Catherine Feore

feed rss

Swyddi Diweddaraf Catherine Feore yn

#AalstCarnaval - Dywed y Comisiwn Ewropeaidd na ddylai delweddau fel hyn fod ar ein strydoedd 75 mlynedd ar ôl y Shoah

#AalstCarnaval - Dywed y Comisiwn Ewropeaidd na ddylai delweddau fel hyn fod ar ein strydoedd 75 mlynedd ar ôl y Shoah

| Chwefror 24, 2020

Mae gorymdaith Aalst Carnaval (23 Chwefror) wedi achosi tramgwydd eang gyda chyfranogwyr wedi gwisgo fel swyddogion SS Natsïaidd, Iddewon Uniongred a ddarlunnir fel pryfed a 'wal wylofain' i'r rhai sydd am feirniadu'r digwyddiad, yn ysgrifennu Catherine Feore. Mae'r carnifal tridiau cyn dechrau'r Grawys yn dechrau gyda gorymdaith a baratowyd gan drigolion lleol. Mae gan yr ŵyl draddodiad o watwar digwyddiadau’r byd […]

Parhau Darllen

#Brexit - Llofnod, selio, a heb ei ddanfon yn llwyr

#Brexit - Llofnod, selio, a heb ei ddanfon yn llwyr

| Ionawr 24, 2020

Y bore yma (24 Ionawr), llofnododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel y Cytundeb ar Dynnu’r DU yn ôl ym Mrwsel, yn ysgrifennu Catherine Feore. Bydd cyfarfod llawn Senedd Ewrop yn cynnal pleidlais ar y cytundeb ar 29 Ionawr. Unwaith y bydd Senedd Ewrop wedi rhoi ei chydsyniad, bydd y Cyngor […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth EU-27 yn cymeradwyo'r #BrexitDeal

Mae penaethiaid llywodraeth EU-27 yn cymeradwyo'r #BrexitDeal

| Hydref 17, 2019

Cymeradwyodd y Cyngor Ewropeaidd y fargen Brexit sydd newydd ei thorri. Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk ei fod yn edrych fel bod y cytundeb yn agos at ei ddarn olaf, yn ysgrifennu Catherine Feore. Esboniodd Tusk pam fod bargen a oedd yn amhosibl ddoe, wedi dod yn bosibl heddiw. Wrth sefyll wrth ochr y Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar dywedodd fod Iwerddon wedi […]

Parhau Darllen

#Trade - Mae Hogan yn wynebu penglogau cryf yn ei rôl newydd

#Trade - Mae Hogan yn wynebu penglogau cryf yn ei rôl newydd

| Medi 10, 2019

Mae Comisiynydd Iwerddon Phil Hogan (yn y llun, ar y dde), cefnogwr selog i Brif Weinidog Iwerddon (Taoiseach) Leo Varadkar, yn cael ei ddyrchafu i rôl comisiynydd masnach Ewropeaidd yn y mandad newydd. Yn un o’r swyddi mwyaf amlwg yn yr UE, mae Hogan yn camu i fyny at y plât ar adeg pan mae’r Unol Daleithiau yn mynd ar drywydd cynllun anrhagweladwy, […]

Parhau Darllen

#EuropeanCommission - von der Leyen yn cyflwyno rhestr o gomisiynwyr newydd

#EuropeanCommission - von der Leyen yn cyflwyno rhestr o gomisiynwyr newydd

| Medi 9, 2019

Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Juncker, yn cwrdd â’r Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen Llywydd-ethol Ursula von der Leyen heddiw (9 Medi) wedi cyflwyno ei rhestr ddrafft o gomisiynwyr-ddynodedig yn ffurfiol, fodd bynnag, bydd yn rhaid i wylwyr y Comisiwn aros tan yfory i ddarganfod portffolio pob un, yn ysgrifennu Catherine Feore. Er eu bod yn wleidyddol niwtral, mae'r Comisiynwyr yn adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol yr UE. […]

Parhau Darllen

#ECA - Mae archwilwyr yn rhoi sêl bendith i ymgynghoriadau cyhoeddus y Comisiwn

#ECA - Mae archwilwyr yn rhoi sêl bendith i ymgynghoriadau cyhoeddus y Comisiwn

| Medi 5, 2019

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) wedi rhyddhau adroddiad cadarnhaol ar y cyfan ar brosesau ymgynghorol y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r adroddiad, dan arweiniad Annemie Turtelboom, yn gwneud nifer o argymhellion ar ble y gellid gwella'r broses, yn enwedig mewn perthynas ag estyn allan at ddinasyddion, yn ysgrifennu Catherine Feore. “Mae ymgysylltiad dinasyddion mewn ymgynghoriadau cyhoeddus yn allweddol i gynnal y […]

Parhau Darllen

Menter ymgysylltu fawr i'w lansio yn ystod tri mis cyntaf #Comisiwn newydd

Menter ymgysylltu fawr i'w lansio yn ystod tri mis cyntaf #Comisiwn newydd

| Medi 2, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu lansio ymgyrch ledled yr UE o ymgysylltu â dinasyddion i gyflwyno ei flaenoriaethau gwleidyddol yn ei 'chan diwrnod cyntaf' yn y swydd, yn ysgrifennu Catherine Feore. Mewn dogfen ddrafft yn amlinellu blaenoriaethau'r Comisiwn Ewropeaidd, bydd y Comisiwn nesaf yn cytuno ar yr hyn y maent yn ei ddisgrifio fel 'naratif ar y cyd' yn eu seminar coleg cyntaf, sydd […]

Parhau Darllen