RSSFfordd o Fyw

Roedd swyddfa docynnau gros yr UE wedi gorffen EUR 7 biliwn yn 2017 am y drydedd flwyddyn yn olynol

Roedd swyddfa docynnau gros yr UE wedi gorffen EUR 7 biliwn yn 2017 am y drydedd flwyddyn yn olynol

| Gorffennaf 16, 2018

Yn seiliedig ar ddata dros dro, roedd GBO cronnus yn Aelod-wladwriaethau'r UE yn dod â meincnod EUR 7 biliwn unwaith eto, gan gyrraedd amcangyfrif o EUR 7.02 biliwn yn 2017. Wrth ollwng 0.3% ar y flwyddyn flaenorol, mae hyn yn dal i gynrychioli - nid wedi'i addasu ar gyfer chwyddiant - y trydydd lefel uchaf erioed wedi'i gofnodi. Gyda'r tocyn cyfartalog ar draws Ewrop [...]

Parhau Darllen

#CulturalHeritageInEurope - Cynhadledd lefel uchel ar 26 Mehefin

#CulturalHeritageInEurope - Cynhadledd lefel uchel ar 26 Mehefin

| Mehefin 25, 2018

Bydd yr heriau ar gyfer treftadaeth Ewropeaidd yn cael eu trafod mewn cynhadledd ar 'Treftadaeth ddiwylliannol yn Ewrop: Cysylltu â'r gorffennol a'r dyfodol'. Cynhelir y gynhadledd yng nghyd-destun y Flwyddyn Ewropeaidd o Dreftadaeth Ddiwylliannol 2018, sy'n anelu at godi ymwybyddiaeth a chynnwys dinasyddion yn agosach mewn treftadaeth ddiwylliannol ar lefel leol, rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewropeaidd. [...]

Parhau Darllen

Mwy o aelod-wladwriaethau yn ymuno â mentrau cydweithredu digidol ar #Supercomputers, #ArtificialIntelligence and innovation

Mwy o aelod-wladwriaethau yn ymuno â mentrau cydweithredu digidol ar #Supercomputers, #ArtificialIntelligence and innovation

| Mehefin 18, 2018

Mae sawl aelod-wladwriaethau wedi llofnodi datganiadau cydweithredu diweddar yn dangos eu hymrwymiad i weithio gyda'i gilydd ar lefel yr UE mewn meysydd polisi digidol. Y bore yma, arwyddodd y Ffindir a Sweden y Datganiad EuroHPC, gan nodi eu parodrwydd i ymuno â chydweithrediad Ewropeaidd ar uwchgyfrifiaduron. Mae Awstria wedi llofnodi'r un datganiad ac felly mae Lithwania. Yn gyfan gwbl mae gwledydd 20 wedi ymuno â hyn [...]

Parhau Darllen

#CulturalHeritage: Cynhadledd y Senedd i godi ymwybyddiaeth

#CulturalHeritage: Cynhadledd y Senedd i godi ymwybyddiaeth

| Mehefin 6, 2018

I dynnu sylw at bwysigrwydd ac amrywiaeth diwylliant Ewrop, bydd y Senedd yn cynnal cynhadledd ar 26 Mehefin o'r enw 'Treftadaeth ddiwylliannol yn Ewrop: yn cysylltu y gorffennol a'r dyfodol'. Mae pobl 300,000 amcangyfrifedig yn gweithio'n uniongyrchol yn sector diwylliannol yr UE ac mae'n anuniongyrchol gyfrifol am hyd at 7.8 miliwn o swyddi. Nod cynhadledd y Senedd yw cynyddu [...]

Parhau Darllen

#EuropeanYearOfCulturalHeritage: Mae prosiectau cydweithredu 29 yn derbyn € 5 miliwn

#EuropeanYearOfCulturalHeritage: Mae prosiectau cydweithredu 29 yn derbyn € 5 miliwn

| Efallai y 29, 2018

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y prosiectau diwylliannol 29 a ddewiswyd ar gyfer cyllid yn dilyn galwad neilltuol ar gyfer cynigion a lansiwyd ar achlysur Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol 2018. Bydd cyllideb gyfanswm o € 5 miliwn yn cael ei ddyrannu i'r prosiectau o dan y rhaglen Ewropeaidd Creadigol, sef prif raglen yr UE sy'n cefnogi sectorau diwylliannol a chreadigol. [...]

Parhau Darllen

A yw #Car Leasing yn Dewis Ffordd o Fyw Newydd?

A yw #Car Leasing yn Dewis Ffordd o Fyw Newydd?

| Efallai y 14, 2018

Mae prydlesu ceir yn dod yn duedd gynyddol boblogaidd y dyddiau hyn i deuluoedd nifer o resymau. Wrth gwrs, mae'r math hwn o benderfyniad yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol a'ch dewisiadau unigol, ond gallai prydlesu car fod yn ddewis ffordd o fyw berffaith i chi am y budd-daliadau canlynol. Ad-daliadau Misol Isaf Os byddai'n rhaid ichi ariannu eich personol [...]

Parhau Darllen

#CharlemagneYouthPrize2018 yn mynd i brosiect Pwylaidd ar wersyll WW2

#CharlemagneYouthPrize2018 yn mynd i brosiect Pwylaidd ar wersyll WW2

| Efallai y 10, 2018

Dyfarnwyd Gwobr Ieuenctid 2018 Charlemagne i brosiect Pwylaidd yn casglu pobl ifanc i ddatgelu hanes y gwersyll Stalag VIII yn garcharor-yn-rhyfel. Ynglŷn â'r wobr Mae'r wobr flynyddol, a ddyfarnwyd gan Senedd Ewrop a Sefydliad Gwobr Charlemagne Rhyngwladol, yn mynd i bobl ifanc rhwng 16 a 30 a fu'n gysylltiedig [...]

Parhau Darllen