RSSErthygl Sylw

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, parth “gwrthdaro wedi'i rewi”. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

Parhau Darllen

#Waterloo - Stori am fwledi ac esgyrn

#Waterloo - Stori am fwledi ac esgyrn

| Gorffennaf 19, 2019

Fe ddechreuon ni drwy wneud arolwg canfodyddion metel o'r berllan yn Mont St Jean, sydd wrth ymyl y fferm. Roeddem yn chwilio am dystiolaeth ar gyfer defnyddio'r fferm fel un o'r prif ysbytai maes yn ystod brwydr Waterloo, yn ysgrifennu'r Athro Tony Pollard, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn brwydro am ddim #Brexit neu unrhyw oedi arall dan Boris Johnson

Mae'r UE yn brwydro am ddim #Brexit neu unrhyw oedi arall dan Boris Johnson

| Gorffennaf 17, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ymorol am naill ai Brexit dim byd neu oedi arall os daw Boris Johnson yn brif weinidog Prydain yr wythnos nesaf gydag addewid i aildrafod cytundeb y mae'r bloc yn dweud na fydd yn ei ailagor, ysgrifennu Gabriela Baczynska a Guy Faulconbridge. Gallai'r argyfwng Brexit tair blynedd fod ar fin dyfnhau wrth i addewid Johnson adael […]

Parhau Darllen

Mwy na 60 Mae arglwyddi Prydain yn beirniadu Corbyn dros #AntiSemitism

Mwy na 60 Mae arglwyddi Prydain yn beirniadu Corbyn dros #AntiSemitism

| Gorffennaf 17, 2019

Mwy na gwrthwynebiad 60 Llofnododd aelodau Llafur o dŷ uwch senedd Prydain ddatganiad mewn papur newydd ddydd Mercher (17 Gorffennaf) yn cyhuddo'r arweinydd Jeremy Corbyn o fethu “prawf arweinyddiaeth” dros wrth-Semitiaeth yn y blaid, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Mae gan Corbyn, ymgyrchydd hynafol dros hawliau a beirniad Palesteinaidd llywodraeth Israel, hir […]

Parhau Darllen

Dadl a phleidleisio ar #UrsulaVonDerLeyen enwebiad i ddigwydd heddiw

Dadl a phleidleisio ar #UrsulaVonDerLeyen enwebiad i ddigwydd heddiw

| Gorffennaf 15, 2019

Os caiff ei ethol gan ASE heddiw (16 Gorffennaf) yn 18h, bydd Ursula von der Leyen yn dod yn Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd am y pum mlynedd nesaf. Yn 9h, bydd yn cymryd y llawr ym mhenarysesiwn y Senedd yn Strasbourg i amlinellu ei gweledigaeth a'i chynlluniau fel Llywydd y Comisiwn, ac yna dadl gydag ASEau […]

Parhau Darllen

#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

| Gorffennaf 10, 2019

Mae economi Ewrop yn parhau i gael ei chymylu gan ffactorau allanol gan gynnwys tensiynau masnach fyd-eang ac ansicrwydd geopolitical. Rhagwelir y bydd y sector gweithgynhyrchu, y mwyaf agored i fasnach ryngwladol, yn gwanhau yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhagolwg CMC ar gyfer yr UE yn aros yr un fath yn 1.4% yn 2019 a 1.6% yn 2020. Bob amser yn awyddus i fod yn gaeth […]

Parhau Darllen

#HelloKitty - Comisiwn yr UE yn dirwyo € 6.2 i fasnachwr am dorri rheolau cystadleuaeth

#HelloKitty - Comisiwn yr UE yn dirwyo € 6.2 i fasnachwr am dorri rheolau cystadleuaeth

| Gorffennaf 9, 2019

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd eu bod wedi dirwyo Sanrio, perchennog Siapaneaidd eiddo deallusol Hello Kitty, € 6.2 miliwn am gyfyngu ar werthiannau nwyddau trawsffiniol o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn ysgrifennu David Kunz. Ar ôl ymchwiliad bron i ddwy flynedd, daeth y Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad nad oedd Sanrio yn cydymffurfio â rheolau cystadleuaeth yr UE drwy rwystro manwerthwyr rhag gwerthu […]

Parhau Darllen