RSSFfordd o Fyw

#ParliamentMagazine - ASE y Sajjad Karim i fynychu seremoni wobrwyo fawreddog fel enwebai Masnach Ryngwladol yr UE

#ParliamentMagazine - ASE y Sajjad Karim i fynychu seremoni wobrwyo fawreddog fel enwebai Masnach Ryngwladol yr UE

| Mawrth 20, 2019

Prif ASE Masnach Mae Sajjad Karim (yn y llun) yn mynychu seremoni Wobrwyo ASE y Senedd Magazine fel enwebai Gwobr Masnach Ryngwladol yr UE. Mae Dr. Karim - sy'n cadeirio Pwyllgor Monitro Masnach De Asia Senedd Ewrop - yn cael ei enwebu am wobr gyflawniad eithriadol, gan gydnabod ei waith helaeth ar Fasnach Ryngwladol yr UE, gan gynnwys cyflawniadau masnach UE-Pacistan a bydd […]

Parhau Darllen

# Hindus yn gofyn am ymadael parhaol #DutchBlackPete

# Hindus yn gofyn am ymadael parhaol #DutchBlackPete

| Chwefror 12, 2019

Yng ngoleuni'r ddadl o ddiffyg ffug llywodraethwr Virginia (UDA), mae Hindwiaid yn gofyn am ymadawiad parhaol yr Iseldiroedd Du Pete (Zwarte Piet). Mae'n bryd i ddaliad negyddol, sarhaus, hiliol a gwahaniaethol o Black Pete i ddiffyg o wyliau traddodiadol yr Iseldiroedd, pwysleisiodd Rajan Zed, dynodwr Hindw, mewn datganiad yn Nevada (UDA) [...]

Parhau Darllen

Mae dwsinau o ohebwyr hawliau dynol o dan y ddaear wedi'u harestio yn #China

Mae dwsinau o ohebwyr hawliau dynol o dan y ddaear wedi'u harestio yn #China

| Ionawr 23, 2019

"Cafodd o leiaf ohebwyr Tsieineaidd 45 sy'n gweithio o dan y ddaear ar gyfer allbwn cyfryngau yn yr Eidal eu harestio, eu holi, a'u cyhuddo o ysbïo yn Tsieina yn ystod y chwe mis diwethaf," meddai Marco Respinti, panelydd mewn cynhadledd ar ryddid crefyddol yn Tsieina a drefnwyd ddydd Mercher hwn yn Senedd Ewrop - yn ysgrifennu Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol heb Ffiniau. [...]

Parhau Darllen

#BrightBrusselsFestivalOfLight: 11 artistiaid a ddewiswyd i festoon # Ganol dinasBrwsgws

#BrightBrusselsFestivalOfLight: 11 artistiaid a ddewiswyd i festoon # Ganol dinasBrwsgws

| Rhagfyr 19, 2018

Y penwythnos hwn, bydd Gŵyl Goleuni Brwsel Brwsel yn goleuo'r sylw ar rai o'r cymdogaethau mwyaf canolog ym Mrwsel mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o artistiaid o Wlad Belg a rhyngwladol. Ar ôl penderfyniad anodd, mae'r rheithgor wedi dewis artistiaid 11 i gymryd y gamp addurniadol hon yn olaf. Bydd cymdogaethau Quais a Sainte-Catherine yn [...]

Parhau Darllen

#MeetMeat - deml y carnivore

#MeetMeat - deml y carnivore

| Rhagfyr 14, 2018

Er y gallai tueddiadau diweddar fod wedi diflannu o fwyta cig, mae llai wedi cael ei glywed am fanteision iechyd bwyta cig, yn ysgrifennu Martin Banks. Efallai na fu'n llai cyhoeddus bod cig yn cyfrannu at gyflawni swyddogaethau metabolig hanfodol. Mae cig hefyd yn rhoi llawer o ynni ac, gan fod cig yn cynnwys llawer iawn o [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn amlinellu set o gamau gweithredu i gadw #CulturalHeritage yn uchel ar agenda wleidyddol #EuropeForCulture

Mae'r Comisiwn yn amlinellu set o gamau gweithredu i gadw #CulturalHeritage yn uchel ar agenda wleidyddol #EuropeForCulture

| Rhagfyr 11, 2018

Wrth gloi Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol 2018 yn y gynhadledd #EuropeForCulture yn Fienna, mae'r Comisiwn wedi amlygu cyfres o gamau gweithredu ar dreftadaeth ddiwylliannol. Meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics: "Rwy'n falch bod y Flwyddyn Ewropeaidd o Dreftadaeth Ddiwylliannol wedi cyrraedd miliynau o bobl yn llwyddiannus ledled Ewrop a thu hwnt. Rydym ni [...]

Parhau Darllen

Pedair blynedd allan: # Mae paratoadau Cwpan y Byd yn dod i ffocws

Pedair blynedd allan: # Mae paratoadau Cwpan y Byd yn dod i ffocws

| Rhagfyr 5, 2018

Bellach mae ychydig yn llai na phedair blynedd hyd at ddechrau Cwpan y Byd nesaf, ac er gwaethaf dadleuon sydd wedi gwisgo'r twrnamaint ers iddo gael ei ddyfarnu i Qatar yn 2010, mae'r seilwaith yn cymryd siâp yn gyflym. Mae gwaith adeiladu gwych sydd ei angen i gyflawni'r twrnamaint wedi darparu ysgogiad i economi ehangach y wlad, [...]

Parhau Darllen