cyfrannwr Guest

feed rss

Swyddi Diweddaraf cyfrannwr gwestai

Ni fydd Ffrainc yn llofnodi cytundeb #Brexit yn ddiwahân ar 31 Rhagfyr meddai'r gweinidog

Ni fydd Ffrainc yn llofnodi cytundeb #Brexit yn ddiwahân ar 31 Rhagfyr meddai'r gweinidog

| Chwefror 20, 2020

Ni fyddai Ffrainc yn arwyddo cytundeb ôl-Brexit gwael gyda’r Deyrnas Unedig ar 31 Rhagfyr dim ond er mwyn cytuno ar un i gwrdd â therfyn amser, meddai Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, Amelie de Montchalin, ddydd Mercher (19 Chwefror), yn ysgrifennu Sudip Kar-Gupta. “Rhaid i ni beidio â chydymffurfio â phwysau amserlen,” meddai Montchalin wrth wrandawiad […]

Parhau Darllen

Gallai toddi iâ yn #Antarctig dreblu codiad yn lefel y môr y ganrif flaenorol: astudio

Gallai toddi iâ yn #Antarctig dreblu codiad yn lefel y môr y ganrif flaenorol: astudio

| Chwefror 20, 2020

Gwelir gorwel Toronto gyda rhew arnofiol ar Lyn Ontario yn Toronto, Canada. (Xinhua / Zou Zheng) Mae'r gwyddonwyr yn credu y byddai'r Antarctig bellach yn dod yn ffactor mwyaf mewn codiad yn lefel y môr, yn ysgrifennu Diplomyddol Brwsel. O fewn y ganrif hon, gallai toddi iâ yn yr Antarctig yn unig beri i lefel y môr fyd-eang godi hyd at dair gwaith […]

Parhau Darllen

Mae comisiynydd treth yr UE yn slamio cynlluniau'r UD ar #TechTax

Mae comisiynydd treth yr UE yn slamio cynlluniau'r UD ar #TechTax

| Chwefror 19, 2020

Mae diwygiad byd-eang o drethiant refeniw digidol corfforaethol yn annhebygol iawn os bydd yr Unol Daleithiau yn parhau i gefnogi cynllun “harbwr diogel” a fyddai’n caniatáu i gwmnïau ddewis sut i gael eu trethu, dywedodd comisiynydd treth yr Undeb Ewropeaidd, Paolo Gentiloni, ddydd Mawrth (18 Chwefror), yn ysgrifennu Francesco Guarascio. Disgwylir i reolau treth trawsffiniol sydd wedi dyddio fod yn […]

Parhau Darllen

#Brexit - System fewnfudo newydd Prydain: Sawl pwynt sydd eu hangen arnoch chi?

#Brexit - System fewnfudo newydd Prydain: Sawl pwynt sydd eu hangen arnoch chi?

| Chwefror 19, 2020

Mae llywodraeth Prydain wedi amlinellu system fewnfudo newydd i reoli llif gweithwyr i'r wlad a disodli'r rheolau presennol o 1 Ionawr 1 2021, pan na fydd Prydain bellach yn ddarostyngedig i reoliadau'r Undeb Ewropeaidd, ysgrifennodd William James. Dyma fanylion y system sy'n seiliedig ar bwyntiau a fydd yn cael ei chymhwyso: SKILLED WORKERS EU […]

Parhau Darllen

Mae Prydain yn nodi diwedd 'llafur rhad o Ewrop' gyda system fewnfudo #Brexit

Mae Prydain yn nodi diwedd 'llafur rhad o Ewrop' gyda system fewnfudo #Brexit

| Chwefror 19, 2020

Bydd Prydain yn blaenoriaethu mynediad i weithwyr medrus o bob cwr o’r byd yn ei system fewnfudo ar sail pwyntiau ar ôl Brexit, meddai’r llywodraeth ddydd Mawrth (18 Chwefror), gan nodi ei chynlluniau i roi diwedd ar ddibyniaeth ar “lafur rhad oddi wrth Ewrop ”, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Pryder ynghylch effaith lefelau uchel o fewnfudo o'r Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

#ACT - Mae teledu masnachol yn croesawu cyfathrebu o'r oes ddigidol ac yn galw ar y Comisiwn i ganolbwyntio ar gyfrifoldeb platfform ar-lein ystyrlon

#ACT - Mae teledu masnachol yn croesawu cyfathrebu o'r oes ddigidol ac yn galw ar y Comisiwn i ganolbwyntio ar gyfrifoldeb platfform ar-lein ystyrlon

| Chwefror 19, 2020

Cymdeithas Teledu Masnachol yn Ewrop (ACT) yw llais teledu masnachol ym Mrwsel er 1989 yn amddiffyn polisïau sy'n gyrru plwraliaeth cyfryngau, cynnwys o ansawdd uchel a chyfrifoldeb golygyddol. Mae aelodau ACT yn croesawu’n gynnes y Cyfathrebu heddiw ar Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol, yn ysgrifennu ACT. Rydym yn cefnogi'r tair colofn a nodwyd a'r […]

Parhau Darllen

#Coronavirus - Nawr yn fwy nag erioed, mae angen cydweithredu rhyngwladol

#Coronavirus - Nawr yn fwy nag erioed, mae angen cydweithredu rhyngwladol

| Chwefror 18, 2020

Wrth wylio'r penawdau y dyddiau hyn, mae'n ymddangos nad yw'r achosion o coronafirws wedi taro'r byd ar yr amser mwyaf cyfleus. Am flynyddoedd, mae'r Seirenau dadgysylltiad wedi galw am ddychwelyd i arwahanrwydd economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol dethol lle mae gwladwriaethau'n systemau cymharol gaeedig ac yn mwynhau ymreolaeth gwneud penderfyniadau heb gyfyngiadau. Yn y cyd-destun hwn, mae'r coronafirws […]

Parhau Darllen