RSSIsrael

Tywysog Charles Prydain i nodi rhyddhad #Auschwitz yn Jerwsalem

Tywysog Charles Prydain i nodi rhyddhad #Auschwitz yn Jerwsalem

| Ionawr 8, 2020

Bydd y Tywysog Charles yn coffáu rhyddhad Auschwitz 75 mlynedd yn ôl pan fydd yn ymweld â Jerwsalem yn ddiweddarach y mis hwn, meddai ei swyddfa ddydd Llun (6 Ionawr), yn ysgrifennu Michael Holden. Fe fydd y brenhinol uchaf ym Mhrydain i ymweld yn swyddogol ag Israel a Thiriogaethau Palestina. Bydd Charles yn mynychu Fforwm Holocost y Byd yn […]

Parhau Darllen

Tywysog Charles Prydain i ymweld â #Israel a #PalestinianTerritories

Tywysog Charles Prydain i ymweld â #Israel a #PalestinianTerritories

| Ionawr 7, 2020

Bydd Tywysog Charles Prydain (yn y llun) yn coffáu 75 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz yn dod yn frenhinol uchaf Prydain i ymweld ag Israel a Thiriogaethau Palestina yn ddiweddarach y mis hwn, yn ysgrifennu Michael Holden. Bydd Charles yn mynychu Fforwm Holocost y Byd ar 23 Ionawr yn Jerwsalem, meddai ei swyddfa ddydd Llun (6 Ionawr), i anrhydeddu’r […]

Parhau Darllen

Mae carnifal Gwlad Belg 'gwrth-semitig' yn tynnu ei hun o #UNESCO cyn cyfarfod y pwyllgor

Mae carnifal Gwlad Belg 'gwrth-semitig' yn tynnu ei hun o #UNESCO cyn cyfarfod y pwyllgor

| Rhagfyr 2, 2019

Yn ei orymdaith flynyddol ym mis Mawrth, arddangosodd carnifal Aalst, dinas sydd wedi'i lleoli 20 km i'r gorllewin o Frwsel, bypedau anferth yn darlunio Iddewon Uniongred gyda thrwynau bachog yn sefyll ar gistiau o arian wedi'u hamgylchynu gan lygod mawr, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz. Nawr, mae Aalst wedi penderfynu tynnu ei garnifal blynyddol o UNESCO cyn cyfarfod yn ddiweddarach […]

Parhau Darllen

Mae 'Gwenwyn' #AntiSemitism wedi gwreiddio yn Llafur y DU - y Prif Rabbi

Mae 'Gwenwyn' #AntiSemitism wedi gwreiddio yn Llafur y DU - y Prif Rabbi

| Tachwedd 26, 2019

Mae gwenwyn gwrth-Semitiaeth “wedi’i sancsiynu o’r brig” wedi gwreiddio ym mhlaid Lafur gwrthblaid Prydain, meddai’r Prif Rabbi Ephraim Mirvis (yn y llun, ar y dde) mewn erthygl a gyhoeddwyd ddydd Llun (25 Tachwedd), gan rybuddio “enaid ein cenedl yw yn y fantol ”yn etholiad y mis nesaf, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Arweinydd Llafur Jeremy Corbyn, ymgyrchydd cyn-filwr dros […]

Parhau Darllen

#Israel - pennaeth Iddewig Ewropeaidd 'wedi'i fowlio drosodd' gan haelioni dyn busnes Libanus

#Israel - pennaeth Iddewig Ewropeaidd 'wedi'i fowlio drosodd' gan haelioni dyn busnes Libanus

| Tachwedd 25, 2019

“Mewn byd sinigaidd, mae gweithred mor fonheddig o garedigrwydd, haelioni a chydsafiad wedi ein bowlio drosodd,” meddai Rabbi Menachem Margolin, a fydd yn gwahodd Abdallah Chatila (yn y llun) fel gwestai ar daith fawr yn Auschwitz. Yn dilyn ocsiwn ddadleuol memorabilia Natsïaidd gan Hermann Historica ym Munich yr wythnos diwethaf a godwyd gan yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Is-lywydd Cyntaf Timmermans a'r Comisiynydd Jourová ar #EuropeWideDayOfRemembrance ar gyfer dioddefwyr cyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd

Datganiad gan yr Is-lywydd Cyntaf Timmermans a'r Comisiynydd Jourová ar #EuropeWideDayOfRemembrance ar gyfer dioddefwyr cyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd

| Awst 23, 2019

“Bob 23 Awst, rydym yn anrhydeddu cof y miliynau o ddioddefwyr o bob cyfundrefn dotalitaraidd. Fe wnaeth llofnod y cytundeb Molotov-Ribbentrop rhwng yr Almaen Natsïaidd a'r Undeb Sofietaidd ar y diwrnod hwn yn 1939 agor pennod dywyll yn hanes Ewrop. Cyfnod pan nad oedd dinasyddion yn rhydd i wneud eu penderfyniadau eu hunain na […]

Parhau Darllen

Beth all #China ei ddysgu gan #Israel

Beth all #China ei ddysgu gan #Israel

| Awst 15, 2019

Mae Tsieina wedi cyflawni llwyddiant economaidd aruthrol yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf, ond roedd ei thwf helaeth yn dibynnu'n bennaf ar adnoddau, cyfalaf a llafur rhad. Fodd bynnag, nid yw'r model twf hwn yn gymwys mwyach. Mae angen brys am fodel datblygu yn seiliedig ar arloesedd technolegol i barhau i gefnogi twf ar ôl dechrau rhyfel masnach yr Unol Daleithiau-China, […]

Parhau Darllen