Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Gwlad Belg

#WorldRadioDay 2018: Diwrnod i ddathlu pŵer radio

#WorldRadioDay 2018: Diwrnod i ddathlu pŵer radio

| Chwefror 13, 2018

Mae darlledwyr radio a'u tai gwerthu eleni eto'n cymryd cyfle Diwrnod Radio y Byd (13 Chwefror), fel y'i datganwyd gan UNESCO ym mis Tachwedd 2011, i wahodd y diwydiant i ddathlu cyfrwng sy'n rhan allweddol o fywydau miliynau o bobl O gwmpas y byd. Pwy sy'n well na marchnadoedd eu hunain all [...]

Parhau Darllen

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Dathlodd yr UE ddydd Sul, 11 Chwefror, diwrnod y Rhif Argyfwng Sengl Ewropeaidd 112. Mae galw 112 yn rhad ac am ddim ym mhob aelod-wladwriaethau yn yr UE, diolch i ddeddfwriaeth yr UE a gyflwynwyd yn 1991. Fel y cyhoeddwyd y llynedd, mae galwadau brys i 112 yn gynyddol fwy effeithiol wrth gyflwyno gwasanaeth Lleoliad Symudol Uwch (AML). Bob blwyddyn, o gwmpas [...]

Parhau Darllen

#StateAid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo chwe mecanwaith gallu trydan i sicrhau diogelwch cyflenwad yng Ngwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal a Gwlad Pwyl

#StateAid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo chwe mecanwaith gallu trydan i sicrhau diogelwch cyflenwad yng Ngwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal a Gwlad Pwyl

| Chwefror 9, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr Undeb Ewropeaidd mecanweithiau gallu trydan yng Ngwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal a Gwlad Pwyl. Canfu'r Comisiwn y bydd y mesurau'n cyfrannu at sicrhau diogelwch cyflenwad tra'n cadw cystadleuaeth yn y Farchnad Sengl. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: "Gall mecanweithiau gallu helpu i [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

Deyrnas Unedig #Fraud a #Bribery?

Deyrnas Unedig #Fraud a #Bribery?

| Ionawr 11, 2018 | 0 Sylwadau

A fydd gan y DU fynediad i systemau deallusrwydd Ewropeaidd allweddol ac offer barnwrol, gan gynnwys Gwarantau Atal Ewropeaidd (EAW), yn dilyn Brexit? Mae Prif Weinidog y DU, Theresa May, yn mynnu bod y mater yn dal i gael ei drafod, mewn gwrthgyferbyniad mawr â datganydd ansicr Michel Barnier, y cyd-drafodydd Brexit, y bydd y DU yn peidio â bod yn [...]

Parhau Darllen

Cydweithrediad ymchwil yr UE â heddlu #Israel mewn tatters ar ôl ymadawiad prifysgol Gwlad Belg

Cydweithrediad ymchwil yr UE â heddlu #Israel mewn tatters ar ôl ymadawiad prifysgol Gwlad Belg

| Rhagfyr 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Prifysgol Gatholig enwog Lerpwl yng Ngwlad Belg wedi cyhoeddi ei fod yn tynnu'n ôl o brosiect cydweithredol ymchwil dadleuol a ariennir gan yr UE gyda'r heddlu Israel a'r Weinyddiaeth Ddiogelwch Cyhoeddus Israel. Daw'r penderfyniad wrth i weinidogion tramor yr UE gyfarfod ar 12 Rhagfyr gyda Phrif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu (yn y llun), sy'n ei chael hi'n anodd cynnwys ynysiad rhyngwladol Israel sy'n tyfu [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen