RSSErthygl Sylw

Cyfle i arddangos cydweithrediad cyfredol ac yn y dyfodol rhwng yr #EU a #Kazakhstan

Cyfle i arddangos cydweithrediad cyfredol ac yn y dyfodol rhwng yr #EU a #Kazakhstan

| Efallai y 16, 2019

Mae etholiadau i ddod yn yr UE a Kazakhstan yn gyfle i greu cysylltiadau “agosach fyth” rhwng y ddwy ochr, yn ôl arbenigwr Asia ym Mrwsel. Mae etholiadau Ewropeaidd o 23-26 Mai ac etholiadau arlywyddol yn Kazakhstan ar 9 Mehefin yn “gyfle delfrydol” i gamu i fyny â chysylltiadau, yn ysgrifennu Fraser Cameron, o Ganolfan yr UE-Asia. Rhwng y […]

Parhau Darllen

Pleidleisiwch dros #5G: Sicrhau etifeddiaeth Robert Schuman

Pleidleisiwch dros #5G: Sicrhau etifeddiaeth Robert Schuman

| Efallai y 10, 2019

Fel yn 1950, mae Ewrop heddiw yn wynebu'r dewis o fod yn feiddgar a blaengar ar ei dyfodol, yn ysgrifennu Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE. Mae 9 May yn ddiwrnod arbennig i Ewrop. Ar y diwrnod hwn, yn ôl yn 1950, cyflwynodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Robert Schuman, ddatganiad rhyfeddol a barodd Ewrop am […]

Parhau Darllen

Mae angen #5G ar Ewrop ym myd yfory

Mae angen #5G ar Ewrop ym myd yfory

| Efallai y 9, 2019

Datgelodd Huawei heddiw (9 May) ymgyrch newydd 'Pleidleisiwch dros 5G, Vote Smarter' gyda'r nod o hyrwyddo ymwybyddiaeth o gyfleoedd 5G a'u rôl wrth gryfhau gwerthoedd Ewropeaidd. “Bydd technolegau yn y dyfodol fel 5G yn diogelu model cymdeithasol Ewrop a ffordd o fyw Ewrop yn well,” meddai Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i'r sefydliadau Ewropeaidd. Siarad […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn cyhuddo diwydiant seibr o ganiatáu 'risgiau annerbyniol'

Mae #Huawei yn cyhuddo diwydiant seibr o ganiatáu 'risgiau annerbyniol'

| Efallai y 3, 2019

Mae cawlydd telathrebu Huawei wedi cyhuddo'r diwydiant seiber o beidio â gosod bar diogelwch digon uchel i leihau risgiau rhyngwladol. Dywed y cwmni Tsieineaidd nad yw wedi bod yn gyfrifol am unrhyw ddigwyddiadau difrifol dros y tri degawd diwethaf, yn ysgrifennu Phil Braund. Ac, mae'n gwrthod yn gryf honiadau gan America bod Huawei yn “risg annerbyniol”. […]

Parhau Darllen

Pryder yn tyfu mewn priflythrennau #EU dros weithred #USA yn erbyn #Huawei

Pryder yn tyfu mewn priflythrennau #EU dros weithred #USA yn erbyn #Huawei

| Ebrill 23, 2019

Mae ymdrechion gan weinyddiaeth America i ddarbwyllo llywodraethau Ewropeaidd i wahardd offer a weithgynhyrchir gan gwmni Tsieineaidd Huawei o rwydweithiau'r genhedlaeth nesaf 5G yn achosi pryder cynyddol mewn prifddinasoedd yr UE. Bydd 5G yn newid ein ffordd o fyw. Nid olynydd rhwydwaith ffonau symudol 4G yn unig yw hwn, ond naid cwantwm mewn technoleg sydd […]

Parhau Darllen

#EAPM - Mynediad cleifion a hepgoriadau #SPC yn dominyddu busnes iechyd

#EAPM - Mynediad cleifion a hepgoriadau #SPC yn dominyddu busnes iechyd

| Ebrill 18, 2019

Cyn y Pasg, (14-15 Ebrill), cynhaliodd Llywyddiaeth Rwmania gyfarfod anffurfiol o weinidogion iechyd yr UE, dan gadeiryddiaeth Gweinidog Iechyd y wlad, Sorina Pintea, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) Denis Horgan. Denodd y digwyddiad fwy na chynrychiolwyr 140 o aelod-wladwriaethau'r UE o'r Undeb Ewropeaidd, a drafododd bynciau'r agenda […]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae'r gwyliau yma, ac nid cyn amser…

#EAPM - Mae'r gwyliau yma, ac nid cyn amser…

| Ebrill 17, 2019

Mae'r Pasg bron ar ein gwarthaf, ac mae pawb yma yn EAPM yn gobeithio y byddwch yn cael egwyl hapus a braf, yn ysgrifennu Cynghrair Gweithredol dros Feddygaeth Bersonol (EAPM) Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol. Ac, er nad oedd y dechrau gorau i'r Wythnos Sanctaidd, gyda'r tân dinistriol yn Notre Dame ym Mharis, mae'n rhaid i bethau symud ymlaen bob amser. Ar […]

Parhau Darllen