Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

cyfrannwr Guest

feed rss

Swyddi Diweddaraf cyfrannwr gwestai

#Forestation: Mesur pendant o obaith a chynnydd yn y Balcanau Gorllewinol?

#Forestation: Mesur pendant o obaith a chynnydd yn y Balcanau Gorllewinol?

| Chwefror 22, 2018

Ar ddydd Llun 26 Chwefror, mae arweinwyr gwledydd y Balcanau Gorllewin yn cyrraedd Llundain ar gyfer cynhadledd fuddsoddi blynyddol Banc Ewropeaidd Ad-ailadeiladu a Datblygu (EBRD) ar gyfer y rhanbarth. Mae cynhadledd eleni yn dilyn ymlaen o fenter diweddaraf yr Undeb Ewropeaidd ("Persbectif ehangu credadwy ar gyfer ymgysylltiad yr Undeb Ewropeaidd â'r Balcanau Gorllewinol") i fynd i'r afael â [...]

Parhau Darllen

Mae Johnson yn dweud y gall y DU adael #CustomsUnion ac nid oes ganddynt ffin galed yn Iwerddon

Mae Johnson yn dweud y gall y DU adael #CustomsUnion ac nid oes ganddynt ffin galed yn Iwerddon

| Chwefror 22, 2018

Dylai Prydain allu gadael undeb yr Undeb Ewropeaidd ac undebau tollau a pharhau i sicrhau nad oes ffin galed yn Iwerddon ar ôl Brexit, meddai'r Gweinidog dros Dramor, Boris Johnson ddydd Mawrth (20 Chwefror), yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Roedd Johnson yn ymateb i gwestiwn yn y senedd ynglŷn â pham y methodd sôn am Ogledd Iwerddon unwaith yn [...]

Parhau Darllen

Mae addewidion yn y DU yn dilyn cynllun amaethyddol # Brydach wrth i ffermwyr ofyn am fwy o eglurder

Mae addewidion yn y DU yn dilyn cynllun amaethyddol # Brydach wrth i ffermwyr ofyn am fwy o eglurder

| Chwefror 22, 2018

Bydd llywodraeth Prydain yn cyhoeddi papur ymgynghori ar bolisi amaethyddiaeth yn y dyfodol "yn fuan iawn", dywedodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Michael Gove (yn y llun) ddydd Mawrth (20 Chwefror), gan fod ffermwyr yn mynnu mwy o eglurder ynghylch eu rhagolwg ar ôl i'r wlad weddill yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Nigel Hela. "Bydd ein papur ymgynghori yn amlinellu sut yr ydym yn bwriadu newid pethau yn fwy eang. [...]

Parhau Darllen

Prydain 'yn gyson' wedi ymrwymo i gytundeb heddwch #NorthernIreland - llefarydd y May

Prydain 'yn gyson' wedi ymrwymo i gytundeb heddwch #NorthernIreland - llefarydd y May

| Chwefror 21, 2018

Mae llywodraeth Prydain wedi "ymrwymo'n gyson" i gytundeb Belfast, dywedodd llefarydd y Prif Weinidog, Theresa May, ddydd Mawrth, ar ôl i nifer o ASau holi a oedd y fargen 1998 a ddaeth i ben o flynyddoedd 30 o wrthdaro yng Ngogledd Iwerddon yn dal i weithio, ysgrifennodd Elizabeth Piper. "Mae'r llywodraeth yn parhau i fod yn hollol gadarn i gytundeb Belfast ac ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda [...]

Parhau Darllen

Mater caled #Brexiteers 'nodyn gwarant'

Mater caled #Brexiteers 'nodyn gwarant'

| Chwefror 21, 2018

Yn union fel y dywedodd David Davis, y Gweinidog Brexit ddoe (20 Chwefror) yn pwysleisio'r "gydnabyddiaeth", roedd yn disgwyl i systemau rheoleiddio Prydain a'r UE fwynhau ar ôl Brexit, felly roedd grŵp o gyfeirwyr anodd 62 yn ei blaid yn ysgrifennu llythyr gyda'i gilydd yn eithaf gwahanol set o alwadau. Bod yn elusennol i PM Theresa May [...]

Parhau Darllen

#Corbyn yn dweud wrth y bancwyr: Bydd Cyllid yn gwasanaethu Prydain o dan #Labour government

#Corbyn yn dweud wrth y bancwyr: Bydd Cyllid yn gwasanaethu Prydain o dan #Labour government

| Chwefror 21, 2018

Bydd sector ariannol Prydain yn "wast y diwydiant nid y meistri ohonom i gyd". Os bydd y Blaid Lafur wrthblaid yn dod i rym, dywedodd ei arweinydd, Jeremy Corbyn, ddydd Mawrth (20 Chwefror), sy'n bancio cyhuddo o gymryd yr economi, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Corbyn, sosialaidd sydd wedi ennill dros lawer o bleidleiswyr gyda'i addewidion i [...]

Parhau Darllen

Haiti yn ystyried adolygiad camdriniaeth o'r holl elusennau ar ôl #Oxfam 'troseddau cuddiedig'

Haiti yn ystyried adolygiad camdriniaeth o'r holl elusennau ar ôl #Oxfam 'troseddau cuddiedig'

| Chwefror 21, 2018

Cuddiodd Oxfam wybodaeth am gamymddygiad rhywiol gan awdurdodau yn Haiti, dywedodd uwch swyddog swyddogol yn y Caribî ddydd Llun (19 Chwefror), a gwnaeth ef i lansio ymchwiliad eang i elusennau sy'n gweithredu yno, yn ysgrifennu Joseph Guyler Delva. Cyfarfu swyddogion Oxfam â gweinidog cydweithredu cynllunio a chydweithrediad allanol Haiti, Aviol Fleurant, ym Mhort-au-Prince ddydd Llun i law [...]

Parhau Darllen