Gohebydd Reporter UE

feed rss

Swyddi Diweddaraf Adroddwr Gohebydd yn yr UE

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop - Cyfle hanesyddol tuag at #FederalEurope

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop - Cyfle hanesyddol tuag at #FederalEurope

| Ionawr 17, 2020

“Rydym yn falch o weld Senedd Ewrop yn arwain wrth osod yr agenda ar gyfer y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, gan agor y drws o’r diwedd ar gyfer newidiadau Cytundeb hir-angen gyda phleidlais ddoe. Ni all Ewrop ennill ymddiriedaeth ei dinasyddion yn ôl gydag “ymarfer gwrando” arall. Yn lle hynny mae angen i ni fod yn ddewr […]

Parhau Darllen

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

| Ionawr 17, 2020

Mae Comisiynydd Masnach yr UE, Phil Hogan, wedi dweud nad yw uchelgais Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, i gael bargen fasnach lawn wedi’i thrafod â Brwsel erbyn y dyddiad cau ar ddiwedd blwyddyn “yn bosibl”. Dywedodd y cyn-weinidog, sydd yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, fod bygythiadau o’r Unol Daleithiau i roi’r gorau i rannu cudd-wybodaeth gyda’r […]

Parhau Darllen

#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio pecyn cymorth dyngarol o € 22.8 miliwn i helpu i fynd i'r afael ag anghenion bwyd brys a chefnogi pobl agored i niwed yn Eswatini, Lesotho, Madagascar, Zambia a Zimbabwe. Daw'r cyllid gan fod rhannau helaeth o dde Affrica yng ngafael eu sychder caletaf mewn degawdau. “Llawer o aelwydydd tlawd mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan sychder […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn cyflwyno'r myfyrdodau cyntaf ar adeiladu #SocialEurope cryf ar gyfer trawsnewidiadau yn unig

Y Comisiwn yn cyflwyno'r myfyrdodau cyntaf ar adeiladu #SocialEurope cryf ar gyfer trawsnewidiadau yn unig

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno Cyfathrebu ar adeiladu Ewrop gymdeithasol gref ar gyfer trawsnewidiadau cyfiawn. Mae'n nodi sut y bydd polisi cymdeithasol yn helpu i gyflawni heriau a chyfleoedd heddiw, gan gynnig gweithredu ar lefel yr UE am y misoedd i ddod, a cheisio adborth ar weithredu pellach ar bob lefel ym maes cyflogaeth […]

Parhau Darllen

Mae #KingAbdullahII Jordan yn annerch ASEau

Mae #KingAbdullahII Jordan yn annerch ASEau

| Ionawr 17, 2020

Brenin yr Iorddonen yn annerch y Senedd Tanlinellodd Brenin Iorddonen bwysigrwydd heddwch yn y Dwyrain Canol yn ystod anerchiad i ASEau yn Strasbwrg ddydd Mercher 15 Ionawr. “Mae gan yr hyn sy’n digwydd yn y Dwyrain Canol ffordd o wneud iddo deimlo ei hun ym mhob man ledled y byd,” meddai Abdullah II ibn Al-Hussein, wrth siarad am […]

Parhau Darllen

Trawsnewid y #GlobalFoodSystem un beit ar y tro

Trawsnewid y #GlobalFoodSystem un beit ar y tro

| Ionawr 17, 2020

Ychydig o feysydd o'n bywydau sydd heb eu cyffwrdd gan dechnolegau newydd sy'n dod i'r amlwg a lefelau cynyddol o ddigideiddio, ysgrifennodd Benjamin Addom, Arweinydd Tîm, TGCh ar gyfer Amaethyddiaeth, Canolfan Dechnegol ar gyfer Cydweithrediad Amaethyddol a Gwledig (CTA). Mae'r ffordd yr ydym yn gweithio, teithio, rhyngweithio a chyrchu gwasanaethau cyhoeddus i gyd wedi cael eu trawsnewid gan ddyfeisiau craff, dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial (AI), […]

Parhau Darllen

#Huawei - 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth # 5G yr UE

#Huawei - 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth # 5G yr UE

| Ionawr 17, 2020

Yn 2020 bydd 5G yn cyflymu ledled Ewrop. Ar gyfer ei leoli'n llwyddiannus, bydd dull cynhwysol sy'n seiliedig ar ffeithiau yn allweddol, mae'n dod o hyd i ddadl a gynhaliwyd ym Mrwsel. “Gan fod Ewrop ar fin cymryd y camau pendant tuag at ddefnyddio 5G eleni, mae angen gweithredu ar frys: bydd angen arweinyddiaeth gryfach, cydweithredu byd-eang […] er mwyn sicrhau arweinyddiaeth 5G.

Parhau Darllen