Colin Stevens

feed rss Gwefan yr awdur

Swyddi Diweddaraf Colin Stevens yn

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

| Hydref 23, 2019

Brexit. Y gair bod pawb wedi blino clywed. Gyda Brexit ar y gorwel, nid yw'n syndod bod Prydeinwyr yn cael eu gadael yn teimlo'n ansicr ynghylch eu dyfodol. Os ydych chi am fynd â materion i'ch pen eich hun ar gyfer porfeydd newydd, mae'r erthygl hon yn edrych ar rai o'r gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl Brexit - […]

Parhau Darllen

Mae AQAP ac ISIS yn llenwi gwactod yn #Yemen

Mae AQAP ac ISIS yn llenwi gwactod yn #Yemen

| Awst 25, 2019

Mae'r cynnydd diweddar mewn trais yn Yemen rhwng heddluoedd sy'n deyrngar i lywodraeth gyfreithlon yr Arlywydd Abdrabbuh Mansur Hadi a grwpiau sy'n ceisio gwahanu de Yemen wedi agor lle newydd i grwpiau terfysgol, gan gynnwys ISIS ac AQAP, weithredu yn y wlad. Yn ôl llefarydd Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (OHCHR), […]

Parhau Darllen

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

| Awst 23, 2019

Yn y tro diweddaraf mewn saga sydd eisoes yn rhyfedd, un sydd wedi marchogaeth yn ddamcaniaethwyr Russiagate ac wedi gosod cyn-weinidog o Awstria yn erbyn erlynwyr yr Unol Daleithiau, cymeradwyodd llywodraeth ofalwr Awstria estraddodi oligarch Wcreineg Dimitri Firtash i’r Unol Daleithiau— yn union fel y dyfarnodd barnwr o Fienna iddo atal estraddodi Firtash. Firtash - sy'n cael ei gyhuddo gan […]

Parhau Darllen

Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

| Awst 16, 2019

Mae Tech titan Huawei yn “hyderus” y bydd llywodraeth y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol” i ollwng y cwmni Tsieineaidd o’i gynlluniau 5G. Mae America wedi bod yn pwyso ar Brydain i atal Huawei rhag cyflenwi seilwaith ar gyfer rhwydwaith symudol y dyfodol. Mae Washington wedi rhybuddio y gallai arwyddo cytundeb masnach ar ôl Brexit ddibynnu ar benderfyniad y DU i weithio […]

Parhau Darllen

#UNESCO - Economi Treftadaeth

#UNESCO - Economi Treftadaeth

| Gorffennaf 25, 2019

Daeth y sesiwn 43rd o Bwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO yn Baku, a gadeiriwyd gan Weinidog Diwylliant Azerbaijan o Abulfas Garayev, i ben ar Orffennaf 10. Cymerodd dirprwyaethau o Aelod-wladwriaethau 21 sy'n ffurfio'r Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn ogystal â sylwedyddion o Bartïon Gwladwriaethau i'r Confensiwn ar gyfer Diogelu Treftadaeth Ddiwylliannol a Naturiol y Byd (1972) ran […]

Parhau Darllen

Rhaid i sefydliadau rhyngwladol gydweithio'n agosach wrth hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

Rhaid i sefydliadau rhyngwladol gydweithio'n agosach wrth hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

| Gorffennaf 24, 2019

Trefnodd Sefydliad Telathrebu'r Gymanwlad (CTO) heddiw (24 Gorffennaf) fforwm yn Llundain sydd wedi dod ag ugain o wahanol sefydliadau rhyngwladol a rhanbarthol at ei gilydd i drafod arferion gorau i hyrwyddo datblygiad yr economi ddigidol fyd-eang. Sharvada Sharma yw cadeirydd Sefydliad Telathrebu'r Gymanwlad (CTO). Dywedodd: “Mae'r fforwm hwn yn gyfle i […]

Parhau Darllen

#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, sef parth gwrthdaro wedi'i rewi. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

Parhau Darllen