Gohebydd Reporter UE

feed rss

Swyddi Diweddaraf Adroddwr Gohebydd yn yr UE

# BerlinWall30- 'Rhaid i ni ailgynnau ysbryd 1989' Sassoli

# BerlinWall30- 'Rhaid i ni ailgynnau ysbryd 1989' Sassoli

| Tachwedd 14, 2019

Ar 13 Tachwedd, agorodd Arlywydd Senedd Ewrop David Sassoli (yn y llun) y sesiwn lawn ym Mrwsel gydag araith yn coffáu cwymp Wal Berlin 30 flynyddoedd yn ôl. Dilynwyd araith yr arlywydd gan anerchiad Llywydd Bundestag yr Almaen, Wolfgang Schäuble. Wrth gofio 9 Tachwedd 1989, dywedodd yr Arlywydd Sassoli: “Llwyddiant […]

Parhau Darllen

UE yn cyhoeddi € 35 miliwn ychwanegol ar gyfer rhanbarth #Sahel Affrica

UE yn cyhoeddi € 35 miliwn ychwanegol ar gyfer rhanbarth #Sahel Affrica

| Tachwedd 14, 2019

Mae cynnydd yn nifer a lledaeniad y gwrthdaro mewn gwledydd ledled rhanbarth Sahel Affrica yn rhoi straen pellach ar gymunedau sydd eisoes yn fregus. Er mwyn helpu'r rhai mwyaf anghenus, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu ei gefnogaeth gyda € 35 miliwn arall mewn cymorth dyngarol. “O Mauritania i Chad, mae llawer o gymunedau bregus yn y Sahel […]

Parhau Darllen

#Turkey yn ail-arestio #AhmetAltan - nid yw newyddiadurwyr gwladwriaethau'r UE yn perthyn yn y carchar

#Turkey yn ail-arestio #AhmetAltan - nid yw newyddiadurwyr gwladwriaethau'r UE yn perthyn yn y carchar

| Tachwedd 14, 2019

Cafodd y newyddiadurwr Ahmet Altan (yn y llun), a gafodd ei gadw yn y ddalfa fel llawer o newyddiadurwyr a chynrychiolwyr sefydliadau cyfryngau eraill yn Nhwrci, ei ail-arestio ar 12 Tachwedd, wythnos yn unig ar ôl iddo gael ei ryddhau, ar y sail bod risg hedfan. Nid oedd hyd yn oed wedi derbyn y penderfyniad pan oedd rhai cyfryngau eisoes yn gohebu ar […]

Parhau Darllen

#Migration - Amser i gamu i fyny gweithredu i fynd i'r afael â gwahaniaethau yng Ngwlad Groeg a'r Eidal, dywed Archwilwyr yr UE

#Migration - Amser i gamu i fyny gweithredu i fynd i'r afael â gwahaniaethau yng Ngwlad Groeg a'r Eidal, dywed Archwilwyr yr UE

| Tachwedd 14, 2019

Dylai'r UE gamu i fyny gamau ar loches, adleoli a dychwelyd ymfudwyr i gyflawni amcanion ei gefnogaeth yn well, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA). Ni chyrhaeddodd cynlluniau adleoli brys eu targedau a dim ond yn rhannol y cyflawnwyd eu prif amcan o liniaru pwysau ar Wlad Groeg a'r Eidal. […]

Parhau Darllen

#CommissionerHearings - Várhelyi, Llydaweg a Vălean i wynebu cwestiynau ASEau

#CommissionerHearings - Várhelyi, Llydaweg a Vălean i wynebu cwestiynau ASEau

| Tachwedd 14, 2019

Bydd y Comisiynwyr-ddynodedig Olivér Várhelyi (Hwngari), Adina-Ioana Vălean (Rwmania) a Thierry Llydaweg (Ffrainc) yn wynebu gwrandawiadau yn y Senedd heddiw (14 Tachwedd). (O'r chwith): Olivér Várhelyi, Thierry Llydaweg ac Adina Vălean Cyn i Senedd Ewrop bleidleisio bydd y Comisiwn Ewropeaidd newydd, dan arweiniad Ursula von der Leyen, yn ei swydd, mae pwyllgorau seneddol yn asesu addasrwydd yr holl gomisiynwyr-ddynodedig. Materion cyfreithiol y Senedd […]

Parhau Darllen

Comisiwn yn lansio # .ευ, gan alluogi enwau parth mewn sgript Roegaidd lawn

Comisiwn yn lansio # .ευ, gan alluogi enwau parth mewn sgript Roegaidd lawn

| Tachwedd 14, 2019

Heddiw (14 Tachwedd) bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn lansio '.ευ', yr hyn sy'n cyfateb i Wlad Groeg ar y parth lefel uchaf .eu, yn ystod digwyddiad pwrpasol yn Athen, Gwlad Groeg. O hyn ymlaen bydd defnyddwyr yn gallu creu enw parth mewn sgript Roegaidd lawn, gan nodi datblygiad pwysig ers lansio'r estyniad Cyrillic .ею ym mis Mehefin 2016. […]

Parhau Darllen

#Ukraine - Mae'r UE yn galw am ryddhau Tatars Wcreineg a gedwir yn anghyfreithlon ar unwaith

#Ukraine - Mae'r UE yn galw am ryddhau Tatars Wcreineg a gedwir yn anghyfreithlon ar unwaith

| Tachwedd 13, 2019

Mae llefarydd y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) wedi galw ar Rwsia i ryddhau pob Iwcran a gedwir yn anghyfreithlon yn ddi-oed. Dedfrydwyd amddiffynwr hawliau dynol y Crimea, Emir-Usein Kuku, a'i bum cyd-ddiffynnydd i gyfnodau hir o garchar o 7 i 19 mlynedd o garchar ar yr hyn y mae Amnest Rhyngwladol yn ei ddisgrifio fel 'cyhuddiadau trwmped'. Dywed yr EEAS fod dedfrydu dinasyddion Wcreineg Mwslim Aliyev, Refat Alimov, Enver Bekirov, Arsen Dzhepparov, […]

Parhau Darllen