Tag: llestri

Mae #Huawei yn rhagori ar #Samsung fel arweinydd byd-eang mewn llwythi ffôn clyfar diolch i gyfran o'r farchnad yn #China

Mae #Huawei yn rhagori ar #Samsung fel arweinydd byd-eang mewn llwythi ffôn clyfar diolch i gyfran o'r farchnad yn #China

| Awst 3, 2020

Goddiweddodd Huawei Samsung fel y gwerthwr ffôn clyfar byd-eang gorau mewn llwythi yn Ch2 2020, gan gynrychioli'r tro cyntaf i werthwr ffôn clyfar heblaw Apple neu Samsung feddiannu'r man uchaf mewn naw mlynedd. Elwodd Huawei o berfformiad cymharol gryf economi Tsieina yn Ch2 2020. Mae Insider Intelligence yn cyhoeddi cannoedd o fewnwelediadau, siartiau a rhagolygon ar […]

Parhau Darllen

Dywed #Huawei fod Ewrop yn peryglu colled enfawr

Dywed #Huawei fod Ewrop yn peryglu colled enfawr

| Gorffennaf 31, 2020

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau’r UE Wrth i Ewrop ddechrau’n ofalus i ddychwelyd i ryw fath o normal, mae’n amlwg, yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, bod llawer o bethau wedi newid, yn ysgrifennu Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE Abraham Liu. I ni yn Huawei, un o’r pethau hynny yw lefel yr ymosodiad gwleidyddol […]

Parhau Darllen

Mae #China yn rhybuddio’r DU: Nid oes gennych ddyfodol os ceisiwch ochri China

Mae #China yn rhybuddio’r DU: Nid oes gennych ddyfodol os ceisiwch ochri China

| Gorffennaf 31, 2020

Rhybuddiodd llysgennad China i Lundain yn chwyrn y Deyrnas Unedig ddydd Iau (30 Gorffennaf) nad oedd ganddo ddyfodol pe bai'n ceisio datgysylltu o'r wladwriaeth Gomiwnyddol, ysgrifennu Guy Faulconbridge a Kate Holton. “Mae'n anodd delweddu 'Prydain Fyd-eang' sy'n osgoi neu'n eithrio China, mae datgysylltu o China yn golygu datgysylltu oddi wrth gyfleoedd, datgysylltu oddi wrth […]

Parhau Darllen

Deialog Masnach ac Economaidd Lefel Uchel UE-Tsieina #HED

Deialog Masnach ac Economaidd Lefel Uchel UE-Tsieina #HED

| Gorffennaf 30, 2020

Ar 28 Gorffennaf, cynhaliodd yr Undeb Ewropeaidd a China eu 8fed Deialog Masnach ac Economaidd Lefel Uchel (HED). Cyfarfu Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis, ynghyd â'r Comisiynydd Masnach Phil Hogan, trwy fideo-gynadledda ag Is-Premier Liu Tsieineaidd, yng nghwmni sawl is-weinidog. Canolbwyntiodd yr HED ar yr ymateb ar y cyd i coronafirws a llywodraethu economaidd byd-eang […]

Parhau Darllen

Yr UE a China i gynnal Deialog Masnach ac Economaidd Lefel Uchel

Yr UE a China i gynnal Deialog Masnach ac Economaidd Lefel Uchel

| Gorffennaf 28, 2020

Heddiw (28 Gorffennaf), bydd yr Undeb Ewropeaidd a China yn cynnal eu 8fed Deialog Masnach ac Economaidd Lefel Uchel (HED) trwy fideo-gynadledda. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis yn gyd-gadeirio’r cyfarfod ac Is-Brif Weinidog y Cyngor Gwladol Liu He. Bydd y Comisiynydd Masnach Phil Hogan a nifer o is-weinidogion Tsieina hefyd yn cymryd rhan. Trafodaethau […]

Parhau Darllen

Mae'r dyfalu'n mowntio ar safle #Huawei yn Ffrainc

Mae'r dyfalu'n mowntio ar safle #Huawei yn Ffrainc

| Gorffennaf 27, 2020

Rhybuddiwyd Reuters i weithredwyr ffonau symudol yn Ffrainc sy'n defnyddio offer Huawei mewn rhwydweithiau 5G na fyddent yn gallu adnewyddu trwyddedau cysylltiedig unwaith y byddant yn dod i ben. Mae ffynonellau’r cyhoeddiad newyddion yn honni er bod gweithredwyr yn y wlad wedi’u clirio i ddefnyddio’r cit, y rhai nad oeddent eisoes yn defnyddio offer rhwydwaith Huawei oedd […]

Parhau Darllen

Rhaid i'r UE ddysgu o gamgymeriadau #ANZ yn achos #BogacOzdemir gyda China

Rhaid i'r UE ddysgu o gamgymeriadau #ANZ yn achos #BogacOzdemir gyda China

| Gorffennaf 23, 2020

Mae llywodraeth yr Almaen yn gywir yn wynebu cwestiynau gan ei gwleidyddion ac o'r Undeb Ewropeaidd ynghylch ei chyfalaf i China dros Taiwan, gan dynnu baner Taiwan oddi ar wefan ei Gweinidogaeth Dramor a rhoi sgwâr gwyn yn ei lle - y symbol rhyngwladol ar gyfer ildio, yn ysgrifennu Maria Murphy. Ond nid yn unig […]

Parhau Darllen

Eicon Dewislen Chwith