Tag: cynnwys

Dirgelwch Farhad Azima: dyn canol neu ddyn hyder?

Dirgelwch Farhad Azima: dyn canol neu ddyn hyder?

| Rhagfyr 5, 2019

Nid wyf yn aml yn cael fy hun yn loetran y tu allan i adeiladau'r llys ond ni allwn wrthsefyll crwydro i lawr i Uchel Lys y DU ychydig wythnosau yn ôl oherwydd fy mod wedi cael fy mwrw gan ddyn mwyaf anghyffredin ac roeddwn i eisiau dal golwg arno i weld. os yw’n bodoli mewn gwirionedd, mor rhyfedd yw ei stori - yn ysgrifennu […]

Parhau Darllen

Bydd Ewrop yn edrych ar ddiwygiadau pellach wrth oruchwylio a chyfnewid gwybodaeth ar #MoneyLaundering

Bydd Ewrop yn edrych ar ddiwygiadau pellach wrth oruchwylio a chyfnewid gwybodaeth ar #MoneyLaundering

| Rhagfyr 5, 2019

Heddiw (5 Rhagfyr) mae'r Cyngor wedi mabwysiadu casgliadau ar flaenoriaethau strategol ar wrth-wyngalchu arian a gwrthweithio cyllido terfysgaeth (AML). Mae'r casgliadau yn ymateb uniongyrchol i agenda strategol yr UE ar gyfer 2019-2024 lle mae'r Cyngor Ewropeaidd yn galw am “gryfhau ein brwydr yn erbyn terfysgaeth a throseddau trawsffiniol, gwella cydweithredu a rhannu gwybodaeth a datblygu ymhellach […]

Parhau Darllen

Scotland Yard i gwestiynu oligarch Rwsia #VladimirGusinsky dros honiadau gwyngalchu arian

Scotland Yard i gwestiynu oligarch Rwsia #VladimirGusinsky dros honiadau gwyngalchu arian

| Rhagfyr 5, 2019

Mae ditectifs Scotland Yard yn cwmpasu ymchwiliad i oligarch Rwsiaidd yn Llundain dros gysylltiadau honedig â gwyngalchu arian. Daethpwyd â swyddogion i mewn i'r ymchwiliad ar ôl i wybodaeth ariannol fanwl gael ei throsglwyddo i Asiantaeth Troseddu Genedlaethol y DU (NCA). Mae'r NCA yn arwain y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian. gartref a thramor - yn ysgrifennu Philip Braund. Honnir […]

Parhau Darllen

Beth sydd y tu ôl i'r dirywiad yn #Bees a #Pollinators eraill

Beth sydd y tu ôl i'r dirywiad yn #Bees a #Pollinators eraill

| Rhagfyr 5, 2019

Darganfyddwch beth yw peillwyr, pam eu bod yn bwysig a pham eu bod yn dirywio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwenynwyr wedi nodi colledion cytrefi, yn enwedig yng ngwledydd Gorllewin yr UE fel Ffrainc, Gwlad Belg, yr Almaen, y DU, yr Eidal, Sbaen a'r Iseldiroedd. Fodd bynnag, gyda sawl rhan o’r byd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Rwsia a Brasil yn profi’r un broblem, […]

Parhau Darllen

Atgyfnerthodd Asiantaeth Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop y mandad sydd bellach mewn grym

Atgyfnerthodd Asiantaeth Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop y mandad sydd bellach mewn grym

| Rhagfyr 5, 2019

Mae mandad atgyfnerthiedig Asiantaeth Gwylwyr y Gororau a Ffiniau Ewrop wedi dod i rym, gan roi'r gallu a'r pwerau gweithredol sydd eu hangen i gefnogi swyddogion aelod-wladwriaethau 115,000 ar lawr gwlad yn effeithiol. Gan ddechrau o fis Ionawr 2021, bydd gan Asiantaeth Gwylwyr y Gororau a Glannau Ewrop ei chorff sefydlog ei hun o warchodwyr ffiniau yn barod […]

Parhau Darllen

Rhaid i Brydain barchu rheolau'r UE i gael bargen fasnach, meddai #Luxembourg

Rhaid i Brydain barchu rheolau'r UE i gael bargen fasnach, meddai #Luxembourg

| Rhagfyr 5, 2019

Anogodd Prif Weinidog Lwcsembwrg Xavier Bettel (yn y llun) ddydd Mercher (4 Rhagfyr) Brydain i dderbyn rheolau marchnad sengl yr UE neu wynebu allanfa bosibl ar ymyl clogwyn ymhen blwyddyn, ysgrifennwch Marc Jones a Huw Jones. Wrth siarad mewn digwyddiad yn Ysgol Economeg Llundain yn ystod taith i uwchgynhadledd NATO ger prifddinas y DU, […]

Parhau Darllen

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod #Health ar y bwrdd mewn trafodaethau masnach rhwng y DU a'r UD - McDonnell y Blaid Lafur

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod #Health ar y bwrdd mewn trafodaethau masnach rhwng y DU a'r UD - McDonnell y Blaid Lafur

| Rhagfyr 5, 2019

Mae'r holl dystiolaeth y mae Plaid Lafur yr wrthblaid wedi'i awgrymu bod gwasanaeth iechyd cyhoeddus Prydain ar y bwrdd mewn trafodaethau masnach gyda'r Unol Daleithiau, dywedodd ei phennaeth polisi cyllid, John McDonnell (yn y llun), ddydd Mercher (4 Rhagfyr), ysgrifennwch Elizabeth Piper a Kylie MacLellan. Gydag ychydig dros wythnos cyn i Brydain bleidleisio mewn etholiad cenedlaethol, […]

Parhau Darllen