RSSgwleidyddiaeth

#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

| Tachwedd 14, 2018

Mae Bwlgaria wedi ymuno â rhengoedd cynyddol cenhedloedd yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn cytundeb y Cenhedloedd Unedig sy'n anelu at reoleiddio triniaeth ymfudwyr ledled y byd, yn ysgrifennu Angel Krasimirov. Cymeradwywyd y Compact Byd-eang ar gyfer Ymfudo Diogel, Trefnus a Rheolaidd ym mis Gorffennaf gan holl wledydd aelodau 193 ac eithrio'r Unol Daleithiau, a gefnogodd y llynedd. [...]

Parhau Darllen

#RailPassengerRights - Rheolau newydd i amddiffyn teithwyr yr Undeb Ewropeaidd yn well

#RailPassengerRights - Rheolau newydd i amddiffyn teithwyr yr Undeb Ewropeaidd yn well

| Tachwedd 14, 2018

Mae ASEau wedi'u gosod yn ôl rheolau newydd yn cryfhau hawliau teithwyr rheilffyrdd ar draws yr UE, gan gynnwys iawndal uwch rhag ofn a mwy o gymorth i bobl ag anableddau. Bob blwyddyn mae teithwyr yn teithio rhywfaint o 500 biliwn cilomedr ar rwydwaith rheilffyrdd Ewrop ac mae'r Senedd am sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn. Bydd ASEau yn pleidleisio i foderneiddio teithwyr rheilffyrdd [...]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn annog y Cyngor i ddod i gytundeb ar #EUBudget hirdymor

Mae'r Senedd yn annog y Cyngor i ddod i gytundeb ar #EUBudget hirdymor

| Tachwedd 14, 2018

Mae'r Senedd yn galw ar y Cyngor i ddod i gytundeb ar gyllideb hirdymor yr UE yn fuan neu berygl y bydd rhaglenni'r UE yn cael eu heffeithio. Yn ei adroddiad interim ar y gyllideb hirdymor ar gyfer 2021-2027, dywed y Senedd ei fod yn gresynu at y diffyg cynnydd yn y Cyngor hyd yn hyn ac yn cynnig sefydlu cyfarfod rheolaidd rhwng negodwyr y Senedd a [...]

Parhau Darllen

#Competition - Mae cofrestru'n agor ar gyfer y gynhadledd sydd i ddod ar bolisi cystadleuaeth a #Digitization

#Competition - Mae cofrestru'n agor ar gyfer y gynhadledd sydd i ddod ar bolisi cystadleuaeth a #Digitization

| Tachwedd 14, 2018

Mae'r Comisiwn wedi agor y cofrestriadau ar gyfer y gynhadledd sydd i ddod 'Polisi siapio cystadlu yn ystod cyfnod digido', a gynhelir ym Mrwsel ar 17 Ionawr 2019. Bydd y digwyddiad yn dod ag arbenigwyr at ei gilydd i drafod pynciau megis rôl data a deallusrwydd artiffisial, pŵer marchnad llwyfannau digidol a sut i [...]

Parhau Darllen

#Merkel - #Nationalism a #Egoism Ni ddylai byth gael cyfle eto yn Ewrop

#Merkel - #Nationalism a #Egoism Ni ddylai byth gael cyfle eto yn Ewrop

| Tachwedd 13, 2018

Ganghellor Angela Merkel ei gweledigaeth ar gyfer y dyfodol neu Ewrop gydag ASEau © Undeb Ewropeaidd 2018 - Ysgrifennodd Ysgrifennydd Ewropeaidd yr Almaen Angela Merkel ddyfodol Ewrop gydag ASEau a Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ddydd Mawrth (13 Tachwedd). "Mae goddefgarwch yn enaid Ewrop a gwerth sylfaenol hanfodol o'r [...]

Parhau Darllen

Mae ASE Karim yn perswadio Senedd Ewrop i ohirio dadl ar #AsiaBibi

Mae ASE Karim yn perswadio Senedd Ewrop i ohirio dadl ar #AsiaBibi

| Tachwedd 13, 2018

Mae ASE Ceidwadol Prydain Sajjad Karim (yn y llun) wedi cael dadl ar achos Asia Bibi a ohiriwyd yn ddiweddarach. Gwnaeth Karim gais i Arlywydd y Senedd, Antonio Tajani, oedi'r drafodaeth - roedd hynny'n digwydd yn ddiweddarach yr wythnos hon - er mwyn osgoi tarfu ar yr achosion parhaus yn [...]

Parhau Darllen

#DairyMarket - Llai o hanner y stociau powdr llaeth sgim

#DairyMarket - Llai o hanner y stociau powdr llaeth sgim

| Tachwedd 13, 2018

Mae hanner y powdr llaeth sgim wedi'i brynu i stoc cyhoeddus ers i 2015 (190,000 allan o dunelli 380,000) gael ei roi yn ôl i'r farchnad heb beryglu ei weithrediad ac adferiad y sector. Cynhaliwyd y gwerthiant tendr diweddaraf o dunelli 30,000 ar 8 Tachwedd. Yr adroddiad pris diweddaraf yr UE ar gyfer y farchnad laeth [...]

Parhau Darllen