Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSgwleidyddiaeth

Mae angen i gwmnïau #SocialMedia wneud mwy i gydymffurfio'n llwyr â rheolau defnyddwyr yr UE

Mae angen i gwmnïau #SocialMedia wneud mwy i gydymffurfio'n llwyr â rheolau defnyddwyr yr UE

| Chwefror 16, 2018

Mae angen i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol wneud mwy i ymateb i'r ceisiadau a wnaed gan y Comisiwn Ewropeaidd ac awdurdodau defnyddwyr yr aelod-wladwriaethau fis Mawrth diwethaf i gydymffurfio â rheolau defnyddwyr yr UE. Heddiw, cyhoeddwyd y newidiadau a wnaed gan Facebook, Twitter a Google+ i alinio eu telerau gwasanaethau gyda rheolau amddiffyn defnyddwyr yr UE. Mae'r newidiadau hyn [...]

Parhau Darllen

#EUSolidarityFund yn y gwaith: Mae'r Comisiwn yn cynnig cymorth ariannol i Ffrainc, Gwlad Groeg, Sbaen a Phortiwgal yn dilyn trychinebau naturiol

#EUSolidarityFund yn y gwaith: Mae'r Comisiwn yn cynnig cymorth ariannol i Ffrainc, Gwlad Groeg, Sbaen a Phortiwgal yn dilyn trychinebau naturiol

| Chwefror 16, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cynnig rhoi € 104 miliwn o'r Gronfa Gyfundeb i bedwar aelod-wladwriaethau a gafodd eu taro gan drychinebau naturiol yn 2017. Mae hwn yn gyflenwad concrid ar addewid Comisiwn Juncker i gynnig mwy na chydymdeimlad pan fydd trychineb yn cael ei daro gan wlad yr UE. Gellir defnyddio arian Cronfa Undod Ewropeaidd yr Undeb Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Mae #EUAuditors yn galw am fwy o atebolrwydd yng nghyllid yr UE

Mae #EUAuditors yn galw am fwy o atebolrwydd yng nghyllid yr UE

| Chwefror 16, 2018

Mae Llys Archwilwyr Ewrop wedi galw am bwyslais cynyddol ar werth ychwanegol yng Nghyllideb yr UE, ynghyd â mwy o hyblygrwydd a thryloywder, a mwy o atebolrwydd. Gwneir y cynigion mewn papur briffio o'r enw Dyfodol Cyllid yr UE: Diwygio sut mae Cyllideb yr UE yn gweithredu. Y papur yw ymateb yr archwilwyr i'r Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Dylai cyllideb nesaf yr UE fod yn fwy er gwaethaf #Brexit - comisiynydd cyllideb yr UE

Dylai cyllideb nesaf yr UE fod yn fwy er gwaethaf #Brexit - comisiynydd cyllideb yr UE

| Chwefror 16, 2018

Dylai cyllideb hirdymor nesaf yr Undeb Ewropeaidd fod yn fwy na'r un bresennol er gwaethaf ymadawiad Prydain sy'n cyfrannu'n rhyngwladol mawr, dywedodd Comisiynydd Cyllideb y Comisiwn Ewropeaidd, Guenther Oettinger (yn y llun) yn gynharach yr wythnos hon, yn ysgrifennu Jan Strupczewski. Dywedodd Oettinger wrth gynhadledd newyddion y dylai'r gyllideb nesaf, sy'n cwmpasu 2021 i 2027 fod rhwng 1.1-1.2% o'r UE [...]

Parhau Darllen

#ECI: Menter Dinasyddion Ewropeaidd - Cofrestrau'r Comisiwn 'Rydym yn groesawgar Ewrop, gadewch inni helpu!' fenter

#ECI: Menter Dinasyddion Ewropeaidd - Cofrestrau'r Comisiwn 'Rydym yn groesawgar Ewrop, gadewch inni helpu!' fenter

| Chwefror 15, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cofrestru Menter Dinasyddion Ewropeaidd o'r enw 'Rydym yn groesawgar Ewrop, gadewch inni helpu!' sy'n nodi: "Mae llywodraethau'n cael trafferth i ddelio â mudo. Mae'r rhan fwyaf ohonom eisiau helpu pobl mewn angen oherwydd ein bod ni'n ofalus. Mae miliynau wedi sefyll i helpu. Nawr rydym am gael eich clywed. Gadewch i ni adennill [...]

Parhau Darllen

#EUBudget: cyllideb hirdymor yr UE ar ôl 2020: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn nodi'r opsiynau - a'u canlyniadau

#EUBudget: cyllideb hirdymor yr UE ar ôl 2020: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn nodi'r opsiynau - a'u canlyniadau

| Chwefror 15, 2018

Yng nghyfarfod yr Arweinwyr Anffurfiol ar 23 Chwefror 2018, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn nodi amryw o opsiynau - a'u canlyniadau ariannol - ar gyfer cyllideb UE newydd a hirdymor yr UE sy'n cyflawni'n effeithiol ar ei flaenoriaethau ar ôl 2020. Dywedodd Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker: "Nid yw cyllidebau yn ymarferion cadw llyfrau - maent yn [...]

Parhau Darllen

Comisiynydd Jourová yn #Prague

Comisiynydd Jourová yn #Prague

| Chwefror 15, 2018

Heddiw a dydd Gwener (15-16 Chwefror), bydd y Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Vera Jourová (yn y llun) yn Prague, Gweriniaeth Tsiec. Ar 15 Chwefror, bydd yn rhoi prif araith yn y gynhadledd ryngwladol 'Gweriniaeth Tsiec Tsiec'. Bydd y Comisiynydd hefyd yn rhoi araith agoriadol yn y Tabl Rownd sy'n mynd i'r afael â mater o ansawdd bwyd deuol [...]

Parhau Darllen