cyfrannwr Guest

feed rss

Swyddi Diweddaraf cyfrannwr gwestai

Ymchwil newydd ar bolisïau tramor #Armenia a #Azerbaijan

Ymchwil newydd ar bolisïau tramor #Armenia a #Azerbaijan

| Mawrth 19, 2019

Mae ymddieithrio cymharol y Gorllewin - yn enwedig yr Unol Daleithiau - o'r Cawcasws De o 2008 ymlaen wedi dod ag Armenia ac Azerbaijan yn nes at Rwsia. Mae Armenia wedi aberthu ei gydbwysedd polisi tramor er mwyn diogelwch caled, ond mae ei ddiogelwch wedi dirywio. Mae arweinwyr blaenorol y wlad wedi methu â mesur y graddau […]

Parhau Darllen

#Brexit yn bwriadu brifo buddsoddiad yn y DU am flynyddoedd - BoE's Haskel

#Brexit yn bwriadu brifo buddsoddiad yn y DU am flynyddoedd - BoE's Haskel

| Mawrth 18, 2019

Mae'n debyg y bydd buddsoddiad busnes Prydain yn aros yn wan am yr ychydig flynyddoedd nesaf oherwydd ansicrwydd sy'n gysylltiedig â Brexit, dywedodd setiwr cyfradd llog Banc Lloegr (BoE), gan ofyn cwestiynau i'r Gweinidog cyllid am awgrymiadau ynghylch “difidend” cytundeb Brexit Bruce. Fel y rhoddodd Jonathan Haskel (yn y llun) ei araith gyntaf ers ymuno â Pholisi Ariannol BoE […]

Parhau Darllen

Bydd Llafur yn cefnogi estyniad cyfyngedig #Brexit - llefarydd cyllid

Bydd Llafur yn cefnogi estyniad cyfyngedig #Brexit - llefarydd cyllid

| Mawrth 18, 2019

Bydd Plaid Lafur gwrthbleidiau Prydain yn cefnogi estyniad cyfyngedig i'r dyddiad Brexit y tu hwnt i 29 Mawrth i geisio cyfaddawd a all gael ei gefnogi gan ddeddfwyr, meddai llefarydd cyllid y blaid, John McDonnell (yn y llun), yn ysgrifennu Paul Sandle. “Byddwn yn cyflwyno gwelliant i sicrhau bod y senedd yn ystyried estyniad, nid yw o reidrwydd yn […]

Parhau Darllen

Dywed Hammond y bydd yr UE posibl yn mynnu oedi hir #Brexit

Dywed Hammond y bydd yr UE posibl yn mynnu oedi hir #Brexit

| Mawrth 18, 2019

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Philip Hammond (yn y llun) y gallai'r Undeb Ewropeaidd fynnu oedi hir i Brexit os yw llywodraeth y DU yn gofyn am estyniad i'r broses, yn ysgrifennu James Davey. Ddydd Mercher, gwrthododd senedd Prydain adael yr UE heb fargen, gan wanhau'r Prif Weinidog Theresa May ymhellach a pharatoi'r ffordd ar gyfer pleidlais […]

Parhau Darllen

Mae #Baltics yn trin arian #NATO er eu budd

Mae #Baltics yn trin arian #NATO er eu budd

| Mawrth 18, 2019

Mae tri aelod-wladwriaeth NATO - Denmarc, Estonia a Latfia - yn sicr eu bod wedi gwneud cam pwysig tuag at gryfhau eu diogelwch. Ar 8 Mawrth, agorodd gweinidogion amddiffyn y gwledydd hyn bencadlys yr Is-adran Amlwladol Gogledd (MND N) yn Adazi Latfia, yn ysgrifennu Viktors Domburs. Mae'n hysbys yn ystod uwchgynhadledd NATO […]

Parhau Darllen

Tale Heydarov

Tale Heydarov

| Mawrth 15, 2019

Tale Heydarov is one of Azerbaijan’s most prominent businessmen. He is president of Gabala FK football Club, and founder of the European Azerbaijan School. Tale studied at the London School of Economics and Political Science and at Birkbeck College. It was while he was at university in the UK that his passion for improving the […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn dweud nad oes mwy o sgyrsiau #Brexit gyda'r DU, mae risg o ddim yn cynyddu

Mae'r UE yn dweud nad oes mwy o sgyrsiau #Brexit gyda'r DU, mae risg o ddim yn cynyddu

| Mawrth 15, 2019

Ni fydd yr Undeb Ewropeaidd yn negodi Brexit eto, dywedodd yr wythnos hon, ar ôl i senedd Prydain wrthod y pecyn ysgariad am yr eildro mewn pleidlais a wnaeth senario anhrefnus i ddelio â hi, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska a Jan Strupczewski. “Mae'r UE wedi gwneud popeth o fewn ei allu i helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n Ôl dros y llinell,” Trafodwr Brexit […]

Parhau Darllen