RSSCyhoeddiadau

Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

| Gorffennaf 8, 2019

Mae rhwydwaith Eurydice y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf ar Ddata Allweddol ar Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yn Ewrop. Daw'r adroddiad i'r casgliad nad yw llawer o wledydd Ewrop yn cynnig mynediad cyffredinol i addysg a gofal plentyndod o ansawdd uchel. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (yn y llun): “Mae'n amlwg bod angen i ni wneud mwy i sicrhau bod […]

Parhau Darllen

cyhoeddiad EUA Newydd: E-ddysgu mewn Sefydliadau Addysg Uwch Ewropeaidd

cyhoeddiad EUA Newydd: E-ddysgu mewn Sefydliadau Addysg Uwch Ewropeaidd

| Tachwedd 21, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Gymdeithas Ewropeaidd Prifysgol (EUA) wedi cyhoeddi astudiaeth newydd, o'r enw E-ddysgu mewn Sefydliadau Addysg Uwch Ewropeaidd, sydd â'r nod o gyfrannu at drafodaethau polisi parhaus ar e-ddysgu yn Ewrop ac i gefnogi prifysgolion yn eu hymdrechion i wella a hyrwyddo arloesedd ymhellach mewn dysgu ac addysgu. Mae'r cyhoeddiad newydd hwn yn cyflwyno ac yn dadansoddi canlyniadau [...]

Parhau Darllen

adroddiad Eurydice yn dangos mecanweithiau, dulliau a meini prawf mewn ariannu ysgolion

adroddiad Eurydice yn dangos mecanweithiau, dulliau a meini prawf mewn ariannu ysgolion

| Gorffennaf 1, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r adroddiad Ariannu Ysgolion yn Ewrop: Mecanweithiau, Dulliau a Meini Prawf yn Arian Cyhoeddus bellach wedi cael ei lansio. Mae'r adroddiad hwn yn darparu fframwaith ar gyfer deall strwythur systemau cyllid a llifoedd ariannu mewn addysg gynradd ac uwchradd gyffredinol. Mae'n esbonio'r llifau ariannol trwy'r lefelau amrywiol gweinyddol sy'n gysylltiedig gyda chymorth diagramau a [...]

Parhau Darllen

arweinwyr dall yn galw ar gyfer cadarnhad y cytundeb Marrakesh

arweinwyr dall yn galw ar gyfer cadarnhad y cytundeb Marrakesh

| Rhagfyr 19, 2013 | 0 Sylwadau

Yn Senedd Ewrop ym Mrwsel ar 17 Rhagfyr arweinwyr dall o ledled Ewrop anogodd yr UE i roi hwyr anrheg Nadolig nhw - cadarnhau Cytuniad Marrakesh. Y cytundeb - os gadarnhau - a fyddai'n eu helpu i roi terfyn ar y 'newyn llyfr' lle dim ond y rhai cant o lyfrau ar gael yn [...]

Parhau Darllen

FEP yn cefnogi'r cynnig o Eidaleg lyfrau llywodraeth sy'n ymwneud â

FEP yn cefnogi'r cynnig o Eidaleg lyfrau llywodraeth sy'n ymwneud â

| Rhagfyr 17, 2013 | 0 Sylwadau

Mae Cymdeithas y Cyhoeddwyr Eidaleg wedi hysbysu Ffederasiwn y Cyhoeddwyr Ewropeaidd (FEP) y cyflwynodd Llywodraeth yr Eidal mewn cyfraith ddrafft y cynnig y gall person Eidaleg brynu llyfrau ddidynnu o'r dreth incwm 19% o'r hyn a dalodd ef / hi. Ysgrifennodd Arlywydd FEP, Piotr Marciszuk, i'r prif weinidog Eidalaidd a'r Eidaleg perthnasol [...]

Parhau Darllen