RSSErthygl Sylw

Ffeil mater swyddogion yr UD ar #Huawei i Downing Street yn tynnu sylw at bryderon ynghylch cyfranogiad rhwydwaith # 5G '

Ffeil mater swyddogion yr UD ar #Huawei i Downing Street yn tynnu sylw at bryderon ynghylch cyfranogiad rhwydwaith # 5G '

| Ionawr 14, 2020

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi cyhoeddi ffeil wybodaeth Downing Street yn codi pryderon ynghylch Huawei mewn ymgais i atal cyfranogiad posib y cwmni Tsieineaidd yn rhwydwaith 5G y DU, adroddwyd. Cyfarfu swyddogion o’r ddwy wlad ochr yn ochr â chynrychiolwyr o’r diwydiant telathrebu ddydd Llun, cyn penderfyniad y llywodraeth ynghylch a ddylid defnyddio […]

Parhau Darllen

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

| Ionawr 10, 2020

Gyda chadwyn gyflenwi fyd-eang yn cynnwys partneriaid diwydiant fel Huawei, gall Ewrop arwain technoleg y dyfodol, wedi'i seilio ar werthoedd cyffredin a rhyddid sylfaenol yr UE, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd sefydliadau'r UE ac is-lywydd rhanbarth Ewrop, Huawei . Tynged ddigidol Ewrop y tu hwnt i 2020 Wrth i ni ddechrau'r Newydd […]

Parhau Darllen

#Huawei i ganolbwyntio ar 'oroesi' yn 2020

#Huawei i ganolbwyntio ar 'oroesi' yn 2020

| Ionawr 2, 2020

Mewn neges Blwyddyn Newydd i weithwyr, dywedodd Cadeirydd Huawei, Eric Xu (yn y llun) mai goroesi fyddai prif flaenoriaeth y cwmni ar gyfer 2020. “Goroesi fydd ein blaenoriaeth gyntaf,” meddai Xu mewn datganiad, yn ysgrifennu Alvin Wanjala. Datgelodd hefyd refeniw blynyddol y cwmni, a oedd yn cynrychioli twf dau ddigid. Cofnododd Huawei refeniw blynyddol o 850 […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn symbylu cefnogaeth ddyngarol bellach o € 15.2 miliwn ar gyfer diogelwch bwyd, parodrwydd epidemigau a chefnogaeth i bobl mewn ardaloedd gwrthdaro yn #LatinAmerica a #Caribbean

Mae'r UE yn symbylu cefnogaeth ddyngarol bellach o € 15.2 miliwn ar gyfer diogelwch bwyd, parodrwydd epidemigau a chefnogaeth i bobl mewn ardaloedd gwrthdaro yn #LatinAmerica a #Caribbean

| Rhagfyr 31, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dyrannu € 15.2 miliwn arall mewn cymorth i America Ladin a'r Caribî. Bydd y gefnogaeth hon yn canolbwyntio ar gymorth bwyd yn El Salvador, Guatemala a Honduras, cefnogaeth i Venezuelans sydd wedi'u dadleoli'n rymus a'r cymunedau sy'n eu croesawu, ac anghenion hanfodol a chefnogaeth maethol i Haiti. Daw'r pecyn cymorth hwn yn ychwanegol at y […]

Parhau Darllen

Sut cerfiodd #Malta ei gilfach yn y farchnad adloniant

Sut cerfiodd #Malta ei gilfach yn y farchnad adloniant

| Rhagfyr 27, 2019

Dim ond brycheuyn ym Môr y Canoldir yw cenedl ynys Malta, wedi'i difetha gan Sisili gerllaw ac mor fach fel ei bod yn aml yn cael ei hanwybyddu ar fap o Ewrop. Ac eto mae'r 316km2 bach hwn o galchfaen lliw mêl wedi sefydlu ei hun fel canolbwynt byd-eang ar gyfer iGaming, fintech, blockchain a mwy yn ei economi ddigidol hunan-ddisgrifiedig. […]

Parhau Darllen

#Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda!

#Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda!

| Rhagfyr 24, 2019 | 0 Sylwadau

O bob un ohonom yn Gohebydd UE, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! Yn 2020, byddwn unwaith eto yn gweithio ar nifer o nodweddion, erthyglau a fideos i helpu i gadw trafodaeth a llunio polisi yr UE hygyrch a thryloyw.

Parhau Darllen

2019 oedd y flwyddyn y daeth diwydrwydd dyladwy #HumanRights i oed

2019 oedd y flwyddyn y daeth diwydrwydd dyladwy #HumanRights i oed

| Rhagfyr 22, 2019

“Economi’r farchnad a hawliau dynol yw cyd-werthoedd yr Undeb Ewropeaidd” meddai Timo Harakka, Gweinidog Cyflogaeth y Ffindir, yng Nghynhadledd Llywyddiaeth UE y Ffindir ar 2il Rhagfyr 2019. Ac eto mae busnes fel arfer wedi ein harwain at y cyfyngder yr ydym yn awr ynddo : lle mae newid yn yr hinsawdd a chenedligrwydd chauvinaidd, wedi'i gynorthwyo gan gwymp […]

Parhau Darllen