Gohebydd Reporter UE

feed rss

Swyddi Diweddaraf Adroddwr Gohebydd yn yr UE

Sut mae'r UE yn delio â #Migration

Sut mae'r UE yn delio â #Migration

| Medi 13, 2019

Afghans yn bragu moroedd garw i groesi o Dwrci i'r Lesvos, Gwlad Groeg © UNHCR / Achilleas Zavallis Mae ymfudo yn cynrychioli heriau a chyfleoedd i Ewrop. Dysgwch sut mae'r UE yn delio â symudiadau ffoaduriaid a lloches. Roedd dyfodiad digynsail ceiswyr lloches ac ymfudwyr afreolaidd i'r UE, a gyrhaeddodd ei uchafbwynt yn 2015, yn gofyn am ymateb yr UE ar nifer o lefelau. […]

Parhau Darllen

Sassoli: #FriendsOfFootball gyda #UEFA i roi cychwyn ar gasineb

Sassoli: #FriendsOfFootball gyda #UEFA i roi cychwyn ar gasineb

| Medi 13, 2019

Yr wythnos hon cyfarfu Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, ag Ysgrifennydd Cyffredinol UEFA Theodore Theodoridis ym Mrwsel. Defnyddiodd UEFA y cyfle i dynnu sylw at y gwahanol brosiectau pêl-droed y mae'n eu rhedeg i helpu mewnfudwyr ifanc a ffoaduriaid i integreiddio yn Ewrop. “Mae’r rhain yn brosiectau hanfodol”, meddai Sassoli, “Mae pêl-droed yn ffordd o ddod â phobl ynghyd, cael hwyl a […]

Parhau Darllen

# Erasmus + - Mae'r UE yn hybu cyfranogiad myfyrwyr a staff Affrica yn 2019

# Erasmus + - Mae'r UE yn hybu cyfranogiad myfyrwyr a staff Affrica yn 2019

| Medi 13, 2019

Mae'r UE wedi buddsoddi € 17.6 miliwn ychwanegol i gefnogi dros 8,500 myfyrwyr a staff Affricanaidd sydd newydd eu dewis i gymryd rhan yn Erasmus + yn 2019. Mae'r cynnydd hwn yng nghyllid Erasmus + yn un cam arall tuag at yr ymrwymiad a gyhoeddwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker yn ei araith Cyflwr yr Undeb ym mis Medi 2018 i fod wedi cefnogi myfyrwyr Affricanaidd 35,000 a […]

Parhau Darllen

#Vaccination - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd yn ymuno i hyrwyddo buddion #Vaccines

#Vaccination - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd yn ymuno i hyrwyddo buddion #Vaccines

| Medi 13, 2019

Ar 12 Medi, cyd-gynhaliodd y Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) Uwchgynhadledd Brechu Byd-eang gyntaf y byd ym Mrwsel. Y nod yw cyflymu gweithredu byd-eang i atal lledaeniad afiechydon y gellir eu hatal rhag brechlyn, ac eirioli yn erbyn ymlediad […]

Parhau Darllen

Merched yn y Senedd #European

Merched yn y Senedd #European

| Medi 13, 2019

Dylai menywod chwarae rhan amlwg mewn gwleidyddiaeth, ond sut maen nhw'n teithio yn Senedd Ewrop? Darganfyddwch yn yr ffeithluniau hyn. Cyfran menywod a dynion yn y Senedd Er bod Senedd Ewrop yn sefyll dros gydraddoldeb rhywiol, mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ar lefel leol, genedlaethol ac Ewropeaidd, fel y dangosir […]

Parhau Darllen

#Eurogroup a chyfarfodydd #ECOFIN anffurfiol, 13 a 14 Medi

#Eurogroup a chyfarfodydd #ECOFIN anffurfiol, 13 a 14 Medi

| Medi 12, 2019

Bydd yr Is-lywydd Dombrovskis yn cynrychioli’r Comisiwn yng nghyfarfodydd Ewro-grŵp yr wythnos hon ac ECOFIN a gynhelir yn Helsinki, y Ffindir. Yn ystod cyfarfod yr Ewro-grŵp, bydd gweinidogion cyllid ardal yr ewro yn cynnal trafodaeth thematig ar ansawdd cyllid cyhoeddus ac yn cyfnewid barn ar fentrau i hybu tryloywder yr Ewro-grŵp. Y Comisiwn a'r ECB […]

Parhau Darllen

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi #VenezuelanRefugees ac yn cynnal cymunedau yn y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi #VenezuelanRefugees ac yn cynnal cymunedau yn y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng

| Medi 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 10 miliwn ychwanegol i gefnogi ffoaduriaid ac ymfudwyr Venezuelan trwy gryfhau galluoedd sefydliadau cenedlaethol, sefydliadau cymdeithas sifil a chymunedau cynnal yn y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng yn Venezuela - sef Colombia, Ecwador a Periw. Wedi'i sianelu trwy Offeryn yr UE sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, bydd y cymorth hwn yn cysylltu […]

Parhau Darllen