RSSSenedd Ewrop

Esboniodd #EUBudget tymor hir yr UE

Esboniodd #EUBudget tymor hir yr UE

| Chwefror 10, 2020

Mae cyllideb hirdymor yr UE yn helpu miliynau o fyfyrwyr, miloedd o ymchwilwyr, dinasoedd, busnesau, rhanbarthau a chyrff anllywodraethol Sut mae'r UE yn cael ei ariannu a beth yw pwrpas yr arian? Darllenwch ymlaen i ddeall beth yw cyllideb hirdymor yr UE a sut y penderfynir arni. Mae cyllideb hirdymor yr UE yn helpu miliynau o fyfyrwyr, miloedd o ymchwilwyr, dinasoedd, […]

Parhau Darllen

Yn dod i fyny: Bargen fasnach yr UE a # Fietnam, #ArtificialIntelligence a chydweithrediad yr UE-DU

Yn dod i fyny: Bargen fasnach yr UE a # Fietnam, #ArtificialIntelligence a chydweithrediad yr UE-DU

| Chwefror 10, 2020

Mae cysylltiadau â'r DU yn y dyfodol, cytundeb masnach yr UE-Fietnam a heriau deallusrwydd artiffisial ymhlith y pynciau ar agenda'r Senedd yr wythnos hon. Bydd ASEau cytundeb masnach yr UE-Fietnam yn pleidleisio ar y bargeinion masnach rydd a buddsoddi rhwng yr UE a Fietnam ddydd Mercher. Bydd y cytundeb masnach rydd yn dileu bron pob tariff rhwng Fietnam a'r […]

Parhau Darllen

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

| Chwefror 9, 2020

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop, gan ehangu dylanwad economaidd a gwleidyddol Tsieina yn sylweddol - yn ysgrifennu […]

Parhau Darllen

'Ydyn ni eisiau cael #EPPO dim ond i ddweud bod gennym ni un, neu ydyn ni am iddo fod yn effeithlon?' Kövesi

'Ydyn ni eisiau cael #EPPO dim ond i ddweud bod gennym ni un, neu ydyn ni am iddo fod yn effeithlon?' Kövesi

| Chwefror 7, 2020

Laura Codruţa Kövesi (yn y llun) yw'r prif erlynydd Ewropeaidd cyntaf. Bydd Kövesi yn trefnu gwaith Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) ac yn cynrychioli EPPO mewn cysylltiadau â sefydliadau'r UE, aelod-wladwriaethau'r UE a thrydydd gwledydd. Bydd yr erlynydd yn gyfrifol am ymchwilio, erlyn a dwyn barn yn erbyn troseddau yn erbyn buddiannau ariannol y […]

Parhau Darllen

Calendr #EuropeanParliament o #PlenarySessions 2021 a 2022

Calendr #EuropeanParliament o #PlenarySessions 2021 a 2022

| Chwefror 7, 2020

Mae calendr rhan-sesiynau Senedd Ewrop ar gyfer 2021 a 2022 wedi'i gymeradwyo gan ASEau. Mabwysiadodd Cynhadledd Llywyddion y Senedd (h.y. y Llywydd ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol) y cynnig ar gyfer y calendr o sesiynau rhannol ar gyfer blynyddoedd seneddol 2021 a 2022. Mabwysiadodd y Cyfarfod Llawn y calendr trwy ddangos dwylo. 2021 18 - 21 Ionawr 8 - […]

Parhau Darllen

Darganfyddwch y #HistoryOfEurope yn llinell amser y Senedd

Darganfyddwch y #HistoryOfEurope yn llinell amser y Senedd

| Chwefror 6, 2020

Beth ydych chi'n ei wybod am hanes Ewrop a Senedd Ewrop? Darganfyddwch yr holl ffeithiau hanfodol yn y llinell amser ryngweithiol hon. Mae Senedd Ewrop, yr unig gorff UE a etholir yn uniongyrchol, yn rhan annatod o'r prosiect Ewropeaidd. Mae wedi cael ei drawsnewid yn raddol ond yn ddwfn o gorff ymgynghorol heb fawr ddim […]

Parhau Darllen

#WorldCancerDay - Sut mae'r UE yn ymladd canser

#WorldCancerDay - Sut mae'r UE yn ymladd canser

| Chwefror 5, 2020

Cynhaliwyd Diwrnod Canser y Byd (4 Chwefror) eleni am yr 20fed tro. Mae ymladd canser yn un o flaenoriaethau iechyd yr UE. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y mesurau sydd ar waith. Wedi'i lansio 20 mlynedd yn ôl, mae Diwrnod Canser y Byd ar 4 Chwefror yn fenter fyd-eang i godi ymwybyddiaeth a chynyddu gweithredu. Ymchwil ac arloesi ar […]

Parhau Darllen