Cysylltu â ni

Cyngor Ewropeaidd

Mae'r Cyngor Ewropeaidd yn gweithredu ar Iran ond yn gobeithio am gynnydd tuag at heddwch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae penaethiaid llywodraeth yr UE wedi addo “mesurau cyfyngol pellach” yn erbyn Iran, gyda sancsiynau ychwanegol wedi’u hanelu at gynhyrchu taflegrau a dronau yn edrych yn debygol. Mae'r camau yn rhan o'r gyfres gyntaf o gasgliadau o gyfarfod y Cyngor Ewropeaidd ym Mrwsel, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Cytunodd arweinwyr yr UE i neges o gefnogaeth ac ataliaeth i Israel. Condemniodd y Cyngor yn “gryf ac yn ddiamwys” ymosodiad Iran ar Israel ac ailddatganodd ei “undod llawn gyda phobl Israel a’i ymrwymiad i ddiogelwch Israel ac i sefydlogrwydd rhanbarthol”.

Mae neges sy’n annog “pob plaid i arfer yr ataliaeth llwyr ac i ymatal rhag unrhyw gamau a allai gynyddu tensiynau yn y rhanbarth” yn adlewyrchu pryderon Ewropeaidd y gallai dial Israel am ymosodiad taflegryn a drone Iran arwain at wrthdaro ehangach. Ond “Iran a’i dirprwyon” sy’n gorfod “rhoi’r gorau i bob ymosodiad”.

Mae mesurau cyfyngol pellach yn erbyn Iran yn cael eu haddo, yn enwedig mewn perthynas â dronau a thaflegrau. Mae gweinidogion tramor yr UE eisoes wedi dechrau ar y broses o ddiffinio sancsiynau ychwanegol yn erbyn cynhyrchu'r arfau hyn gan Iran.

Wrth gwrs, mae'n amhosib trafod ymosodiad Iran ar Israel a gweithredoedd ei dirprwyon, fel yr Houthis yn ymosod ar longau yn y Môr Coch, ar eu pen eu hunain. Maen nhw’n rhan o argyfwng ehangach sydd wedi llifo o ymosodiad Hamas ar Israel a’r goresgyniad dilynol gan Israel ar Gaza.

Mae’r Cyngor Ewropeaidd wedi datgan ei fod “yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gyfrannu at ddad-ddwysáu a diogelwch yn y rhanbarth”. Ailadroddodd ei neges ym mis Mawrth o “ymrwymiad i weithio gyda phartneriaid i ddod â’r argyfwng yn Gaza i ben yn ddi-oed”.

Roedd hyn yn cynnwys galwad sydd heb ei hateb hyd yma am “gadoediad ar unwaith a rhyddhau’r holl wystlon yn ddiamod, yn ogystal â darparu mynediad llawn, cyflym, diogel a dirwystr i gymorth dyngarol ar raddfa fawr i Balesteiniaid mewn angen”. Ni allai’r Cyngor ond ailadrodd y geiriau hynny a’i ymrwymiad “i heddwch parhaol a chynaliadwy yn seiliedig ar y datrysiad dwy wladwriaeth”.

hysbyseb

Mae'r nod hwnnw'n parhau i fod yn un pell gyda gobaith llawer mwy buan y bydd tensiynau'n gwaethygu ymhellach yn y Dwyrain Canol, yn enwedig yn Libanus. Bydd yr UE yn parhau i gefnogi diwygiadau gwleidyddol yn y wlad honno a chryfhau ei lluoedd arfog.

I lawer o arweinwyr Ewrop, dyma lle mae effaith gwrthdaro yn y Dwyrain Canol yn agosáu at adref, gyda'r posibilrwydd o argyfwng ffoaduriaid cynyddol. Mae llawer o'r ffoaduriaid o Syria yn Libanus yn barod i fentro ar daith beryglus i Ewrop.

Cadarnhaodd y Cyngor “penderfyniad yr UE i gefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn Libanus, gan gynnwys ffoaduriaid, pobl sydd wedi’u dadleoli’n fewnol a chymunedau lletyol mewn angen, yn ogystal â darparu cymorth i frwydro yn erbyn masnachu mewn pobl a smyglo”.

Y gobaith am ateb yw y bydd y Syriaid sydd wedi ffoi rhag rhyfel cartref eu gwlad yn gallu dychwelyd adref yn ddiogel. Yn yr un modd â llawer o bolisi Dwyrain Canol yr UE, mae'r dyhead hwnnw'n ymddangos braidd yn bell.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd