RSSgwleidyddiaeth

#Conservative win marks bad day for people of Britain, says #GUE/NGL

#Conservative win marks bad day for people of Britain, says #GUE/NGL

| Rhagfyr 13, 2019

A statement by GUE/NGL Co-President Martin Schirdewan on the Conservative Party’s victory in the British general election: “Today is a sad day for people living in Britain. “It is bitterly disappointing that the message of hope has not carried in the face of a dirty and dishonest campaign by the Conservatives. “Voters who had voted […]

Parhau Darllen

Mae #Poland sy'n ddibynnol ar lo yn blocio bargen hinsawdd yr UE - am y tro

Mae #Poland sy'n ddibynnol ar lo yn blocio bargen hinsawdd yr UE - am y tro

| Rhagfyr 13, 2019

Ar ôl llawer o ddadlau, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn cydnabod nad yw Gwlad Pwyl yn gallu ymrwymo i ymrwymiad i niwtraliaeth hinsawdd gan 2050 - am y tro. Yng nghynhadledd i’r wasg 1: 00 am, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen fod angen amser ar Wlad Pwyl i fynd drwy’r manylion a’i fod yn gobeithio ei bod hi […]

Parhau Darllen

Mae cymdeithas sifil Affrica yn bartner allweddol ar gyfer y dyfodol, meddai llywydd #EESC, Luca Jahier

Mae cymdeithas sifil Affrica yn bartner allweddol ar gyfer y dyfodol, meddai llywydd #EESC, Luca Jahier

| Rhagfyr 13, 2019

Cynhaliodd Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ddadl ar bolisi cydweithredu datblygu yn ei sesiwn lawn ym mis Rhagfyr, gan bwysleisio ei bod yn hanfodol uwchraddio cysylltiadau rhwng yr UE a chymdeithas sifil Affrica er mwyn symud o gymorth i ddatblygiad i bartneriaeth. Rhaid i’r berthynas rhwng cymdeithas sifil Ewropeaidd ac Affrica fod wrth wraidd […]

Parhau Darllen

#CohesionPolicy - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi mewn trafnidiaeth ecogyfeillgar yn #Croatia

#CohesionPolicy - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi mewn trafnidiaeth ecogyfeillgar yn #Croatia

| Rhagfyr 13, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o fwy na € 311 miliwn o'r Gronfa Cydlyniant i uwchraddio adran 44-km Hrvatski Leskovac-Karlovac o reilffordd Zagreb-Rijeka Croatia, sy'n ardal boblog iawn ac yn un o brif ganolfannau logisteg Croatia. Bydd y prosiect yn cyfyngu ar effaith amgylcheddol trafnidiaeth trwy gyfrannu at y newid o'r ffordd […]

Parhau Darllen

Comisiynydd Kyriakides i agor cynhadledd ar Reolaethau Swyddogol, Iechyd Planhigion a'r System Rhybudd Cyflym ar gyfer pen-blwydd 40fed Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

Comisiynydd Kyriakides i agor cynhadledd ar Reolaethau Swyddogol, Iechyd Planhigion a'r System Rhybudd Cyflym ar gyfer pen-blwydd 40fed Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

| Rhagfyr 13, 2019

Heddiw (13 Rhagfyr), bydd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides (yn y llun) yn rhoi’r anerchiad agoriadol yng nghynhadledd rheolau Doethach ar gyfer bwyd ac iechyd planhigion mwy diogel, a fydd yn nodi mynediad i ddeddfwriaeth newydd yr UE ar reolaethau swyddogol ar hyd y cadwyn bwyd-amaeth ac ar amddiffyn planhigion. Bydd y digwyddiad hefyd […]

Parhau Darllen

Daw'r gwerthusiad o #EUWaterLegislation i'r casgliad ei fod yn weddol addas at y diben ond mae angen i'r gweithredu gyflymu

Daw'r gwerthusiad o #EUWaterLegislation i'r casgliad ei fod yn weddol addas at y diben ond mae angen i'r gweithredu gyflymu

| Rhagfyr 13, 2019

Daw gwiriad ffitrwydd o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, ei Gyfarwyddebau cysylltiedig, a'r Gyfarwyddeb Llifogydd i'r casgliad eu bod yn addas at y diben yn gyffredinol, gyda rhywfaint o le i wella effeithiolrwydd. Er gwaethaf gwelliannau o ran amddiffyn cyrff dŵr a rheoli risg llifogydd, mae'r gwerthusiad yn tynnu sylw at lefel ddigonol o weithredu gan aelod-wladwriaethau a chan sectorau sydd â […]

Parhau Darllen

Faint ydych chi'n ei wybod am #HumanRights yn yr UE?

Faint ydych chi'n ei wybod am #HumanRights yn yr UE?

| Rhagfyr 13, 2019

Start Embed Mae parch at hawliau dynol yn allweddol i'r UE. Faint ydych chi'n ei wybod amdanyn nhw? Darganfyddwch yn y cwis hwn! Fel dinesydd yr UE, rydych chi'n mwynhau llawer o hawliau. Mae'r UE yn ymdrechu i amddiffyn hawliau dynol yn Ewrop yn ogystal â thu hwnt. Yn ogystal, mae Senedd Ewrop yn codi ymwybyddiaeth trwy gynnal dadleuon, gan fabwysiadu […]

Parhau Darllen