumSeekers rhwng Aelodau Seneddol Ewrop a'r Cyngor

Cytunodd amodau derbyn ar gyfer #AsylumSeekers rhwng Aelodau Seneddol Ewrop a'r Cyngor

Bydd ceiswyr lloches yn cael mynediad i farchnad lafur yr UE yn gyflymach, o dan fargen anffurfiol rhwng gweinidogion Senedd Ewrop a UE, sydd hefyd yn rhagweld amddiffyniad cryfach i blant dan oed. Prif nod y Gyfarwyddeb Amodau Derbyn diwygiedig yw sicrhau safonau derbyn cyfatebol ym mhob gwlad yr UE, gyda'r nod o leihau "symudiadau eilaidd" o fewn [...]

| Mehefin 18, 2018
Spring 2018 Standard #Eurobarometer: Un flwyddyn o flaen etholiadau Ewropeaidd, ymddiried yn yr Undeb ac mae optimistiaeth ynghylch y dyfodol yn tyfu

Spring 2018 Standard #Eurobarometer: Un flwyddyn o flaen etholiadau Ewropeaidd, ymddiried yn yr Undeb ac mae optimistiaeth ynghylch y dyfodol yn tyfu

Yn ôl Eurobarometer newydd, mae mwyafrif o Ewropeaid yn credu bod sefyllfa'r economi yn dda ac yn optimistaidd am y dyfodol. Mae Ymddiriedolaeth yn yr Undeb ar y cynnydd a chefnogaeth i'r Undeb Economaidd ac Ariannol ar ei lefel uchaf. Mae mwy a mwy o ddinasyddion yn teimlo eu bod wedi elwa o Undeb allweddol [...]

| Mehefin 18, 2018
Mwy o aelod-wladwriaethau yn ymuno â mentrau cydweithredu digidol ar #Supercomputers, #ArtificialIntelligence and innovation

Mwy o aelod-wladwriaethau yn ymuno â mentrau cydweithredu digidol ar #Supercomputers, #ArtificialIntelligence and innovation

Mae sawl aelod-wladwriaethau wedi llofnodi datganiadau cydweithredu diweddar yn dangos eu hymrwymiad i weithio gyda'i gilydd ar lefel yr UE mewn meysydd polisi digidol. Y bore yma, arwyddodd y Ffindir a Sweden y Datganiad EuroHPC, gan nodi eu parodrwydd i ymuno â chydweithrediad Ewropeaidd ar uwchgyfrifiaduron. Mae Awstria wedi llofnodi'r un datganiad ac felly mae Lithwania. Yn gyfan gwbl mae gwledydd 20 wedi ymuno â hyn [...]

| Mehefin 18, 2018
Cudd-wybodaeth artiffisial: Y Comisiwn yn penodi grŵp arbenigol ac yn lansio #EuropeanAIAlliance

Cudd-wybodaeth artiffisial: Y Comisiwn yn penodi grŵp arbenigol ac yn lansio #EuropeanAIAlliance

Mae'r Comisiwn wedi penodi arbenigwyr 52 i gynghori'r Comisiwn ar gudd-wybodaeth artiffisial (AI) a sefydlu llwyfan cydweithio i helpu i adeiladu cymuned o randdeiliaid - y Gynghrair AI Ewropeaidd. Bydd y grŵp arbenigol yn helpu'r Comisiwn i weithredu'r dull Ewropeaidd ar AI a gyflwynwyd ar 25 Ebrill (datganiad i'r wasg, yr Atebion ac Ateb a'r daflen ffeithiau). Yn fwy penodol […]

| Mehefin 18, 2018
Ewrop yn arwain pontio byd-eang #CleanEnergy: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb uchelgeisiol ar ddatblygu ynni adnewyddadwy pellach yn yr UE

Ewrop yn arwain pontio byd-eang #CleanEnergy: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb uchelgeisiol ar ddatblygu ynni adnewyddadwy pellach yn yr UE

Cyrhaeddwyd cytundeb gwleidyddol uchelgeisiol ar gynyddu defnydd ynni adnewyddadwy yn Ewrop yr wythnos diwethaf rhwng trafodwyr o'r Comisiwn, Senedd Ewrop a'r Cyngor. Mae'r ddêl yn golygu bod dau allan o'r cynigion deddfwriaethol 8 ym mhacyn Ynni Glan i Bawb Ewrop (a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 30 Tachwedd 2016) wedi [...]

| Mehefin 18, 2018

BBC Ewrop

Gwrthododd AC Mandy Jones o UKIP ar ôl sylwadau Hamilton

Gwrthododd AC Mandy Jones o UKIP ar ôl sylwadau Hamilton

Mandy Jones has been accused of “damaging” UKIP after she criticised Neil Hamilton.

| Mehefin 18, 2018 | 0 Sylwadau
Queen’s nephew Lord Snowdon to seek election to Lords

Queen’s nephew Lord Snowdon to seek election to Lords

Lord Snowdon, who is 19th in line to the throne, is one of 19 hereditary peers contesting the ballot.

| Mehefin 18, 2018 | 0 Sylwadau
Sir Christopher Chope defends blocking ‘upskirting’ bill

Sir Christopher Chope defends blocking ‘upskirting’ bill

The Tory MP says his only regret is that “other people have so cruelly misunderstood what I did”.

| Mehefin 18, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Migration: Mae'r UE yn cyhoeddi cyllideb € 35 biliwn ar gyfer ffiniau a mudo cryfach

#EUBudget: 'Rydym am fuddsoddi mwy mewn Navracsis pobl ifanc

#Brexit: Mae backstop yn golygu backstop, mae Barnier yn gwrthod mesur 'dros dro'

#Brexit: 'Ar y ffin Iwerddon galwaf am pragmatiaeth' Barnier

#CAP: 'Roedd y rhan fwyaf o'r pryderon o gwmpas y bwrdd yn ymwneud ag arian' Hogan

#YoungFarmers: 'Bydd adnewyddu cynhyrchiol am y tro cyntaf yn amcan' Hogan

#USTrade: 'Mae'n amddiffyniaeth pur. Mae'r rheswm craidd dros alluedd o Tsieina, 'Malmström