Colin Stevens

feed rss Gwefan yr awdur

Swyddi Diweddaraf Colin Stevens yn

Mae #Wales yn edrych ymlaen at berthynas yn y dyfodol gyda'i phartner masnachu cryfaf wrth i Lysgennad yr Almaen i'r DU ymweld â safleoedd allweddol

Mae #Wales yn edrych ymlaen at berthynas yn y dyfodol gyda'i phartner masnachu cryfaf wrth i Lysgennad yr Almaen i'r DU ymweld â safleoedd allweddol

| Chwefror 13, 2020

Bydd Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i barhau â’i pherthynas gref â’r Almaen - gyda chysylltiadau masnach gwerth mwy na £ 3bn - wrth i gam nesaf y trafodaethau gyda’r UE barhau. Dyna oedd neges Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol ac Iaith Gymraeg, yn ystod ymweliad â Dr Peter â Chymru […]

Parhau Darllen

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

| Ionawr 18, 2020

Yn 2020 bydd 5G yn cyflymu ledled Ewrop. Er mwyn ei leoli'n llwyddiannus, bydd dull cynhwysol sy'n seiliedig ar ffeithiau yn allweddol, yn canfod dadl a gynhaliwyd ym Mrwsel “Gan fod Ewrop ar fin cymryd y camau pendant tuag at ddefnyddio 5G eleni, mae angen gweithredu ar frys: bydd angen cryfhau arweinyddiaeth 5G ar frys: ymddiriedaeth, cydweithredu byd-eang a […]

Parhau Darllen

Strategaeth Ryngwladol newydd ar gyfer #Wales

Strategaeth Ryngwladol newydd ar gyfer #Wales

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, wedi lansio Strategaeth Ryngwladol gyntaf Cymru, gan hyrwyddo'r wlad fel cenedl sy'n edrych tuag allan sy'n barod i weithio a masnachu gyda gweddill y byd. Bydd y strategaeth yn adeiladu ar enw da rhyngwladol cynyddol Cymru am gynaliadwyedd a chyfrifoldeb byd-eang ac yn sefydlu cysylltiadau â diaspora Cymru ar bob cyfandir. Mae'n […]

Parhau Darllen

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

| Hydref 23, 2019

Brexit. Y gair bod pawb wedi blino clywed. Gyda Brexit ar y gorwel, nid yw'n syndod bod Prydeinwyr yn cael eu gadael yn teimlo'n ansicr ynghylch eu dyfodol. Os ydych chi am fynd â materion i'ch pen eich hun ar gyfer porfeydd newydd, mae'r erthygl hon yn edrych ar rai o'r gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl Brexit - […]

Parhau Darllen

Mae AQAP ac ISIS yn llenwi gwactod yn #Yemen

Mae AQAP ac ISIS yn llenwi gwactod yn #Yemen

| Awst 25, 2019

Mae'r cynnydd diweddar mewn trais yn Yemen rhwng heddluoedd sy'n deyrngar i lywodraeth gyfreithlon yr Arlywydd Abdrabbuh Mansur Hadi a grwpiau sy'n ceisio gwahanu de Yemen wedi agor lle newydd i grwpiau terfysgol, gan gynnwys ISIS ac AQAP, weithredu yn y wlad. Yn ôl llefarydd Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (OHCHR), […]

Parhau Darllen

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

| Awst 23, 2019

Yn y tro diweddaraf mewn saga sydd eisoes yn rhyfedd, un sydd wedi marchogaeth yn ddamcaniaethwyr Russiagate ac wedi gosod cyn-weinidog o Awstria yn erbyn erlynwyr yr Unol Daleithiau, cymeradwyodd llywodraeth ofalwr Awstria estraddodi oligarch Wcreineg Dimitri Firtash i’r Unol Daleithiau— yn union fel y dyfarnodd barnwr o Fienna iddo atal estraddodi Firtash. Firtash - sy'n cael ei gyhuddo gan […]

Parhau Darllen

Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

| Awst 16, 2019

Mae Tech titan Huawei yn “hyderus” y bydd llywodraeth y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol” i ollwng y cwmni Tsieineaidd o’i gynlluniau 5G. Mae America wedi bod yn pwyso ar Brydain i atal Huawei rhag cyflenwi seilwaith ar gyfer rhwydwaith symudol y dyfodol. Mae Washington wedi rhybuddio y gallai arwyddo cytundeb masnach ar ôl Brexit ddibynnu ar benderfyniad y DU i weithio […]

Parhau Darllen