Tag: Gwlad Belg

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

| Ionawr 14, 2020

Ym mis Ebrill eleni, fe wnaeth yr wyth o bobl sy'n rhan o'r Comisiwn Rheoli Ffeiliau Interpol (CCF) ystyried problem gyfarwydd. Roedd hi'n flwyddyn newydd, ond roedd y dasg a osodwyd gerbron y CCF yn un yr oeddent yn gyfarwydd iawn â hi. Gofynnwyd iddynt ystyried cais trylediad gan y National Central […]

Parhau Darllen

Mae carnifal Gwlad Belg 'gwrth-semitig' yn tynnu ei hun o #UNESCO cyn cyfarfod y pwyllgor

Mae carnifal Gwlad Belg 'gwrth-semitig' yn tynnu ei hun o #UNESCO cyn cyfarfod y pwyllgor

| Rhagfyr 2, 2019

Yn ei orymdaith flynyddol ym mis Mawrth, arddangosodd carnifal Aalst, dinas sydd wedi'i lleoli 20 km i'r gorllewin o Frwsel, bypedau anferth yn darlunio Iddewon Uniongred gyda thrwynau bachog yn sefyll ar gistiau o arian wedi'u hamgylchynu gan lygod mawr, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz. Nawr, mae Aalst wedi penderfynu tynnu ei garnifal blynyddol o UNESCO cyn cyfarfod yn ddiweddarach […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

| Hydref 12, 2019

Mae bartenders Gwlad Belg wedi ymuno i drefnu gŵyl goctels pythefnos ledled y wlad o 14-31 Hydref, yn ysgrifennu Martin Banks. Y nod yw dangos y gall yfed coctel alcoholig da (heb fod) mewn bar coctel fod yn hwyl i bawb. Ond mae yna ochr fwy difrifol i'r digwyddiad hefyd: yr holl fariau sy'n cymryd rhan […]

Parhau Darllen

Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

| Hydref 11, 2019

Ni ddylai Kazakhstan a chanolbarth Asia fod yn ffynhonnell “cystadleuaeth” rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop, dywedwyd wrth gynhadledd ym Mrwsel. Daw’r sylwadau, gan un o uwch swyddogion yr UE, ynghanol pryderon y gallai gwledydd llawn olew fel Kazakhstan gael eu temtio i symud tuag at y dwyrain, sef Rwsia, neu Ewrop a’r gorllewin yn […]

Parhau Darllen

Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

| Hydref 10, 2019

Mae Gwlad Belg yn un o bartneriaid gwleidyddol ac economaidd “pwysig” Ewrop ar gyfer Kazakhstan, dywedwyd wrth gyfarfod ym Mrwsel. Dywedwyd wrthi fod cysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn datblygu mewn ysbryd o “ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd”. Dyma un o'r negeseuon a ddaeth i'r amlwg o'r ford gron, 'Kazakhstan-Belgium: Prospects for Trade, Economic and Investment Co-operation', […]

Parhau Darllen

Mae Brwsel yn gweld #Monopoly newydd yn cael ei lansio

Mae Brwsel yn gweld #Monopoly newydd yn cael ei lansio

| Medi 27, 2019

Dyma gynnig y gallai fod yn anodd i chi ei wrthsefyll - mae prynu Senedd Ewrop a Phencadlys newydd o'r radd flaenaf NATO ym Mrwsel, yn ysgrifennu Martin Banks. Mae'r ddau ar gael - o leiaf ar y bwrdd Monopoli newydd sydd newydd gael ei lansio. Mae fersiwn newydd sbon o Frwsel o hoff blant yn cynnwys rhai o […] y ddinas.

Parhau Darllen