Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Chwyldro Hinsawdd mewn Coedwigaeth Ewropeaidd: Parciau Gwarchodfa Carbon Cyntaf y Byd yn Estonia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cwmni cynaliadwyedd newydd o Estonia Mae'r Fargen Werdd, sy'n rhan o Rwydwaith Skovest, wedi cychwyn chwyldro coedwigaeth trwy ddatblygu methodoleg newydd ar gyfer atafaelu carbon yn fwy effeithiol. Mae’r dull arloesol hwn yn gwella potensial coedwigoedd i ddal carbon, gan gyfrannu at nodau hinsawdd byd-eang a gwella cydbwysedd ecosystemau. Bydd y Parciau Carbon cyntaf a reolir yn unol â'r fethodoleg hon yn cael eu sefydlu yng Nghanol Estonia.

Mae’r UE wedi gosod targed i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 55% erbyn 2030 ac i blannu 3 biliwn o goed ychwanegol. Mae’r Gronfa Garbon a ddatblygwyd gan y Fargen Werdd yn cefnogi’r nod hwn. Bydd y Parciau Carbon cyntaf yn y Gronfa Garbon yn cael eu plannu eleni ar 27 Ebrill, gyda dros 10,000 o blanhigion ar draws mwy na phum hectar.

Yn y cam cyntaf, bydd tri Pharc Carbon yn cael eu sefydlu. Bydd y Parciau Carbon cyntaf a enwir yn y byd yn eiddo i gwmnïau Rhwydwaith Skovest, Eesti Metsameister o Estonia a Privatais Mežs o Latfia. Y trydydd parc i’w sefydlu yw parc cymunedol (Parc Carbon y Fargen Werdd), sy’n agored i bawb gyfrannu (https://www.carbonreserve.earth/). Mae creu'r parciau hyn yn dangos menter cannoedd o bobl tuag at gyflawni nodau hinsawdd byd-eang.

Mae Tauno Trink, Prif Swyddog Gweithredol Eesti Metsameister, yn pwysleisio pwysigrwydd cymryd rhan yn y prosiect: "Mae hyn nid yn unig yn ddyletswydd arnom yn unol â chyfarwyddebau, ond hefyd ein dymuniad a'n hewyllys i gyfrannu at amgylchedd glanach. Mae hefyd yn gam sylweddol tuag at ein nod o fod yn garbon niwtral erbyn 2030. Mae'n bleser ac yn anrhydedd mawr cael y Parc Carbon cyntaf yn y Gronfa Garbon ac i greu hanes mewn ffordd dda, rwy'n annog pob cwmni i ymuno â'r fenter hon!"

Datblygwyd methodoleg arloesol y Fargen Werdd mewn cydweithrediad â Phrifysgol Gwyddorau Bywyd, Grŵp Ecoleg Wraidd yr Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Tartu, Prifysgol Tallinn, a gwyddonwyr eraill. Mae'r fethodoleg a'r parciau nid yn unig yn cefnogi cadwraeth amgylcheddol ond hefyd yn creu cyfleoedd ymchwil newydd, gan ddod ag arbenigwyr a chwmnïau o wahanol feysydd ynghyd i weithio tuag at nod cyffredin.

Digwyddiad Agor y Gronfa Garbon ar Ebrill 27 am 13:00, Kriilevälja, Paide, 72752 Järva County, Estonia

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd