RSSgwleidyddiaeth

Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 100 miliwn mewn prosiectau #LIFEProgramme newydd i hyrwyddo Ewrop werdd a niwtral o'r hinsawdd

Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 100 miliwn mewn prosiectau #LIFEProgramme newydd i hyrwyddo Ewrop werdd a niwtral o'r hinsawdd

| Chwefror 17, 2020

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (17 Chwefror) fuddsoddiad o € 101.2 miliwn ar gyfer y prosiectau diweddaraf o dan raglen LIFE ar gyfer yr Amgylchedd a Gweithredu Hinsawdd. Bydd yr arian yn cefnogi 10 prosiect amgylchedd a hinsawdd ar raddfa fawr mewn naw aelod-wladwriaeth, gan helpu Ewrop i drosglwyddo i economi gynaliadwy a niwtraliaeth hinsawdd. Mae'r prosiectau hyn wedi'u lleoli yn […]

Parhau Darllen

#EUSummitChallenge - Cyllideb ar gyfer yr argyfwng hinsawdd

#EUSummitChallenge - Cyllideb ar gyfer yr argyfwng hinsawdd

| Chwefror 17, 2020

Mae penaethiaid gwladwriaeth yn cwrdd yr wythnos hon gan obeithio dod i gytundeb ar faint a phwrpas cyllideb nesaf yr UE. Dylai'r canlyniad ddweud wrthym a yw Ewrop yn gallu ariannu ei phontio i niwtraliaeth carbon. Bydd aelodau'r wladwriaeth a'r llywodraeth yn cwrdd ar 20 Chwefror i barhau â thrafodaethau ar faint a blaenoriaethau […]

Parhau Darllen

Is-lywydd #Schinas a'r Comisiynydd #Johansson ym Madrid

Is-lywydd #Schinas a'r Comisiynydd #Johansson ym Madrid

| Chwefror 17, 2020

Bydd hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas, a’r Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson, ill dau ym Madrid, Sbaen, heddiw (17 Chwefror). Fel rhan o’r rhaglen o ymgysylltu dwyochrog ag aelod-wladwriaethau i baratoi’r Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches, byddant yn cwrdd â’r Gweinidog Materion Cartref Fernando Grande-Marlaska, hefyd […]

Parhau Darllen

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

| Chwefror 15, 2020

Rhwng Chwefror 14 ac 16, mae mwy na 500 o wneuthurwyr penderfyniadau rhyngwladol uchel eu statws yn dod ynghyd ar gyfer 56fed Cynhadledd Diogelwch Munich dan gadeiryddiaeth y Llysgennad Wolfgang Ischinger. Bydd cynrychiolwyr gwleidyddiaeth, busnes, gwyddoniaeth a chymdeithas sifil yn trafod argyfyngau cyfredol a heriau diogelwch yn y dyfodol ym Munich. Cyfanswm o dros 35 o benaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth a […]

Parhau Darllen

Brwydr #EUBudget, standoff #Poland, masnach #Vietnam

Brwydr #EUBudget, standoff #Poland, masnach #Vietnam

| Chwefror 14, 2020

Trafododd Senedd Ewrop gynllun cyllideb hirdymor nesaf yr UE, gydag ASEau Grŵp EPP yn rhybuddio aelod-wladwriaethau’r UE rhag gwneud penderfyniadau heb ystyried safbwynt y Senedd. Anogodd Grŵp EPP y Comisiwn Ewropeaidd i ofyn i Lys Cyfiawnder Ewrop rwystro deddf yng Ngwlad Pwyl gyda'r nod o danio barnwyr anghytuno sy'n feirniadol o lywodraeth y llywodraeth genedlaetholgar […]

Parhau Darllen

# Winter2020EconomicForecast - Mae grymoedd gwrthbwyso yn cadarnhau twf darostyngedig

# Winter2020EconomicForecast - Mae grymoedd gwrthbwyso yn cadarnhau twf darostyngedig

| Chwefror 14, 2020

Mae Rhagolwg Economaidd Gaeaf 2020 a gyhoeddwyd ar 13 Chwefror yn rhagweld y bydd economi Ewrop yn parhau ar lwybr o dwf cyson, cymedrol. Mae ardal yr ewro bellach wedi mwynhau ei chyfnod hiraf o dwf parhaus ers cyflwyno'r ewro ym 1999. Bydd y prosiectau a ragwelir y bydd twf cynnyrch mewnwladol crynswth (GDP) ardal yr ewro […]

Parhau Darllen

#Sassoli - Roedd y Senedd yn barod i fynd yr holl ffordd a gwrthod cyllideb hirdymor os nad oes ganddi anghenion uchelgeisiol yr UE

#Sassoli - Roedd y Senedd yn barod i fynd yr holl ffordd a gwrthod cyllideb hirdymor os nad oes ganddi anghenion uchelgeisiol yr UE

| Chwefror 14, 2020

Yn dilyn dadl yn Senedd Ewrop ar Fframwaith Ariannol Amlflwydd yr UE (MFF) ar gyfer 2021-2027, rhybuddiodd Llywydd Senedd Ewrop Sassoli (yn y llun) lywodraethau cenedlaethol na fyddai Senedd Ewrop yn cefnogi unrhyw gytundeb sy'n torri rhaglenni allweddol y mae Ewropeaid yn dibynnu arnynt. Dywedodd yr Arlywydd Sassoli: “Cyllideb hirdymor newydd yr UE yw’r mater pwysicaf yn […]

Parhau Darllen