Tag: Gwlad Belg

Adolygiad bwyty - Petit Pont Brwsel

Adolygiad bwyty - Petit Pont Brwsel

| Chwefror 19, 2020

Mae bob amser yn wych adrodd ar fusnes sy'n ffynnu. Mewn cyfnod o broblemau parhaus sy'n wynebu'r sector horeca mae yna, diolch byth, rai straeon llwyddiant, yn ysgrifennu Martin Banks. Daw un enghraifft o’r fath ar ffurf Jean-Luc Colin a gymerodd drosodd yr hyn a oedd, ar y pryd, yn fusnes bwyty oedd yn ei chael yn anodd ac, yn y gofod […]

Parhau Darllen

Dathliad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd ym Mrwsel - #Huawei 'yn fwy ymrwymedig i Ewrop nag erioed'

Dathliad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd ym Mrwsel - #Huawei 'yn fwy ymrwymedig i Ewrop nag erioed'

| Chwefror 5, 2020

Daeth mwy na 450 o lunwyr polisi a chynrychiolwyr busnes a diwydiant ynghyd yn y Concert Noble ym Mrwsel ar 4 Chwefror i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ac i ymuno yn nathliadau # 20in2020 Huawei. Dyma'r 20fed flwyddyn i Huawei fod yn gweithredu yn Ewrop ac mae'r dathliadau yn ei Dathliad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd wedi cofleidio'r pen-blwydd # 20in2020 yn llawn, yn cynnwys y […]

Parhau Darllen

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

| Ionawr 14, 2020

Ym mis Ebrill eleni, fe wnaeth yr wyth o bobl sy'n rhan o'r Comisiwn Rheoli Ffeiliau Interpol (CCF) ystyried problem gyfarwydd. Roedd hi'n flwyddyn newydd, ond roedd y dasg a osodwyd gerbron y CCF yn un yr oeddent yn gyfarwydd iawn â hi. Gofynnwyd iddynt ystyried cais trylediad gan y National Central […]

Parhau Darllen

Mae carnifal Gwlad Belg 'gwrth-semitig' yn tynnu ei hun o #UNESCO cyn cyfarfod y pwyllgor

Mae carnifal Gwlad Belg 'gwrth-semitig' yn tynnu ei hun o #UNESCO cyn cyfarfod y pwyllgor

| Rhagfyr 2, 2019

Yn ei orymdaith flynyddol ym mis Mawrth, arddangosodd carnifal Aalst, dinas sydd wedi'i lleoli 20 km i'r gorllewin o Frwsel, bypedau anferth yn darlunio Iddewon Uniongred gyda thrwynau bachog yn sefyll ar gistiau o arian wedi'u hamgylchynu gan lygod mawr, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz. Nawr, mae Aalst wedi penderfynu tynnu ei garnifal blynyddol o UNESCO cyn cyfarfod yn ddiweddarach […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

| Hydref 12, 2019

Mae bartenders Gwlad Belg wedi ymuno i drefnu gŵyl goctels pythefnos ledled y wlad o 14-31 Hydref, yn ysgrifennu Martin Banks. Y nod yw dangos y gall yfed coctel alcoholig da (heb fod) mewn bar coctel fod yn hwyl i bawb. Ond mae yna ochr fwy difrifol i'r digwyddiad hefyd: yr holl fariau sy'n cymryd rhan […]

Parhau Darllen

Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

| Hydref 11, 2019

Ni ddylai Kazakhstan a chanolbarth Asia fod yn ffynhonnell “cystadleuaeth” rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop, dywedwyd wrth gynhadledd ym Mrwsel. Daw’r sylwadau, gan un o uwch swyddogion yr UE, ynghanol pryderon y gallai gwledydd llawn olew fel Kazakhstan gael eu temtio i symud tuag at y dwyrain, sef Rwsia, neu Ewrop a’r gorllewin yn […]

Parhau Darllen