Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Crefydd a Hawliau Plant - Barn o Frwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Nid yw cam-drin rhywiol a chamymddwyn gan awdurdodau crefyddol yn ffenomenon newydd ond yn rhywbeth cyson trist y mae ein cymdeithas yn dal i gael trafferth delio ag ef yn iawn.
O'r cyffwrdd achlysurol i'r cam-drin plaen a ffiaidd mae ein gwleidyddion weithiau'n ymddangos braidd yn drugarog tuag at droseddwyr sy'n perthyn i'r Ffydd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd