Cysylltu â ni

Israel

Mae arweinwyr yr UE yn condemnio ymosodiad 'digynsail' Iran ar Israel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

“Mae Iran yn noddwr gwladwriaeth hysbys i derfysgaeth,” ysgrifennodd Prif Weinidog Gwlad Belg, Alexander De Croo. Dywedodd pennaeth polisi tramor yr Undeb Ewropeaidd, Josep Borrell, fod yr Undeb Ewropeaidd yn condemnio’n gryf ymosodiadau Iran ar Israel, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz o Wasg Iddewig Ewropeaidd.

“Mae hwn yn gynnydd digynsail ac yn fygythiad difrifol i ddiogelwch rhanbarthol,” ysgrifennodd Borrell ar ei gyfrif X.

Soniodd Dirprwy Brif Weinidog yr Eidal a’r Gweinidog Tramor Antonio Tajani ei fod mewn cysylltiad agos â’r llysgenhadon yn Tehran a Tel Aviv, gan ychwanegu, “Rydym wedi siarad â’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Amddiffyn. Mae'r llywodraeth yn barod i drin unrhyw senario. ”

Dywedodd Prif Weinidog dros dro’r Iseldiroedd, Mark Rutte, fod y sefyllfa yn y Dwyrain Canol yn peri pryder mawr, gan nodi, “Yn gynharach heddiw, anfonodd yr Iseldiroedd a gwledydd eraill neges glir i Iran i roi’r gorau i ymosod ar Israel.”

“Mae’r Iseldiroedd yn condemnio’n gryf ymosodiad Iran ar Israel. Rhaid osgoi gwaethygu pellach. Rydyn ni'n parhau i fonitro'r sefyllfa'n agos, ”ychwanegodd Rutte.

“Rydym yn condemnio’n gryf yr ymosodiad parhaus, a allai blymio rhanbarth cyfan i anhrefn. Rhaid i Iran a'i dirprwyon atal hyn ar unwaith. Mae Israel yn cynnig ein hundod llawn ar yr adeg hon. ” meddai Gweinidog Tramor yr Almaen, Annalena Baerbock.

“Trwy benderfynu ar weithred mor ddigynsail, mae Iran yn cymryd cam newydd yn ei gweithredoedd ansefydlogi ac yn cymryd y risg o waethygu milwrol,” ysgrifennodd Gweinidog Tramor Ffrainc Stéphane Séjourné ar X.

hysbyseb

“Mae Ffrainc yn ailddatgan ei hymrwymiad i ddiogelwch Israel ac yn atgyfnerthu ei chydsafiad,” ychwanegodd.

Prif Weinidog Gwlad Belg, Alexander De Croo, ar X: “Mae Iran yn noddwr gwladwriaeth hysbys i derfysgaeth. Mae ei ymosodiad uniongyrchol ar Israel yn gynnydd peryglus o drais yn y Dwyrain Canol. Rwy’n condemnio’r ymosodiad hwn ar raddfa fawr ar Israel ac yn annog pob plaid i ddangos ataliaeth. Mae'n hen bryd cael cadoediad ar unwaith.''

Mae Gwlad Belg yn condemnio ymosodiad Iran ar Israel yn gryf. Mae hwn yn gynnydd mawr ac yn berygl i sefydlogrwydd rhanbarthol. Mae’r ymosodiad hwn yn peryglu’r boblogaeth ac yn ein pellhau ymhellach oddi wrth heddwch,’’ meddai Gweinidog Tramor Gwlad Belg, Hadja Lahbib ar X.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd