Gohebydd Iechyd

feed rss

Swyddi Diweddaraf Gohebydd Iechyd

#EAPM - Clefydau prin, cyffuriau amddifad a datblygu ERN

#EAPM - Clefydau prin, cyffuriau amddifad a datblygu ERN

| Mehefin 27, 2019

Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) bob amser wedi ymgyrchu dros fynediad cyfartal i gleifion i'r gofal a'r triniaethau gorau sydd ar gael, ac mae hyn yn fwy nag sy'n wir i ddioddefwyr clefydau prin, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan. Mae'r Rheoliad Meddyginiaethau amddifad, a fabwysiadwyd gan yr UE yn 2000, wedi helpu i ddatblygu meddyginiaethau perthnasol ar gyfer clefydau prin […]

Parhau Darllen

#EAPM - Amser i gydweithio ymhellach: Mae'r dystiolaeth (byd go iawn) yn glir

#EAPM - Amser i gydweithio ymhellach: Mae'r dystiolaeth (byd go iawn) yn glir

| Mehefin 21, 2019

Croeso i'n diweddariad ar hyn, heuldro'r haf. Gadewch i ni obeithio na fydd eich dydd Gwener gweithio yn y cyfnod hiraf erioed, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Ewrop ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) Denis Horgan. Ond mae wedi bod yn wythnos hir. Ar ddydd Mercher a dydd Iau yr wythnos hon (19 a 20 June) cynhaliodd EAPM ddau fwrdd crwn ym Mrwsel, […]

Parhau Darllen

#EAPM - Diweddariad: Nordig ar y blaen, yn ogystal â rhai wynebau newydd

#EAPM - Diweddariad: Nordig ar y blaen, yn ogystal â rhai wynebau newydd

| Mehefin 18, 2019

Heddiw (18 Mehefin) bydd cyfarwyddwr gweithredol y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol, Denis Horgan, yn annerch cyfarfod yn Gothenburg, Sweden, gyda Chymdeithas Ewropeaidd Geneteg Dynol. Yno, bydd yn rhoi cyflwyniad ar MEGA +, menter rhannu data EAPM. Mae hyn yn clymu braidd yn daclus mewn ystyr ddaearyddol gyda'r ffaith bod gwlad Nordig arall, […]

Parhau Darllen

Mae Norwy yn dod yn wlad 21st i ymuno â chydweithrediad #eHealth ar gyfer gofal iechyd wedi'i bersonoli

Mae Norwy yn dod yn wlad 21st i ymuno â chydweithrediad #eHealth ar gyfer gofal iechyd wedi'i bersonoli

| Mehefin 18, 2019

Ar ddydd Gwener (14 Mehefin), llofnododd Norwy y Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau. Nod y cydweithrediad yw gwella dealltwriaeth ac atal clefydau, gan ganiatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac atal clefydau. Mae'r Datganiad yn gytundeb ar gydweithrediad rhwng gwahanol wledydd gyda'r nod o ddarparu […]

Parhau Darllen

#EAPM - Diweddariad: Pwy sy'n dal y cardiau brig ar gyfer prif swyddi Ewrop a'r DU?

#EAPM - Diweddariad: Pwy sy'n dal y cardiau brig ar gyfer prif swyddi Ewrop a'r DU?

| Mehefin 6, 2019

Wel, mae'n ymddangos bod y llwch wedi setlo'n bennaf ar fater Trump yn cyfarfod â Brenhines y Gymanwlad ac, er gwaethaf rhai baneri doniol yn protestio yn erbyn ymweliad wladwriaeth Donald Trump â'r DU, roedd o leiaf rai pethau difrifol a chyffrous fel pen-blwydd 75 cofiwyd y glaniadau D-day yn Portsmouth a […]

Parhau Darllen

#EAPM - A'r enillydd yw… yr UE?

#EAPM - A'r enillydd yw… yr UE?

| Efallai y 27, 2019

Croeso i gychwyn yr hyn sy'n sicr o fod yn wythnos ddiddorol arall… lle byddwn yn eich diweddaru, wrth gwrs, mewn gwir steil EAPM wrth i faterion ddatblygu, a fydd yn debygol o ddigwydd yn eithaf cyflym, yn ysgrifennu Gweithrediaeth y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) Cyfarwyddwr Denis Horgan. Neu ddim. Mae wedi bod yn flwyddyn o'r fath, eisoes. Rydym […]

Parhau Darllen

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

| Efallai y 20, 2019

Yn ôl adroddiadau diweddar, disgwylir i system tracio ac olrhain hir-ddisgwyliedig yr UE ar gyfer sigaréts fod ar waith mewn “blwyddyn gyfan” ar ôl ei ddyddiad lansio swyddogol o 20 Mai, 2019. Lluniwyd y system o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco 2014, a oedd yn ceisio helpu i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco […]

Parhau Darllen