Cysylltu â ni

Sbaen

Mae cyrff anllywodraethol rhyngwladol yn galw ar lys Sbaen i ollwng cyhuddiadau terfysgaeth yn erbyn gweithredwyr Catalwnia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o gyrff anllywodraethol Ewropeaidd a rhyngwladol wedi annog awdurdodau Sbaen i amddiffyn rhyddid sylfaenol ar ôl i lys lansio ymchwiliad i 12 o ymgyrchwyr Catalwnia, gan eu cyhuddo o derfysgaeth. Daw’r alwad ar ôl i gasgliad mawr o newyddiadurwyr, cymdeithas sifil ac undebau llafur gael eu cynnal yn Barcelona i gefnogi’r 12.


Mewn datganiad a gychwynnwyd gan y Fforwm Dinesig Ewropeaidd, y Cyrff Anllywodraethol, gan gynnwys Amnest Rhyngwladol Sefydliad y Byd yn Erbyn Artaith, galw ar y llys i ollwng y cyhuddiadau, sy'n rhan o dueddiad Ewrop gyfan o mcyhoeddi deddfwriaeth gwrthderfysgaeth i fygu rhyddid cynulliad a mynegiant.


Ar 26 mis Chwefror, ymgasglodd tua 200 o bobl yn Barcelona i ddangos eu cefnogaeth i’r 12 gweithredwr, o dan y faner “Nid terfysgaeth yw protestio” (protestar no es terrorisme).

Lansiwyd y digwyddiad a maniffesto ar y cyd llofnodi gan dros 150 o sefydliadau (gan gynnwys cyrff anllywodraethol ac undebau llafur) a thros 100 o unigolion. Mae'r maniffesto yn mynegi undod gyda'r cyhuddedig ac yn galw ar y llys i ollwng yr ymchwiliad.

Dyletswydd i amddiffyn hawliau sylfaenol, nid eu mygu 


Ym mis Tachwedd 2023, ar ôl 4 blynedd o ymchwiliad barnwrol yn gudd mewn cyfrinachedd, cyhoeddodd Llys Cenedlaethol Sbaen fod yr actifyddion yn destun ymchwiliad am derfysgaeth mewn cysylltiad â'u cyfranogiad honedig yng ngweithgareddau mudiad Democrataidd Tsunami.


Mae’r gweithredoedd yr ymchwilir iddynt yn ymwneud â’r protestiadau yn 2019 yn erbyn euogfarn Goruchaf Lys Sbaen o arweinwyr annibyniaeth Catalwnia dros eu rôl yn y mudiad annibyniaeth. 

Y Cenhedloedd Unedig Cyngor Ewrop eisoes wedi gofyn am ryddhau'r arweinwyr, tra bod arsylwyr rhyngwladol wedi codi amheuon bod y treial yn wleidyddol.

hysbyseb


Yn eu datganiad, dywedodd y cyrff anllywodraethol:


“Mae’r hawl i ymgynnull yn heddychlon yn gonglfaen i gymdeithasau democrataidd, sydd wedi’i hymgorffori mewn cyfraith genedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. [...]


“Mewn undod ag unigolion Catalan sy’n wynebu’r cyhuddiadau, galwn am ollwng y cyhuddiadau o derfysgaeth ar unwaith. Mae gan awdurdodau gwladwriaeth ddyletswydd i amddiffyn a hwyluso hawliau sylfaenol, nid eu mygu.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd