Tag: Gwlad Belg

Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

| Hydref 12, 2019

Mae bartenders Gwlad Belg wedi ymuno i drefnu gŵyl goctels pythefnos ledled y wlad o 14-31 Hydref, yn ysgrifennu Martin Banks. Y nod yw dangos y gall yfed coctel alcoholig da (heb fod) mewn bar coctel fod yn hwyl i bawb. Ond mae yna ochr fwy difrifol i'r digwyddiad hefyd: yr holl fariau sy'n cymryd rhan […]

Parhau Darllen

Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

| Hydref 11, 2019

Ni ddylai Kazakhstan a chanolbarth Asia fod yn ffynhonnell “cystadleuaeth” rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop, dywedwyd wrth gynhadledd ym Mrwsel. Daw’r sylwadau, gan un o uwch swyddogion yr UE, ynghanol pryderon y gallai gwledydd llawn olew fel Kazakhstan gael eu temtio i symud tuag at y dwyrain, sef Rwsia, neu Ewrop a’r gorllewin yn […]

Parhau Darllen

Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

| Hydref 10, 2019

Mae Gwlad Belg yn un o bartneriaid gwleidyddol ac economaidd “pwysig” Ewrop ar gyfer Kazakhstan, dywedwyd wrth gyfarfod ym Mrwsel. Dywedwyd wrthi fod cysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn datblygu mewn ysbryd o “ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd”. Dyma un o'r negeseuon a ddaeth i'r amlwg o'r ford gron, 'Kazakhstan-Belgium: Prospects for Trade, Economic and Investment Co-operation', […]

Parhau Darllen

Mae Brwsel yn gweld #Monopoly newydd yn cael ei lansio

Mae Brwsel yn gweld #Monopoly newydd yn cael ei lansio

| Medi 27, 2019

Dyma gynnig y gallai fod yn anodd i chi ei wrthsefyll - mae prynu Senedd Ewrop a Phencadlys newydd o'r radd flaenaf NATO ym Mrwsel, yn ysgrifennu Martin Banks. Mae'r ddau ar gael - o leiaf ar y bwrdd Monopoli newydd sydd newydd gael ei lansio. Mae fersiwn newydd sbon o Frwsel o hoff blant yn cynnwys rhai o […] y ddinas.

Parhau Darllen

#Waterloo - Stori am fwledi ac esgyrn

#Waterloo - Stori am fwledi ac esgyrn

| Gorffennaf 19, 2019

Fe ddechreuon ni drwy wneud arolwg canfodyddion metel o'r berllan yn Mont St Jean, sydd wrth ymyl y fferm. Roeddem yn chwilio am dystiolaeth ar gyfer defnyddio'r fferm fel un o'r prif ysbytai maes yn ystod brwydr Waterloo, yn ysgrifennu'r Athro Tony Pollard, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer […]

Parhau Darllen

#DinnerInTheSky yn arwain at Gamlas ym Mrwsel

#DinnerInTheSky yn arwain at Gamlas ym Mrwsel

| Mehefin 17, 2019

Mae'n un o arloesiadau coginio mwy newydd y blynyddoedd diwethaf ym Mrwsel ac mewn mannau eraill - bwyta tra'n atal 50 metr uwchlaw'r ddaear. Ar gyfer ei rifyn 2019, bydd y Cinio yn yr Awyr yn cyrraedd y Gamlas ym Mrwsel, gyferbyn â dyfodol Kanal Pompidou Museum. Ers ei lansio ym Mrwsel yn 2006, Cinio yn y […]

Parhau Darllen

Hawliau dynol NGO #OpenDialogueFoundation yn cael eu hamau o 'gydweithredu â deallusrwydd Rwsia'

Hawliau dynol NGO #OpenDialogueFoundation yn cael eu hamau o 'gydweithredu â deallusrwydd Rwsia'

| Efallai y 23, 2019

Yn ddiweddar, mae nifer cynyddol o aelodau o sefydliadau Ewropeaidd wedi dod yn bypedau ac yn arfau y propaganda gwleidyddol cudd o NGO hawliau dynol dadleuol), y mae eu pwrpas a'u gweithgareddau wedi'u cuddio y tu ôl i fasg o eiriolaeth hawliau dynol, yn ysgrifennu Phillip Jeune. Pwy ydych chi, Ms Kozlovska? Yn dilyn dyfodiad yr ODF, […]

Parhau Darllen