RSSgwleidyddiaeth

Is-lywydd Šefčovič yn cadeirio rownd 3rd o sgyrsiau nwy tairochrog gwleidyddol gyda #Russia a #Ukraine

Is-lywydd Šefčovič yn cadeirio rownd 3rd o sgyrsiau nwy tairochrog gwleidyddol gyda #Russia a #Ukraine

| Medi 19, 2019

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Cyhoeddwyd mwy na gwarantau arestio Ewropeaidd 17,000 i ildio troseddwyr difrifol yn gyflym

#SecurityUnion - Cyhoeddwyd mwy na gwarantau arestio Ewropeaidd 17,000 i ildio troseddwyr difrifol yn gyflym

| Medi 19, 2019

Ar 18 Medi, rhyddhaodd y Comisiwn Ewropeaidd ystadegau allweddol ar y warant arestio Ewropeaidd. Gyda gwarantau 16,636 wedi'u cyhoeddi yn 2016 a 17,491 yn 2017, y warant arestio Ewropeaidd yw'r offeryn cydweithredu barnwrol mwyaf poblogaidd yn yr UE mewn materion troseddol ers ei lansio yn 2004. Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová: “Diolch […]

Parhau Darllen

Esboniwyd cyllideb yr UE: gwariant a chyfraniad gan aelod-wladwriaeth

Esboniwyd cyllideb yr UE: gwariant a chyfraniad gan aelod-wladwriaeth

| Medi 19, 2019

Faint mae'r UE yn ei wario yn eich gwlad ac ar beth? Sut mae'n cymharu â gwledydd eraill? Ac o ble mae'r arian yn dod? Darganfyddwch y ffeithiau yn yr ffeithlun hwn. Diweddarwyd ein cais amlgyfrwng gyda'r ffigurau diweddaraf o adroddiad ariannol blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2017. Yr offeryn cyfan […]

Parhau Darllen

Bargen neu ddim bargen: Mae ASEau yn trafod cyflwr chwarae ar sgyrsiau #Brexit

Bargen neu ddim bargen: Mae ASEau yn trafod cyflwr chwarae ar sgyrsiau #Brexit

| Medi 19, 2019

Siaradwyr yn y ddadl ar y trafodaethau Brexit A fydd hi'n dal yn bosibl dod i gytundeb cyn i'r DU adael yr UE? Trafododd ASEau heriau a chanlyniadau mewn dadl ar y trafodaethau Brexit. Ar hyn o bryd mae'r DU ar fin gadael yr UE ddiwedd mis Hydref 2019. Byddai'n rhaid i unrhyw estyniad […]

Parhau Darllen

#Brexit - Senedd Ewrop yn ailddatgan cefnogaeth frwd i safle'r UE

#Brexit - Senedd Ewrop yn ailddatgan cefnogaeth frwd i safle'r UE

| Medi 19, 2019

Mae Michel Barnier yn annerch ASEau yn siambr lawn y Senedd yn Strasbwrg yn ystod dadl Brexit ar 18 Medi © Senedd Ewrop Mae'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yn deg, yn gytbwys ac yn darparu sicrwydd cyfreithiol, dywed ASEau mewn penderfyniad sy'n ailadrodd cefnogaeth y Senedd i “Brexit trefnus”. Mae Senedd Ewrop yn parhau i gefnogi “Brexit trefnus” yn seiliedig ar yr hyn sydd eisoes […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn buddsoddi € 210 miliwn i helpu i ddod â #InnovativeEUProjects i'r farchnad

Mae'r UE yn buddsoddi € 210 miliwn i helpu i ddod â #InnovativeEUProjects i'r farchnad

| Medi 18, 2019

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi cyfanswm o € 210 miliwn i brosiectau arloesol 108 gan eu helpu i gyrraedd y farchnad yn gyflymach. Darperir yr arian trwy gam peilot Cyngor Arloesi Ewrop (EIC), sy'n cefnogi arloeswyr, entrepreneuriaid, cwmnïau bach a gwyddonwyr sydd â syniadau disglair a'r uchelgais i gynyddu'n rhyngwladol. Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi […]

Parhau Darllen

Comisiwn yn cyhoeddi enillwyr #EUContestForYoungScientists

Comisiwn yn cyhoeddi enillwyr #EUContestForYoungScientists

| Medi 18, 2019

Cyhoeddwyd enillwyr Cystadleuaeth Gwyddonwyr Ifanc yr UE ar 17 Medi yn ystod rhifyn 31st o’r gystadleuaeth sy’n cael ei chynnal yn Sofia, Bwlgaria. Eleni dyfarnwyd y prif wobrau i Adam Kelly o Iwerddon am y prosiect “Efelychiad Optimeiddiedig o Gylchedau Quantum Cyffredinol”, Magnus Quaade Oddershede o Ddenmarc am “The wingtip's […]

Parhau Darllen