Tag: Gwlad Belg

Mae hen gyrch #KarlMarx yn adfywio gogoniannau'r gorffennol

Mae hen gyrch #KarlMarx yn adfywio gogoniannau'r gorffennol

| Tachwedd 12, 2019

Mae'n brofiad sy'n gyfarwydd i lawer o dimau pêl-droed, meddai Martin Banks. Mae eich clwb, a fu gynt yn fuddugol ac yn destun clod, yn cwympo ar amseroedd caled yn unig i bownsio'n ôl mewn steil o dan berchnogaeth newydd. Wel, mae rhywbeth tebyg wedi digwydd i hen fwyty hybarch ar Grand Place yr un mor hybarch ym Mrwsel. Maison du Cygne yw'r bwyty ac mae hefyd […]

Parhau Darllen

#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

| Tachwedd 8, 2019

O'i gymharu â mathau eraill o gludiant, mae hedfan yn cael ei danseilio a'i danategu ar hyn o bryd, er bod teithio awyr yn ffynhonnell oddeutu 2.5% o allyriadau CO2 byd-eang. Dyna pam mae’r Iseldiroedd, ynghyd â 8 gwledydd eraill yr UE, yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i gynnig cynnig am ryw fath o hedfan […]

Parhau Darllen

Mae Llysgennad #Kazakhstan i Wlad Belg yn cwrdd â myfyrwyr Kazakh sy'n astudio ym mhrifysgolion Gwlad Belg

Mae Llysgennad #Kazakhstan i Wlad Belg yn cwrdd â myfyrwyr Kazakh sy'n astudio ym mhrifysgolion Gwlad Belg

| Hydref 30, 2019

Cyfarfu Llysgennad Kazakhstan yng Ngwlad Belg Aigul Kuspan â myfyrwyr Kazakhstani sy'n astudio ym mhrifysgolion Gwlad Belg ar 26 Hydref ym Mrwsel. Yn ystod sgwrs gynnes, hysbysodd y Llysgennad y cydwladwyr ifanc am y digwyddiadau diwylliannol a drefnwyd gan y Llysgenhadaeth a galwodd am eu cyfranogiad gweithredol yng ngweithgareddau'r Llysgenhadaeth i gryfhau addysgiadol a diwylliannol […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

| Hydref 12, 2019

Mae bartenders Gwlad Belg wedi ymuno i drefnu gŵyl goctels pythefnos ledled y wlad o 14-31 Hydref, yn ysgrifennu Martin Banks. Y nod yw dangos y gall yfed coctel alcoholig da (heb fod) mewn bar coctel fod yn hwyl i bawb. Ond mae yna ochr fwy difrifol i'r digwyddiad hefyd: yr holl fariau sy'n cymryd rhan […]

Parhau Darllen

Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

Ni ddylai #Kazakhstan 'fod yn ffynhonnell cystadlu' â Dwyrain a Gorllewin Ewrop

| Hydref 11, 2019

Ni ddylai Kazakhstan a chanolbarth Asia fod yn ffynhonnell “cystadleuaeth” rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop, dywedwyd wrth gynhadledd ym Mrwsel. Daw’r sylwadau, gan un o uwch swyddogion yr UE, ynghanol pryderon y gallai gwledydd llawn olew fel Kazakhstan gael eu temtio i symud tuag at y dwyrain, sef Rwsia, neu Ewrop a’r gorllewin yn […]

Parhau Darllen

Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

| Hydref 10, 2019

Mae Gwlad Belg yn un o bartneriaid gwleidyddol ac economaidd “pwysig” Ewrop ar gyfer Kazakhstan, dywedwyd wrth gyfarfod ym Mrwsel. Dywedwyd wrthi fod cysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn datblygu mewn ysbryd o “ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd”. Dyma un o'r negeseuon a ddaeth i'r amlwg o'r ford gron, 'Kazakhstan-Belgium: Prospects for Trade, Economic and Investment Co-operation', […]

Parhau Darllen