RSSTudalen flaen

Esboniodd #EUBudget tymor hir yr UE

Esboniodd #EUBudget tymor hir yr UE

| Chwefror 21, 2020

Defnyddir cyllideb yr UE i helpu miliynau o fyfyrwyr, miloedd o ymchwilwyr, dinasoedd, busnesau, rhanbarthau a chyrff anllywodraethol. Sut mae'r UE yn cael ei ariannu a beth yw pwrpas yr arian? Darllenwch ymlaen i ddeall beth yw cyllideb hirdymor yr UE a sut y penderfynir arni. Mae cyllideb hirdymor yr UE yn helpu miliynau o fyfyrwyr, miloedd o […]

Parhau Darllen

#Sassoli - Ni fydd y Senedd yn derbyn dim ond unrhyw gytundeb #EUBudget tymor hir

#Sassoli - Ni fydd y Senedd yn derbyn dim ond unrhyw gytundeb #EUBudget tymor hir

| Chwefror 21, 2020

Atgoffodd Llywydd Senedd Ewrop David Sassoli David Sassoli (yn y llun) arweinwyr yr UE Mae angen cymeradwyaeth Senedd ar gyfer cyllideb yr UE a dywedodd na fyddai ASEau yn derbyn unrhyw gytundeb yn unig. Roedd Sassoli yn siarad ar ddechrau Cyngor UE gyda'r nod o ddod o hyd i gytundeb rhwng aelod-wladwriaethau ar gyllideb hirdymor nesaf yr UE. Y gyllideb ar gyfer […]

Parhau Darllen

Mae angen i #China gyfaddawdu â gweddill y byd

Mae angen i #China gyfaddawdu â gweddill y byd

| Chwefror 21, 2020

Ar ôl i Covid-19 dorri allan, gellir dweud bod y byd i gyd, heblaw am unigolion penodol, wedi bod yn trin China mewn agwedd gyfeillgar a chymwynasgar ar lefel genedlaethol, yn enwedig Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Cyn datgan Argyfwng Iechyd Cyhoeddus o Bryder Rhyngwladol (PHEIC), roedd WHO wedi gwneud llawer o ymdrechion, gan gynnal […]

Parhau Darllen

Nid yw #EUBudget yn delio yn agosach ar ôl sgyrsiau trwy'r nos arweinwyr

Nid yw #EUBudget yn delio yn agosach ar ôl sgyrsiau trwy'r nos arweinwyr

| Chwefror 21, 2020

Ymddangosodd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd ddim agosach at gyrraedd bargen ar gyd-gyllideb nesaf y bloc ddydd Gwener (21 Chwefror), gyda rhaniadau dwfn rhwng cenhedloedd cyfoethocach a tlotach dros ei faint - a beth i wario arno - heb ei ddatrys ar ôl sgyrsiau drwy’r nos, ysgrifennwch Jakub Riha a Gabriela Baczynska. Mae rhai eisiau cyllid ychwanegol i gyfateb […]

Parhau Darllen

#Syria - Datganiad y Cyngor Ewropeaidd ar y sefyllfa yn #Idlib

#Syria - Datganiad y Cyngor Ewropeaidd ar y sefyllfa yn #Idlib

| Chwefror 21, 2020

Mae'r tramgwydd milwrol o'r newydd yn Idlib gan drefn Syria a'i gefnogwyr, gan achosi dioddefaint dynol enfawr, yn annerbyniol. Mae'r UE yn galw ar bob actor i roi'r gorau i elyniaeth ar unwaith. Mae'r UE yn annog pawb sy'n rhan o'r gwrthdaro i barchu eu rhwymedigaethau o dan gyfraith ddyngarol ryngwladol a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol yn llawn ac i ganiatáu di-rwystr […]

Parhau Darllen

Pobl #Iran yn barod i wrthod 'Dewis'

Pobl #Iran yn barod i wrthod 'Dewis'

| Chwefror 21, 2020

Heddiw (21 Chwefror) mae Iran yn cynnal etholiadau seneddol. Hynny yw os ydych chi'n credu'r drefn a'i harweinwyr. Ond mewn gwirionedd. bydd y 290 o ddirprwyon yn ymuno â'r Cyngor Ymgynghorol Islamaidd, Majlis (Senedd) trwy ddetholiad yn hytrach nag etholiad, yn ysgrifennu Hossein Abedini. Mae'r drefn glerigol i bob pwrpas yn cadw monopoli pŵer trwy'r Goruchaf […]

Parhau Darllen

Dywed PM #Johnson edrych ymlaen at gwrdd â #Trump ym mis Mehefin

Dywed PM #Johnson edrych ymlaen at gwrdd â #Trump ym mis Mehefin

| Chwefror 21, 2020

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn edrych ymlaen at gwrdd ag Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump ym mis Mehefin, dywedodd swyddfa Johnson ar ôl adroddiadau bod cyfarfod disgwyliedig rhwng y ddau arweinydd yn gynnar yn 2020 wedi’i ohirio, yn ysgrifennu William Schomberg. Mae cysylltiadau rhwng Llundain a Washington wedi bod dan straen gan benderfyniad Prydain i ganiatáu i’r cwmni telathrebu Tsieineaidd […]

Parhau Darllen