Tori Macdonald

feed rss

Swyddi Diweddaraf Tori Macdonald

A all gwladolion yr UE barhau i brynu eiddo yn y DU ar ôl #Brexit?

A all gwladolion yr UE barhau i brynu eiddo yn y DU ar ôl #Brexit?

| Mawrth 19, 2020

Gyda Phrydain bellach wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd yn swyddogol a'r cyfri i'r DU a'r UE gael cytundeb masnach ar ôl cychwyn, mae miliynau o bobl ar ddwy ochr y Sianel yn ansicr ynghylch sut y bydd eu hawliau'n newid yn y misoedd i ddod. Ar hyn o bryd, hawliau gwladolion y DU yn y […]

Parhau Darllen

Cydymffurfiad #GDPR: Manetu i'r adwy?

Cydymffurfiad #GDPR: Manetu i'r adwy?

| Mawrth 18, 2020

Ar 11 Mawrth, fe wnaeth rheoleiddwyr Sweden slapio Google gyda dirwy o $ 7.6 miliwn am fethu ag ymateb yn ddigonol i geisiadau cwsmeriaid i gael tynnu eu gwybodaeth bersonol oddi ar restrau'r peiriant chwilio. Y gosb oedd y nawfed uchaf ers i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) trothwy'r UE ddod i rym ym mis Mai 2018 - ac eto fe barodd o'i gymharu â […]

Parhau Darllen

Mae diwydiant technoleg # Canada yn mynd i fyny diolch i ryfel masnach #Brexit a # US-China

Mae diwydiant technoleg # Canada yn mynd i fyny diolch i ryfel masnach #Brexit a # US-China

| Mawrth 4, 2020

Wrth i’r Brexit a’r rhyfel fasnach rhwng yr Unol Daleithiau a China barhau i gynhesu, mae’n ymddangos bod Canada wedi cael llawer o fuddion ohono. Mae stociau technoleg Canada yn cynyddu ers rhyfel Masnach yr UD-China. Wrth i Silicon Valley dynnu stêm fel prifddinas dechnoleg Gogledd America, mae cwmnïau technoleg Canada yn dechrau esgyn yn uchel […]

Parhau Darllen

Dathliad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd ym Mrwsel - #Huawei 'yn fwy ymrwymedig i Ewrop nag erioed'

Dathliad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd ym Mrwsel - #Huawei 'yn fwy ymrwymedig i Ewrop nag erioed'

| Chwefror 5, 2020

Daeth mwy na 450 o lunwyr polisi a chynrychiolwyr busnes a diwydiant ynghyd yn y Concert Noble ym Mrwsel ar 4 Chwefror i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ac i ymuno yn nathliadau # 20in2020 Huawei. Dyma'r 20fed flwyddyn i Huawei fod yn gweithredu yn Ewrop ac mae'r dathliadau yn ei Dathliad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd wedi cofleidio'r pen-blwydd # 20in2020 yn llawn, yn cynnwys y […]

Parhau Darllen

Mae #LibertyHouse yn cynllunio busnes #Aluminium newydd ym Mharis

Mae #LibertyHouse yn cynllunio busnes #Aluminium newydd ym Mharis

| Ionawr 31, 2020

Mae un o gynhyrchwyr alwminiwm mwyaf Ewrop wedi cyhoeddi cynlluniau i leoli ei bencadlys ym Mharis fel rhan o symudiadau i integreiddio ei weithrediadau. Dywedodd Liberty House, sy’n eiddo i tycoon metelau Sanjeev Gupta, y byddai’n cyfuno ei amrywiol fusnesau alwminiwm yn fenter newydd o’r enw’r Alvance Aluminium Group. Asedau'r cwmni newydd […]

Parhau Darllen

Mae ymgyrch dim gwaharddiad i ryddhau Marsha Lazareva yn peryglu contract #Iraq KGL

Mae ymgyrch dim gwaharddiad i ryddhau Marsha Lazareva yn peryglu contract #Iraq KGL

| Ionawr 30, 2020

Fis Ionawr hwn, ailagorodd Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau (DoD) y cais am gontract $ 138 miliwn i fwydo milwyr Americanaidd sydd wedi'u lleoli yn Irac. Bydd prif gyflenwr y rhanbarth, Kuwait a Gulf Link Transport Co., neu KGL, yn parhau i fod yn gyflenwr y bont nes bydd contract newydd wedi'i gwblhau. Yn ôl Anham, y cyflenwr o Dubai […]

Parhau Darllen

Rhaid i #NATO a'r UE galedu gangiau cyffuriau #Balkan

Rhaid i #NATO a'r UE galedu gangiau cyffuriau #Balkan

| Ionawr 29, 2020

Yn gynharach y mis hwn, cafodd prifddinas Gwlad Groeg ei siglo pan lofruddiwyd dau ddyn mewn gwaed oer mewn bwyty poblogaidd yn Athen o flaen eu gwragedd a'u plant. Credwyd bod y dioddefwyr, Stevan Stamatović ac Igor Dedović, yn aelodau o clan Skaljari smyglo cyffuriau enwog Montenegrin, gyda’r taro yr honnir iddo gael ei orchymyn gan eu cystadleuwyr, […]

Parhau Darllen