Nawdd

cyfleoedd noddi yn bodoli ar gyfer sefydliadau, cwmnïau neu unigolion sy'n dymuno cefnogi gwaith Gohebydd UE wrth ddarparu adroddiadau annibynnol, gwneud sylwadau a dadansoddiadau ar weithgareddau'r Undeb Ewropeaidd.

Gweld Pecyn Cyfryngau

cyfleoedd noddi yn cynnwys:

  • Gwefan a thudalen we nawdd
  • nawdd sianel deledu ar-lein
  • iPhone a iPad nawdd cais
  • Gohebydd UE nawdd digwyddiad

I gael trafodaeth anffurfiol am gyfleoedd noddi, cysylltwch â:

Colin Stevens
publisher@eureporter.co
Ffôn. (Gwlad Belg) + 32 (0) 2 808 1592 neu (United Kingdom) + 44 (0) 7548 034 225

Noder

Oherwydd y cynnydd mewn newyddion ffug a phobl yn defnyddio hunaniaeth ffug i bostio storïau ffug rydym wedi bod yn rhaid i gyflwyno "diwydrwydd dyladwy" gwirio i ddilysu bod ein cwsmeriaid a chyfranwyr yn ddilys.

Er mwyn dilysu gyfranwyr newydd, rydym yn awr yn ei gwneud yn ofynnol iddynt i e-bostio Gohebydd UE sgan o'u pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol. i gael ei ychwanegu at ein cronfa ddata o gyfranwyr dilys.

Nodwch hefyd y mae'n rhaid i erthyglau fod o dan enw newyddiadurwr dilys, neu awdur darn barn. Caiff yr holl erthyglau eraill eu labelu fel "Post Noddedig".

[easy_contact_forms fid = 3]