Gohebydd Reporter UE

feed rss

Swyddi Diweddaraf Adroddwr Gohebydd yn yr UE

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

| Hydref 17, 2018

"Yn gyntaf oll, cawsom drafodaeth dda gyda'r gweinidogion [o faterion tramor] ar Libya, lle gwelsom undod. Rwyf wedi gweld bod rhai Gweinidogion eisoes wedi cyfleu neges hon o undod yn y gwaith yr ydym yn ei wneud a'n bod am wneud hyd yn oed yn fwy yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod [...]

Parhau Darllen

#Somalia - Cam mawr yng nghefnogaeth yr UE ar gyfer adeiladu'r wladwriaeth

#Somalia - Cam mawr yng nghefnogaeth yr UE ar gyfer adeiladu'r wladwriaeth

| Hydref 17, 2018

Arwyddodd yr UE a Somalia ar 14 Hydref gytundeb i ddarparu € 100 miliwn i gyllideb Somali dros y blynyddoedd 2.5 nesaf. Bydd y cronfeydd hyn yn cefnogi diwygiadau'r Llywodraeth Ffederal i adeiladu cyflwr ffederal unedig. Mae Somalia ar lwybr cadarnhaol tuag at sefydlogrwydd a thwf. Mae symudiad yr UE i gefnogaeth gyllidebol yn [...]

Parhau Darllen

#Education a #Trainu yn Ewrop: Ble ydyn ni'n sefyll?

#Education a #Trainu yn Ewrop: Ble ydyn ni'n sefyll?

| Hydref 17, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi rhifyn 2018 y Monitor Addysg a Hyfforddiant, sy'n dadansoddi ac yn cymharu'r prif heriau ar gyfer systemau addysg Ewropeaidd. Datgelodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics, y brif gyhoeddiad flynyddol hon mewn seminar lansio ym mhencadlys y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel. Dilynwyd hyn gan ddadl ar [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor ar gyfer Cytundebau Masnach a Buddsoddi #EUS Singapore

Mae'r Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor ar gyfer Cytundebau Masnach a Buddsoddi #EUS Singapore

| Hydref 17, 2018

Mae aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor wedi awdurdodi llofnod a chasgliad y cytundebau masnach a buddsoddi rhwng yr UE a Singapore. Dywedodd y Comisiynydd Masnach, Cecilia Malmström: "Rwy'n falch iawn bod aelod-wladwriaethau wedi rhoi cefnogaeth ffurfiol i'r cytundebau hyn. Mae agor cyfleoedd newydd i gynhyrchwyr, ffermwyr, darparwyr gwasanaethau a buddsoddwyr Ewropeaidd yn [...]

Parhau Darllen

Darganfyddwch y tri rownd derfynol #LuxFilmPrize2018 mewn sinema yn eich ardal chi

Darganfyddwch y tri rownd derfynol #LuxFilmPrize2018 mewn sinema yn eich ardal chi

| Hydref 17, 2018

Tri ffilm sy'n cynnwys tri chymeriad benywaidd cryf sy'n wynebu anghydfodau anodd: mae'r dyddiau Lux Film yn dod â nhw i sinema ger eich cwmpas. Rownd derfynol Gwobr Lux, Styx, Woman at War ac The Other Side of Everything yw ffilmiau Ewropeaidd sydd trwy straeon cyffrous o dri menyw yn archwilio cwestiynau hapusrwydd, gwerthoedd, cyfrifoldeb yn ogystal â [...]

Parhau Darllen

#Brexit - Mae'r grŵp llywio yn mynnu bod angen ôl-gefn Iwerddon / Gogledd Iwerddon

#Brexit - Mae'r grŵp llywio yn mynnu bod angen ôl-gefn Iwerddon / Gogledd Iwerddon

| Hydref 17, 2018

Cyflwynodd Grŵp Llywio Brexit Senedd Ewrop, dan gadeiryddiaeth Guy Verhofstadt (yn y llun) y datganiad canlynol ddydd Llun 15 Hydref: "Rydym wedi dilyn datblygiadau yr oriau 24 diwethaf. "Ein safbwynt cryf iawn yw bod yn rhaid i'r Cytundeb Tynnu'n ôl gynnwys copi wrth gefn ymarferol, sy'n weithredol yn gyfreithiol a phob tywydd ar gyfer ffin Iwerddon / Gogledd Iwerddon yn llawn [...]

Parhau Darllen

#Security - Gwell mynediad at ddata ar gyfer #BorderControl a #MigrationManagement

#Security - Gwell mynediad at ddata ar gyfer #BorderControl a #MigrationManagement

| Hydref 17, 2018

Cefnogwyd y mesurau newydd i wella cyfnewid data rhwng systemau gwybodaeth yr UE ar gyfer rheoli ffiniau, diogelwch a mudo gan y Pwyllgor Rhyddid Sifil. Byddai'r mesurau, a fabwysiadwyd gan ASEau Sifil Liberties ddydd Llun (15 Hydref), yn hwyluso tasgau gorchmynion ffiniau, swyddogion mudo, swyddogion yr heddlu ac awdurdodau barnwrol trwy roi mwy o systematig a [...]

Parhau Darllen