Fideos Diweddaraf

#FridaysForFuture - mae Greta Thunberg yn gofyn i Aelodau Seneddol Ewropeaidd beidio â methu'r genhedlaeth nesaf ar weithredu yn yr hinsawdd

#Brexit - Efallai y bydd yn gobeithio dod i gytundeb yn y DU yn ystod y tair wythnos nesaf

#Disinformation - mae Moraes yn dweud bod ymyrraeth etholiadol yn peryglu'r strwythur democrataidd cyfan

#Palestine - Ni fydd yr UE yn dilyn yr Unol Daleithiau ac yn cydnabod aneddiadau Israel a sefydlwyd ar ôl 1967

#Brexit - UK yn cael estyniad i 31 Hydref

Galw am 'gydweithredu agosach' rhwng #EU a #China, yn enwedig mewn maes #ICT

#Brexit - 'Mae angen i ni wybod y rheswm dros estyniad hir, nid oes cinio am ddim' Bettel

Rhaglenni Fideo

#Palestine - Ni fydd yr UE yn dilyn yr Unol Daleithiau ac yn cydnabod aneddiadau Israel a sefydlwyd ar ôl 1967

Swyddi Sylw

#EAPM - Mynediad cleifion a hepgoriadau #SPC yn dominyddu busnes iechyd

#EAPM - Mynediad cleifion a hepgoriadau #SPC yn dominyddu busnes iechyd

Cyn y Pasg, (14-15 Ebrill), cynhaliodd Llywyddiaeth Rwmania gyfarfod anffurfiol o weinidogion iechyd yr UE, dan gadeiryddiaeth Gweinidog Iechyd y wlad, Sorina Pintea, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) Denis Horgan. Denodd y digwyddiad fwy na chynrychiolwyr 140 o aelod-wladwriaethau'r UE o'r Undeb Ewropeaidd, a drafododd bynciau'r agenda […]

| Ebrill 18, 2019

Erthyglau Diweddaraf

#OpenDialogFoundation yn gysylltiedig â hawliadau gwyngalchu arian

#OpenDialogFoundation yn gysylltiedig â hawliadau gwyngalchu arian

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Sefydliad Hawliau Dynol ffug NGO Open Dialog (ODF), sydd â chysylltiad agos â ffogeiddiol Kazakh Oligarch Mukhtar Ablyazov, wedi denu llawer o ddyfalu dros ei faterion ariannol yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn arbennig cwestiynau ynghylch gwir natur y berthynas ag Ablyazov ei hun , yn ysgrifennu Gary Cartwright. Heddiw (21 Ebrill) y Sunday Times, o dan y pennawd […]

| Ebrill 21, 2019
Mae asiantaethau ysbïo'r UD a'r DU yn anghytuno am fygythiad #Huawei

Mae asiantaethau ysbïo'r UD a'r DU yn anghytuno am fygythiad #Huawei

Mae rhybudd y CIA dros gwmni telathrebu Tsieineaidd Huawei yn y papur newydd Times of London ddoe - Ebrill 20th - yn ymddangos yn groes i'r farn a roddwyd gan asiantaeth seiber ysbïo'r DU GCHQ. Yn ôl yr erthygl papur newydd, yn gynnar yn 2019, mewn ymgyrch i wahardd offer Huawei o rwydweithiau cyfathrebu gorllewinol, y CIA […]

| Ebrill 21, 2019
Nid oes #Brexit yn fwy tebygol nag un afreolus, medd economegwyr

Nid oes #Brexit yn fwy tebygol nag un afreolus, medd economegwyr

Mae'r siawns y bydd Brexit yn cael ei ganslo bellach yn fwy na'r siawns y bydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen, yn ôl economegwyr mewn pôl Reuters, sydd unwaith eto wedi gwthio eu disgwyliadau yn ôl pan fydd Banc Lloegr yn codi cyfraddau llog, yn ysgrifennu Jonathan Cebl. Yr wythnos diwethaf, gohiriodd yr UE Brexit tan y […]

| Ebrill 19, 2019
Mae ASEau yn cryfhau #EUFinancialWatchdogs

Mae ASEau yn cryfhau #EUFinancialWatchdogs

Cymeradwyodd ASEau reolau yn cryfhau goruchwyliaeth ariannol yr UE sydd ei hangen ar gyfer marchnadoedd ariannol mwy diogel, ymladd gwyngalchu arian, a diogelu defnyddwyr. Mae'r gyfraith newydd, a fabwysiadwyd yn yr wythnos gan 521 o blaid, 70 yn erbyn, gyda 65 yn ymatal, a gytunwyd eisoes gyda gweinidogion yr UE ac a arweiniwyd trwy'r Senedd gan Othmar Karas (EPP, AT) a Pervenche Berès (S&D, FR), yn cynnwys […]

| Ebrill 19, 2019
Amodau gwaith gwell i bawb: Cydbwyso # Hyblygrwydd a # Diogelwch

Amodau gwaith gwell i bawb: Cydbwyso # Hyblygrwydd a # Diogelwch

Mae Senedd Enrique Calvet Chambon am i bob gweithiwr elwa ar yr hawliau lleiaf ar amodau gwaith, gan gynnwys y rheini ar gontractau anhraddodiadol. Ar 16 Ebrill cymeradwyodd ASE reolau yn cyflwyno hawliau sylfaenol newydd ar amodau gwaith, gan gynnwys hyd y cyfnod prawf, oriau gwaith a chontractau cyfyngol. Byddai'r rheolau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflogai newydd, gan gynnwys y rhai ar […]

| Ebrill 19, 2019
Busnesau'r DU yn rhoi arian wrth i #Brexit gloom dyfnhau - Deloitte

Busnesau'r DU yn rhoi arian wrth i #Brexit gloom dyfnhau - Deloitte

Mae nifer gynyddol o fusnesau mawr o Brydain yn blaenoriaethu llif arian, gan ofni dirywiad, gan fod eu barn ar effaith economaidd hirdymor Brexit wedi tywyllu i'r mwyaf negyddol hyd yn hyn, dywedodd y cwmni cyfrifeg Deloitte yr wythnos hon, yn ysgrifennu David Milliken. Mae rhai 81% o'r prif swyddogion ariannol yn yr arolwg yn disgwyl i Brexit arwain at ddirywiad hirdymor yn […]

| Ebrill 19, 2019
Ffordd greigiog i gymryd lle #VladimirPutin

Ffordd greigiog i gymryd lle #VladimirPutin

Efallai y bydd y newid i ddisodli Putin yn llywydd newydd yn llywydd Rwsia yn fwy garw na'r disgwyl. Cymrawd Cysylltiol Syr Andrew Wood, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Soldiers drill ar gyfer gorymdaith Diwrnod Buddugoliaeth o flaen portread o Vladimir Putin. Llun: Getty Images. Y rhagdybiaeth gyffredinol y tu allan i Rwsia yw bod […]

| Ebrill 19, 2019
Y Blaid Lafur yn gwadu adroddiad papur newydd bod trafodaethau #Brexit wedi oedi

Y Blaid Lafur yn gwadu adroddiad papur newydd bod trafodaethau #Brexit wedi oedi

Mae'r Blaid Lafur wedi gwadu adroddiad papur newydd o'r Guardian bod trafodaethau Brexit â llywodraeth y Prif Weinidog Theresa May wedi oedi, ysgrifennu Guy Faulconbridge a Michael Holden. Roedd y papur newydd wedi dweud bod sgyrsiau wedi arafu oherwydd dymuniad y Ceidwadwyr i ddadreoleiddio ar ôl Brexit gan gynnwys dilyn cytundeb masnach yn yr Unol Daleithiau. “Mae'n rhaid cael mynediad i farchnadoedd Ewrop a […]

| Ebrill 19, 2019
Etholiad arlywyddol #Kazakhstan er budd sefydlogrwydd yn y wlad

Etholiad arlywyddol #Kazakhstan er budd sefydlogrwydd yn y wlad

Rhannodd Pennaeth y Dirprwyo ar gyfer Cydweithredu gydag ASE Canol Asia Iveta Grigule-Pēterse ei barn ar gyhoeddi'r etholiad arlywyddol snap yn Kazakhstan, adroddiadau gohebydd Kazinform. “Yr etholiad yw'r unig ffordd ddemocrataidd o fynegi cydsyniad pobl i gwrs y wlad. Yn eich sefyllfa chi, mae cyhoeddi etholiad cynnar yn benderfyniad da. […]

| Ebrill 19, 2019
#OLAF - Y Senedd yn paratoi ffordd ar gyfer brwydr fwy effeithiol yn erbyn twyll

#OLAF - Y Senedd yn paratoi ffordd ar gyfer brwydr fwy effeithiol yn erbyn twyll

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu ei safbwynt negodi ar y darlleniad cyntaf ar ddiwygio'r Swyddfa Gwrth-dwyll Ewropeaidd (OLAF). “Rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig ar ein ffordd tuag at bolisi gwrth-dwyll cryfach ar lefel yr UE,” meddai Inge Gräßle ASE, cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Cyllidebau, a ysgrifennodd yr adroddiad. “Fe wnaethom gyrraedd consensws […]

| Ebrill 19, 2019

BBC Ewrop

Brexit: Rhaid i Lafur ddychwelyd refferendwm arall - Tom Watson

Brexit: Rhaid i Lafur ddychwelyd refferendwm arall - Tom Watson

Mae dirprwy arweinydd Llafur yn dweud y byddai'r symudiad yn herio her gan Blaid Brexit newydd Nigel Farage.

| Ebrill 21, 2019 | 0 Sylwadau
Dywed Theresa May y bydd y DU yn sefyll dros ryddid crefyddol

Dywed Theresa May y bydd y DU yn sefyll dros ryddid crefyddol

Mae'r PM yn defnyddio ei neges Pasg i ddweud bod gan bawb yr hawl i “ymarfer eu ffydd mewn heddwch”.

| Ebrill 21, 2019 | 0 Sylwadau
Mae Cyngor Hillingdon yn amddiffyn dirwyon am niwsans cyhoeddus

Mae Cyngor Hillingdon yn amddiffyn dirwyon am niwsans cyhoeddus

Nid yw cynghorydd Hillingdon, David Simmonds, yn “ymddiheuro” am y dirwyon.

| Ebrill 19, 2019 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#EUUSTrade - UE wedi rhoi golau gwyrdd i ddechrau trafodaethau masnach ffurfiol gyda'r Unol Daleithiau

#RheoliLleoliad - Mae'r OECD yn rhestru polisi rheoleiddio'r UE fel un o'r rhai gorau yn 2018

#Brexit - Mae Tusk yn pledio gyda'r DU i beidio â gwastraffu amser

#Libya - Mogherini yn galw am weithredu cadoediad dyngarol yn llawn

Dywed Timmermans y dylid datrys problemau #RuleofLaw cyn i wlad ddod yn aelod o'r UE

#Brexit - 'Beth bynnag fydd yn digwydd bydd yn rhaid i'r DU ymateb i dri phrif gwestiwn y gwahaniad'

Mae angen i #Romania roi'r broses ddiwygio yn ôl ar y trywydd iawn - Timmermans