Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSbyd

Uwchgynhadledd anffurfiol yr UE: Ska Keller ar #EUBudget a #Spitzenkandidaten

Uwchgynhadledd anffurfiol yr UE: Ska Keller ar #EUBudget a #Spitzenkandidaten

| Chwefror 22, 2018

Ddydd Gwener (23 Chwefror), bydd arweinwyr Ewropeaidd yn cyrraedd ym Mrwsel am gyfarfod anffurfiol o'r Cyngor Ewropeaidd yn y fformat UE-27. Mae'r agenda yn cynnwys trafodaethau ar Spitzenkandidaten ar gyfer etholiadau Ewropeaidd yn y dyfodol a'r blaenoriaethau gwleidyddol ar gyfer y fframwaith ariannol multiannual (MFF) ar ôl 2020. Meddai Ska Keller, Cyd-Arlywydd Greens / EFA: "Os ydym am i'r Undeb Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Diweddariad #Brexit: Russell - 'Cloc yn tynnu ar ddyfodol yr Alban'

Diweddariad #Brexit: Russell - 'Cloc yn tynnu ar ddyfodol yr Alban'

| Chwefror 22, 2018

"Mae angen brys am eglurder i ddiogelu swyddi a safonau byw gyda dim ond misoedd i fynd cyn i fargen Brexit gael ei lofnodi," meddai Gweinidog Negodiaethau'r DU ar Lle yr Alban yn Ewrop, Michael Russell. Yn dilyn cyfarfod diweddaraf y Cydbwyllgor Gweinidogion ar Drafodaethau'r Undeb Ewropeaidd, dywedodd Russell fod Llywodraeth yr Alban [...]

Parhau Darllen

#Forestation: Mesur pendant o obaith a chynnydd yn y Balcanau Gorllewinol?

#Forestation: Mesur pendant o obaith a chynnydd yn y Balcanau Gorllewinol?

| Chwefror 22, 2018

Ar ddydd Llun 26 Chwefror, mae arweinwyr gwledydd y Balcanau Gorllewin yn cyrraedd Llundain ar gyfer cynhadledd fuddsoddi blynyddol Banc Ewropeaidd Ad-ailadeiladu a Datblygu (EBRD) ar gyfer y rhanbarth. Mae cynhadledd eleni yn dilyn ymlaen o fenter diweddaraf yr Undeb Ewropeaidd ("Persbectif ehangu credadwy ar gyfer ymgysylltiad yr Undeb Ewropeaidd â'r Balcanau Gorllewinol") i fynd i'r afael â [...]

Parhau Darllen

#CaribbeanExport a #CaribbeanDevelopmentBank partner i ddarparu mwy o fynediad i gyllid ar gyfer busnesau sy'n eiddo i ferched

#CaribbeanExport a #CaribbeanDevelopmentBank partner i ddarparu mwy o fynediad i gyllid ar gyfer busnesau sy'n eiddo i ferched

| Chwefror 22, 2018

Mae mynediad i gyllid i ariannu mentrau busnes wedi bod yn broblem ar draws y Caribî ers amser hir, yn enwedig i fenywod. Nawr bod Asiantaeth Datblygu Allforio y Caribî a Banc Datblygu'r Caribî (CDB) wedi ymuno i fynd i'r afael â'r her hon, gallai dod o hyd i arian ddod yn haws i fusnesau sy'n eiddo i ferched yn y rhanbarth. Arwyddodd y ddau sefydliad ar 20 Chwefror [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi dioddefwyr seiclon trofannol #Gita

Mae'r UE yn cefnogi dioddefwyr seiclon trofannol #Gita

| Chwefror 22, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi symud ei offer cymorth brys yn dilyn difrod sylweddol a achosir gan y seiclon trofannol Gita yn Ne Affrica, yn enwedig ar ynysoedd Tonga. Rhyddhawyd cymorth argyfwng cychwynnol o € 100,000 i gronfa drychineb Cymdeithasau Rhyngwladol y Groes Goch a'r Cilgant Coch i helpu i ddarparu cymorth achub bywyd, [...]

Parhau Darllen

Mae Johnson yn dweud y gall y DU adael #CustomsUnion ac nid oes ganddynt ffin galed yn Iwerddon

Mae Johnson yn dweud y gall y DU adael #CustomsUnion ac nid oes ganddynt ffin galed yn Iwerddon

| Chwefror 22, 2018

Dylai Prydain allu gadael undeb yr Undeb Ewropeaidd ac undebau tollau a pharhau i sicrhau nad oes ffin galed yn Iwerddon ar ôl Brexit, meddai'r Gweinidog dros Dramor, Boris Johnson ddydd Mawrth (20 Chwefror), yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Roedd Johnson yn ymateb i gwestiwn yn y senedd ynglŷn â pham y methodd sôn am Ogledd Iwerddon unwaith yn [...]

Parhau Darllen

Mae addewidion yn y DU yn dilyn cynllun amaethyddol # Brydach wrth i ffermwyr ofyn am fwy o eglurder

Mae addewidion yn y DU yn dilyn cynllun amaethyddol # Brydach wrth i ffermwyr ofyn am fwy o eglurder

| Chwefror 22, 2018

Bydd llywodraeth Prydain yn cyhoeddi papur ymgynghori ar bolisi amaethyddiaeth yn y dyfodol "yn fuan iawn", dywedodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Michael Gove (yn y llun) ddydd Mawrth (20 Chwefror), gan fod ffermwyr yn mynnu mwy o eglurder ynghylch eu rhagolwg ar ôl i'r wlad weddill yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Nigel Hela. "Bydd ein papur ymgynghori yn amlinellu sut yr ydym yn bwriadu newid pethau yn fwy eang. [...]

Parhau Darllen