RSSErthygl Sylw

Mae #IEA yn gosod ei golygfeydd ym Mrwsel

Mae #IEA yn gosod ei golygfeydd ym Mrwsel

| Awst 1, 2018

Heb fod yn fodlon â'i chyswllt rheolaidd â gweinidogion Prydeinig, mae'r Cymhwysedd Materion Economaidd (IEA) wedi gosod ei golygfeydd ar ddylanwadu ar actorion Ewropeaidd gyda'i neges fasnachu a dadreoleiddio am ddim yn anghymesur. Y prif fater yn y fantol yma yw tryloywder, yn ysgrifennu Catherine Feore. Fideowyd newyddiadurwyr y Guardian a Greenpeace (Unearthed) yn fwriadol gan Brif Weithredwr y [...]

Parhau Darllen

#Welshman Geraint Thomas yn ennill Tour de France

#Welshman Geraint Thomas yn ennill Tour de France

| Gorffennaf 30, 2018

Roedd miloedd o gefnogwyr yn ffinio ar strydoedd Paris ar ddydd Sul i weld Geraint Thomas. Deilliodd y Cymro cyntaf i fynd â'r wobr fwyaf beicio gartref, y Tour de France. Ymunodd â chrys melyn yr enillydd Croesodd Thomas y gwenwyn ar y llinell derfyn, ei fraich yn ei fraich gyda'i ffrind-dîm Chris Froome. Ddwy wythnos yn ôl roedd gan dîm pêl-droed Ffrainc [...]

Parhau Darllen

Mae Cwmni Ailsefydlu Gwladwriaeth Rwsia yn cael ei gyhuddo gan seneddwyr #Rwsiaidd o lygredd wrth ailgychwyn eu risgiau trwy froceriaid

Mae Cwmni Ailsefydlu Gwladwriaeth Rwsia yn cael ei gyhuddo gan seneddwyr #Rwsiaidd o lygredd wrth ailgychwyn eu risgiau trwy froceriaid

| Gorffennaf 26, 2018

Sefydlwyd Cwmni Ailsefydlu'r Wladwriaeth Rwsia (JSC "RNPK") yn 2016, yn ystod cyfnod o gosbau gwrth-Rwsia cynyddol, er mwyn yswirio cwmnïau yn erbyn y risg o gosbau: pwrpas y cwmni a wnaed yn glir iawn ar y pryd. Fodd bynnag, mae darparu yswiriant o'r fath i gwmnïau Rwsia wedi dod yn fwyfwy anodd, yn bennaf oherwydd [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cyhoeddi ei baratoi ar gyfer #Brexit 'Dim Bargen'

Mae'r UE yn cyhoeddi ei baratoi ar gyfer #Brexit 'Dim Bargen'

| Gorffennaf 20, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Cyfathrebu yn amlinellu'r gwaith parhaus ar baratoi ar gyfer pob canlyniad i dynnu'n ôl o'r Undeb Ewropeaidd i'r Deyrnas Unedig. Mae'r testun yn galw ar aelod-wladwriaethau'r UE ac endidau preifat i baratoi ar gyfer paratoi ac yn dilyn cais gan weinidogion Ewropeaidd o'r UE-27 i ddwysáu paratoadrwydd ar bob lefel ac ar gyfer pob canlyniad. Mae'r UE yn mynnu [...]

Parhau Darllen

Mai yn rhybuddio gwrthryfelwyr - Yn ôl fi neu risg 'na #Brexit o gwbl'

Mai yn rhybuddio gwrthryfelwyr - Yn ôl fi neu risg 'na #Brexit o gwbl'

| Gorffennaf 16, 2018

Rhybuddiodd Prif Weinidog Prydain, Theresa May, ei parti wedi'i rannu ddydd Sul (15 Gorffennaf) y gallai fod "dim Brexit o gwbl" pe baent wedi difetha ei chynllun i greu perthynas agos gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl gadael bloc masnachu mwyaf y byd, ysgrifennu Guy Faulconbridge a William James. "Fy neges i'r wlad y penwythnos hwn [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Er gwaethaf Trump, mae Mai wedi dysgu Celf y Fargen?

#Brexit: Er gwaethaf Trump, mae Mai wedi dysgu Celf y Fargen?

| Gorffennaf 13, 2018

Gan fod y trafodaethau Brexit yn mynd yn ddifrifol yn olaf, mae Owain Glyndwr yn edrych ar rai o'r pwyntiau gludo a chyfaddawdau posibl. Er y byddai wedi bod yn ddefnyddiol pe bai'r Llywodraeth Brydeinig wedi gweithio allan cyn sbarduno Erthygl 50 pa berthynas y bu ei eisiau yn y dyfodol rhwng y DU a'r UE, nid dyma'r oedi trychinebus o fwy [...]

Parhau Darllen

Datganiad gan #BrexitSteeringGroup ar lywodraeth y DU #BrexitWhitePaper

Datganiad gan #BrexitSteeringGroup ar lywodraeth y DU #BrexitWhitePaper

| Gorffennaf 12, 2018

Cyfarfu Grŵp Llywio Brexit Senedd Ewrop (BSG), dan gadeiryddiaeth Guy Verhofstadt (yn y llun), ar 11 Gorffennaf a chafwyd cyfnewid barn helaeth ar Ddatganiad Gwirwyr 6 Gorffennaf 2018, yn ogystal ag ar y Papur Gwyn a ryddhawyd yn unig gan y DU llywodraeth. Mewn ymateb cyntaf, croesawodd y ddau ddatganiad a'r [...]

Parhau Darllen