RSSTudalen flaen

#Eurobarometer - Mae amddiffyn hawliau dynol ar frig rhestr dinasyddion o werthoedd yr UE

#Eurobarometer - Mae amddiffyn hawliau dynol ar frig rhestr dinasyddion o werthoedd yr UE

| Rhagfyr 10, 2019

Gofynnodd arolwg Eurobarometer, a gyhoeddwyd heddiw (10 Rhagfyr), i ddinasyddion, ymhlith sawl pwnc, pa fater gwleidyddol y dylai'r Senedd ddelio ag ef fel mater o flaenoriaeth. Yn draddodiadol mae arolwg Eurobaromedr yr hydref y Senedd yn gofyn i ddinasyddion pa fater gwleidyddol y dylai Senedd Ewrop ddelio ag ef fel mater o flaenoriaeth. O ran gwerthoedd Ewropeaidd, mae mwyafrif clir o […]

Parhau Darllen

#WTO - Mae blocio'r corff apeliadol yn yr Unol Daleithiau yn ergyd drom i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau

#WTO - Mae blocio'r corff apeliadol yn yr Unol Daleithiau yn ergyd drom i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau

| Rhagfyr 10, 2019

Gwnaeth y Comisiynydd Masnach Phil Hogan (yn y llun) ddatganiad o gofio y bydd Corff Apeliadol y WTO yn rhoi’r gorau i weithredu fel yfory (11 Rhagfyr) oherwydd methiant yr Unol Daleithiau i benodi neu ailbenodi ei aelodau. Disgrifiodd Hogan hyn fel ergyd anffodus a difrifol iawn i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau. Mae'r #EU yn credu'n gryf bod […]

Parhau Darllen

Mae trefnydd Gemau Gaeaf #Beijing2022 yn recriwtio gwirfoddolwyr yn fyd-eang

Mae trefnydd Gemau Gaeaf #Beijing2022 yn recriwtio gwirfoddolwyr yn fyd-eang

| Rhagfyr 10, 2019

Mae trefnydd Gemau Olympaidd y Gaeaf Beijing 2022 yn bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr 27,000 ar gyfer y Gemau Gaeaf a gwirfoddolwyr 12,000 ar gyfer Gemau Paralympaidd y Gaeaf erbyn diwedd Mehefin 2021. Cyhoeddwyd y cynllun yn Seremoni Lansio Gemau Gaeaf Olympaidd a Pharalympaidd Beijing 2022 ar gyfer Recriwtio Byd-eang Gwirfoddolwyr Gemau yn Beijing ddydd Iau, Rhagfyr 5, a […]

Parhau Darllen

Cyfarfod llawn #EuroLat yn #Panama - rheoli trafodaethau masnach ac ymladd yn erbyn trosedd

Cyfarfod llawn #EuroLat yn #Panama - rheoli trafodaethau masnach ac ymladd yn erbyn trosedd

| Rhagfyr 10, 2019

Bydd rôl graffu seneddau mewn trafodaethau masnach a chydweithrediad UE-America Ladin yn erbyn troseddau cyfundrefnol yn cael ei thrafod yr wythnos hon yn Panama. Bydd aelodau 150 Cynulliad Seneddol Ewro-Ladin America (EuroLat), ASEau 75 a chynrychiolwyr 75 o seneddau America Ladin a Charibïaidd, yn ymgynnull yn Ninas Panama ar 12 a 13 Rhagfyr ar gyfer ei […]

Parhau Darllen

#EuropeanGreenDeal i'w gyflwyno yn y Cyfarfod Llawn gan lywydd y Comisiwn

#EuropeanGreenDeal i'w gyflwyno yn y Cyfarfod Llawn gan lywydd y Comisiwn

| Rhagfyr 10, 2019

Bydd ASEau yn trafod 'Bargen Werdd Ewrop' i wneud yr UE yn gyfandir niwtral o'r hinsawdd cyntaf, ddydd Mercher (11 Rhagfyr) yn 14h, mewn cyfarfod llawn rhyfeddol sy'n eistedd ym Mrwsel. Yn dilyn cyhoeddiad disgwyliedig y Comisiwn am “Fargen Werdd Ewrop” ddydd Mercher 11 Rhagfyr, bydd Senedd Ewrop yn cael dadl gyntaf arni gydag Arlywydd y Comisiwn […]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn pwyso am uchelgeisiau uchel yn y #COP25 ym Madrid

Mae ASEau yn pwyso am uchelgeisiau uchel yn y #COP25 ym Madrid

| Rhagfyr 10, 2019

Mae dirprwyaeth o Senedd Ewrop wedi cyrraedd i gymryd rhan yn y COP25, lle byddant yn cwrdd â rhanddeiliaid allweddol yn y trafodaethau. Bydd dirprwyaeth swyddogol o Senedd Ewrop yn cymryd rhan yng nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd, y COP25, ym Madrid yn Sbaen yr wythnos hon o heddiw tan 14 Rhagfyr. Arweinir y ddirprwyaeth […]

Parhau Darllen

Craidd y broblem #5G

Craidd y broblem #5G

| Rhagfyr 10, 2019

O ystyried sut mae rhwydweithiau 5G yn sail i'n cadwyni cyflenwi, mae'n annhebygol y bydd problem Huawei, fel y'i gelwir, yn rhan o fargen fawreddog rhwng yr UD a China. Fodd bynnag, efallai na fydd gwahardd gwerthwyr Tsieineaidd 5G yn opsiwn i Singapore ac Ewrop y mae'n rhaid iddynt ymateb trwy ddulliau eraill, yn ysgrifennu Hosuk Lee-Makiyama. Mae seiber-weithrediadau bellach […]

Parhau Darllen