Cysylltu â ni

Addysg

Dylunio Ewrop: Myfyrwyr ESCP yn dysgu am ddiwygio economaidd a chymdeithasol yng nghanol Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Dylunio Ewrop yn brofiad dysgu rhyngweithiol a throchi ar gyfer myfyrwyr Meistr mewn Rheolaeth Ysgol Fusnes ESCP. Ei nod yw dangos sut y gall gwaith sefydliadol yr UE wasanaethu'r newid mawr y mae angen i ni ei gyflawni.

Eleni, yn erbyn cefndir yr etholiadau Ewropeaidd sydd i ddod ym mis Mehefin, bydd dros 1,200 o fyfyrwyr Meistr mewn Rheolaeth ESCP o'i 5 campws Ewropeaidd (Paris-Llundain-Berlin-Turin-Madrid) yn cael eu cyflwyno i sefydliadau'r UE, a bydd yn gweithio ar bwnc amserol. thema yn Y Senedd: y Fargen Werdd.

Mae ESCP yn hyfforddi ei arweinwyr y dyfodol ar waith yr UE

Am yr unfed flwyddyn ar bymtheg yn olynol, mae tua 1,240 o fyfyrwyr o raglen Meistr mewn Rheolaeth ESCP yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn seneddol Ewropeaidd efelychiadol, ar Fawrth 6 a 7, 2024. Trwy ymarferion chwarae rôl, mae Dylunio Ewrop yn galluogi myfyrwyr i ddeall yr ymarferol gweithrediadau'r UE. Gan chwarae rhan ASE, mae pob myfyriwr yn ymuno mewn trafodaethau - yn Saesneg - gan arwain at bleidlais a mabwysiadu penderfyniad drafft gan Senedd Ewrop. Cynrychiolwyr y ddirprwyaeth yn mynd i'r llawr i amddiffyn eu cynigion, a drafodir yn ystod dadleuon. Yna mae'r myfyrwyr yn cyflwyno eu prosiectau i'r bar ac yn eu hamddiffyn fel ASEau go iawn

Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o sefydliadau a phrosesau'r UE ymhlith arweinwyr yr ysgol yn y dyfodol.

Camau dylunio Ewrop:

Cwrs ar-lein i ddeall hanfodion sut mae sefydliadau Ewropeaidd yn gweithio;

Cyflwyniad ar y campws ar gêm efelychu pleidleisio'r gyfraith a'r chwarae rôl

Gêm efelychu pleidleisio yn y gyfraith gyda 4 awr o weithdai fesul dirprwyaeth ar y diwrnod cyntaf: myfyrwyr yn chwarae eu rhan ac yn drafftio cyfraniad i'r penderfyniad terfynol (wedi'i gyflwyno a'i bleidleisio drannoeth yn y sesiwn lawn).

hysbyseb

Nod Dylunio Ewrop yw helpu myfyrwyr i ddeall:

Rhesymeg a safbwyntiau chwaraewyr sefydliadol Ewropeaidd;

Sut mae penderfyniadau’r UE yn cael eu trafod a’u mabwysiadu

Yr heriau mawr y mae’r UE yn eu hwynebu, yn enwedig yn y meysydd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol (er enghraifft, drwy weithredu’r Fargen Werdd Ewropeaidd).

Ymarfer addysgu sy'n atgyfnerthu model Ewropeaidd ESCP

Un o brif werthoedd ychwanegol Dylunio Ewrop yw hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd, y tu hwnt i gyrsiau addysg uwch arbenigol (mewn gwyddor wleidyddol neu gyfraith Ewropeaidd), trwy dargedu myfyrwyr mewn ysgol fusnes ryngwladol. Mae'r cynllun hefyd yn helpu i ddatblygu ymdeimlad o berthyn Ewropeaidd ymhlith myfyrwyr a chymuned y brifysgol yn gyffredinol.

"Y tu hwnt i'r wybodaeth a roddwyd, mae myfyrwyr hefyd yn cryfhau eu sgiliau meddal. Mae'n brofiad dysgu-drwy-wneud go iawn. Rhaid i Ddylunio Ewrop fod yn gydran Ewropeaidd allweddol o'u rhaglen astudio yn ein rhaglen hyfforddi, yn seiliedig ar gyfuniad soffistigedig o gyrsiau a profiad ymarferol, mewn cyd-destun amlddiwylliannol", yn pwysleisio Yves Bertoncini, ymgynghorydd mewn materion Ewropeaidd, athro cyswllt a chydlynydd addysgeg Designing Europe.

"Mae'r fenter hon yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr gan ein myfyrwyr, ac mae'n atgyfnerthu ein hunaniaeth Ewropeaidd a DNA ein hysgol, sydd â'r nod o hyfforddi rheolwyr rhyngwladol y dyfodol. Ar adeg pan rydym yn dathlu hanner canmlwyddiant ein model Ewropeaidd, mae Dylunio Ewrop yn ddelfrydol i’r cymysgedd o ddiwylliannau a gwybodaeth Rydym felly’n falch o fod yn uno ein campysau, diolch i’r prosiect hwn, am ragoriaeth Ewropeaidd, bod yn agored i’r byd a chynnydd.Ar adeg pan fo trawsnewidiadau amgylcheddol, cymdeithasol a thechnolegol mawr yn ein hatgoffa o’r pwysigrwydd sefydliadau Ewropeaidd, rydym yn argyhoeddedig o bwysigrwydd gweithio tuag at ymrwymiad ein myfyrwyr a fydd, yfory, yn barod i gael effaith wirioneddol ar ein cymdeithas" meddai Léon Laulusa, Rheolwr Gyfarwyddwr ESCP.

Ynglŷn ag Ysgol Fusnes ESCP

Sefydlwyd Ysgol Fusnes ESCP ym 1819. Mae'r Ysgol wedi dewis addysgu arweinyddiaeth gyfrifol, sy'n agored i'r byd ac yn seiliedig ar amlddiwylliannedd Ewropeaidd. Chwe champws yn Berlin, Llundain, Madrid, Paris, Turin a Warsaw yw'r cerrig camu sy'n caniatáu i fyfyrwyr brofi'r dull Ewropeaidd hwn o reoli.

Mae sawl cenhedlaeth o entrepreneuriaid a rheolwyr wedi cael eu hyfforddi yn y gred gadarn y gall byd busnes fwydo cymdeithas mewn ffordd gadarnhaol.

Mae'r argyhoeddiad hwn a gwerthoedd ESCP - rhagoriaeth, unigolrwydd, creadigrwydd a lluosogrwydd - yn arwain ein cenhadaeth bob dydd ac yn adeiladu ei weledigaeth addysgegol.

Bob blwyddyn, mae ESCP yn croesawu 10,000+ o fyfyrwyr a 5,000 o reolwyr o 130 o genhedloedd gwahanol. Mae ei gryfder yn gorwedd yn ei nifer o raglenni hyfforddiant busnes, cyffredinol ac arbenigol (Baglor, Meistr, MBA, MBA Gweithredol, PhD ac Addysg Weithredol), sydd i gyd yn cynnwys profiad aml-gampws.

Mae'r cyfan yn dechrau yma. Gwefan: www.escp.eu

Dilynwch ni ar Twitter: @ESCP_BS

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd