RSSbyd

A all Ffrainc helpu llywio #Libya i sefydlogrwydd?

A all Ffrainc helpu llywio #Libya i sefydlogrwydd?

| Gorffennaf 16, 2018

Yn ystod yr ymweliad â Libya yr wythnos hon, galwodd llywydd Senedd Ewrop, Antonio Tajani, ar Ewrop i "siarad gydag un llais" a chyfuno ei ymdrechion tuag at ailadeiladu cyflwr gweithredol yn yr hyn sydd fel arall wedi dod yn llanast anhrefnus o garfanau cystadleuol a diddordeb pwerau y tu allan. Mae galw Tajani am undod yn amwys ond yn [...]

Parhau Darllen

Mai yn rhybuddio gwrthryfelwyr - Yn ôl fi neu risg 'na #Brexit o gwbl'

Mai yn rhybuddio gwrthryfelwyr - Yn ôl fi neu risg 'na #Brexit o gwbl'

| Gorffennaf 16, 2018

Rhybuddiodd Prif Weinidog Prydain, Theresa May, ei parti wedi'i rannu ddydd Sul (15 Gorffennaf) y gallai fod "dim Brexit o gwbl" pe baent wedi difetha ei chynllun i greu perthynas agos gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl gadael bloc masnachu mwyaf y byd, ysgrifennu Guy Faulconbridge a William James. "Fy neges i'r wlad y penwythnos hwn [...]

Parhau Darllen

Mynediad gwell i gyllid ar gyfer busnesau bach #Malta diolch i'r fenter SME

Mynediad gwell i gyllid ar gyfer busnesau bach #Malta diolch i'r fenter SME

| Gorffennaf 16, 2018

Mae'r Comisiwn, y Grŵp Banc Buddsoddi Ewropeaidd a'r llywodraeth Malta wedi cytuno i gynyddu'r arian sydd ar gael o dan raglen menter Malta SME. Mae'r BBaChau yn buddsoddi cronfeydd Polisi Cydlyniant trwy offerynnau ariannol ac yn rhoi gwell mynediad i fentrau bach a chanolig at ariannu, gydag amodau manteisiol. Bydd adnoddau newydd o gronfeydd y Polisi Cydlyniant yn ychwanegu at gyllideb y rhaglen, gan ddod â [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Iseldiroedd i wneud iawn am ddifrod sy'n gysylltiedig ag echdynnu nwy yn nhalaith #Groningen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Iseldiroedd i wneud iawn am ddifrod sy'n gysylltiedig ag echdynnu nwy yn nhalaith #Groningen

| Gorffennaf 16, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod y gefnogaeth a roddwyd gan yr Iseldiroedd i wneud iawn am ddifrod i eiddo tiriog a achosir gan ddaeargrynfeydd a achosir gan drilio yng nghefn nwy Groningen yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Hysbysodd yr awdurdodau Iseldiroedd gynllun i'r Comisiwn i sefydlu sylfaen di-elw i [...]

Parhau Darllen

Mae Llywydd Juncker yn teithio i #Beijing ar gyfer Uwchgynhadledd yr UE-Tsieina ac i #Tokyo i arwyddo cytundebau masnachol a phartneriaethau strategol UE-Japan.

Mae Llywydd Juncker yn teithio i #Beijing ar gyfer Uwchgynhadledd yr UE-Tsieina ac i #Tokyo i arwyddo cytundebau masnachol a phartneriaethau strategol UE-Japan.

| Gorffennaf 16, 2018

Bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker (yn y llun), ochr yn ochr â Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, yn cynrychioli Undeb Ewropeaidd yr Undeb Ewropeaidd yn yr Uwchgynhadledd 20th UE-Tsieina ac Uwchgynhadledd 25th yr UE-Japan ar ddydd Llun 16 Gorffennaf yn Beijing a dydd Mawrth 17 Gorffennaf yn Tokyo yn y drefn honno. Bydd y ddau uwchgynhadledd yn caniatáu i arweinwyr yr UE, a fydd [...]

Parhau Darllen

Datganiad gan #BrexitSteeringGroup ar bapur gwyn llywodraeth y DU

Datganiad gan #BrexitSteeringGroup ar bapur gwyn llywodraeth y DU

| Gorffennaf 16, 2018

Mae Grŵp Llywio Brexit Senedd Ewrop (BSG), dan gadeiryddiaeth Guy Verhofstadt, wedi cwrdd â chyfnewid barn helaeth ar Ddatganiad Gwirwyr 6 Gorffennaf 2018, yn ogystal ag ar y Papur Gwyn a ryddhawyd gan Lywodraeth y DU. Mewn ymateb cyntaf, croesawodd y Datganiad a'r Papur Gwyn yn ôl [...]

Parhau Darllen

#EuroMediterraneanAssembly yn gosod ei sedd parhaol yn Rhufain

#EuroMediterraneanAssembly yn gosod ei sedd parhaol yn Rhufain

| Gorffennaf 16, 2018

Mae Llywydd Senedd Ewrop Antonio Tajani a'r Is-Lywydd David Sassoli yn croesawu penderfyniad y Cynulliad Ewro-Canoldir i sefydlu ei sedd barhaol yn Rhufain. "Mae angen inni gydweithio i ail-lansio'r Cynulliad Ewro-Canoldir er mwyn iddo chwarae rhan allweddol yn sefydlogrwydd y Canoldir, gan ddechrau gyda Libya, lle y dylem gefnogi'r broses tuag at [...]

Parhau Darllen