Tag: llestri

Bydd sensoriaeth #Beijing o brotestiadau #HongKong yn methu dweud Gwyrddion

Bydd sensoriaeth #Beijing o brotestiadau #HongKong yn methu dweud Gwyrddion

| Mehefin 18, 2019

Aeth tua dwy filiwn o bobl i'r strydoedd ddydd Sul (16 June) yn Hong Kong yn erbyn y bil estraddodi er iddo gael ei atal gan brif weithredwr y diriogaeth, Carrie Lam. Wrth ymateb i'r sefyllfa, dywedodd cyd-gadeirydd y Blaid Werdd Ewropeaidd, Reinhard Bütikofer a Monica Frassoni: “Mae'r digwyddiadau yn Hong Kong yn drobwynt yn […]

Parhau Darllen

#Taiwan yn colli #Spain dros estraddodi dinasyddion

#Taiwan yn colli #Spain dros estraddodi dinasyddion

| Mehefin 17, 2019

Mae Taiwan wedi beirniadu Sbaen am alltudio gwladolion Taiwan i Tsieina, gan ddweud bod y symudiad yn eu rhoi mewn perygl o gael eu harteithio neu gosb eithaf. Ar Fehefin 6, penderfynodd Sbaen estraddodi gwladolion 94 Taiwan i'r PRC, ond mae'r achos yn dyddio'n ôl i Ragfyr 2016, pan oedd sgam telathrebu enfawr yn targedu dinasyddion Tseiniaidd […]

Parhau Darllen

Allgludo gwladolion #Taiwan gan #Spain

Allgludo gwladolion #Taiwan gan #Spain

| Mehefin 14, 2019

Ar 6 Mehefin 2019, penderfynodd Sbaen estraddodi gwladolion 94 Taiwan i'r PRC. Mae'r stori yn dechrau yn llawer cynharach ym mis Rhagfyr 2016, pan ddadorchuddiwyd sgam telathrebu enfawr gan dargedu dinasyddion Tseiniaidd gan awdurdodau Sbaen ac arestiwyd 269 dan amheuaeth, yn eu plith cenedlaetholwyr 219 Taiwan. Ym mis Mai 2018, estynnodd Sbaen ddau o'r rhain […]

Parhau Darllen

Mae'n debyg bod #Huawei yn gweithio ar ei wrthwynebydd #Android ers saith mlynedd

Mae'n debyg bod #Huawei yn gweithio ar ei wrthwynebydd #Android ers saith mlynedd

| Mehefin 14, 2019

Mae Huawei wedi bod yn adeiladu dewis arall i Google Android am y saith mlynedd diwethaf, yn ôl adroddiad yn South Morning Morning Post, yn ysgrifennu Todd Haselton | @robotodd. Dywedodd Huawei wrth CNBC y mis diwethaf y gallai ei system weithredu fod yn barod cyn gynted ag y bo modd eleni os na all ddefnyddio Google Android neu Microsoft Windows. Mae Huawei ar hyn o bryd yn gosod Android ar ei […]

Parhau Darllen

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

| Mehefin 13, 2019

Mae Uwchgynhadledd Dushanbe, a gynhelir ym mhrifddinas Tajikistan ar Fehefin 15th, yn barhad o ymdrechion y Gynhadledd ar Ryngweithio a Mesurau Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), y mae 27 yn ei datgan yn aelodau. Bydd yr uwchgynhadledd yn dwyn ynghyd ddirprwyaethau lefel uchel y disgwylir iddynt fabwysiadu dogfen uchelgeisiol, Dushanbe Statement, a fydd yn cynnwys yr holl […]

Parhau Darllen

Mae arbenigwyr hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig yn annog Sbaen i atal estraddodi i #China yn ofni perygl o artaith neu #DeathPenalty

Mae arbenigwyr hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig yn annog Sbaen i atal estraddodi i #China yn ofni perygl o artaith neu #DeathPenalty

| Mehefin 13, 2019

Mae arbenigwyr hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig yn dweud eu bod yn bryderus iawn gan benderfyniad Sbaen i ddiarddel unigolion Tsieineaidd a Taiwan i Weriniaeth Pobl Tsieina lle maent yn wynebu taliadau twyll a gallant fod yn agored i risg arteithio, cam-drin arall, neu'r gosb eithaf. Ym mis Rhagfyr 2016, arestiodd awdurdodau Sbaen 269 dan amheuaeth, gan gynnwys 219 Taiwanese, […]

Parhau Darllen

Gall #Shenzhen fod yn wely prawf ar gyfer y ceisiadau #SmartCity mwyaf datblygedig

Gall #Shenzhen fod yn wely prawf ar gyfer y ceisiadau #SmartCity mwyaf datblygedig

| Mehefin 12, 2019

Golygfa o'r awyr o Shenzhen. [Llun / VCG] Ffynhonnell: China Daily Cities yn cynnal tua hanner y boblogaeth fyd-eang ac mae'r gyfran yn tyfu, gyda threfoli Tsieina yn rhoi hwb i'r ffenomen. Erbyn 2050, bydd saith o bob deg o bobl yn byw mewn dinas. Os ydym am osgoi tagfeydd ac ansawdd bywyd sy'n lleihau, rheolaeth fiwrocrataidd draddodiadol […]

Parhau Darllen