RSSgwleidyddiaeth

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

| Awst 21, 2019

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics. Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd gan 2025. Trafodaethau […]

Parhau Darllen

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

| Awst 21, 2019

Roedd 20 Awst yn nodi blwyddyn ers i Wlad Groeg gwblhau ei rhaglen cymorth sefydlogrwydd Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd (ESM) yn llwyddiannus. Cymerodd y rhaglen cymorth sefydlogrwydd blwyddyn 3 ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â materion strwythurol hirsefydlog a gwreiddiau dwfn a gyfrannodd at Wlad Groeg yn profi argyfwng economaidd ac yn colli mynediad i farchnadoedd ariannol. Yn gyfan gwbl, darparodd partneriaid Ewropeaidd Gwlad Groeg € 61.9 biliwn […]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

| Awst 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 60 miliwn o gefnogaeth y cyhoedd i leoli a chynnal isadeiledd sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflwyno rhyngrwyd band eang cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig anghysbell yn rhanbarth Carinthia yn Awstria. Mae buddiolwr y cymorth yn gwmni sydd newydd ei sefydlu ac sy'n eiddo i wladwriaeth […]

Parhau Darllen

Mae Trump a Johnson yn trafod #Brexit a materion economaidd mewn galwad

Mae Trump a Johnson yn trafod #Brexit a materion economaidd mewn galwad

| Awst 21, 2019

Bu’r Prif Weinidog Boris Johnson ac Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump (yn y llun) yn trafod Brexit a bargen masnach rydd o’r Unol Daleithiau-Prydain yn ystod galwad ffôn ddydd Llun (19 Awst) cyn uwchgynhadledd Grŵp o Saith yn Ffrainc y penwythnos hwn, ysgrifennwch Kylie MacLellan a David Alexander . “Trafodaeth wych gyda’r Prif Weinidog @BorisJohnson heddiw. Buom yn siarad am Brexit a […]

Parhau Darllen

Dywed Tusk yr UE nad oedd llythyr Johnson yn cynnig unrhyw 'ddewisiadau amgen realistig' i #BrexitBackstop

Dywed Tusk yr UE nad oedd llythyr Johnson yn cynnig unrhyw 'ddewisiadau amgen realistig' i #BrexitBackstop

| Awst 21, 2019

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk (yn y llun) ddydd Mawrth (20 Awst) nad oedd llythyr a anfonwyd ato gan Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn cynnwys unrhyw “ddewisiadau amgen realistig” yn lle cefn dadleuol Iwerddon, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska. “Yswiriant yw cefn y llwyfan i osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon oni bai a hyd nes y bydd dewis arall […]

Parhau Darllen

# Effaith cymunedol ar gyflogaeth a'r UE

# Effaith cymunedol ar gyflogaeth a'r UE

| Awst 21, 2019

Darganfyddwch faint mae'r UE yn anelu at elwa o globaleiddio wrth fynd i'r afael â'i effeithiau negyddol ar gyflogaeth. Mae globaleiddio yn creu cyfleoedd gwaith ond gall hefyd arwain at golli swyddi. Mae rheoli globaleiddio i wneud y gorau ohono yn flaenoriaeth i'r UE ynghyd â cheisio creu Ewrop fwy cymdeithasol sy'n helpu gweithwyr diangen i ddod o hyd i swyddi newydd. […]

Parhau Darllen

#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

| Awst 20, 2019

Ysgrifennodd Boris Johnson at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, ar 19 Awst, yn nodi safbwynt llywodraeth y DU ar 'agweddau allweddol' ar Brexit, yn enwedig mewn perthynas â'r darpariaethau 'cefn llwyfan' yn y Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Daw’r llythyr gerbron cyfarfodydd un i un gyda Changhellor yr Almaen Angela Merkel ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron, a […]

Parhau Darllen