Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

cyfrannwr Guest

feed rss

Swyddi Diweddaraf cyfrannwr gwestai

# Blociau #Gadydd # Mae cynghorwyr y Catalogion yn dal i ffynnu

# Blociau #Gadydd # Mae cynghorwyr y Catalogion yn dal i ffynnu

| Efallai y 23, 2018

Cydnabu llywodraeth Sbaen ddydd Llun (21 Mai) bwerau arweinydd catalaidd newydd Quim Torra (yn y llun) ond gwrthwynebodd ei ddewis o gynghorwyr - mae rhai ohonynt yn cael eu dal yn y ddalfa - a gwrthododd gadarnhau ei dîm dewisol, dangosodd dogfennau swyddogol , yn ysgrifennu Sonya Dowsett. Mae'r canlyniad yn golygu y bydd Madrid yn parhau [...]

Parhau Darllen

Gyda eglurder #Brexit, bydd yr Alban yn edrych eto ar annibyniaeth - Sturgeon

Gyda eglurder #Brexit, bydd yr Alban yn edrych eto ar annibyniaeth - Sturgeon

| Efallai y 23, 2018

Dywedodd Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban (yn y llun) y byddai eto'n ystyried pleidlais arall ar annibyniaeth i'r Alban pan fydd llywodraeth Prydain yn cynnig peth sicrwydd dros Brexit, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Wrth siarad ar raglen Peston ar ddydd Sul teledu ITV (20 Mai), Sturgeon hefyd yn dweud na fyddai ei Blaid Genedlaethol yr Alban yn rhwystro pleidlais Brexit arall ar unrhyw [...]

Parhau Darllen

Mae cefnogaeth i ddiddymu deddfau erthyglau yn codi dyddiau o bleidlais

Mae cefnogaeth i ddiddymu deddfau erthyglau yn codi dyddiau o bleidlais

| Efallai y 23, 2018

Cynyddodd pleidleiswyr Gwyddelig sy'n ffafrio rhyddfrydoli cyfreithiau erthylu'r wlad eu harwain mewn dau arolwg barn a gyhoeddwyd ddydd Sul, gan wrthdroi tuedd a awgrymodd fod y ras wedi dechrau tynhau cyn diwrnodau olaf yr ymgyrch, yn ysgrifennu Padraic Halpin. Gofynnir i bleidleiswyr ddydd Gwener (25 Mai) os ydynt am ailwampio un o [...]

Parhau Darllen

Mae PM Sbaen yn dweud #Catalonia angen llywodraeth sy'n ategu'r gyfraith

Mae PM Sbaen yn dweud #Catalonia angen llywodraeth sy'n ategu'r gyfraith

| Efallai y 23, 2018

Dywedodd y Prif Weinidog, Mariano Rajoy (yn y llun) ddydd Llun (21 Mai) ei fod yn dal i obeithio y byddai Catalonia yn fuan yn ffurfio llywodraeth hyfyw, sy'n gallu deialog difrifol, sy'n cynorthwyo'r gyfraith er mwyn dychwelyd i normaledd sefydliadol, economaidd a chymdeithasol, yn ysgrifennu Paul Day . Cydnabu llywodraeth Sbaen ddydd Llun pwerau arweinydd catalaidd Quim newydd ei ethol [...]

Parhau Darllen

Prydain i fynd i'r afael â 'Gorllewin Gwyllt' #internet gyda chyfreithiau newydd

Prydain i fynd i'r afael â 'Gorllewin Gwyllt' #internet gyda chyfreithiau newydd

| Efallai y 23, 2018

Bydd Prydain yn mynd i'r afael â "elfennau'r Gorllewin Gwyllt" ar y rhyngrwyd o seiberfwlio i ecsbloetio plant ar-lein trwy gyflwyno deddfau newydd ar gyfer cwmnïau cyfryngau cymdeithasol, meddai'r Gweinidog Digidol, Matt Hancock (yn y llun) ddydd Sul (20 Mai), yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Lansio ymgynghoriad ar ba fesurau y dylid eu defnyddio i sicrhau diogelwch y rhai sy'n defnyddio'r rhyngrwyd, [...]

Parhau Darllen

#Cuadrilla gwaharddeb ffeiliau i atal tresmasu yn y safle nwy siale

#Cuadrilla gwaharddeb ffeiliau i atal tresmasu yn y safle nwy siale

| Efallai y 23, 2018

Mae cwmni ymchwilio nwy siale Prydain, Cuadrilla, wedi ffeilio papurau i lys yn ceisio gwaharddeb sy'n gwahardd troseddu yn ei safle Preston New Road yn Swydd Gaerhirfryn, dywedodd ddydd Llun (21 Mai), yn ysgrifennu Nina Chestney. Cynhelir gwrandawiad gwaharddeb ar 31 Mai yn Gofrestrfa Ardal Uchel Lys Manceinion. Byddai'r gwaharddeb yn disodli ac yn ymestyn [...]

Parhau Darllen

Ni fydd Prydain Sosialaidd yn cael ei dynnu i ffwrdd mwyach o dan #Labour - #McDonnell

Ni fydd Prydain Sosialaidd yn cael ei dynnu i ffwrdd mwyach o dan #Labour - #McDonnell

| Efallai y 23, 2018

Mae Plaid Lafur y brif wrthblaid ym Mhrydain am weddnewid yr economi yn sylweddol, gan ffurfio cymdeithas Sosialaidd lle "ni fyddwn ni'n mynd i gael mwy o arian", dywedodd ei brif bwyllgor polisi, John McDonnell (yn y llun) ddydd Sul (20 Mai), yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Gyda Llafur bron â gwddf a gwddf yn yr etholiadau gyda'r Ceidwadwyr llywodraethol, a gollodd eu mwyafrif [...]

Parhau Darllen