RSSTudalen flaen

Amser drwg ar gyfer #ICC 'gêm' a'u cymheiriaid

Amser drwg ar gyfer #ICC 'gêm' a'u cymheiriaid

| Rhagfyr 15, 2018

Ar hyn o bryd mae rhai dinasyddion Canolbarth Affrica a chyflawnwyr honedig o droseddau rhyfel a throseddau yn erbyn dynoliaeth, sydd ar ochr gwrth-balaka, (cynghrair o grwpiau milisia yn Weriniaeth Ganolog Affrica) yn dioddef amseroedd gwael, er enghraifft dau "bysgod mawr", sy'n mynd trwy enw Alfred Yekatom (alias [...]

Parhau Darllen

Mae temps gwerthu yn arllwys y rhai sy'n dioddef o gymhlethdodau'r CPI ac eraill

Mae temps gwerthu yn arllwys y rhai sy'n dioddef o gymhlethdodau'r CPI ac eraill

| Rhagfyr 15, 2018

Os bydd rhai citoyens yn canolbwyntio ar yr awduron a chyhoeddiadau yn ymwneud â chronfeydd ac achosion o droseddau a chydymffurfio â gwrth-balaka a achoswyd yn erbyn cyfnodau gwerthu actuellement, cas des deux gros poissons que sont Alfred YEKATOM alias ROMBOT déjà transféré le 17 novembre 2018 à la CPI à La Haye et l'autoproclamé «coordinateur national» des anti-balaka Patrice Edouard NGAISSONA [...]

Parhau Darllen

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

| Rhagfyr 14, 2018

Bydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn dychwelyd yn wag i'r DU heddiw (14 Rhagfyr). Cyflwynodd 'becyn' i'w helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n ôl a fabwysiadwyd yn y DU, gan ddadlau y byddai'n bosibl y byddai senedd y DU yn cefnogi ei fargen, gan ei ddisgrifio fel "yr unig un [...]

Parhau Darllen

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Aelod-wladwriaethau wedi cefnogi cynnig y Comisiwn ar gyfer set o fesurau sy'n gwella lefel yr amddiffyniad planhigion yn yr UE. Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor ym Mrwsel, cymeradwyodd arbenigwyr o bob gwlad yr UE restr o blanhigion risg uchel, sy'n cynnwys planhigion 39 risg uchel (planhigion 35 ar gyfer plannu, un ffrwyth, un llysiau ac un pren). Mae'r [...]

Parhau Darllen

ASE Bernd Lucke - mae #ECJ yn mynd yn groes i gytundebau UE wrth ganiatáu ariannu ariannol #ECB

ASE Bernd Lucke - mae #ECJ yn mynd yn groes i gytundebau UE wrth ganiatáu ariannu ariannol #ECB

| Rhagfyr 14, 2018

"Mae'r dyfarniad hwn yn frawychus: mae Llys Cyfiawnder Ewrop bellach yn caniatáu i'r Banc Canolog Ewropeaidd ddarparu cyllid ariannol, ar yr amod ei bod yn dros dro. Roedd y llys yn ergyd yn glir dros ei darged o helpu'r ECB, "rhybuddiodd yr ASE Grwp ECR Bernd Lucke yn dilyn dyfarniad gan yr ECJ ar achos a ddygwyd â grŵp [...]

Parhau Darllen

Mae negodwyr yr UE yn cytuno ar gryfhau #Cybersecurity Ewrop

Mae negodwyr yr UE yn cytuno ar gryfhau #Cybersecurity Ewrop

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i gytundeb gwleidyddol ar y Ddeddf Cybersecurity sy'n atgyfnerthu mandad Asiantaeth yr UE ar gyfer Cybersecurity, (Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Rhwydwaith a Gwybodaeth a Diogelwch, ENISA) er mwyn cefnogi aelod-wladwriaethau yn well gyda mynd i'r afael â bygythiadau ac ymosodiadau seibersegwydd. Mae'r Ddeddf hefyd yn sefydlu [...]

Parhau Darllen

Mae edrych newydd ar hanes #Kazakhstan yn adeiladu pontydd i'r dyfodol

Mae edrych newydd ar hanes #Kazakhstan yn adeiladu pontydd i'r dyfodol

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Winston Churchill ymhlith y rheini a gredydir gyda'r arsylwi mai dyna'r buddugolwyr sy'n ysgrifennu'r llyfrau hanes. Roedd yn ein hatgoffa bod y fersiwn o hanes yr ydym fwyaf cyfarwydd gennym yn aml wedi bod yn rhagfarn o blaid y cenhedloedd neu'r rhanbarthau hynny sydd wedi mwynhau nid yn unig yn filwrol ond hefyd yn wleidyddol a [...]

Parhau Darllen