Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSTudalen flaen

Lle mae economeg yn methu â pholisi amaethyddol #EU, mae gwyddoniaeth yn dawel yn cymryd rhan

Lle mae economeg yn methu â pholisi amaethyddol #EU, mae gwyddoniaeth yn dawel yn cymryd rhan

| Chwefror 22, 2018

Mae Post-2020, gan gydbwyso cystadleurwydd amaethyddol yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn y materion pwysicaf o ran diogelwch bwyd a chynaliadwyedd amgylcheddol, yn golygu bod angen arddangosfa hyfryd o nyddu plât. Bydd y drafodaeth feirniadol hon yn uchel ar yr agenda pan fydd penaethiaid wladwriaeth Ewrop yn casglu ym Mrwsel ar Chwefror 23 i drafod cyllideb hirdymor yr UE. Gyda chyllideb gyllidebol ôl-Brexit [...]

Parhau Darllen

Mae'r pwyllgor cyllidebol yn galw am fwy o gyllid yr UE yn sgil #Brexit

Mae'r pwyllgor cyllidebol yn galw am fwy o gyllid yr UE yn sgil #Brexit

| Chwefror 22, 2018

Mae trafodaethau ar gyllideb hirdymor nesaf yr UE, y cyntaf ers Brexit, yn dechrau. Ar 22 Chwefror, cefnogodd pwyllgor cyllideb y Senedd alwad am ragor o gyllid. Mae cyllideb hirdymor nesaf yr UE, a elwir hefyd yn Fframwaith Ariannol Aml-flynyddol (MFF), i fod i ddechrau ar ôl 2020 ac yn rhedeg am gyfnod o bum mlynedd o leiaf. [...]

Parhau Darllen

Uwchgynhadledd anffurfiol yr UE: Ska Keller ar #EUBudget a #Spitzenkandidaten

Uwchgynhadledd anffurfiol yr UE: Ska Keller ar #EUBudget a #Spitzenkandidaten

| Chwefror 22, 2018

Ddydd Gwener (23 Chwefror), bydd arweinwyr Ewropeaidd yn cyrraedd ym Mrwsel am gyfarfod anffurfiol o'r Cyngor Ewropeaidd yn y fformat UE-27. Mae'r agenda yn cynnwys trafodaethau ar Spitzenkandidaten ar gyfer etholiadau Ewropeaidd yn y dyfodol a'r blaenoriaethau gwleidyddol ar gyfer y fframwaith ariannol multiannual (MFF) ar ôl 2020. Meddai Ska Keller, Cyd-Arlywydd Greens / EFA: "Os ydym am i'r Undeb Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Diweddariad #Brexit: Russell - 'Cloc yn tynnu ar ddyfodol yr Alban'

Diweddariad #Brexit: Russell - 'Cloc yn tynnu ar ddyfodol yr Alban'

| Chwefror 22, 2018

"Mae angen brys am eglurder i ddiogelu swyddi a safonau byw gyda dim ond misoedd i fynd cyn i fargen Brexit gael ei lofnodi," meddai Gweinidog Negodiaethau'r DU ar Lle yr Alban yn Ewrop, Michael Russell. Yn dilyn cyfarfod diweddaraf y Cydbwyllgor Gweinidogion ar Drafodaethau'r Undeb Ewropeaidd, dywedodd Russell fod Llywodraeth yr Alban [...]

Parhau Darllen

Rhaid i ddiwygio Post-2020 #EUBudget gyd-fynd â huchelgeisiau'r UE yn y dyfodol

Rhaid i ddiwygio Post-2020 #EUBudget gyd-fynd â huchelgeisiau'r UE yn y dyfodol

| Chwefror 22, 2018

Mae ASEau cyllideb yn nodi eu sefyllfa ar gyfer negodi cyllideb hirdymor yr UE nesaf, a ddylai ariannu blaenoriaethau newydd yn ogystal â gwneud iawn am unrhyw ddiffyg yn dilyn ymadawiad y DU. Mabwysiadodd y Pwyllgor Cyllidebau ddydd Iau (22 Chwefror) ddau adroddiad ar ochr gwariant a refeniw y fframwaith ariannol aml-flynyddol nesaf (MFF), i [...]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop i'r Cyngor: 'Diwedd y rhesymeg ad-daliad ar ôl #Brexit - rydym i gyd yn elwa o gyllideb yr UE'

Senedd Ewrop i'r Cyngor: 'Diwedd y rhesymeg ad-daliad ar ôl #Brexit - rydym i gyd yn elwa o gyllideb yr UE'

| Chwefror 22, 2018

"Rhaid cryfhau cyllideb yr UE heb gosbi trethdalwyr. Post-2020, mae'n rhaid i ni roi'r gorau i ad-daliadau, iawndal a chadarnhau'r rhesymeg o 'juste retour' a 'Rwyf am fy arian yn ôl', "meddai José Manuel Fernandes ASE, llefarydd Grŵp EPP yn y Pwyllgor Cyllidebau Senedd Ewrop, ar ôl pleidleisio'r pwyllgor ar y Fframwaith Ariannol 2020 ar ôl-XNUMX (MFF). Fernandes [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Cynhadledd feddyginiaeth bersonol fawr bellach dim ond pum wythnos i ffwrdd

#EAPM: Cynhadledd feddyginiaeth bersonol fawr bellach dim ond pum wythnos i ffwrdd

| Chwefror 22, 2018

Gyda'i gynhadledd nesaf y chweched Llywyddiaeth sydd bellach yn dod i ben pum wythnos i ffwrdd, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Fasnachol yn paratoi ar gyfer y digwyddiad 'Meddygaeth Personol a'r Her Ddata Fawr' yn Bibliothèque Solvay hanesyddol, Brwsel, ar 27-28 Mawrth, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Cliciwch yma i gofrestru. Fel erioed yn y [...]

Parhau Darllen