Tag: Gwlad Belg

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Mae heddlu Gwlad Belg yn saethu yn #Brussels ar ôl ymosodiad cyllell

Mae heddlu Gwlad Belg yn saethu yn #Brussels ar ôl ymosodiad cyllell

| Medi 19, 2018

Dywedodd heddlu Gwlad Belg eu bod yn saethu ac anafu'n ddifrifol dyn a ymosododd â chyllell iddynt ar ôl iddo gael ei ddarganfod yn cysgu yn agos ger canolfan i geiswyr lloches ym Mrwsel ddydd Llun (17 Medi), yn ysgrifennu Daphne Psaledakis. Roedd dau swyddog heddlu yn cysylltu â dau ddyn cysgu a gofynnodd iddynt symud ymlaen. Wedyn dynnodd un allan [...]

Parhau Darllen

Cofnodwyd mwy na bragdy 275 yn #Belgium

Cofnodwyd mwy na bragdy 275 yn #Belgium

| Medi 7, 2018

Ar hyn o bryd mae bragdyi 278 yng Ngwlad Belg, fel y'u cofnodwyd gan y cymdeithas defnyddwyr Zythos. Mae angen i wirfoddolwyr o'r gymdeithas ymweld â thua cant arall o hyd, i benderfynu a yw eu gweithrediadau yn ddigon proffesiynol. © Materion Tramor Gwasanaeth Cyhoeddus Ffederal Defnyddiodd Ffederasiwn Brechdanwyr Gwlad Belg ffigurau Zythos i fynegi twf [...]

Parhau Darllen

Mae clymblaid cadwyn gwerth pecynnu o gymdeithasau diwydiant 68 yn lansio argymhellion ar y cyd cyn trafodaethau ar gynnig #SingleUsePlastics

Mae clymblaid cadwyn gwerth pecynnu o gymdeithasau diwydiant 68 yn lansio argymhellion ar y cyd cyn trafodaethau ar gynnig #SingleUsePlastics

| Awst 23, 2018

Mae EUROPEN a 67, cymdeithasau Ewropeaidd a chenedlaethol eraill 1 sy'n cynrychioli ystod eang o ddeunyddiau a sectorau pecynnu ar draws y gadwyn werth pecynnu, wedi cyhoeddi argymhellion ar y cyd XXXXX ar gynnig y Comisiwn ar gyfer Cyfarwyddeb ar leihau effaith cynhyrchion plastig penodol ar yr amgylchedd, hy y Cyfarwyddeb Plastics Sengl-Defnydd (SUP). Mae'r sefydliadau 2 [...]

Parhau Darllen

# BancoPopularEspañol: Mae Bwrdd Datrys Sengl yr UE yn cyhoeddi fersiwn 'anghyfrinachol' o adroddiad

# BancoPopularEspañol: Mae Bwrdd Datrys Sengl yr UE yn cyhoeddi fersiwn 'anghyfrinachol' o adroddiad

| Awst 10, 2018

Mae SRB wedi cyhoeddi fersiwn anghyfrinachol o adroddiad 'Prisio 3' Banco Popular Español (BPE), yn ogystal â'i weithred baratoi (Hysbysiad SRB) ei hun lle mae'n cymryd penderfyniad rhagarweiniol nad yw'n bwriadu gwneud iawn am gyn-gyfranddeiliaid a credydwyr BPE yn seiliedig ar gasgliadau'r adroddiad. Mae'r SRB bellach yn agor [...]

Parhau Darllen

#LuxPrize2018 - Darganfyddwch y rownd derfynol sy'n cystadlu am wobr ffilm y Senedd

#LuxPrize2018 - Darganfyddwch y rownd derfynol sy'n cystadlu am wobr ffilm y Senedd

| Gorffennaf 26, 2018

Y tri rownd derfynol ar gyfer Gwobr Ffilm Lux 2018 Y tair ffilm sy'n cystadlu am Wobr Ffilm 2018 LUX yw: Styx, Yr Ochr arall i Bobl, a Woman at War. Datgelwyd y rhestr fer eleni ar gyfer Gwobr Lux Film mewn cynhadledd i'r wasg yn Rhufain ar 24 Gorffennaf. Y tri chyfnod olaf ar gyfer y Senedd [...]

Parhau Darllen