Tag: Y Ffindir

Anogwyd #FinnishEUPresidency i gyflymu rheolau hawliau dynol ar fusnes

Anogwyd #FinnishEUPresidency i gyflymu rheolau hawliau dynol ar fusnes

| Chwefror 15, 2019

Mae'r cwymp ar dras drasig yn Brumadinho, Brasil, ar 25 Ionawr, a gafodd o leiaf 150 o fywydau a gollwyd a miloedd o fywoliaeth yn cael eu dinistrio, yn tynnu sylw at gost dynol rheoliadau gwan ar fusnes sy'n gweithredu yn y de. Eto er gwaethaf y peryglon hyn, mae ymagwedd y rhan fwyaf o gwmnïau Ewropeaidd at hawliau dynol a llafur yn parhau i fod yn arwynebol, gan roi bywydau mewn perygl [...]

Parhau Darllen

Mae Prif Weinidog y Ffindir # Sipilä yn galw am gamau concrit yr Undeb Ewropeaidd mwy unedig

Mae Prif Weinidog y Ffindir # Sipilä yn galw am gamau concrit yr Undeb Ewropeaidd mwy unedig

| Chwefror 1, 2019

Bu'r ASEau yn trafod dyfodol Ewrop gyda Phrif Weinidog y Ffindir, Juha Sipilä © CC-BY-4.0: © Undeb Ewropeaidd 2019 - Ffynhonnell: EP Prif Weinidog Ffindir, Juha Sipilä, yn trafod dyfodol Ewrop gydag ASEau ac Arlywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, ddydd Iau ( 31 Ionawr). Yn ei araith i ASEau, mynegodd Prif Weinidog y Ffindir, Sipilä, ei gefnogaeth i [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan yn cefnogi atal clefyd cronig yn #Finland

#JunckerPlan yn cefnogi atal clefyd cronig yn #Finland

| Ionawr 22, 2019

Mae'r Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, neu Gynllun Juncker, yn cefnogi benthyciad Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB) € 20 miliwn i gwmni Ffindir Nightingale Health. Bydd y cwmni'n defnyddio'r arian i ddatblygu ei dechnoleg dadansoddi gwaed ymhellach, sy'n hwyluso canfod ac atal clefydau cronig. Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chystadleurwydd Is-lywydd Jyrki Katainen, a fynychodd y [...]

Parhau Darllen

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

| Rhagfyr 20, 2018

Mae cyfranogwyr Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP24) yn Katowice, Gwlad Pwyl wedi dod i'r casgliad y trafodaethau rhyngwladol tair blynedd trwy gytuno ar lyfr rheol ar y cyd i weithredu cytundeb Paris a fydd yn dod i rym yn 2024. Bydd y cytundebau a wneir yn berthnasol i wledydd datblygedig a datblygu wrth asesu ac adrodd am allyriadau nwyon tŷ gwydr, asesiad perfformiad byd-eang [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen