Fideos Diweddaraf

Dadl Hawliau Dynol heb Ffiniau ar Briodas Plant

Taoiseach Iwerddon Leo VARADKAR yn dilyn ei gyfarfod yn y Cyngor Ewropeaidd

#DaphneCaruanaGalizia: Rhaid i'r rhai sy'n gyfrifol am lofruddiaethau gael eu dwyn gerbron y llys

#RhodesForum2018: '' Mae cysylltiad cryf rhwng yr economi a sefydlogrwydd gwleidyddol 'Galbraith

#Brexit: Mae Coveney yn dweud bod angen i'r DU ddilyn ymlaen ar ymrwymiadau a wnaed eisoes

#Kazakhstan: Byddwn yn cyflwyno cynigion cadarn gyda ffocws ar gysylltedd #ASEM

#RhodesForum2018: 'Mae amrywiaeth diwylliant a chrefydd Affrica yn gryfder' Samia Nkrumah, KNAC

Rhaglenni Fideo

Dadl Hawliau Dynol heb Ffiniau ar Briodas Plant

Swyddi Sylw

Mae sgyrsiau Brexit yn taro 'problem go iawn' dros ffin Gogledd Iwerddon

Mae sgyrsiau Brexit yn taro 'problem go iawn' dros ffin Gogledd Iwerddon

Mae trafodaethau Brexit wedi taro "problem go iawn" dros fater ffin Iwerddon, mae ffynonellau'r llywodraeth wedi rhybuddio. Credir bod yr UE yn chwilio am sicrwydd pellach i atal dychwelyd ffin galed a elwir yn cynnwys archwiliadau corfforol. Codwyd gobeithion o ddatblygiad pan wnaeth ysgrifennydd Brexit daith heb ei drefnu i Frwsel [...]

| Hydref 15, 2018

Erthyglau Diweddaraf

Mae gweinidog yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ond yn paratoi ar gyfer #Brexit caled

Mae gweinidog yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ond yn paratoi ar gyfer #Brexit caled

Dywedodd y Gweinidog dros Dramor, Stef Blok (yn y llun) ddydd Mawrth (16 Hydref) fod yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ar ymadawiad trefnus Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, ond ychwanegodd ei wlad hefyd yn paratoi ar gyfer senario dim byd, yn ysgrifennu Francesco Guarascio yn Brwsel. "Rydym yn gobeithio y bydd Brexit wedi ei drafod," meddai wrth gohebwyr ar [...]

| Hydref 17, 2018
#Brexit deal 'wedi gwneud yn anoddach erbyn Mai sylwadau'

#Brexit deal 'wedi gwneud yn anoddach erbyn Mai sylwadau'

Mae llefarydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain i senedd y Deyrnas Unedig ddydd Llun (15 Hydref) wedi dangos y bydd dod i gytundeb ar ymadawiad y wlad o'r Undeb Ewropeaidd hyd yn oed yn galetach na'r disgwyl, meddai swyddog uwch yr UE ddydd Mawrth (16 Hydref), yn ysgrifennu Alistair Macdonald. Anogodd yr UE i beidio â chaniatáu i ffwrdd [...]

| Hydref 17, 2018
Mae Ffrainc yn dweud bod #Brexit yn delio â phosib, ond mae paratoi ar y gweill ar gyfer unrhyw fargen hefyd

Mae Ffrainc yn dweud bod #Brexit yn delio â phosib, ond mae paratoi ar y gweill ar gyfer unrhyw fargen hefyd

Mae bargen ar Brexit yn dal i fod yn bosibl ac mae'n parhau i fod yn senario orau, ond mae Ffrainc yn paratoi'r holl fesurau rhag ofn nad oes unrhyw fargen, gan gynnwys archwiliadau ar y ffin yn nhwnnel y Sianel, meddai'r Gweinidog dros Faterion Ewropeaidd, ddydd Mawrth (16 Hydref), yn ysgrifennu Francesco Guarascio ym Mrwsel. "Rydym am fargen da ac rydym ni [...]

| Hydref 17, 2018
Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

"Yn gyntaf oll, cawsom drafodaeth dda gyda'r gweinidogion [o faterion tramor] ar Libya, lle gwelsom undod. Rwyf wedi gweld bod rhai Gweinidogion eisoes wedi cyfleu neges hon o undod yn y gwaith yr ydym yn ei wneud a'n bod am wneud hyd yn oed yn fwy yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod [...]

| Hydref 17, 2018
#Somalia - Cam mawr yng nghefnogaeth yr UE ar gyfer adeiladu'r wladwriaeth

#Somalia - Cam mawr yng nghefnogaeth yr UE ar gyfer adeiladu'r wladwriaeth

Arwyddodd yr UE a Somalia ar 14 Hydref gytundeb i ddarparu € 100 miliwn i gyllideb Somali dros y blynyddoedd 2.5 nesaf. Bydd y cronfeydd hyn yn cefnogi diwygiadau'r Llywodraeth Ffederal i adeiladu cyflwr ffederal unedig. Mae Somalia ar lwybr cadarnhaol tuag at sefydlogrwydd a thwf. Mae symudiad yr UE i gefnogaeth gyllidebol yn [...]

| Hydref 17, 2018
#Education a #Trainu yn Ewrop: Ble ydyn ni'n sefyll?

#Education a #Trainu yn Ewrop: Ble ydyn ni'n sefyll?

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi rhifyn 2018 y Monitor Addysg a Hyfforddiant, sy'n dadansoddi ac yn cymharu'r prif heriau ar gyfer systemau addysg Ewropeaidd. Datgelodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics, y brif gyhoeddiad flynyddol hon mewn seminar lansio ym mhencadlys y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel. Dilynwyd hyn gan ddadl ar [...]

| Hydref 17, 2018
Mae'r Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor ar gyfer Cytundebau Masnach a Buddsoddi #EUS Singapore

Mae'r Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor ar gyfer Cytundebau Masnach a Buddsoddi #EUS Singapore

Mae aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor wedi awdurdodi llofnod a chasgliad y cytundebau masnach a buddsoddi rhwng yr UE a Singapore. Dywedodd y Comisiynydd Masnach, Cecilia Malmström: "Rwy'n falch iawn bod aelod-wladwriaethau wedi rhoi cefnogaeth ffurfiol i'r cytundebau hyn. Mae agor cyfleoedd newydd i gynhyrchwyr, ffermwyr, darparwyr gwasanaethau a buddsoddwyr Ewropeaidd yn [...]

| Hydref 17, 2018
Darganfyddwch y tri rownd derfynol #LuxFilmPrize2018 mewn sinema yn eich ardal chi

Darganfyddwch y tri rownd derfynol #LuxFilmPrize2018 mewn sinema yn eich ardal chi

Tri ffilm sy'n cynnwys tri chymeriad benywaidd cryf sy'n wynebu anghydfodau anodd: mae'r dyddiau Lux Film yn dod â nhw i sinema ger eich cwmpas. Rownd derfynol Gwobr Lux, Styx, Woman at War ac The Other Side of Everything yw ffilmiau Ewropeaidd sydd trwy straeon cyffrous o dri menyw yn archwilio cwestiynau hapusrwydd, gwerthoedd, cyfrifoldeb yn ogystal â [...]

| Hydref 17, 2018
#Brexit - Mae'r grŵp llywio yn mynnu bod angen ôl-gefn Iwerddon / Gogledd Iwerddon

#Brexit - Mae'r grŵp llywio yn mynnu bod angen ôl-gefn Iwerddon / Gogledd Iwerddon

Cyflwynodd Grŵp Llywio Brexit Senedd Ewrop, dan gadeiryddiaeth Guy Verhofstadt (yn y llun) y datganiad canlynol ddydd Llun 15 Hydref: "Rydym wedi dilyn datblygiadau yr oriau 24 diwethaf. "Ein safbwynt cryf iawn yw bod yn rhaid i'r Cytundeb Tynnu'n ôl gynnwys copi wrth gefn ymarferol, sy'n weithredol yn gyfreithiol a phob tywydd ar gyfer ffin Iwerddon / Gogledd Iwerddon yn llawn [...]

| Hydref 17, 2018
#Security - Gwell mynediad at ddata ar gyfer #BorderControl a #MigrationManagement

#Security - Gwell mynediad at ddata ar gyfer #BorderControl a #MigrationManagement

Cefnogwyd y mesurau newydd i wella cyfnewid data rhwng systemau gwybodaeth yr UE ar gyfer rheoli ffiniau, diogelwch a mudo gan y Pwyllgor Rhyddid Sifil. Byddai'r mesurau, a fabwysiadwyd gan ASEau Sifil Liberties ddydd Llun (15 Hydref), yn hwyluso tasgau gorchmynion ffiniau, swyddogion mudo, swyddogion yr heddlu ac awdurdodau barnwrol trwy roi mwy o systematig a [...]

| Hydref 17, 2018

BBC Ewrop

Brexit: 'Disgwyliadau'n isel' wrth i'r PM benodi i Frwsel

Brexit: 'Disgwyliadau'n isel' wrth i'r PM benodi i Frwsel

Gyda sgyrsiau wedi marw, mae arweinwyr yr UE eisiau Theresa May i roi tir - ond mae hi'n dweud bod y bêl yn eu llys.

| Hydref 17, 2018 | 0 Sylwadau
Mae'r Unol Daleithiau yn symud i drafod trafodion masnach gyda Japan, y DU, yr UE

Mae'r Unol Daleithiau yn symud i drafod trafodion masnach gyda Japan, y DU, yr UE

Mae'r UDA am negodi tair cynnig masnach ar wahân, ond byddai trafodaethau gyda'r DU yn dechrau ar ôl Brexit.

| Hydref 17, 2018 | 0 Sylwadau
Mae'r Unol Daleithiau yn symud i drafod trafodion masnach gyda Japan, y DU, yr UE

Mae'r Unol Daleithiau yn symud i drafod trafodion masnach gyda Japan, y DU, yr UE

Mae'r UDA am negodi tair cynnig masnach ar wahân, ond byddai trafodaethau gyda'r DU yn dechrau ar ôl Brexit.

| Hydref 17, 2018 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#Brexit: Nid yw unrhyw gymhariaeth o'r UE gyda'r Undeb Sofietaidd yn gamarweiniol yn unig, mae'n sarhaus

#Brexit: Rydym i gyd yn gyfrifol am gynnal etifeddiaeth Cytundeb Gwener y Groglith

#Brexit: Weber yn dweud bod angen i Brydain wybod y bydd yr UE yn amddiffyn egwyddorion craidd

#Brexit: Verhofstadt yn rhestru ymestyn yr Erthygl 50

#Facebook: Jourová yn dweud nad yw hi eisiau cynnydd, mae hi eisiau canlyniadau

#McDonalds: Nid oedd datganiadau treth Lwcsembwrg wedi torri rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE

#Poland: Timmermans yn dweud bod grym Erthygl 7 mewn trafodaethau - yn y broses, nid y casgliad