Cysylltu â ni

Israel

Mae ymosodiad Iran yn creu heriau i'r UE a'r Unol Daleithiau, yn ogystal ag i Israel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r Uchel Gynrychiolydd Josep Borrell wedi cynnull cyfarfod brys o Weinidogion Tramor yr UE. Dim ond un eitem fydd ar yr agenda, sef yr ymosodiad taflegryn a drôn o Iran a gafodd ei ryng-gipio’n llwyddiannus gan Israel a’i chynghreiriaid. Dywedodd llefarydd fod yr UE yn glir iawn yn galw am ataliaeth gan Israel er mwyn osgoi gwaethygu a fydd o fudd i neb, ysgrifennodd y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Bydd y Cyngor Materion Tramor yn cyfarfod tua 24 awr ar ôl i gabinet Israel gyfarfod i benderfynu ar ei ymateb sydd heb ei ddatgelu eto i’r ymosodiad gan Iran, a oedd ei hun mewn ymateb i ymosodiad ar lysgenhadaeth Iran yn Damascus, nad yw Israel wedi cydnabod cyfrifoldeb amdano. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi condemnio’r ddau ymosodiad, ynghanol ofnau y bydd gwrthdaro rhwng Israel a Hamas yn gwaethygu’n rhyfel rhanbarthol llwyr.

Mae'n bosibl y bydd sancsiynau'r UE ar Iran a swyddogion unigol o Iran yn cael eu hymestyn, er na fyddant yn cael eu cyhoeddi cyn eu gweithredu. Ond yn realistig byddai'r unig bwysau effeithiol ar Israel yn dod o'r Unol Daleithiau.

Un ffactor y mae'n rhaid i lywodraeth Israel ei bwyso a'i fesur yw a yw cefnogaeth groeso rhai gwledydd Arabaidd a ryng-gipiodd taflegrau a dronau ac a ddarparodd wybodaeth bod ymosodiad yn ei ffordd, yn arwydd o gydweithrediad yn y dyfodol y gellid ei golli pe bai'r gwrthdaro'n gwaethygu. Gallai dylanwad America ar rai taleithiau Arabaidd, yn enwedig yr Iorddonen, fod wedi chwarae ei ran hefyd.

Mae Dr Jonathan Spyer, awdur astudiaethau o'r gwrthdaro Israel-Islamaidd a'r rhyfeloedd yn Syria ac Irac, yn dadlau mai'r rheswm pam mae'r Unol Daleithiau wedi bod mor rhagweithiol wrth helpu Israel ers ymosodiadau Hamas ar 7 Hydref 2023 yw eu bod wedi dymuno. i atal dial llym yn erbyn ystod eang o gynghreiriaid Iran, megis Hezbollah yn Libanus a'r Houthis yn Yemen.

Yn ei farn ef, mae Iran nid yn unig yn benderfynol o osgoi gwrthdaro uniongyrchol ag America ond byddai'n well ganddi ddychwelyd i ryfela yn erbyn Israel yn unig trwy ddirprwyon. Mae gwladwriaethau'r Gwlff sy'n gyfeillgar i Israel, yn rhannol oherwydd eu gwrthwynebiad eu hunain i'r gyfundrefn Iran, yn deall bod Israel dan bwysau gan yr Unol Daleithiau i ddangos ataliaeth ac yn poeni am bolisi America, nid Israel, tuag at Iran.

Mae Dr Spyer yn sylwi bod y syniad o bolisi tramor cyffredin yr UE bob amser wedi bod yn ddyhead, yn hytrach nag yn realiti. Ond mae'n canfod cynnydd graddol mewn pryder am Iran gan wledydd Ewropeaidd, er nad yw'n disgwyl unrhyw newid mawr.

hysbyseb

Mae Beni Sabti wedi cynghori byddin Israel ar sut i ddylanwadu ar benderfyniadau a chyfryngau Iran. Cafodd ei eni a'i fagu yn Tehran cyn dianc i Israel yn 1987. Mae'n credu y bydd aelodau'r gyfundrefn yn falch bod ychydig o'u taflegrau am gyfnod byr dros Jerwsalem, hyd yn oed os cawsant eu saethu i lawr. Yn eu meddyliau, mae eu gweledigaeth hirdymor o ddinistrio Israel ychydig yn agosach.

Mae’n honni mai dim ond rhyw 15%-20% o boblogaeth Iran sy’n cefnogi’r drefn, gan dynnu sylw at y nifer isel sy’n pleidleisio mewn etholiadau seneddol. Mae cyfryngau cymdeithasol yn cynnig rhywfaint o dystiolaeth o gefnogaeth boblogaidd i Israel a sicrwydd y bydd yn dial yn erbyn cyfundrefn Iran. “Gobeithio na fyddwn ni’n eu siomi”, ychwanegodd.

Mae Beni Sabti hefyd yn awgrymu y byddai diffyg ymateb gan Israel yn siomi’r drefn ei hun, gan ei harwain i dynnu’r wers y gallai Iran fod wedi ei tharo’n “gynt ac yn galetach” yn erbyn Israel. Ni fyddai aelodau'r gyfundrefn yn dod i'r casgliad bod Israel yn ceisio cynnwys y gwrthdaro, mae'n rhybuddio, y byddan nhw'n meddwl bod Israel yn wannach nag yr oedden nhw'n meddwl.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd