Cysylltu â ni

cludo anifeiliaid

Teithio gydag anifeiliaid anwes: Rheolau i'w cadw mewn cof 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gall eich anifail anwes ymuno â chi pan fyddwch chi'n mynd ar wyliau i wlad arall yn yr UE, ond mae rhai rheolau i'w cadw mewn cof. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy, Cymdeithas.

Diolch i reolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrind ffyrnig o fewn yr UE. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes y canlynol cyn i chi adael ar wyliau:

  • Adnabod trwy ficrosglodyn cofrestredig neu datŵ darllenadwy, os caiff ei gymhwyso cyn 3 Gorffennaf 2011
  • Pasbort anifail anwes yn profi eu bod wedi cael eu brechu rhag y gynddaredd a'u bod yn ffit i deithio
  • Rhaid trin cŵn sy'n teithio i'r Ffindir, Iwerddon, Malta neu Norwy yn erbyn llyngyr rhuban Echinococcus multilocularis

Yn gyffredinol gallwch deithio gydag uchafswm o bum anifail. Rhoddir pasbortau anifeiliaid anwes Ewropeaidd ar gyfer cŵn, cathod a ffuredau yn unig. Os ydych yn dymuno teithio gydag anifeiliaid anwes eraill, dylech wirio'r amodau mynediad eich gwlad gyrchfan.

Darllenwch fwy am gyfreithiau lles anifeiliaid yr UE

Teithio gyda'ch anifail anwes 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd