Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: llestri

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

#Taipei yw'r ddinas sydd agosaf at werthoedd y Gorllewin yn y byd Tsieineaidd.

#Taipei yw'r ddinas sydd agosaf at werthoedd y Gorllewin yn y byd Tsieineaidd.

| Chwefror 1, 2018 | 0 Sylwadau

Ymwelodd Ko Wen-je, maer prifddinas Taiwan, i Frwsel ddydd Mercher a daeth y maer Taiwan gyntaf i siarad yn Senedd Ewrop. Yn ystod ei araith fer, fe geisiodd adeiladu bondiau gyda'r UE trwy bwysleisio gwerthoedd cynyddol Taiwan. "Mae Taipei yn ddinas sy'n cynnwys gwerthoedd cynyddol y Gorllewin i mewn i [...]

Parhau Darllen

Wedi'i chodi gan #Brexit, mae Prydain yn troi mewn ras i woo #China

Wedi'i chodi gan #Brexit, mae Prydain yn troi mewn ras i woo #China

| Chwefror 1, 2018 | 0 Sylwadau

Wedi'i chwyddo gan Brexit a'i wanhau yn y cartref, mae'r Prif Weinidog Theresa May yn dechrau cwympo yn ôl yn y ras i ennill buddsoddiad Tsieineaidd a sicrhau mynediad breintiedig i farchnad ffynnu Tsieina ar gyfer gwasanaethau proffesiynol, ysgrifennwch William James, Andrew MacAskill a Ben Blanchard yn Beijing. Teithiodd Mai i Tsieina ddydd Mawrth (30 Ionawr) gyda dirprwyaeth [...]

Parhau Darllen

#China - Mae'r fenter Belt a Road yn cwrdd â chyffro a phryderon yn Ewrop

#China - Mae'r fenter Belt a Road yn cwrdd â chyffro a phryderon yn Ewrop

| Ionawr 31, 2018 | 0 Sylwadau

5 flwyddyn ar ôl ei lansio, mae menter blaenllaw Belt and Road (BRI) Arlywydd Tsieina Xi Jinping yn dal i wynebu gobaith ansicr yn Ewrop. Dangoswyd teimladau cymysg yn ystod cynhadledd aml-randdeiliaid ar y fenter ym Mrwsel, lle mynegodd cymdeithasau busnes Ewropeaidd gyffro am y cyfleoedd posibl, a rhybuddiodd swyddogion yr UE o "ddim dyfodol ar gyfer [...]

Parhau Darllen

Mae siaradwyr #Davos yn rhannu gweledigaeth Xi o 'gymuned y dyfodol a rennir ar gyfer y ddynoliaeth'

Mae siaradwyr #Davos yn rhannu gweledigaeth Xi o 'gymuned y dyfodol a rennir ar gyfer y ddynoliaeth'

| Ionawr 30, 2018 | 0 Sylwadau

Flwyddyn ar ôl i arweinwyr economïau mwyaf y byd amlinellu syniadau hynod wahanol ar ddyfodol dynoliaeth, mae siaradwyr Fforwm Economaidd y Byd (WEF) wedi dewis yn glir pa weledigaeth y maen nhw am ei ddilyn, yn ysgrifennu Global Times a People's Daily. Mewn cyferbyniad â datganiad 'America First' Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump, Arlywydd Tsieina Xi [...]

Parhau Darllen

#China yn #Davos: #Beijing yn pleidleisio i agor yr economi ymhellach yn gyflymach

#China yn #Davos: #Beijing yn pleidleisio i agor yr economi ymhellach yn gyflymach

| Ionawr 29, 2018 | 0 Sylwadau

Pwysleisiodd cynrychiolydd mwyaf Tsieina yn Davos, Liu He, ddydd Mercher (24 Ionawr) y bydd y wlad yn gwthio diwygiadau ymlaen ac yn agor ei heconomi yn gyflymach, yn ysgrifennu Wu Gang a Ge Wenbo o Bobl Bobl. Dywedodd Liu, cyfarwyddwr Swyddfa Gyffredinol y Grŵp Arwain Canolog ar gyfer Materion Ariannol a Materion Economaidd [...]

Parhau Darllen

Mae tensiynau yn #EastAsia yn parhau i fod yn uchel, mae arbenigwyr yn rhybuddio

Mae tensiynau yn #EastAsia yn parhau i fod yn uchel, mae arbenigwyr yn rhybuddio

| Ionawr 29, 2018 | 0 Sylwadau

Er gwaethaf y datblygiadau ymddangosiadol diweddar ar gyfer setlo argyfwng niwclear Gogledd Corea ac anghydfod Môr De Tsieina, mae tensiynau uchel yn rhanbarth Dwyrain Asia yn parhau, yn ôl yr arbenigwyr mewn cynhadledd a gynhaliwyd gan Sefydliad Ewropeaidd Astudiaethau Asiaidd ddydd Mercher (24 Ionawr). Mannau mantais diogelwch yn Nwyrain Asia, gan gynnwys Penrhyn Corea, y [...]

Parhau Darllen