RSSTudalen flaen

Parodrwydd #Brexit: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu'n gyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau 'dim-cytundeb'

Parodrwydd #Brexit: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu'n gyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau 'dim-cytundeb'

| Mawrth 19, 2019

Mae'r Comisiwn yn croesawu mabwysiadu cyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau wrth gefn 'dim-cytundeb'. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod yr UE yn gwbl barod ar gyfer senario dim-cytundeb ar 29 Mawrth. Mae'r cynigion a fabwysiadwyd yn cynnwys: sicrhau cysylltedd aer, ffordd a rheilffordd sylfaenol mewn cyfnod “dim-cytundeb”, yn ogystal […]

Parhau Darllen

#Brexit - Rhaid i unrhyw estyniad fod er mwyn torri'r cloc marw yn ôl #Gwyrdd

#Brexit - Rhaid i unrhyw estyniad fod er mwyn torri'r cloc marw yn ôl #Gwyrdd

| Mawrth 19, 2019

Mae Tŷ'r Cyffredin y DU wedi pleidleisio i ymestyn cyfnod Erthygl 50 ac oedi Brexit. Y diwrnod cynt (13 Mawrth), pleidleisiodd y Cyffredin yn erbyn gadael y DU heb fargen, a ddaw ddiwrnod ar ôl pleidleisio i lawr y Cytundeb Tynnu'n Ôl. Bydd yn rhaid i'r DU gytuno â'r UE-27 pa mor hir fydd yr estyniad […]

Parhau Darllen

#PiraeusBank - Tîm newid rheolaeth

#PiraeusBank - Tîm newid rheolaeth

| Mawrth 19, 2019

Banc Piraeus yn cyhoeddi bod y Rheolwr Cyffredinol Gweithredol Corfforaethol a Buddsoddi Bancio Fotini Ioannou yn gadael y banc ar ddiwedd mis Ebrill. Ymunodd â'r banc ym mis Medi 2017 ac mae wedi cefnogi strategaeth y Grŵp yn llwyddiannus ar gyfer ariannu prosiectau buddsoddi mawr gyda phwyslais ar seilwaith ac ynni, cwmnïau sy'n canolbwyntio ar allforio a busnesau newydd, arloesol ar draws […]

Parhau Darllen

Ymchwil newydd ar bolisïau tramor #Armenia a #Azerbaijan

Ymchwil newydd ar bolisïau tramor #Armenia a #Azerbaijan

| Mawrth 19, 2019

Mae ymddieithrio cymharol y Gorllewin - yn enwedig yr Unol Daleithiau - o'r Cawcasws De o 2008 ymlaen wedi dod ag Armenia ac Azerbaijan yn nes at Rwsia. Mae Armenia wedi aberthu ei gydbwysedd polisi tramor er mwyn diogelwch caled, ond mae ei ddiogelwch wedi dirywio. Mae arweinwyr blaenorol y wlad wedi methu â mesur y graddau […]

Parhau Darllen

Mae ANALDE yn gwthio am gyllideb 2020 uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn #GlobalWarming

Mae ANALDE yn gwthio am gyllideb 2020 uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn #GlobalWarming

| Mawrth 19, 2019

Mae Senedd Ewrop, a gyfarfu mewn sesiwn lawn yn Strasbourg, wedi mabwysiadu'r cyfeiriadau y mae'n dymuno eu gweld yn cael eu cymryd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer paratoi cyllideb 2020, yr ymarferiad diwethaf a ragwelwyd gan y Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) cyfredol. Ers i'r Cyngor oedi'n sylweddol wrth gytuno ar y MMF yn y dyfodol o […]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Glasbrint y Senedd ar gyfer toriadau tymor hir #CO2

#ClimateChange - Glasbrint y Senedd ar gyfer toriadau tymor hir #CO2

| Mawrth 19, 2019

Mae datgarboneiddio hefyd yn gyfle i ddiwydiant, yn ôl ASEau © AP Images / ASEau yr Undeb Ewropeaidd-EP yn amlinellu eu syniadau ar strategaeth lleihau allyriadau hirdymor yr UE, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf. Mewn penderfyniad an-rwymol, a fabwysiadwyd gyda phleidleisiau 369 i 116 a 40 yn ymatal, mae ASEau yn dweud mai dim ond dau o'r wyth senario (“llwybrau”) a gynigiwyd gan y […]

Parhau Darllen

#Propaganda - 'Mae'r arfau a ddefnyddir yn ein herbyn yn datblygu'n barhaus'

#Propaganda - 'Mae'r arfau a ddefnyddir yn ein herbyn yn datblygu'n barhaus'

| Mawrth 19, 2019

Gallai Anna Fotyga bropaganda gelyniaethus sy'n ceisio tanseilio'r UE ddylanwadu ar yr etholiadau Ewropeaidd sydd i ddod. Mae ASE Anna Fotyga (yn y llun) yn trafod sut i'w wrthweithio. Mae'r Senedd yn galw am fwy o weithredu yn erbyn diswyddiad Mae ASEau yn pryderu'n arbennig am wasgariad propaganda drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae arbenigwyr yn cytuno bod y ffenomen disinformation yn cael mwy o effaith nag erioed […]

Parhau Darllen