Cysylltu â ni

Tsieina

Mae'n hen bryd i ni ddechrau trafod dylanwad China yn Latfia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf, nodwyd bod y gwyddonydd ac ymchwilydd morol o Estonia ym Mhrifysgol Dechnegol Tallin, Tarmo Kõuts, wedi’i ddedfrydu i’r carchar am ysbïo am wasanaeth cudd-wybodaeth Tsieineaidd. Roedd ganddo fynediad at wybodaeth ddosbarthedig Estoneg a NATO ers cryn amser, ac yn ystod y tair blynedd diwethaf derbyniodd € 17,000 am drosglwyddo'r wybodaeth hon i China, yn ysgrifennu newyddiadurwr yr NRA, Juris Paiders.

Os gofynnwch imi, mae'n swm chwerthinllyd o frad i fradychu eich mamwlad a dod i ben y tu ôl i fariau. Ar yr un pryd, rwy'n eithaf sicr y byddai ein cydwladwyr ein hunain yn barod i groesi dwbl ein gwlad am bris hyd yn oed yn is.

Cafodd Kõuts gymorth hefyd gan fenyw - chwaraewr golff adnabyddus gynt a pherchennog cwmni ymgynghori. Roedd hi wedi bod yn teithio cryn dipyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys i China. Mae’n bosibl mai yn ystod un o’i theithiau i Hong Kong y cafodd ei recriwtio gan swyddogion cudd-wybodaeth Tsieineaidd.

Dylid nodi mai teithiau i Tsieina yw'r ffordd fwyaf cyffredin y mae Latfiaid yn cael eu recriwtio i weithio i wasanaethau cudd-wybodaeth Tsieineaidd. Gwneir hyn fel arfer yn ôl yr un patrwm y mae chekistiaid Sofietaidd yn ei ddefnyddio i recriwtio teithwyr naïf y Gorllewin - mae llysgenhadaeth leol Beijing yn dewis y “twristiaid” posib yn ofalus ac yn cynnig iddynt fynd ar daith i’r Ymerodraeth Nefol “gamddeall” ac egsotig. Gofynnir yn aml i'r “twristiaid” hyn gymryd rhan mewn digwyddiad rhyngwladol, fforwm neu gynhadledd, lle mae gwasanaethau cudd-wybodaeth Tsieineaidd wedyn yn dewis yr asiantau dylanwad mwyaf addas o bob cwr o'r byd.

Mae'r “twristiaid” hyn yn fwyaf tebygol o fod yn aelodau o broffesiwn penodol - newyddiadurwyr, gwleidyddion a gwyddonwyr. Er mwyn cynnal cyfrinachedd, gall Beijing gynnig y daith i China nid i'r person y mae ganddo ddiddordeb ynddo, ond yn lle i un o'u perthnasau, boed yn briod, yn blant neu'n rhieni.

Ar ôl dychwelyd i’w mamwlad, mae llysgenhadaeth Tsieineaidd yn gofyn i’r “twristiaid” ad-dalu’r daith hael gyda theyrngarwch. I ddechrau, gall fod yn gofnod cyfryngau cymdeithasol syml sy'n portreadu China mewn goleuni positif. Yna, efallai cyfweliad ag allfa cyfryngau lleol i siarad am y ffyniant a welwyd yn Tsieina. Mewn achosion arbennig, efallai y bydd yn rhaid i chi ad-dalu'r ffafr trwy fradychu'ch gwlad. Profwyd y dynged olaf gan y gwyddonydd naïf o Estonia Kõuts.

Dyma sut mae China yn gallu recriwtio asiantau ffyddlon dylanwad y gellir eu defnyddio yn ddiweddarach i gyflawni gweithrediadau dylanwad.

hysbyseb

Gofynnir i newyddiadurwyr lleol gyhoeddi erthyglau sy'n ffafrio China neu'n cynnal blogiau a thudalennau cyfryngau cymdeithasol sy'n lluosogi cydweithrediad â Beijing. Mewn rhai achosion, paratoir yr erthyglau propaganda gyda chymorth y llysgenhadaeth neu'r asiantaeth newyddion Xinhua, a’r cyfan sy’n ofynnol i’r newyddiadurwr a recriwtiwyd ei wneud yw “rhoi benthyg” enw a statws i’r Tsieineaid. Bydd y darllenwyr mwyaf brwd eisoes wedi sylwi bod erthyglau o blaid Tsieina wedi ymddangos Neatkarīgā Rīta Avīze ac Ddinistr, ac weithiau mewn rhai allfeydd cyfryngau pro-Kremlin hefyd.

Mae'n ofynnol hefyd i wleidyddion sydd wedi'u recriwtio brofi eu teyrngarwch. Gwneir hyn fel arfer trwy bleidleisio ar faterion sydd o fudd i Beijing, neu weithiau trwy adrodd ar brosesau domestig a chynllwynion sy'n digwydd yn neuaddau'r llywodraeth. Mae'r rhai ohonoch sy'n dilyn gwleidyddiaeth yn gwybod bod sawl gwleidydd o Latfia o wahanol bleidiau wedi ymweld â China, dim ond i luosogi cydweithredu â Tsieina trwy ganmol y cynnydd a'r drefn ryfeddol a welsant yno.

Ni fyddaf yn enwi unrhyw enwau, ond mae'r partïon y maent yn eu cynrychioli yn cynnwys y rhai a ddrwgdybir fel arfer, hy Concord, Undeb y Gwyrddion a Ffermwyr ac Undeb Rwseg Latfia, yn ogystal â'r Gynghrair Genedlaethol ffug-wladgarol. Rwyf hefyd wedi gweld yn bersonol bod ymhlith y pregethwyr hyn o werthoedd cenedlaethol hefyd bobl sydd ar ôl eu “taith” i China godidog yn barod i ganmol rhagoriaeth Comiwnyddiaeth dros werthoedd “rhyddfrydol” Ewrop.

Ac yn olaf, cynigir cydweithredu tymor hir gyda gwasanaethau cudd-wybodaeth Tsieineaidd i wyddonwyr, ac mae hyn fel arfer yn golygu rhannu gwybodaeth sensitif. Gelwir hyn yn “ysbïo gwyddonol”.

Achos Kõuts yw'r cyntaf o'i fathau yn Estonia, ac efallai hyd yn oed yr holl daleithiau Baltig, pan fydd person wedi'i ddal yn ysbio nid ar gyfer Moscow, ond Beijing. Efallai mai hwn yw'r achos proffil uchel cyntaf yn y Baltics sy'n cynnwys dylanwad China allan o'r nifer sy'n anochel i ddod.

Mae gen i ymgeisydd eisoes am wynebu tynged debyg i Kõuts - yn lle datgelu enw'r person, dywedaf nad yw gwybodaeth ragorol o ddaearyddiaeth yn gwarantu bod gan berson gwmpawd moesol da.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd