Tag: Gwlad Belg

Mae #Germany a #Belgium yn cynnig arf newydd i'r heddlu #EUDemocracies

Mae #Germany a #Belgium yn cynnig arf newydd i'r heddlu #EUDemocracies

| Mawrth 25, 2019

Dylai aelod-wladwriaethau'r UE gael eu grymuso i graffu ar hanes democrataidd ei gilydd, mae'r Almaen a Gwlad Belg wedi dweud, mewn ymgais i wella amddiffynfeydd y bloc yn erbyn llywodraethau cenedlaetholgar, poblogaidd, gan daflu ei egwyddorion allweddol, ysgrifennu Gabriela Baczynska a Peter Maushagen. Mae'r cynnig, a wnaed mewn cyfarfod o weinidogion yr UE, yn cyd-daro ag ymchwiliadau proffil uchel yr UE yn erbyn […]

Parhau Darllen

# Hindus yn gofyn am ymadael parhaol #DutchBlackPete

# Hindus yn gofyn am ymadael parhaol #DutchBlackPete

| Chwefror 12, 2019

Yng ngoleuni'r ddadl o ddiffyg ffug llywodraethwr Virginia (UDA), mae Hindwiaid yn gofyn am ymadawiad parhaol yr Iseldiroedd Du Pete (Zwarte Piet). Mae'n bryd i ddaliad negyddol, sarhaus, hiliol a gwahaniaethol o Black Pete i ddiffyg o wyliau traddodiadol yr Iseldiroedd, pwysleisiodd Rajan Zed, dynodwr Hindw, mewn datganiad yn Nevada (UDA) [...]

Parhau Darllen

#Brussels - Mwy o ryngwladol na Gwlad Belg?

#Brussels - Mwy o ryngwladol na Gwlad Belg?

| Rhagfyr 18, 2018

Yn cychwyn yr wythnos hon a thrwy 2019, bydd TV5 Monde, yr orsaf deledu ryngwladol Ffrengig, yn darlledu adroddiad am Frwsel, a gynlluniwyd i ddeall a yw'r ddinas yn fwy rhyngwladol na Gwlad Belg, yn ysgrifennu Martin Banks. Y nod yw tynnu sylw at gymeriad rhyngwladol unigryw cyfalaf Gwlad Belg. Cynhyrchir yr adroddiad yn flaenorol ar 17 Rhagfyr a bydd yn parhau i fod [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Mae heddlu Gwlad Belg yn saethu yn #Brussels ar ôl ymosodiad cyllell

Mae heddlu Gwlad Belg yn saethu yn #Brussels ar ôl ymosodiad cyllell

| Medi 19, 2018

Dywedodd heddlu Gwlad Belg eu bod yn saethu ac anafu'n ddifrifol dyn a ymosododd â chyllell iddynt ar ôl iddo gael ei ddarganfod yn cysgu yn agos ger canolfan i geiswyr lloches ym Mrwsel ddydd Llun (17 Medi), yn ysgrifennu Daphne Psaledakis. Roedd dau swyddog heddlu yn cysylltu â dau ddyn cysgu a gofynnodd iddynt symud ymlaen. Wedyn dynnodd un allan [...]

Parhau Darllen