Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Mae dreigiau Komodo mewn perygl yn deor yn sw Sbaenaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ganwyd pump o ddeor Komodo Dragon mewn sw yn Sbaen. Dyma'r bridio llwyddiannus cyntaf o'r rhywogaeth hon sydd mewn perygl yn Sbaen mewn degawd.

“Mae hwn yn gyflawniad enfawr i bob un ohonom,” meddai Milagros Roberto, pennaeth yr adran Herpetoleg yn sw Bioparc Fuengirola i’r de o Sbaen, a hunan-ddisgrifiwyd “mam y dreigiau”, ddydd Mawrth.

Merch 13 oed o'r enw Ora oedd eu mam enedigol a dodwyodd 12 wy ym mis Awst. Dewiswyd pump o'r dwsin o wyau a'u deor yn artiffisial am saith mis.

Dywedodd Robledo fod hatchlings yn "ddyfodol gobeithiol", gan ychwanegu ei fod yn dasg anodd.

Er bod y coed deor yn llai na lemwn ac yn llawer byrrach na bocs esgidiau byddant yn y pen draw yn tyfu i fod bron i dri metr o hyd (10 troedfedd). Gallent hefyd gyrraedd 70 kilo (150 pwys) mewn pwysau, gyda dannedd miniog a brathiad gwenwynig.

Ychwanegwyd yr ysglyfaethwyr brig hyn, sy'n frodorol i bedair ynys yn Indonesia, at "Rhestr Goch" yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN) yn 2021. Y rheswm am hyn yw mai dim ond 1,500 o rywogaethau sydd ar ôl mewn cynefinoedd sy'n cael eu bygwth gan newid yn yr hinsawdd.

Cafodd rhieni'r dreigiau bach eu paru Mehefin 24 diwethaf, pan ddathlodd Sbaenwyr Ddydd Sant Ioan. Juanito oedd yr enw a roddwyd i Juanito, er anrhydedd y dyddiad y cafodd Juanito ei eni.

Mae gan Juanito ddau frawd neu chwaer: Fenix, a enwyd ar ôl yr wy a oroesodd niwed yn ystod y cyfnod deori a Drakaris. Mae Drakaris yn gyfeirnod Mae cyfres ffantasi George RR Martin “A Song of Ice and Fire” yn boblogaidd.

hysbyseb

Dywedodd Robledo fod dreigiau Komodo newydd-anedig yn y gwyllt yn tueddu i fudo i'r coed ac nad oes angen gofal mamol na thad arnynt. Cânt eu cadw mewn terrariums ar wahân mewn caethiwed fel y gall milfeddygon fonitro eu twf a chael eu haduno â'r cyhoedd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd