Tag: Y Ffindir

#Frontex - Yr Undeb Ewropeaidd yn arwyddo cytundeb gyda Montenegro ar gydweithrediad rheoli ffiniau

#Frontex - Yr Undeb Ewropeaidd yn arwyddo cytundeb gyda Montenegro ar gydweithrediad rheoli ffiniau

| Hydref 7, 2019

Heddiw (7 Hydref), llofnododd yr Undeb Ewropeaidd gytundeb â Montenegro ar gydweithrediad rheoli ffiniau rhwng Montenegro ac Asiantaeth Gwylwyr y Gororau a Gororau Ewrop (Frontex). Llofnodwyd y cytundeb ar ran yr UE gan y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos a Maria Ohisalo, gweinidog y tu mewn i'r Ffindir ac arlywydd […]

Parhau Darllen

Mae asesiad risg #5G yr UE yn agosáu at gael ei gwblhau

Mae asesiad risg #5G yr UE yn agosáu at gael ei gwblhau

| Hydref 4, 2019

Datgelodd llywydd y Ffindir, Sauli Niinistö, asesiad risg o systemau 5G sydd â’r nod o esgor ar ddull diogelwch cyffredin ar gyfer aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd (UE) y bydd yn lapio o fewn pythefnos. Yn ystod cynhadledd i’r wasg gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump, dywedodd Niinistö y bydd yr asesiad yn helpu i benderfynu “pa fath o offer y mae angen i ni eu gwarchod […]

Parhau Darllen

Mae #FinnishPresidency yn amlinellu blaenoriaethau i bwyllgorau Senedd Ewrop

Mae #FinnishPresidency yn amlinellu blaenoriaethau i bwyllgorau Senedd Ewrop

| Medi 24, 2019

Mae Gweinidogion yn amlinellu blaenoriaethau Llywyddiaeth y Ffindir ar Gyngor yr UE i bwyllgorau seneddol, mewn cyfres o gyfarfodydd. Mae'r Ffindir yn dal Llywyddiaeth y Cyngor tan ddiwedd 2019. Cynhaliwyd y gyfres gyntaf o wrandawiadau ym mis Gorffennaf. Mae ail set o wrandawiadau yn cael eu cynnal ym mis Medi. Hyn […]

Parhau Darllen

#GlobalStrikeForClimate - Mae meiri sy'n cynrychioli dinasoedd Ewropeaidd 8,000 yn galw am atal hinsawdd o gyllidebau'r UE a chenedlaethol

#GlobalStrikeForClimate - Mae meiri sy'n cynrychioli dinasoedd Ewropeaidd 8,000 yn galw am atal hinsawdd o gyllidebau'r UE a chenedlaethol

| Medi 20, 2019

Ar gyfer y streic fyd-eang dros yr hinsawdd (20-27 Medi), mae arweinwyr dinasoedd sy'n cynrychioli Cyfamod Maer Ewropeaidd ac aelod-ddinasoedd 8,000 wedi dod ynghyd i fynnu bod cyllidebau ar lefel yr UE a chenedlaethol yn cael eu profi yn yr hinsawdd. Cyllidebau atal hinsawdd yw'r ffordd orau o sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i fodloni cyllideb yr UE […]

Parhau Darllen

Mae Prif Weinidog y Ffindir yn dweud wrth Johnson na fydd yr UE yn ailagor bargen #Brexit

Mae Prif Weinidog y Ffindir yn dweud wrth Johnson na fydd yr UE yn ailagor bargen #Brexit

| Awst 21, 2019

Dywedodd Prif Weinidog y Ffindir, Antti Rinne, wrth ei gymar ym Mhrydain, Boris Johnson, na fyddai’r Undeb Ewropeaidd yn aildrafod bargen Brexit, meddai llefarydd ar ran Rinne ddydd Mawrth (20 Awst), yn ysgrifennu Gabriela Baczynska. Mae'r Ffindir yn dal llywyddiaeth gylchdroi'r UE ac mae Johnson yn pwyso o'r newydd i berswadio'r bloc i ailedrych ar y cytundeb ysgariad. […]

Parhau Darllen

Comisiynwyr Avramopoulos, Jourová a King yn #Helsinki ar gyfer cyfarfod anffurfiol â Gweinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref

Comisiynwyr Avramopoulos, Jourová a King yn #Helsinki ar gyfer cyfarfod anffurfiol â Gweinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref

| Gorffennaf 17, 2019

Bydd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos (yn y llun), y Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol, Věra Jourová a Chomisiynydd yr Undeb Diogelwch, Julian King, yn mynychu cyfarfod anffurfiol Gweinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref ar 18 a 19 Gorffennaf 2019 yn Helsinki. Ar fore Iau (18 Gorffennaf), bydd gweinidogion Materion Cartref yn trafod dyfodol diogelwch mewnol yr UE a'r […]

Parhau Darllen

Trafodwyd blaenoriaethau preswyliaeth y Cyngor yn y Cyfarfod Llawn

Trafodwyd blaenoriaethau preswyliaeth y Cyngor yn y Cyfarfod Llawn

| Gorffennaf 17, 2019

Trafododd ASEau flaenoriaethau llywyddiaeth newydd y Ffindir gyda'r Prif Weinidog Antti Rinne a Dirprwy Lywydd y Comisiwn Jyrki Katainen. Yn ei araith, amlinellodd y Prif Weinidog Antti Rinne y bydd arweinyddiaeth yr hinsawdd, gwerthoedd cyffredin a rheolaeth y gyfraith, cystadleurwydd a chynhwysiant cymdeithasol, a diogelwch cynhwysfawr yn ffocws i lywyddiaeth y Ffindir o'r […]

Parhau Darllen