Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Fideos Diweddaraf

#Syria: 'Mae'r Gogledd Syriaid yn cael eu gadael allan o sgyrsiau heddwch y Cenhedloedd Unedig ac mae hyn yn drueni' Škripek MEP

#CambridgeAnalytica: 'Data yw'r aur newydd a bydd y diegwyddor yn ei ddefnyddio i wrthsefyll democratiaeth'

#CambridgeAnalytica: 'Rydym am edrych ar y cydgysylltiad rhwng diogelu data a democratiaeth'

#OceanPlasticsLab: 'Rydym ni'n credu 4 - 12 miliwn o dunelli o blastig yn mynd i mewn i'r môr bob blwyddyn'

#CambridgeAnalytica: 'Mae ein democratiaethau'n cael eu dwyn' Molly Scott Cato

#FutureofEurope: 'Nid yw sofraniaeth Ewropeaidd gryfach yn disodli ein sofraniaeth ein hunain' Macron

Mojahedine-E Khalq (MEK) threat in #Albania: Anne Khodabandeh - Open Minds

Teledu Ar-lein

Swyddi Sylw

Protection of #Whistleblowers: ‘EU-wide rules are a leap forward’

Protection of #Whistleblowers: ‘EU-wide rules are a leap forward’

Liberals and Democrats in the European Parliament have today (23 April) strongly welcomed the European Commission proposals today for EU-wide protection rules for whistleblowers. The Directive’s objective is to replace the current legal patchwork across the Union and to set minimum standards for protection in areas with a clear EU dimension and touching upon the […]

| Ebrill 23, 2018

Erthyglau Diweddaraf

Special #Eurobarometer: How fair do Europeans think life in the EU is?

Special #Eurobarometer: How fair do Europeans think life in the EU is?

A new poll, published today (23 April), shows that most Europeans think life is generally fair, but have concerns over justice, political decisions and income inequality. Education, Culture, Youth and Sport Commissioner Tibor Navracsics, responsible for the Joint Research Centre, which conducted the Eurobarometer, said: XCHARXFairness is a crucial part of building a more resilient, cohesive […]

| Ebrill 23, 2018
Protection of #Whistleblowers: ‘EU-wide rules are a leap forward’

Protection of #Whistleblowers: ‘EU-wide rules are a leap forward’

Liberals and Democrats in the European Parliament have today (23 April) strongly welcomed the European Commission proposals today for EU-wide protection rules for whistleblowers. The Directive’s objective is to replace the current legal patchwork across the Union and to set minimum standards for protection in areas with a clear EU dimension and touching upon the […]

| Ebrill 23, 2018
How civil society views #StateOfTheEnergyUnion

How civil society views #StateOfTheEnergyUnion

The Energy Union initiative, which was launched three years ago and has a broad range of policy measures, has generated a lot of public attention. While it has inspired some to talk of Europe’s fifth freedom and a panacea against Euroscepticism, others have felt compelled to fixate upon the technical and legal details of network […]

| Ebrill 23, 2018
#China: Diogelwch seiber a rhyngrwyd glân wedi'i wella ar ôl blynyddoedd o ymdrechion

#China: Diogelwch seiber a rhyngrwyd glân wedi'i wella ar ôl blynyddoedd o ymdrechion

Ar ôl dwy flynedd o ymdrechion i wella diogelwch seiber, mae rhyngrwyd Tsieina wedi cael ei buro'n sylweddol, gyda buddiannau dinasyddion yn well wedi'u diogelu, meddai arbenigwyr, yn ysgrifennu People's Daily. Nododd Dydd Iau (19 Ebrill) ail ben-blwydd lleferydd Arlywydd Tsieina Xi Jinping lle'r oedd yn galw am wella datblygiad y rhyngrwyd a'i harneisio er budd [...]

| Ebrill 23, 2018
#China: Dylai cyfryngau ar-lein ledaenu neges gadarnhaol - Xi

#China: Dylai cyfryngau ar-lein ledaenu neges gadarnhaol - Xi

Pwysleisiodd Arlywydd Tsieina Xi Jinping (yn y llun) y dylai cyfryngau ar-lein ledaenu gwybodaeth gadarnhaol a chynnal cyfeiriad gwleidyddol cywir, gan ei fod yn galw am ddatblygiadau mewn technolegau gwybodaeth craidd mewn ymgais i adeiladu cryfder seiber y wlad, yn ysgrifennu Daily Daily / Global Times. Rhoddodd Xi, hefyd yn bennaeth y Comisiwn Materion Cyberspace Ganolog, y cyfarwyddyd ar [...]

| Ebrill 23, 2018
Datganiad y Comisiynydd Oettinger ar Ddatganiad Senedd Ewrop ar #IntegrityPolicy o'r Comisiwn Ewropeaidd

Datganiad y Comisiynydd Oettinger ar Ddatganiad Senedd Ewrop ar #IntegrityPolicy o'r Comisiwn Ewropeaidd

"Mae'r Senedd wedi pleidleisio ar Benderfyniad ynghylch penodi Ysgrifennydd Cyffredinol y Comisiwn. Ers y penodiad, mae Senedd Ewrop wedi gwneud llawer o ddatganiadau a gofynnwyd llawer o gwestiynau. Mae'r Comisiwn wedi cydweithio'n llawn ac wedi ateb yn helaeth ac yn gynhwysfawr bob cwestiwn gan y Pwyllgor ar Reoli Cyllidebau yn y gwrandawiad [...]

| Ebrill 23, 2018
#Agriculture: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd gan y Deyrnas Unedig

#Agriculture: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd gan y Deyrnas Unedig

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu cynnyrch newydd o'r Deyrnas Unedig i'r gofrestr ansawdd o Ddynodiad Gwreiddiol o Darddiad (PDO). Mae Lough Neagh Pollan yn bysgod gwyn gyda chroen arian llachar (yn y llun) wedi'i ddal a'i phrosesu yn Lough Neagh, llyn yng Ngogledd Iwerddon. Lough Neagh yw'r llyn mwyaf yn [...]

| Ebrill 23, 2018
Mae'r Comisiwn yn cychwyn #FairTaxationRoadshow

Mae'r Comisiwn yn cychwyn #FairTaxationRoadshow

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio cyfres o seminarau ar drethu teg yn yr UE, gyda digwyddiad cyntaf yn Riga, Latfia. Daeth y seminar ynghyd â chymdeithas sifil, cynrychiolwyr busnes, gwneuthurwyr polisi, academyddion a dinasyddion â diddordeb i drafod a chyfnewid barn ar y broblem o osgoi treth ac atal rhag treth. Mae digwyddiadau pellach wedi'u cynllunio trwy gydol [...]

| Ebrill 23, 2018
Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

Mae'r amser wedi dod i arweinwyr yr UE benderfynu ar y mater llosgi o ddiwygio polisi mudo'r UE, dywed ASEau. Mewn dadl yn asesu canlyniad uwchgynhadledd diwethaf yr UE ym mis Mawrth, ym mhresenoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk ac Arlywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, ASEau, pwysleisiodd yr angen i [...]

| Ebrill 23, 2018
#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno canlyniad y trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda Japan a'r cytundebau masnach a buddsoddi gyda Singapore i'r Cyngor. Dyma'r cam cyntaf tuag at lofnod a chasgliad y cytundebau hyn. Casgliad cyflym a gweithrediad cyflym y cytundeb masnach pwysicaf erioed wedi'i drafod gan [...]

| Ebrill 23, 2018

BBC Ewrop

Brexit: Five steps to understanding the EU Customs Union

Brexit: Five steps to understanding the EU Customs Union

Five steps to understanding it, ahead of a symbolic vote on the issue this week.

| Ebrill 23, 2018 | 0 Sylwadau
Christian delegation to Syria criticised

Christian delegation to Syria criticised

A group of peers and priests have been criticised on the timing of their trip to Syria

| Ebrill 23, 2018 | 0 Sylwadau
Addewid £ 6m ar gyfer plant o alcoholwyr

Addewid £ 6m ar gyfer plant o alcoholwyr

Bydd cyllid y llywodraeth yn mynd tuag at wasanaethau iechyd meddwl a rhaglenni allgymorth i rieni.

| Ebrill 23, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Trade: Mae'r UE yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

#EMU: 'Mae hwn yn amser da iawn i adlewyrchu'n strategol ar ein huchelgeisiau'

#DigitalTax: Bydd arweinwyr yr UE yn gweithio tuag at ateb Ewropeaidd sy'n deg ac yn effeithiol

#EMU: 'Mae arnom angen mwy o oruchwyliaeth ddemocrataidd' Macron

#Brexit: Macron wants the most integrated relationship possible, but says no to cherry picking

#FairFoodChain: 'Yn rhy hir, y ffermwyr fu'r cyswllt gwannaf yn y gadwyn'

Mojahedine-E Khalq (MEK) threat in #Albania: Parliamentary round table