RSSgwleidyddiaeth

#Eurobarometer - Mae amddiffyn hawliau dynol ar frig rhestr dinasyddion o werthoedd yr UE

#Eurobarometer - Mae amddiffyn hawliau dynol ar frig rhestr dinasyddion o werthoedd yr UE

| Rhagfyr 10, 2019

Gofynnodd arolwg Eurobarometer, a gyhoeddwyd heddiw (10 Rhagfyr), i ddinasyddion, ymhlith sawl pwnc, pa fater gwleidyddol y dylai'r Senedd ddelio ag ef fel mater o flaenoriaeth. Yn draddodiadol mae arolwg Eurobaromedr yr hydref y Senedd yn gofyn i ddinasyddion pa fater gwleidyddol y dylai Senedd Ewrop ddelio ag ef fel mater o flaenoriaeth. O ran gwerthoedd Ewropeaidd, mae mwyafrif clir o […]

Parhau Darllen

#WTO - Mae blocio'r corff apeliadol yn yr Unol Daleithiau yn ergyd drom i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau

#WTO - Mae blocio'r corff apeliadol yn yr Unol Daleithiau yn ergyd drom i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau

| Rhagfyr 10, 2019

Gwnaeth y Comisiynydd Masnach Phil Hogan (yn y llun) ddatganiad o gofio y bydd Corff Apeliadol y WTO yn rhoi’r gorau i weithredu fel yfory (11 Rhagfyr) oherwydd methiant yr Unol Daleithiau i benodi neu ailbenodi ei aelodau. Disgrifiodd Hogan hyn fel ergyd anffodus a difrifol iawn i'r system fasnach ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau. Mae'r #EU yn credu'n gryf bod […]

Parhau Darllen

Cyfarfod llawn #EuroLat yn #Panama - rheoli trafodaethau masnach ac ymladd yn erbyn trosedd

Cyfarfod llawn #EuroLat yn #Panama - rheoli trafodaethau masnach ac ymladd yn erbyn trosedd

| Rhagfyr 10, 2019

Bydd rôl graffu seneddau mewn trafodaethau masnach a chydweithrediad UE-America Ladin yn erbyn troseddau cyfundrefnol yn cael ei thrafod yr wythnos hon yn Panama. Bydd aelodau 150 Cynulliad Seneddol Ewro-Ladin America (EuroLat), ASEau 75 a chynrychiolwyr 75 o seneddau America Ladin a Charibïaidd, yn ymgynnull yn Ninas Panama ar 12 a 13 Rhagfyr ar gyfer ei […]

Parhau Darllen

#EuropeanGreenDeal i'w gyflwyno yn y Cyfarfod Llawn gan lywydd y Comisiwn

#EuropeanGreenDeal i'w gyflwyno yn y Cyfarfod Llawn gan lywydd y Comisiwn

| Rhagfyr 10, 2019

Bydd ASEau yn trafod 'Bargen Werdd Ewrop' i wneud yr UE yn gyfandir niwtral o'r hinsawdd cyntaf, ddydd Mercher (11 Rhagfyr) yn 14h, mewn cyfarfod llawn rhyfeddol sy'n eistedd ym Mrwsel. Yn dilyn cyhoeddiad disgwyliedig y Comisiwn am “Fargen Werdd Ewrop” ddydd Mercher 11 Rhagfyr, bydd Senedd Ewrop yn cael dadl gyntaf arni gydag Arlywydd y Comisiwn […]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn pwyso am uchelgeisiau uchel yn y #COP25 ym Madrid

Mae ASEau yn pwyso am uchelgeisiau uchel yn y #COP25 ym Madrid

| Rhagfyr 10, 2019

Mae dirprwyaeth o Senedd Ewrop wedi cyrraedd i gymryd rhan yn y COP25, lle byddant yn cwrdd â rhanddeiliaid allweddol yn y trafodaethau. Bydd dirprwyaeth swyddogol o Senedd Ewrop yn cymryd rhan yng nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd, y COP25, ym Madrid yn Sbaen yr wythnos hon o heddiw tan 14 Rhagfyr. Arweinir y ddirprwyaeth […]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 3.2 biliwn gan saith aelod-wladwriaeth ar gyfer prosiect ymchwil ac arloesi pan-Ewropeaidd ym mhob rhan o'r #BatteryValueChain

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 3.2 biliwn gan saith aelod-wladwriaeth ar gyfer prosiect ymchwil ac arloesi pan-Ewropeaidd ym mhob rhan o'r #BatteryValueChain

| Rhagfyr 10, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, Brosiect Pwysig o fudd Ewropeaidd Cyffredin (IPCEI) a hysbyswyd ar y cyd gan Wlad Belg, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Gwlad Pwyl a Sweden i gefnogi ymchwil ac arloesi ym maes blaenoriaeth Ewropeaidd cyffredin batris. Bydd y saith aelod-wladwriaeth yn darparu hyd at oddeutu […] yn y blynyddoedd i ddod.

Parhau Darllen

Mae gweinidogion yr UE yn beirniadu memorandwm diweddar rhwng #Libya a #Turkey ar y #EasternMediterranean

Mae gweinidogion yr UE yn beirniadu memorandwm diweddar rhwng #Libya a #Turkey ar y #EasternMediterranean

| Rhagfyr 9, 2019

Gan gyrraedd Cyngor Materion Tramor yr UE heddiw (9 Rhagfyr), gofynnwyd i Josep Borrell Fontelles, Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch ac Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd am y memorandwm diweddar rhwng Twrci a Libya a fyddai’n rhoi mynediad i gystadleuaeth a ymleddir. parth ar draws Môr y Canoldir. Y memorandwm cyd-ddealltwriaeth ar forwrol […]

Parhau Darllen