Catherine Feore

feed rss

Swyddi Diweddaraf Catherine Feore yn

#Iran - Mogherini 'mae'n fater o ddiogelwch i ni ac i'r byd i gyd'

#Iran - Mogherini 'mae'n fater o ddiogelwch i ni ac i'r byd i gyd'

| Efallai y 9, 2019

Mewn datganiad ar y cyd gan Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd Federica Mogherini a Gweinidogion Tramor Ffrainc, yr Almaen a'r Deyrnas Unedig ar y JCPOA (Cynllun Gweithredu ar y Cyd ar y Cyd), yr hyn a elwir yn 'Iran Deal', mae'r UE wedi mynegi'n wych pryder am y datganiad a wnaed gan Iran ynghylch ei ymrwymiadau o dan y cytundeb. Yn […]

Parhau Darllen

#SibiuSummit - Mae ffordd i Sibiu wedi'i phafinio â bwriadau da

#SibiuSummit - Mae ffordd i Sibiu wedi'i phafinio â bwriadau da

| Efallai y 9, 2019

Cyn uwchgynhadledd anffurfiol yr UE-27 yn Sibiu, Romania, amlinellodd yr Arlywydd Juncker ei argymhelliad polisi ar sut y gallai Ewrop lywio ei dyfodol mewn byd ansicr. Cyhoeddodd y llywydd y byddai ei gynigion yn creu Ewrop fwy amddiffynnol, cystadleuol, teg, cynaliadwy a dylanwadol. Beth sydd ddim yn hoffi, yn ysgrifennu Catherine Feore? Defnyddiodd Juncker hefyd […]

Parhau Darllen

#Turkey yn gwrthod gwrthwynebiadau'r UE a'r Unol Daleithiau i ddrilio ym Mharth Economaidd Unigryw Cyprus

#Turkey yn gwrthod gwrthwynebiadau'r UE a'r Unol Daleithiau i ddrilio ym Mharth Economaidd Unigryw Cyprus

| Efallai y 6, 2019

Mae'r UE a'r Unol Daleithiau wedi condemnio penderfyniad Twrci i ddechrau gweithrediadau drilio ar y môr ym Mharth Economaidd Unigryw Cyprus, yn ysgrifennu Catherine Feore. Ar ddydd Sadwrn (4 Mai), cyhoeddodd Uwch-gynrychiolydd yr UE Federica Mogherini ddatganiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch bwriad Twrci i gynnal gweithgareddau drilio o fewn parth economaidd unigryw Cyprus. Yr Uchel […]

Parhau Darllen

#IsraelPalestine - 'Ni ellir rhoi cymorth technegol ac ariannol diddiwedd yn lle'r ateb dwy wladwriaeth' Mogherini

#IsraelPalestine - 'Ni ellir rhoi cymorth technegol ac ariannol diddiwedd yn lle'r ateb dwy wladwriaeth' Mogherini

| Efallai y 1, 2019

Cynhaliodd Federica Mogherini, Uwch Gynrychiolydd ac Is-lywydd yr UE (PRT) gynhadledd i'r wasg ar y cyd ag Ine Marie Eriksen Søreide, Gweinidog Tramor Norwy, cyn cyfarfod heddiw (30 Ebrill) Pwyllgor Cyswllt Ad Hoc (AHLC) - yn gweithredu fel y prif fecanwaith cydlynu ar lefel polisi ar gyfer cymorth datblygu i diriogaeth Balestinaidd […]

Parhau Darllen

#France - #Macron yn dweud ei fod yn 'cymryd rheolaeth yn ôl'

#France - #Macron yn dweud ei fod yn 'cymryd rheolaeth yn ôl'

| Ebrill 26, 2019

Ar ddiwedd sawl wythnos o drafod, trafod a 'neuaddau tref', mae'r Arlywydd Macron wedi cyflwyno ei gasgliadau o'i 'Grand Débat National' a lansiwyd ar 15 Ionawr. Y ddadl a'i chasgliadau yw ail-lansiad tymor canolig Macron i fynd i'r afael â phryderon dilys y Gilets Jaunes ac ymgais i adfywio ei symudiad […]

Parhau Darllen

#Brexit - 'Mae'n fwyfwy tebygol y bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen ar 12 April'

#Brexit - 'Mae'n fwyfwy tebygol y bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen ar 12 April'

| Mawrth 25, 2019

Datganiad a briffiad heddiw (Mawrth 25) ar barodrwydd yr UE ar gyfer 'dim cytundeb' Amlinellodd Brexit y mesurau a gymerwyd i ymdopi petai'r DU yn gadael yr UE heb fargen ar y dyddiad ymadael newydd o 12 Ebrill. Mae'n arwydd clir i bawb sy'n gysylltiedig bod yr UE yn meddwl bod Brexit ar ymyl y clogwyn […]

Parhau Darllen

Mae #Brexit - EU-27 yn gwrthod cynnig May, ond yn cynnig dau senario arall

Mae #Brexit - EU-27 yn gwrthod cynnig May, ond yn cynnig dau senario arall

| Mawrth 22, 2019

Yn dilyn y nosweithiau hyn (21 Mawrth), bu trafodaethau hir ar gais y DU am estyniad tri mis i Erthygl 50, Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk yn cyhoeddi bod yr UE-27 wedi cytuno i ddwy senario, yn ysgrifennu Catherine Feore. Yn y senario cyntaf, os bydd y DU yn mabwysiadu'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yr wythnos nesaf, bydd yr UE-27 wedyn yn caniatáu […]

Parhau Darllen