RSSErthygl Sylw

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

| Rhagfyr 14, 2018

Bydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn dychwelyd yn wag i'r DU heddiw (14 Rhagfyr). Cyflwynodd 'becyn' i'w helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n ôl a fabwysiadwyd yn y DU, gan ddadlau y byddai'n bosibl y byddai senedd y DU yn cefnogi ei fargen, gan ei ddisgrifio fel "yr unig un [...]

Parhau Darllen

Mae PM Mai yn goroesi pleidlais hyder y blaid ond mae #Brexit yn dal i ddal i ffwrdd

Mae PM Mai yn goroesi pleidlais hyder y blaid ond mae #Brexit yn dal i ddal i ffwrdd

| Rhagfyr 13, 2018

Goroesodd y Prif Weinidog Theresa May bleidlais hyder gan y Blaid Geidwadol ddydd Mercher (12 Rhagfyr), ond roedd mwy na thraean o'i thrafodion yn dangos bod y senedd yn mynd tuag at farwolaeth dros Brexit, ysgrifennodd Kylie MacLellan, Elizabeth Piper a William James. Er i ddirprwywyr Ceidwadwyr 200 bleidleisio i gefnogi Mai fel arweinydd, 117 [...]

Parhau Darllen

Mae ASau yn sbarduno hyder Mai i bleidleisio fel #Brexit nears

Mae ASau yn sbarduno hyder Mai i bleidleisio fel #Brexit nears

| Rhagfyr 12, 2018

Bu ASau ym Mhrif Weinidog Ceidwadol Theresa May ddydd Mercher (12 Rhagfyr) yn sbarduno pleidlais hyder yn ei harweiniad, gan ysgogi ysgariad cynlluniedig y wlad o'r Undeb Ewropeaidd i mewn i ansicrwydd mwy dwys, yn ysgrifennu Paul Sandle. Yr Araith Prif Weinidog Theresa May "Byddaf yn herio'r pleidlais honno gyda phopeth sydd gennyf. "Mae newid arweinyddiaeth yn y [...]

Parhau Darllen

Mae Mai yn tynnu pleidlais ar ei ddêl ysgariad, gan dynnu #Brexit i mewn i'r anhysbys

Mae Mai yn tynnu pleidlais ar ei ddêl ysgariad, gan dynnu #Brexit i mewn i'r anhysbys

| Rhagfyr 10, 2018

Fe wnaeth Prif Weinidog Prydain, Theresa May, ddydd Llun (10 Rhagfyr) ohirio gohiriad pleidlais seneddol ar ei fargen Brexit ddydd Mawrth, gan daflu cynllun Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd i anhrefn ar ôl cyfaddef ei bod yn wynebu trefn, ysgrifennu Elizabeth Piper a Kylie MacLellan. Mae symud ymlaen ar noson cyn y bleidlais seneddol a drefnwyd yn agor [...]

Parhau Darllen

#ContemptOfParliament - Mae llywodraeth y mis yn colli pleidlais dirmyg dros gyngor cyfreithiol #Brexit

#ContemptOfParliament - Mae llywodraeth y mis yn colli pleidlais dirmyg dros gyngor cyfreithiol #Brexit

| Rhagfyr 4, 2018

Cafwyd hyd i lywodraeth y Prif Weinidog, Theresa May, yn dirmyg y senedd ddydd Mawrth (4 Rhagfyr) am wrthod rhyddhau ei chyngor cyfreithiol llawn ar Brexit, gan danlinellu dyfnder yr wrthblaid ymhlith ASau at ei fargen wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Roedd y rhes yn fygythiad i orchuddio dechrau pum diwrnod o ddadl [...]

Parhau Darllen

# Yr Alban - yn galw am yrru diangen a rhad ac am ddim trwy gyfeiriad Kerch, a Môr Azov

# Yr Alban - yn galw am yrru diangen a rhad ac am ddim trwy gyfeiriad Kerch, a Môr Azov

| Tachwedd 28, 2018

Mae'r UE wedi mynegi pryder eithaf am gynnydd peryglus y tensiynau ym Môr Azov a Kerch Strait yn ystod y dyddiau diwethaf a arweiniodd at atafaelu llongau Wcreineg a'u criwiau gan Rwsia a bod tanciau yn cael eu tanio arnynt, gan guro nifer o filwyr Wcreineg. Rydym yn synnu ar y defnydd hwn o rym [...]

Parhau Darllen

Mae arweinwyr yr UE yn selio cytundeb #Brexit, yn annog Prydainiaid i ddychwelyd Mai

Mae arweinwyr yr UE yn selio cytundeb #Brexit, yn annog Prydainiaid i ddychwelyd Mai

| Tachwedd 25, 2018

Cytunodd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn ffurfiol ar fargen Brexit mewn uwchgynhadledd ym Mrwsel ddydd Sul (25 Tachwedd), gan annog Britoniaid i gefnu pecyn y Prif Weinidog Theresa May, sy'n wynebu gwrthwynebiad ffug yn y senedd Brydeinig, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska ac Elizabeth Piper. Dim ond hanner awr i rwber-stampio telerau gosod cytundeb 27-dudalen a gymerodd yr arweinwyr 600 ar gyfer [...]

Parhau Darllen