Tag: Moldofa

Y dyn sy'n rhedeg y sioe yn #Moldova

Y dyn sy'n rhedeg y sioe yn #Moldova

| Ionawr 21, 2018 | 0 Sylwadau

O'r tu allan, ymddengys bod polisi tramor Moldova yn cael ei lywodraethu gan yr un anghydfod, gan fod llawer o wladwriaethau eraill wedi'u cyfuno rhwng copwerau'r Undeb Ewropeaidd a Rwsia - p'un ai i droi i'r dwyrain neu'r gorllewin. Fodd bynnag, o'r tu mewn, mae gwleidyddion a sylwebyddion sy'n gwybod y system yn dweud bod y wlad yn newid o un ochr i'r llall [...]

Parhau Darllen

Dylai'r UE ofyn am ddiwygiadau pellach cyn cynnig aelodaeth i #EasternNeighbours

Dylai'r UE ofyn am ddiwygiadau pellach cyn cynnig aelodaeth i #EasternNeighbours

| Tachwedd 24, 2017 | 0 Sylwadau

Cristina Gherasimov Academi Twitter Robert Bosch, Cymrawd, Rwsia ac Eurasia Rhaglen Chatham House (2017) Dylai'r UE ailadrodd cefnogaeth gadarn ar gyfer ymrwymiadau cyfredol ac ar gyfer integreiddio Ewropeaidd trwy drawsnewidiadau democrataidd dilys cyn addo llwybr i aelodaeth. Mae Agmashenebeli Avenue yn Tbilisi wedi'i droi'n 'European Street' ym mis Mawrth i ddathlu teithio di-fisa yn [...]

Parhau Darllen

gweinidog cyfiawnder #PDM yn croesawu cefnogaeth yr UE ar gyfer diwygiadau

gweinidog cyfiawnder #PDM yn croesawu cefnogaeth yr UE ar gyfer diwygiadau

| Efallai y 23, 2017 | 0 Sylwadau

Y Gweinidog dros Gyfiawnder moldofa yn Vladimir Cebotari (yn y llun) wedi croesawu "cefnogaeth gadarn" y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygiadau wedi'u hanelu at sicrhau ei wlad yn cyflawni ei dynged yr UE. "Er ein bod wedi gwneud cynnydd nodedig ar ddiwygiadau a adennill ymddiriedaeth pobl, rydym yn gwybod bod yn dal ei gwaith i'w wneud o ac rydym wedi ymrwymo i weithredu'r newidiadau angenrheidiol i'n [...]

Parhau Darllen

Cynrychiolwyr o #Moldova chwilio wrthblaid am gyfiawnder yn Cyngor Ewrop

Cynrychiolwyr o #Moldova chwilio wrthblaid am gyfiawnder yn Cyngor Ewrop

| Ebrill 28, 2017 | 0 Sylwadau

Efallai na Renato Usatii (yn y llun) yn enw rhy gyfarwydd i lawer yn Ewrop ond mae ei sefyllfa sy'n peri pryder yn arwydd o yr argyfwng sydd wedi disgyn ar Moldova, gwlad yn dal glynu ar i gobeithion, un diwrnod, yn ymuno â'r UE, yn ysgrifennu Martin Banks . Usatii yw arweinydd plaid wleidyddol Moldovan newydd o'r enw [...]

Parhau Darllen

Mae achos Renato Usatii fel symbol o 'cyflwr eu dal yn #Moldova

Mae achos Renato Usatii fel symbol o 'cyflwr eu dal yn #Moldova

| Ebrill 28, 2017 | 0 Sylwadau

Dros y chwe blynedd diwethaf Moldova wedi cael ei drawsnewid trasig rhag cael ei ddisgrifio fel y "stori o lwyddiant" Partneriaeth Dwyrain glodforwyd gan lawer yr UE i'r hyn Thorbjorn Jagland, ysgrifennydd cyffredinol y Cyngor Ewrop, wedi eu brandio yn "cyflwr dal", yn ysgrifennu Colin Stevens. Moldova hefyd yn wynebu'r posibilrwydd o fod yn "cyflwr methu", yn yr un cwmni [...]

Parhau Darllen

#Moldova: Roedd y wladwriaeth dal ar ymyl Ewrop

#Moldova: Roedd y wladwriaeth dal ar ymyl Ewrop

| Mawrth 9, 2017 | 0 Sylwadau

Bum mlynedd ar hugain ar ôl annibyniaeth, Moldofa yn dal yn dioddef o lygredd a methiant sefydliadol. Dim ond yr UE yn gallu dal y llywodraeth glymblaid yn atebol ar gyfer diwygio, yn ysgrifennu Cristina Gherasimov. Mor bell yn ôl 2000, Banc y Byd eisoes wedi categoreiddio Moldova fel 'cyflwr eu dal.' Seneddol bleidlais-brynu, gwerthu penderfyniadau barnwrol, camdrafod o arian cyhoeddus ac nad ydynt yn dryloyw [...]

Parhau Darllen

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

| Ionawr 19, 2017 | 0 Sylwadau

Yr wythnos hon Europol trefnu, ynghyd â Awstria a'r Swistir, y gynhadledd ryngwladol gyntaf ar ladrad gemwaith a byrgleriaeth dan brosiect ymbarél newydd o'r enw 'Diamond'. Cynhelir ym mhencadlys Europol yn y Hague, y digwyddiad dwyn ynghyd mwy na arbenigwyr 70 o bron bob Aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â thrydydd partïon o Ewrop, Asia, y [...]

Parhau Darllen