RSSFfordd o Fyw

Darganfyddwch y tri rownd derfynol #LuxFilmPrize2018 mewn sinema yn eich ardal chi

Darganfyddwch y tri rownd derfynol #LuxFilmPrize2018 mewn sinema yn eich ardal chi

| Hydref 17, 2018

Tri ffilm sy'n cynnwys tri chymeriad benywaidd cryf sy'n wynebu anghydfodau anodd: mae'r dyddiau Lux Film yn dod â nhw i sinema ger eich cwmpas. Rownd derfynol Gwobr Lux, Styx, Woman at War ac The Other Side of Everything yw ffilmiau Ewropeaidd sydd trwy straeon cyffrous o dri menyw yn archwilio cwestiynau hapusrwydd, gwerthoedd, cyfrifoldeb yn ogystal â [...]

Parhau Darllen

#JointResearchCentre yn lansio arddangosfa newydd i dynnu sylw at wyddoniaeth y tu ôl i bolisi'r UE

#JointResearchCentre yn lansio arddangosfa newydd i dynnu sylw at wyddoniaeth y tu ôl i bolisi'r UE

| Hydref 10, 2018

Lansiodd Canolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn Ewropeaidd arddangosfa o'r enw 'ARTEFACTS' ar 8 Hydref yn Amgueddfa Berlin für Naturkunde. Bydd yr arddangosfa'n defnyddio celf i gynnwys dinasyddion mewn trafodaeth am bolisïau'r UE a'r dystiolaeth wyddonol y tu ôl iddynt, gan ddangos y gwerth yn ein bywydau bob dydd. Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics (yn y llun), [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn dwyn ynghyd #Deiliaid Ieuenctid i drafod 'Dyfodol Ewrop: Mynd i'r afael â heriau trwy gamau concrit'

Mae'r Comisiwn yn dwyn ynghyd #Deiliaid Ieuenctid i drafod 'Dyfodol Ewrop: Mynd i'r afael â heriau trwy gamau concrit'

| Hydref 10, 2018

Cynhaliodd Is-lywydd Cyntaf y Comisiwn Ewropeaidd, Frans Timmermans (yn y llun) gyfarfod lefel uchel gydag wyth cynrychiolydd o sefydliadau crefyddol o bob rhan o Ewrop. Bu'r cyfranogwyr yn trafod 'Dyfodol Ewrop: Mynd i'r afael â heriau trwy gamau concrit'. Dywedodd yr Is-lywydd Cyntaf, Frans Timmermans: "Mae Ewrop yn gartref i bobl o lawer o ffydd, ac mae gan bob Ewropeaidd yr hawl i ymarfer [...]

Parhau Darllen

Mae #CatholicChurch yr Almaen yn ymddiheuro i filoedd o ddioddefwyr camdriniaeth rywiol

Mae #CatholicChurch yr Almaen yn ymddiheuro i filoedd o ddioddefwyr camdriniaeth rywiol

| Medi 28, 2018

Ymddiheurodd pennaeth yr Eglwys Gatholig yn yr Almaen yr wythnos hon "am yr holl fethiant a phoen" ar ôl i adroddiad ddod o hyd i filoedd o blant yn cael eu cam-drin yn rhywiol gan ei glerigwyr, dywedodd nifer o arbenigwr mai dim ond "tip y iceberg", ysgrifennodd Riham Alkousaa a Maria Sheahan. Archwiliodd ymchwilwyr o dair prifysgol Almaenig 38,156 [...]

Parhau Darllen

#Denmark yn ymrwymo i ymuno â #EuroHPC ar y Cyd

#Denmark yn ymrwymo i ymuno â #EuroHPC ar y Cyd

| Medi 27, 2018

Pynciau cysylltiedig Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Mae Denmarc wedi cyhoeddi y bydd yn dod yn aelod sefydledig o Gydweithrediad EuroHPC. Mae Denmarc wedi cadarnhau ei ymrwymiadau tuag at Ymgymryd ar y Cyd Ewropeaidd ar gyfer Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (EuroHPC JU), gyda'r bwriad cadarn o ymuno â'r endid cyfreithiol hon unwaith y bydd Cyngor yr Ewropeaidd yn mabwysiadu [...]

Parhau Darllen

# Helsinki a # Lyon a enwir #EuropeanCapitalsOfSmartTourism yn 2019

# Helsinki a # Lyon a enwir #EuropeanCapitalsOfSmartTourism yn 2019

| Medi 27, 2018

Cyhoeddwyd Helsinki a Lyon fel enillwyr rhifyn cyntaf cystadleuaeth Cyfalaf Twristiaeth Smart Ewrop. Mae'r ddwy ddinas wedi dangos sut y gallant ddatblygu twristiaeth yn gynaliadwy, sicrhau hygyrchedd i gyrchfannau, croesawu'r trawsnewidiad digidol a chysylltu twristiaeth â threftadaeth ddiwylliannol. Trwy gydol 2019 bydd Lyon a Helsinki yn cael yr UE [...]

Parhau Darllen

#Russia - Mae'r Llywodraeth yn beirniadu Putin am driniaeth #JehovahsWitnesses

#Russia - Mae'r Llywodraeth yn beirniadu Putin am driniaeth #JehovahsWitnesses

| Medi 18, 2018

Mewn symudiad syndod, mae cangen o lywodraeth Rwsia wedi galw am weithredoedd heddluoedd a heddluoedd y llywodraeth wrth orfodi gwaharddiad Jehovah Witnesses, yn ysgrifennu Derek Welch. Digwyddodd y gwaharddiad y llynedd pan labelodd Goruchaf Lys Rwsia'r enwad crefyddol yn "sefydliad eithafol". Mae hyn wedi arwain at [...]

Parhau Darllen