Cysylltu â ni

NATO

Gall 'dim trais neu fygythiad' rwystro llwybr NATO Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yng Nghynhadledd Drws Agored NATO yn Helsinki, croesawodd Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Mircea Geoană, barodrwydd yr Wcrain i ymuno â NATO a dywedodd fod “drws NATO yn parhau i fod ar agor” ac “ni all unrhyw drais na bygythiadau atal hynny”. Roedd llysgenadaethau Bwlgaria, Estonia, Latfia, Lithwania, Romania, Slofacia, a Slofenia wedi trefnu’r digwyddiad, mewn cydweithrediad â Sefydliad Materion Rhyngwladol y Ffindir a Chyngor Iwerydd y Ffindir, i nodi ugeinfed pen-blwydd eu gwledydd yn ymuno â NATO. .

Yn ei anerchiad rhithwir, dywedodd Mr Geoană na allai feddwl am well gwesteiwr na'r Ffindir i siarad am bolisi drws agored NATO. “Ynghyd â’n haelod mwyaf newydd yn Sweden, rydych chi wedi dangos i’r byd beth mae rhyddid yn ei olygu,” meddai gan ychwanegu bod yr Arlywydd Putin wedi methu yn ei ymgais i “gau drws NATO.”

Amlygodd y Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol fod yr Wcrain, fel eraill o’i blaen yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop a’r Baltig, wedi dewis y llwybr i aelodaeth NATO. O 1949, mae NATO wedi tyfu o ddeuddeg aelod i dri deg dau a bydd yn parhau i “adeiladu pont i’r Wcráin ymuno â’n Cynghrair gwych”, wrth iddi edrych tuag at Uwchgynhadledd Washington ym mis Gorffennaf.  

Pwysleisiodd y Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol fod polisi drws agored NATO wedi dod â mwy o rymoedd, mwy o alluoedd, a mwy o bobl â sgiliau ac arbenigedd i mewn i'r gynghrair. “Mae cynghreiriaid NATO o’r Baltig i’r Môr Du yn cyfrannu’n sylweddol at ddiogelwch ar y cyd NATO”, meddai, gan bwysleisio bod y gwledydd hyn hefyd yn cyfrannu at ecosystem arloesi NATO, gan gynnwys canolfannau prawf a safleoedd cyflymu sy’n rhan o Gyflymydd Arloesi Amddiffyn NATO ar gyfer Gogledd yr Iwerydd (DIANA ).

Y diwrnod cynt roedd Mircea Geoană wedi ymweld â Phencadlys Ardal Reoli Forwrol y Cynghreiriaid (MARCOM) yn Northwood, ger Llundain, lle cyfarfu â Phennaeth MARCOM, yr Is-Lyngesydd Mike Utley ac aelodau allweddol eraill o staff. Canolbwyntiodd trafodaethau'r Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a'r Comander ar bwysigrwydd MARCOM yng nghynlluniau amddiffyn newydd NATO a rôl hanfodol y gorchymyn i gadw morffyrdd rhwng Gogledd America ac Ewrop ar agor.

Ar ôl difrod diweddar i seilwaith tanddwr Môr y Baltig, buont hefyd yn trafod sut y gall llynges y Cynghreiriaid a thechnolegau newydd ddiogelu seilwaith tanfor yn well a rôl y Gynghrair wrth warchod ceblau a phiblinellau tanfor. Tynnodd Mr Geoană sylw pellach at yr angen am gefnogaeth Orllewinol barhaus i'r Wcráin, gan ddweud y byddai'r gost o ganiatáu i Rwsia fod yn drech na'r gost o gefnogi Wcráin nawr.

Bu'r Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a'r Comander hefyd yn trafod technolegau taflegrau a drôn sy'n esblygu, yn ogystal â sut y gall NATO addasu'n well i rôl deallusrwydd artiffisial mewn rhyfela modern. Gan rybuddio bod y gynghrair yn wynebu'r heriau diogelwch mwyaf mewn cenhedlaeth, pwysleisiodd Mr Geoană rôl ganolog MARCOM wrth amddiffyn biliwn o bobl NATO.

hysbyseb

Daeth â’i daith i ben gydag anerchiad agoriadol yn nhrydydd rhifyn Cynhadledd Flynyddol NATO ar gyfer Amddiffyn yr Awyr a Thaflegrau (IAMD) yn Llundain. Canolbwyntiodd cynhadledd eleni ar y pethau y gellir eu cyflawni ar gyfer Uwchgynhadledd Washington, gwersi a ddysgwyd o'r rhyfel yn erbyn yr Wcrain, ac addasu IAMD NATO y tu hwnt i'r Uwchgynhadledd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd