Tag: Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

| Mehefin 19, 2019

Ar gyfer Arlywydd Senegalese Macky Sall, mae uwchgynhadledd Diwrnodau Datblygu Ewrop yr wythnos hon ym Mrwsel wedi rhoi cyfle dwbl. Ar un llaw, mae Sall wedi cyfarfod â rhai o arweinwyr mwyaf pwerus y byd ac wedi cryfhau ymdrechion cydweithredu ar nodau datblygu allweddol. Ar y llaw arall, mae wedi gallu atgoffa'r byd o'i gymwysterau gwrth-lygredd ar ôl […]

Parhau Darllen

Mae bod yn uchelgeisiol gyda SDGs, amser o hyd i gael yn iawn

Mae bod yn uchelgeisiol gyda SDGs, amser o hyd i gael yn iawn

| Mehefin 10, 2015 | 0 Sylwadau

VSO: gweithwyr a gwirfoddolwyr iechyd cymunedol Hyfforddiant yn Affrica Erbyn Priya Nath, Polisi Byd-eang ac Ymgynghorydd Eiriolaeth (Ôl-2015) Yr wythnos diwethaf, rhyddhaodd y Cenhedloedd Unedig yn ddogfen 'ddrafft sero' yn amlinellu sut y bydd y Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) yn edrych. Ar yr un pryd, mae miloedd o bobl a gasglwyd ym Mrwsel i drafod yr heriau datblygu byd-eang mawr fel rhan [...]

Parhau Darllen

Blwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu 2015: Prif ddigwyddiadau ar y gweill

Blwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu 2015: Prif ddigwyddiadau ar y gweill

| Ionawr 7, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r UE wedi ymrwymo 2015 i gydweithredu datblygu a chymorth i dynnu sylw at bwysigrwydd datblygu rhyngwladol a rôl allweddol a chwaraeir gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau. Bydd y Senedd yn cael ei ymwneud yn agos â'r digwyddiadau a fydd yn cynnwys y Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd, gwrandawiadau thematig a drefnir gan bwyllgor datblygu ac mae'r EP yn y [...]

Parhau Darllen

Mae pobl ifanc yn mynnu eu lleisiau'n cael eu clywed yn y trafodaethau ar y fframwaith ôl-2015

Mae pobl ifanc yn mynnu eu lleisiau'n cael eu clywed yn y trafodaethau ar y fframwaith ôl-2015

| Tachwedd 26, 2013 | 0 Sylwadau

Er bod plant a phobl ifanc yn gwneud i fyny hanner y boblogaeth fyd-eang, yn rhy aml, eu barn yn cael eu hanwybyddu, yn ôl clymblaid o blant ac ieuenctid sefydliadau sy'n canolbwyntio. Ar 27 Tachwedd, bydd pobl ifanc o bob cwr o'r byd yn cymryd rhan mewn Panel Lefel Uchel, a elwir Lleisiau Ifanc dros Lywodraethu Gynhwysol: Goblygiadau ar gyfer y Fframwaith Ôl-2015, yn [...]

Parhau Darllen

Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd: Creu gweledigaeth newydd o ddatblygiad ôl-2015

Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd: Creu gweledigaeth newydd o ddatblygiad ôl-2015

| Tachwedd 18, 2013 | 0 Sylwadau

Bydd eleni'n Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd (EDD13) yn canolbwyntio ar Nodau Datblygu'r Mileniwm (MDG) ac ar y fframwaith byd-eang a fydd yn eu lwyddo trwy 2015. siaradwyr lefel uchel, bydd cynrychiolwyr o gymdeithas sifil, y sector preifat a'r byd academaidd o bob cyfandir yn dod at ei gilydd i drafod cynnwys y rhaglen nesaf ddylai fynd i'r afael â thlodi byd-eang a [...]

Parhau Darllen

Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd 2013: Creu gweledigaeth newydd ar ddatblygu ôl-2015

Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd 2013: Creu gweledigaeth newydd ar ddatblygu ôl-2015

| Hydref 3, 2013 | 0 Sylwadau

Bydd Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd eleni (EDD13) yn canolbwyntio ar Nodau Datblygu'r Mileniwm a'r angen am sefyllfa Ewropeaidd gyffredin gref i fynd i'r afael â thlodi byd-eang a datblygu cynaliadwy ar ôl 2015. Mae'r pwnc yn amserol iawn gan fod 2015 (y dyddiad targed MDG) yn agosáu ato, a hefyd yng ngoleuni Cenhedloedd Unedig yr wythnos ddiwethaf [...]

Parhau Darllen