Gohebydd Iechyd

feed rss

Swyddi Diweddaraf Gohebydd Iechyd

#EAPM - Ni fyddai #Brexit heb dân gwyllt!

#EAPM - Ni fyddai #Brexit heb dân gwyllt!

| Tachwedd 6, 2019

Rydyn ni'n ceisio (ac yn methu) osgoi'r holl jôcs ar ôl dathliadau 'Noson Tân Gwyllt' ddoe yn y DU, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Efallai na fydd y rhai nad ydynt yn Brits yn ymwybodol bod 5 Tachwedd yn coffáu’r ymgais enwog yn 1605 gan Guy Fawkes penodol i chwythu i fyny Dŷ’r Senedd gyda […]

Parhau Darllen

#EAPM - Canmolir yr holl Saint! Estyniad arall ac etholiad hefyd!

#EAPM - Canmolir yr holl Saint! Estyniad arall ac etholiad hefyd!

| Hydref 30, 2019

Bydd y cyntaf o Dachwedd yn wyliau i’r mwyafrif o ddarllenwyr, felly mwynhewch y penwythnos all-hir a chyn hynny, mwynhewch (neu beidio) deffro ddydd Gwener (1 Tachwedd), Diwrnod yr Holl Saint, gyda’r DU yn dal yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Mae mwy o hynny isod (yn anochel)… ond […]

Parhau Darllen

#Balcan mawr ar agendâu ehangu a gofal iechyd

#Balcan mawr ar agendâu ehangu a gofal iechyd

| Hydref 25, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi bod yn Strasbwrg yr wythnos hon, fel yr oedd EAPM, ond ddydd Iau fe wnaethom ei droedio i brifddinas Bwlgaria, Sofia, ar gyfer ein cynhadledd a drefnwyd ar y cyd â BAPPM ar Ymlaen Gyda’n Gilydd yn y Cyfnod Meddygaeth Bersonoledig, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personoli. Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth (EAPM) Denis Horgan. Mae'r digwyddiad deuddydd yn cael ei redeg gan EAPM a Chynghrair Bwlgaria ar gyfer Manwl a Meddygaeth Bersonoledig, yn […]

Parhau Darllen

Mae #BalkanStates yn edrych i weithio gyda'i gilydd ar feddyginiaeth wedi'i phersonoli

Mae #BalkanStates yn edrych i weithio gyda'i gilydd ar feddyginiaeth wedi'i phersonoli

| Hydref 21, 2019

Yr wythnos hon (24-25 Hydref) bydd Ail Gynhadledd y Balcanau ar Feddygaeth Bersonoledig yn cael ei chynnal ym mhrifddinas Bwlgaria Sofia, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol y Gynghrair Ewropeaidd dros Feddygaeth Bersonoledig (EAPM) Denis Horgan. Efallai y bydd hefyd yn gweld rhywfaint o symud ar sefyllfa Brexit, ond ni ddylai neb fod yn dal ei anadl… Yn wahanol i gais Prydain i adael y […]

Parhau Darllen

#PersonalisedMedicineCongress - 3-4 Rhagfyr, Brwsel

#PersonalisedMedicineCongress - 3-4 Rhagfyr, Brwsel

| Hydref 18, 2019

Mae EAPM yn falch o gyhoeddi bod cofrestriad ar gyfer ei Gyngres Flynyddol 3rd bellach ar agor, i weld yr agenda cliciwch yma a gallwch archebu'ch lle yn nigwyddiad 3-4 Rhagfyr ym Mrwsel yma, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Denis Horgan. Bydd y Gyngres eleni yn cael ei chynnal yn y Brifysgol […]

Parhau Darllen

#Health - Gwrandawiadau comisiynydd: Mae Stella yn clirio'r rhwystr cyntaf gan Senedd Ewrop

#Health - Gwrandawiadau comisiynydd: Mae Stella yn clirio'r rhwystr cyntaf gan Senedd Ewrop

| Hydref 2, 2019

Aeth Stella Kyriakides, Comisiynydd Iechyd Ewropeaidd (yn y llun) gerbron Senedd Ewrop ddoe (dydd Mawrth 1 Hydref) ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb tair awr gydag ASEau ar Bwyllgorau'r Amgylchedd, Iechyd Cyhoeddus a Diogelwch Bwyd (ENVI) ac Amaethyddiaeth (AGRI) , yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Heddiw, derbyniodd gefnogaeth ENVI, er bod ei pherfformiad cyffredinol yn brin o argyhoeddiadol […]

Parhau Darllen

#Health - Mae dau ddarpar gomisiynydd yn cael eu gollwng, mae Gabriel yn creu argraff, a waliau cerrig Boris

#Health - Mae dau ddarpar gomisiynydd yn cael eu gollwng, mae Gabriel yn creu argraff, a waliau cerrig Boris

| Hydref 1, 2019

Cyfarchion, cydweithwyr, a chroeso i ddiweddariad cyntaf aelod EAPM ym mis Hydref, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Y peth cyntaf i'w ddweud wrthych yw ein bod wedi cael cyfarfod hynod gynhyrchiol yng Nghyngres ESMO yn Barcelona y penwythnos diwethaf, a bydd diweddariad ar hynny ar ddod yn fuan iawn. Yn ôl i mewn […]

Parhau Darllen